חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

 

חצבה72409127/05/2022 15:06:22Falseחצבה91770חצבה<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6581512</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-03-04T10:46:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6581822</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-03-04T10:46:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6581512</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-03-04T10:46:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6581822</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-03-04T10:46:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour><Remark><Text>מרפאת חצבה אחות בלבד</Text></Remark></Reception><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour><Remark><Text>מרפאת חצבה רופאה בלבד</Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:15</OpeningHour><ClosingHour>08:30</ClosingHour><Remark><Text>שירותי מעבדה בלבד. אין רופאים במרפאה.</Text></Remark></Reception><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour><Remark><Text>שירותי טיפת חלב בלבד. אין רופאים במרפאה.</Text></Remark></Reception><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour><Remark><Text>מרפאת חצבה אחות ורופא בלבד</Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>11:30</ClosingHour><Remark><Text>מרפאת חצבה אחות בלבד</Text></Remark></Reception><Reception><OpeningHour>17:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour><Remark><Text>שירותי אחות בלבד. אין רופאים במרפאה.</Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour><Remark><Text>שירותי אחות ורופאה בלבד. אין רופאים במרפאה.</Text></Remark></Reception><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour><Remark><Text>שירותי אחות בלבד. אין רופאים במרפאה.</Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour><Remark><Text>שירותי אחות בלבד. אין רופאים במרפאה.</Text></Remark></Reception><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour><Remark><Text>רופא מחליף</Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour><Remark><Text>שירותי אחות בלבד. אין רופאים במרפאה.</Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour><Remark><Text>לסירוגין. יש לברר טלפונית</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:15</OpeningHour><ClosingHour>08:30</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>397 , 394גישה למרפאה;שירותים נגישים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה לא ניתנים שירותי מעבדה בחול המועד סוכות ופסח .</RemarkText><ShowOrder>13</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>101515שירותי מעבדה<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>60A0ED5AAC1E3598A83D5885BCA23E1B</EmployeeID><EmployeeName>ד"ר סלים אבו ענזה</EmployeeName><ServiceName>רפואת משפחה</ServiceName><ServiceID>2</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>570B3132C02CC55AAF57CCE36C0E2FDD</EmployeeID><EmployeeName>גב' עינבר קורין</EmployeeName><ServiceName>שירותי סיעוד</ServiceName><ServiceID>659</ServiceID></Employee></EmployeeListDept><UnitListDept><Unit><DeptCode>91776</DeptCode><DeptName>טיפת חלב - חצבה</DeptName><UnitTypeCode>916</UnitTypeCode><UnitTypeName>טיפת חלב</UnitTypeName></Unit></UnitListDept>מושב חצבה ד.נ. ערבה 86815bdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAAwADkAMQA3ADcAMAAwADAAMAAwADUAMQA1AA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprfdtvnuo1Truehttp://sps-app.com/85t1<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>3</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>זימון באמצעות:</QueueOrderDesc><QueueOrderMethods><QueueOrderMethod><QueueOrderMethod>1</QueueOrderMethod><QueueOrderMethodDescription>טלפון במרפאה</QueueOrderMethodDescription></QueueOrderMethod></QueueOrderMethods></QueueOrder></QueueOrders>
חצבה72409227/05/2022 15:06:22Falseחצבה91770חצבה<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6581512</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-03-04T10:46:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6581822</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-03-04T10:46:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6581512</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-03-04T10:46:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>08</Prefix><Number>6581822</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2021-03-04T10:46:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour><Remark><Text>מרפאת חצבה אחות בלבד</Text></Remark></Reception><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour><Remark><Text>מרפאת חצבה רופאה בלבד</Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:15</OpeningHour><ClosingHour>08:30</ClosingHour><Remark><Text>שירותי מעבדה בלבד. אין רופאים במרפאה.</Text></Remark></Reception><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour><Remark><Text>שירותי טיפת חלב בלבד. אין רופאים במרפאה.</Text></Remark></Reception><Reception><OpeningHour>13:00</OpeningHour><ClosingHour>15:00</ClosingHour><Remark><Text>מרפאת חצבה אחות ורופא בלבד</Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>11:30</ClosingHour><Remark><Text>מרפאת חצבה אחות בלבד</Text></Remark></Reception><Reception><OpeningHour>17:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour><Remark><Text>שירותי אחות בלבד. אין רופאים במרפאה.</Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour><Remark><Text>שירותי אחות ורופאה בלבד. אין רופאים במרפאה.</Text></Remark></Reception><Reception><OpeningHour>11:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour><Remark><Text>שירותי אחות בלבד. אין רופאים במרפאה.</Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour><Remark><Text>שירותי אחות בלבד. אין רופאים במרפאה.</Text></Remark></Reception><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour><Remark><Text>רופא מחליף</Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>11:00</ClosingHour><Remark><Text>שירותי אחות בלבד. אין רופאים במרפאה.</Text></Remark></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ערב חג</Day><DayCode>9</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour><Remark><Text>לסירוגין. יש לברר טלפונית</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>07:15</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception><Reception><OpeningHour>17:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>16:30</OpeningHour><ClosingHour>19:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:30</OpeningHour><ClosingHour>10:00</ClosingHour><Remark><Text>לסירוגין. יש לברר טלפונית</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours>397 , 394גישה למרפאה;שירותים נגישים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> במרפאה לא ניתנים שירותי מעבדה בחול המועד סוכות ופסח .</RemarkText><ShowOrder>13</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>101659שירותי סיעודמושב חצבה ד.נ. ערבה 86815bdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAAwADkAMQA3ADcAMAAwADAAMAAwADYANQA5AA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprfdtvnuo1Truehttp://sps-app.com/85t1<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>2</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>לא נדרש זימון</QueueOrderDesc></QueueOrder></QueueOrders>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש