חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

עוזיאל18304431/05/2020 01:58:50Falseעוזיאל54210קרית אתאהרב עוזיאל22<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6232222</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T08:57:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8455667</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T08:57:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6232222</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T08:57:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8455667</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T08:57:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>09:45</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:45</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:45</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:45</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר כיאל מוהיב24.25,23ללא<Remarks><Remark><RemarkText> שירות רפואה דחופה ניתן ב מרפאה בימים א,ב,ג,ה - בין השעות 07:30 עד 09:00 ובימים ד,ו - בין השעות 08:00 - 09:00 .</RemarkText><ShowOrder>11</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> השירות ניתן באמצעות כרטיס מגנטי בלבד</RemarkText><ShowOrder>19</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי רפואת משפחה וילדים ניתן לקבל ב אמצעות פגישה טלפונית עם הרופא שלך. תיאום תור באתר כללית או באפליקציה .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית0515שירותי מעבדה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>3F3A60648E0D1014904EBC889731CAC5</EmployeeID><EmployeeName>גב' רחמה אבו אל היג'א</EmployeeName><ServiceName>שירותי אחות</ServiceName><ServiceID>659</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>3A9361D6CDAF05BE9FAEC86A0DBAFD5F</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מוהיב כיאל</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>FB34CB6C34C25AB48EB041B3474F077E</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר טארק מלכ</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>B58914A23E98B63F7C8BF5C0E96A6163</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר טטיאנה פיודורוב</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A1DB393925FC20A829B4E1BD3B782471</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר בלה שיפרין</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee></EmployeeListDept><UnitListDept><Unit><DeptCode>54211</DeptCode><DeptName>עוזיאל - בית מרקחת - קרית אתא</DeptName><UnitTypeCode>401</UnitTypeCode><UnitTypeName>בית מרקחת</UnitTypeName></Unit></UnitListDept>כללי1Truehttp://sps-app.com/TbU
עוזיאל18304531/05/2020 01:58:50Falseעוזיאל54210קרית אתאהרב עוזיאל22<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6232222</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T08:57:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8455667</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T08:57:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6232222</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T08:57:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8455667</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T08:57:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>10:00</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר כיאל מוהיב24.25,23ללא<Remarks><Remark><RemarkText> שירות רפואה דחופה ניתן ב מרפאה בימים א,ב,ג,ה - בין השעות 07:30 עד 09:00 ובימים ד,ו - בין השעות 08:00 - 09:00 .</RemarkText><ShowOrder>11</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> השירות ניתן באמצעות כרטיס מגנטי בלבד</RemarkText><ShowOrder>19</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי רפואת משפחה וילדים ניתן לקבל ב אמצעות פגישה טלפונית עם הרופא שלך. תיאום תור באתר כללית או באפליקציה .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית0659שירותי אחותכללי1Truehttp://sps-app.com/TbU
עוזיאל18304631/05/2020 01:58:50Falseעוזיאל54210קרית אתאהרב עוזיאל22<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6232222</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T08:57:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8455667</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T08:57:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6232222</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T08:57:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8455667</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-31T08:57:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר כיאל מוהיב24.25,23ללא<Remarks><Remark><RemarkText> שירות רפואה דחופה ניתן ב מרפאה בימים א,ב,ג,ה - בין השעות 07:30 עד 09:00 ובימים ד,ו - בין השעות 08:00 - 09:00 .</RemarkText><ShowOrder>11</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> השירות ניתן באמצעות כרטיס מגנטי בלבד</RemarkText><ShowOrder>19</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> שירותי רפואת משפחה וילדים ניתן לקבל ב אמצעות פגישה טלפונית עם הרופא שלך. תיאום תור באתר כללית או באפליקציה .</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>102כללית01597בדיקומטכללי1Truehttp://sps-app.com/TbU

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש