חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

מגדל המאה מדטכניקה אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - תל אביב 28317831/05/2020 14:03:34Falseמגדל המאה מדטכניקה אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - תל אביב 997104תל אביב יפואבן גבירול124<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272477</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272491</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272477</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272491</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour><Remark><Text>לסירוגין. יש לברר טלפונית</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours>189 , 74 , 66 , 56 , 47 , 36 , 26גישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText>מתקבלים לקוחות מגיל 5~10</RemarkText></Remark></Remarks>208פרטי בהסכם21337בדיקת טמפנומטריהכללי1Truehttp://sps-app.com/Svj
מגדל המאה מדטכניקה אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - תל אביב 28317931/05/2020 14:03:34Falseמגדל המאה מדטכניקה אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - תל אביב 997104תל אביב יפואבן גבירול124<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272477</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272491</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272477</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272491</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour><Remark><Text>לסירוגין. יש לברר טלפונית</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours>189 , 74 , 66 , 56 , 47 , 36 , 26גישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText>מתקבלים לקוחות מגיל 5~10</RemarkText></Remark></Remarks>208פרטי בהסכם21451אודיולוגיה - בדיקת שמיעהכללי1Truehttp://sps-app.com/Svj
מגדל המאה מדטכניקה אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - תל אביב 28318031/05/2020 14:03:34Falseמגדל המאה מדטכניקה אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - תל אביב 997104תל אביב יפואבן גבירול124<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272477</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272491</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272477</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272491</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour><Remark><Text>לסירוגין. יש לברר טלפונית</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours>189 , 74 , 66 , 56 , 47 , 36 , 26גישה למרפאה<Remarks><Remark><RemarkText>מתקבלים לקוחות מגיל 18~10</RemarkText></Remark></Remarks>208פרטי בהסכם2184701התאמת מכשירי שמיעהכללי1Truehttp://sps-app.com/Svj
מגדל המאה מדטכניקה אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - תל אביב 28318131/05/2020 14:03:34Falseמגדל המאה מדטכניקה אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - תל אביב 997104תל אביב יפואבן גבירול124<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272477</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272491</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272477</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272491</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour><Remark><Text>לסירוגין. יש לברר טלפונית</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours>189 , 74 , 66 , 56 , 47 , 36 , 26גישה למרפאה208פרטי בהסכם2184702אטמי אוזניים לילדים לאחר ניתוח כפתוריםכללי1Truehttp://sps-app.com/Svj
מגדל המאה מדטכניקה אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - תל אביב 28318231/05/2020 14:03:34Falseמגדל המאה מדטכניקה אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - תל אביב 997104תל אביב יפואבן גבירול124<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272477</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272491</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272477</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>5272491</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2020-04-05T11:15:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>09:00</OpeningHour><ClosingHour>12:30</ClosingHour><Remark><Text>לסירוגין. יש לברר טלפונית</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours>189 , 74 , 66 , 56 , 47 , 36 , 26גישה למרפאה208פרטי בהסכם2184703אביזרי עזר לשמיעהכללי1Truehttp://sps-app.com/Svj

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש