חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

מרכז בריאות יד בנימין21691301/06/2020 04:58:55Falseמרכז בריאות יד בנימין72360יד בנימיןהראל4<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636210</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636210</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>12:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>09:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר לוין יעקב אין תחבורה ציבורית למרפאה.גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText>שירותי מעבדה ~10ניתן לקבל בימים א,ב,ג,ה בין השעות 08:30-9:00 ללא זימון מראש.~11.</RemarkText></Remark></Remarks>101515שירותי מעבדה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>A2F78FD5E9093C6A5DC85619A4FFED80</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר רחל ביר פלמון</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>742BCD181ED7C7182407F3658D690FD4</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר עפרה גולדצויג</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1922CF9919BED7C27BA9B52D9928C938</EmployeeID><EmployeeName>גב' ענת גיאר</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה</ServiceName><ServiceID>411</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>8E0A9BCBD1B8BD16FD99D6A06F758353</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר טטיאנה זלסקי</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>84814E2142822D2700800C37048F9CD2</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר חנה דבור טאף אוליבסטון</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>CC262E03FAD5CBB1B0D8AC6BD70DA171</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר טטיאנה טורצ'ינסקי</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>A41DE05DC26F88D4C67605A26E3E0239</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ישראל יולס</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>315FC1002055FDC49C5B41FE9EA8DE27</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר נוי כהן רונן</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>60D6A1E78A09EF7A36FE829C26E1EBEC</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר יעקב לוין</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>B692F288CF7069820BD86BF5DB4D405D</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר נטע פרידמן זהר</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>08FED252A20FCD28640BA63E346EC318</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר אורן שפרבר</EmployeeName><ServiceName>נוירולוגיה</ServiceName><ServiceID>32</ServiceID></Employee></EmployeeListDept><UnitListDept><Unit><DeptCode>72366</DeptCode><DeptName>טיפת חלב - יד בנימין</DeptName><UnitTypeCode>916</UnitTypeCode><UnitTypeName>טיפת חלב</UnitTypeName></Unit><Unit><DeptCode>72361</DeptCode><DeptName>יד בנימין - בית מרקחת</DeptName><UnitTypeCode>401</UnitTypeCode><UnitTypeName>בית מרקחת</UnitTypeName></Unit></UnitListDept>כביש 7, בסמוך לגדרהכללי1Truewww.sps-app.com/B6X
מרכז בריאות יד בנימין21691401/06/2020 04:58:55Falseמרכז בריאות יד בנימין72360יד בנימיןהראל4<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636210</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636210</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>12:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>12:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour><Remark><Text>ישיבת צוות</Text></Remark></Reception><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>12:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר לוין יעקב אין תחבורה ציבורית למרפאה.גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 101659שירותי אחותכביש 7, בסמוך לגדרהכללי1Truewww.sps-app.com/B6X
מרכז בריאות יד בנימין21691501/06/2020 04:58:55Falseמרכז בריאות יד בנימין72360יד בנימיןהראל4<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636210</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636210</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>12:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר לוין יעקב אין תחבורה ציבורית למרפאה.גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 101752בדיקת פטריותכביש 7, בסמוך לגדרהכללי1Truewww.sps-app.com/B6X
מרכז בריאות יד בנימין21691601/06/2020 04:58:55Falseמרכז בריאות יד בנימין72360יד בנימיןהראל4<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636210</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2012-05-14T21:18:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>12:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>10:30</ClosingHour><Remark><Text>אחת לשבועיים</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר לוין יעקב אין תחבורה ציבורית למרפאה.גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 1011034אולטרסאונד נשיםכביש 7, בסמוך לגדרהכללי1Truewww.sps-app.com/B6X
מרכז בריאות יד בנימין21691701/06/2020 04:58:55Falseמרכז בריאות יד בנימין72360יד בנימיןהראל4<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636210</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>12:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר לוין יעקב אין תחבורה ציבורית למרפאה.גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 1011546שירותי מעבדה - ספירת דם מהאצבע (קפילרי)כביש 7, בסמוך לגדרהכללי1Truewww.sps-app.com/B6X
מרכז בריאות יד בנימין21719001/06/2020 04:58:55Falseמרכז בריאות יד בנימין72360יד בנימיןהראל4<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>8636210</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-11-01T11:55:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>12:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר לוין יעקב אין תחבורה ציבורית למרפאה.גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 1011597בדיקומטכביש 7, בסמוך לגדרהכללי1Truewww.sps-app.com/B6X

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש