חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

לין - תאונות וטראומטולוגיה - חיפה19161206/06/2020 17:59:21Falseלין - תאונות וטראומטולוגיה - חיפה56123חיפהשדרות ג'יימס דה רוטשילד37<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8568200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-30T10:00:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8568321</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-30T10:00:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8568200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-30T10:00:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8568321</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-30T10:00:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר אהרון מיכאל3,37,17,18 מטרונית 1 ו 2גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> שירותי קבלה של מקרים חוזרים ניתנים ב ימים א' - ה' בין השעות: 08:00-12:30 בלבד. אין צורך בתיאום תור.</RemarkText><ShowOrder>59</ShowOrder></Remark></Remarks>301524צילום רנטגן<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>6D2C3E2802F541B5A720A9BE88094B8B</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מיכאל אהרון</EmployeeName><ServiceName>טראומטולוגיה</ServiceName><ServiceID>50</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>6D2C3E2802F541B5A720A9BE88094B8B</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מיכאל אהרון</EmployeeName><ServiceName>אורתופדיה</ServiceName><ServiceID>58</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>6D2C3E2802F541B5A720A9BE88094B8B</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מיכאל אהרון</EmployeeName><ServiceName>טראומה וחבלות - תאונות עבודה</ServiceName><ServiceID>1305</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>DC8B0EAA70BAE3435A3025B3AAA487FB</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מיכאל ישראלי</EmployeeName><ServiceName>טראומטולוגיה</ServiceName><ServiceID>50</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>DC8B0EAA70BAE3435A3025B3AAA487FB</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מיכאל ישראלי</EmployeeName><ServiceName>אורתופדיה</ServiceName><ServiceID>58</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>81D5CE2F8ED0CCCF233847AAADE9D219</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אלכס קרייניץ</EmployeeName><ServiceName>טראומטולוגיה</ServiceName><ServiceID>50</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>C267A32911D5508C94AA290BE0316F1E</EmployeeID><EmployeeName>גב' אידה רוזנברג</EmployeeName><ServiceName>שירותי אחות</ServiceName><ServiceID>659</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>0960BBD1A5F0B6D65E193DCFB8956077</EmployeeID><EmployeeName>רופאים מבתי חולים </EmployeeName><ServiceName>טראומטולוגיה</ServiceName><ServiceID>50</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>0960BBD1A5F0B6D65E193DCFB8956077</EmployeeID><EmployeeName>רופאים מבתי חולים </EmployeeName><ServiceName>טראומה וחבלות - תאונות עבודה</ServiceName><ServiceID>1305</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A5089E68612F260954F7EB37E94F7502</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מיכאל שניידר</EmployeeName><ServiceName>טראומטולוגיה</ServiceName><ServiceID>50</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A5089E68612F260954F7EB37E94F7502</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מיכאל שניידר</EmployeeName><ServiceName>אורתופדיה</ServiceName><ServiceID>58</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>כללי1Truehttp://sps-app.com/TO0
לין - תאונות וטראומטולוגיה - חיפה19161306/06/2020 17:59:21Falseלין - תאונות וטראומטולוגיה - חיפה56123חיפהשדרות ג'יימס דה רוטשילד37<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8568200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-30T10:00:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8568321</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-30T10:00:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8568200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-30T10:00:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8568321</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-30T10:00:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר אהרון מיכאל3,37,17,18 מטרונית 1 ו 2גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> שירותי קבלה של מקרים חוזרים ניתנים ב ימים א' - ה' בין השעות: 08:00-12:30 בלבד. אין צורך בתיאום תור.</RemarkText><ShowOrder>59</ShowOrder></Remark></Remarks>3011096קיבוע גבסכללי1Truehttp://sps-app.com/TO0
לין - תאונות וטראומטולוגיה - חיפה19161406/06/2020 17:59:21Falseלין - תאונות וטראומטולוגיה - חיפה56123חיפהשדרות ג'יימס דה רוטשילד37<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8568200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-30T10:00:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8568321</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-30T10:00:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8568200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-30T10:00:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8568321</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-30T10:00:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר אהרון מיכאל3,37,17,18 מטרונית 1 ו 2גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> שירותי קבלה של מקרים חוזרים ניתנים ב ימים א' - ה' בין השעות: 08:00-12:30 בלבד. אין צורך בתיאום תור.</RemarkText><ShowOrder>59</ShowOrder></Remark></Remarks>3011573תיקון גבסכללי1Truehttp://sps-app.com/TO0
לין - תאונות וטראומטולוגיה - חיפה19161506/06/2020 17:59:21Falseלין - תאונות וטראומטולוגיה - חיפה56123חיפהשדרות ג'יימס דה רוטשילד37<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8568200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-30T10:00:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8568321</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-30T10:00:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8568200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-30T10:00:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8568321</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-10-30T10:00:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר אהרון מיכאל3,37,17,18 מטרונית 1 ו 2גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> שירותי קבלה של מקרים חוזרים ניתנים ב ימים א' - ה' בין השעות: 08:00-12:30 בלבד. אין צורך בתיאום תור.</RemarkText><ShowOrder>59</ShowOrder></Remark></Remarks>3011747הסרת גבסכללי1Truehttp://sps-app.com/TO0

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש