חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

רעות21830131/05/2020 01:58:54Falseרעות74300מודיעין מכבים רעותשדרות עומרים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9736100</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T09:43:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9736110</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T09:43:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9736100</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T09:43:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9736110</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T09:43:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר יוגב-הרט נטע0גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 103כללית0445תבחין נשיפה (הליקובקטר)<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>6337DF9C346E3656B918D4BAFAD1203E</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר לאה בן-שלום</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>102BCAB3F2D5ACFB3F275790DC0CB8CF</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר מתתיהו וסרמן</EmployeeName><ServiceName>ילדים</ServiceName><ServiceID>40</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>ACDE4B7038739AF8F493B911F3995204</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר נטע יוגב-הרט</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>4F4FF3A4C83F7AB9427D9B74B0A6E4FE</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר איריס כשר</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>744C85FE19817E8D72173E535A6210BC</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר נליה פרייב</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>E2868810B03A822FB7CB7F7960646785</EmployeeID><EmployeeName>גב' אורלי שעיה</EmployeeName><ServiceName>שירותי אחות</ServiceName><ServiceID>659</ServiceID></Employee></EmployeeListDept><UnitListDept><Unit><DeptCode>74301</DeptCode><DeptName>בית מרקחת - רעות</DeptName><UnitTypeCode>401</UnitTypeCode><UnitTypeName>בית מרקחת</UnitTypeName></Unit><Unit><DeptCode>74306</DeptCode><DeptName>טיפת חלב - רעות</DeptName><UnitTypeCode>916</UnitTypeCode><UnitTypeName>טיפת חלב</UnitTypeName></Unit></UnitListDept>מרכז מסחרי רעותכללי1Truehttp://sps-app.com/OW5
רעות21830231/05/2020 01:58:54Falseרעות74300מודיעין מכבים רעותשדרות עומרים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9736100</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T09:43:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9736110</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T09:43:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9736100</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T09:43:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9736110</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T09:43:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>09:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר יוגב-הרט נטע0גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 103כללית0515שירותי מעבדהמרכז מסחרי רעותכללי1Truehttp://sps-app.com/OW5
רעות21830331/05/2020 01:58:54Falseרעות74300מודיעין מכבים רעותשדרות עומרים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9736100</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T09:43:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9736110</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T09:43:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9736100</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T09:43:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9736110</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T09:43:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר יוגב-הרט נטע0גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 103כללית0659שירותי אחותמרכז מסחרי רעותכללי1Truehttp://sps-app.com/OW5
רעות21830431/05/2020 01:58:54Falseרעות74300מודיעין מכבים רעותשדרות עומרים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9736100</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T09:43:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9736110</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T09:43:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר יוגב-הרט נטע0גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 103כללית01546שירותי מעבדה - ספירת דם מהאצבע (קפילרי)מרכז מסחרי רעותכללי1Truehttp://sps-app.com/OW5
רעות21830531/05/2020 01:58:54Falseרעות74300מודיעין מכבים רעותשדרות עומרים<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9736100</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T09:43:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>9736110</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2017-10-03T09:43:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>16:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>07:30</OpeningHour><ClosingHour>14:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>ד"ר יוגב-הרט נטע0גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי 103כללית01597בדיקומטמרכז מסחרי רעותכללי1Truehttp://sps-app.com/OW5

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש