חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

פינסקר - מכון שמיעה ודיבור - ראשון לציון21807826/05/2020 01:59:18Falseפינסקר - מכון שמיעה ודיבור - ראשון לציון73229ראשון לציוןיהודה לייב פינסקר31<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>9681888</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-06-08T14:19:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>9681903</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-06-08T14:19:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>16:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>15:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>12:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:20</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>11:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>11:50</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>דורין גרינפלד0גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 208כללית0362ריפוי בדיבור ילדים<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור מבוגרים</ServiceName><ServiceID>363</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>פינסקרכללי1Truehttp://sps-app.com/N1i
פינסקר - מכון שמיעה ודיבור - ראשון לציון21807926/05/2020 01:59:18Falseפינסקר - מכון שמיעה ודיבור - ראשון לציון73229ראשון לציוןיהודה לייב פינסקר31<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>9681888</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-06-08T14:19:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>9681903</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-06-08T14:19:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>16:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>13:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:20</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>דורין גרינפלד0גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 208כללית0363ריפוי בדיבור מבוגריםפינסקרכללי1Truehttp://sps-app.com/N1i
פינסקר - מכון שמיעה ודיבור - ראשון לציון21808026/05/2020 01:59:18Falseפינסקר - מכון שמיעה ודיבור - ראשון לציון73229ראשון לציוןיהודה לייב פינסקר31<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>9681888</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-06-08T14:19:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>9681903</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-06-08T14:19:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>9681888</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-06-08T14:19:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>9681903</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-06-08T14:19:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>16:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>12:20</ClosingHour><Remark><Text>ילדים</Text></Remark></Reception><Reception><OpeningHour>12:20</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour><Remark><Text>ילדים</Text></Remark></Reception><Reception><OpeningHour>12:30</OpeningHour><ClosingHour>18:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:15</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour><Remark><Text>ילדים</Text></Remark></Reception><Reception><OpeningHour>12:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:00</OpeningHour><ClosingHour>17:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:15</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>דורין גרינפלד0גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 208כללית01451אודיולוגיה - בדיקת שמיעהפינסקרכללי1Truehttp://sps-app.com/N1i
פינסקר - מכון שמיעה ודיבור - ראשון לציון21808126/05/2020 01:59:18Falseפינסקר - מכון שמיעה ודיבור - ראשון לציון73229ראשון לציוןיהודה לייב פינסקר31<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>9681888</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-06-08T14:19:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>9681903</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-06-08T14:19:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>9681951</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2016-01-27T12:30:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>16:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>15:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>דורין גרינפלד0גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 208כללית0184701התאמת מכשירי שמיעהפינסקרכללי1Truehttp://sps-app.com/N1i

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש