חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

יבנה הירוקה - נשים21719925/05/2020 04:59:13Falseיבנה הירוקה - נשים72393יבנההדוגית16<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6113919</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-01-04T13:47:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6113918</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-01-04T13:47:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6113919</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-01-04T13:47:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6113918</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-01-04T13:47:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>6גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים<Remarks><Remark><RemarkText> מקרים דחופים מתקבלים עפ"י שיקול דעת רפואי ובתיאום מראש בלבד.</RemarkText><ShowOrder>27</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ג ה- לא יינתנו שירותי סיעוד ובדיקות מעבדה בשעות הבוקר . .</RemarkText><ShowOrder>305</ShowOrder></Remark></Remarks>301515שירותי מעבדה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>77751F6CC8757C2FD1CB9F15BB3B8659</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר דוד אליאס</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>E65813387B81C35B6595F7076474A814</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר טל בצר</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>E65813387B81C35B6595F7076474A814</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר טל בצר</EmployeeName><ServiceName>שקיפות עורפית - אולטרסאונד</ServiceName><ServiceID>183500</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>25D1BA4D2895754B970BBC489DECE8B7</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר איתי גת</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>25D1BA4D2895754B970BBC489DECE8B7</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר איתי גת</EmployeeName><ServiceName>נשים - פוריות</ServiceName><ServiceID>70</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>1B07A105BC48DAD841B3B015F2C12670</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מאיר דהן</EmployeeName><ServiceName>נשים</ServiceName><ServiceID>63</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>D2D66EF3EE6C90DED8BEAF508A6473F8</EmployeeID><EmployeeName>גב' עינב קרן שיינהולץ‎</EmployeeName><ServiceName>תזונה ודיאטה</ServiceName><ServiceID>411</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>AD9EB8777DEEF68CB196A6141DE79560</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ליסה רבינוביץ' סימו</EmployeeName><ServiceName>מעקב הריון-כולל הריון בר-סיכון</ServiceName><ServiceID>129</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>AD9EB8777DEEF68CB196A6141DE79560</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר ליסה רבינוביץ' סימו</EmployeeName><ServiceName>שקיפות עורפית - אולטרסאונד</ServiceName><ServiceID>183500</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>רח' הדוגית 16, קניון רוגובין.כללי1Truehttp://sps-app.com/Qly
יבנה הירוקה - נשים21720025/05/2020 04:59:13Falseיבנה הירוקה - נשים72393יבנההדוגית16<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6113919</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-01-04T13:47:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6113918</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-01-04T13:47:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6113919</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-01-04T13:47:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6113918</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-01-04T13:47:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour><Remark><Text>תורנות</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours>6גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים<Remarks><Remark><RemarkText> מקרים דחופים מתקבלים עפ"י שיקול דעת רפואי ובתיאום מראש בלבד.</RemarkText><ShowOrder>27</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ג ה- לא יינתנו שירותי סיעוד ובדיקות מעבדה בשעות הבוקר . .</RemarkText><ShowOrder>305</ShowOrder></Remark></Remarks>301659שירותי אחותרח' הדוגית 16, קניון רוגובין.כללי1Truehttp://sps-app.com/Qly
יבנה הירוקה - נשים21720125/05/2020 04:59:13Falseיבנה הירוקה - נשים72393יבנההדוגית16<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6113919</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-01-04T13:47:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6113918</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-01-04T13:47:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6113919</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-01-04T13:47:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6113918</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-01-04T13:47:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>15:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>12:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>6גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים<Remarks><Remark><RemarkText> מקרים דחופים מתקבלים עפ"י שיקול דעת רפואי ובתיאום מראש בלבד.</RemarkText><ShowOrder>27</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ג ה- לא יינתנו שירותי סיעוד ובדיקות מעבדה בשעות הבוקר . .</RemarkText><ShowOrder>305</ShowOrder></Remark></Remarks>3011034אולטרסאונד נשיםרח' הדוגית 16, קניון רוגובין.כללי1Truehttp://sps-app.com/Qly
יבנה הירוקה - נשים21720225/05/2020 04:59:13Falseיבנה הירוקה - נשים72393יבנההדוגית16<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6113919</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-01-04T13:47:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6113918</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-01-04T13:47:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6113919</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-01-04T13:47:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6113918</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-01-04T13:47:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:00</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>6גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי ;חניית נכים<Remarks><Remark><RemarkText> מקרים דחופים מתקבלים עפ"י שיקול דעת רפואי ובתיאום מראש בלבד.</RemarkText><ShowOrder>27</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> ביום ג ה- לא יינתנו שירותי סיעוד ובדיקות מעבדה בשעות הבוקר . .</RemarkText><ShowOrder>305</ShowOrder></Remark></Remarks><Remarks><Remark><RemarkText>יש להצטייד בהפניית רופא ממוחשב לבדיקת דם שקיפות עורפית, פיענוח של אולטראסאונד שקיפות עורפית, קבלת תשלום מהרופא שביצע את בדיקת האולטראסאונד שקיפות עורפית, טופס שאלון בדיקה. בדיקת הדם מבוצעת לאחר אולטראסאונד שקיפות עורפית ובין השבוע 11 עד השבוע 13+ 6 ימים להריון.יש צורך בזימון ביקור מראש.~10</RemarkText></Remark></Remarks>301183501שקיפות עורפית - בדיקת דםרח' הדוגית 16, קניון רוגובין.כללי1Truehttp://sps-app.com/Qly

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש