חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

לב רמלה - מכון רנטגן21824231/05/2020 14:00:33Falseלב רמלה - מכון רנטגן74222רמלהשדרות הרצל88<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137315</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137316</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137315</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137316</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>5,4,247גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 202כללית0189צילום שלד וחזה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>רופא מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>רדיולוגיה אבחנתית (רנטגן)</ServiceName><ServiceID>498</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>פינת ביאליק.כללי1Truehttp://sps-app.com/TDZ
לב רמלה - מכון רנטגן21824331/05/2020 14:00:33Falseלב רמלה - מכון רנטגן74222רמלהשדרות הרצל88<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137315</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137316</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137315</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137316</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>5,4,247גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 202כללית0205אולטרסאונד פרקי ירכייםפינת ביאליק.כללי1Truehttp://sps-app.com/TDZ
לב רמלה - מכון רנטגן21824431/05/2020 14:00:33Falseלב רמלה - מכון רנטגן74222רמלהשדרות הרצל88<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137315</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137316</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137315</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137316</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>5,4,247גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 202כללית0401אולטרסאונדפינת ביאליק.כללי1Truehttp://sps-app.com/TDZ
לב רמלה - מכון רנטגן21824531/05/2020 14:00:33Falseלב רמלה - מכון רנטגן74222רמלהשדרות הרצל88<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137315</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137316</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137315</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137316</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>5,4,247גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 202כללית0498רדיולוגיה אבחנתית (רנטגן)פינת ביאליק.כללי1Truehttp://sps-app.com/TDZ
לב רמלה - מכון רנטגן21824631/05/2020 14:00:33Falseלב רמלה - מכון רנטגן74222רמלהשדרות הרצל88<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137315</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137316</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137315</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9137316</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-03-28T13:13:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>5,4,247גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 202כללית0524צילום רנטגןפינת ביאליק.כללי1Truehttp://sps-app.com/TDZ

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש