חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

מ.י.ת.ר - קריית ביאליק28227326/05/2020 01:59:43Falseמ.י.ת.ר - קריית ביאליק996411קרית ביאליק<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>054</Prefix><Number>2256701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8727627</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>054</Prefix><Number>2256701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8727627</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones>יש ליצור קשר עם נותן השירות207מושלם4126ריפוי בעיסוק ילדים<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בעיסוק ילדים</ServiceName><ServiceID>126</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>פסיכולוגיה ילדים</ServiceName><ServiceID>758</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>שד בן גוריון 63כללי1Falsehttp://sps-app.com/T5E
מ.י.ת.ר - קריית ביאליק28227526/05/2020 01:59:43Falseמ.י.ת.ר - קריית ביאליק996411קרית ביאליק<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>054</Prefix><Number>2256701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8727627</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>054</Prefix><Number>2256701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8727627</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones>יש ליצור קשר עם נותן השירות207מושלם4362ריפוי בדיבור ילדיםשד בן גוריון 63כללי1Falsehttp://sps-app.com/T5E
מ.י.ת.ר - קריית ביאליק28227626/05/2020 01:59:43Falseמ.י.ת.ר - קריית ביאליק996411קרית ביאליק<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>054</Prefix><Number>2256701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8727627</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>054</Prefix><Number>2256701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8727627</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones>יש ליצור קשר עם נותן השירות207מושלם4758פסיכולוגיה ילדיםשד בן גוריון 63כללי1Falsehttp://sps-app.com/T5E
מ.י.ת.ר - קריית ביאליק28227726/05/2020 01:59:43Falseמ.י.ת.ר - קריית ביאליק996411קרית ביאליק<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>054</Prefix><Number>2256701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8727627</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>054</Prefix><Number>2256701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8727627</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones>יש ליצור קשר עם נותן השירות207מושלם4160700טיפול ריגשי ע"י עובד סוציאלי שד בן גוריון 63כללי1Falsehttp://sps-app.com/T5E
מ.י.ת.ר - קריית ביאליק28227826/05/2020 01:59:43Falseמ.י.ת.ר - קריית ביאליק996411קרית ביאליק<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>054</Prefix><Number>2256701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8727627</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>054</Prefix><Number>2256701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8727627</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones>יש ליצור קשר עם נותן השירות207מושלם4160800טיפול באמנותשד בן גוריון 63כללי1Falsehttp://sps-app.com/T5E
מ.י.ת.ר - קריית ביאליק28227926/05/2020 01:59:43Falseמ.י.ת.ר - קריית ביאליק996411קרית ביאליק<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>054</Prefix><Number>2256701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8727627</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>054</Prefix><Number>2256701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8727627</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones>יש ליצור קשר עם נותן השירות207מושלם4161100טיפול בתנועהשד בן גוריון 63כללי1Falsehttp://sps-app.com/T5E
מ.י.ת.ר - קריית ביאליק28228026/05/2020 01:59:43Falseמ.י.ת.ר - קריית ביאליק996411קרית ביאליק<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>054</Prefix><Number>2256701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8727627</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>054</Prefix><Number>2256701</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>8727627</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6010520</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-06-21T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones>יש ליצור קשר עם נותן השירות207מושלם4161200טיפול בהבעה ויצירהשד בן גוריון 63כללי1Falsehttp://sps-app.com/T5E

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש