חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

כוכב הילדים - מגדל העמק28500331/05/2020 14:03:35Falseכוכב הילדים - מגדל העמק997884מגדל העמק<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6540082</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>050</Prefix><Number>9969596</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6541184</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6540082</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>050</Prefix><Number>9969596</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6541184</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones>יש ליצור קשר עם נותן השירות207מושלם4126ריפוי בעיסוק ילדים<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בעיסוק ילדים</ServiceName><ServiceID>126</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>פיזיותרפיה ילדים</ServiceName><ServiceID>749</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>זבולון 29כללי1Falsehttp://sps-app.com/UyL
כוכב הילדים - מגדל העמק28500431/05/2020 14:03:35Falseכוכב הילדים - מגדל העמק997884מגדל העמק<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6540082</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>050</Prefix><Number>9969596</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6541184</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6540082</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>050</Prefix><Number>9969596</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6541184</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones>יש ליצור קשר עם נותן השירות207מושלם4362ריפוי בדיבור ילדיםזבולון 29כללי1Falsehttp://sps-app.com/UyL
כוכב הילדים - מגדל העמק28502431/05/2020 14:03:35Falseכוכב הילדים - מגדל העמק997884מגדל העמק<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6540082</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>050</Prefix><Number>9969596</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6541184</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6540082</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>050</Prefix><Number>9969596</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6541184</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones>יש ליצור קשר עם נותן השירות207מושלם4749פיזיותרפיה ילדיםזבולון 29כללי1Falsehttp://sps-app.com/UyL
כוכב הילדים - מגדל העמק28504631/05/2020 14:03:35Falseכוכב הילדים - מגדל העמק997884מגדל העמק<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6540082</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>050</Prefix><Number>9969596</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6541184</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6540082</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>050</Prefix><Number>9969596</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6541184</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones>יש ליצור קשר עם נותן השירות207מושלם4160800טיפול באמנותזבולון 29כללי1Falsehttp://sps-app.com/UyL
כוכב הילדים - מגדל העמק28504731/05/2020 14:03:35Falseכוכב הילדים - מגדל העמק997884מגדל העמק<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6540082</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>050</Prefix><Number>9969596</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6541184</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6540082</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>050</Prefix><Number>9969596</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6541184</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones>יש ליצור קשר עם נותן השירות207מושלם4160900טיפול במוזיקהזבולון 29כללי1Falsehttp://sps-app.com/UyL
כוכב הילדים - מגדל העמק28504931/05/2020 14:03:35Falseכוכב הילדים - מגדל העמק997884מגדל העמק<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6540082</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>050</Prefix><Number>9969596</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6541184</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6540082</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>050</Prefix><Number>9969596</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6541184</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones>יש ליצור קשר עם נותן השירות207מושלם4161100טיפול בתנועהזבולון 29כללי1Falsehttp://sps-app.com/UyL
כוכב הילדים - מגדל העמק28505131/05/2020 14:03:35Falseכוכב הילדים - מגדל העמק997884מגדל העמק<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6540082</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>050</Prefix><Number>9969596</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6541184</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6540082</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>050</Prefix><Number>9969596</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6541184</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones>יש ליצור קשר עם נותן השירות207מושלם4161200טיפול בהבעה ויצירהזבולון 29כללי1Falsehttp://sps-app.com/UyL
כוכב הילדים - מגדל העמק28505431/05/2020 14:03:35Falseכוכב הילדים - מגדל העמק997884מגדל העמק<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6540082</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>050</Prefix><Number>9969596</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6541184</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6540082</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>050</Prefix><Number>9969596</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>04</Prefix><Number>6541184</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-08-29T04:01:00</UpdateDate></Phone></Phones>יש ליצור קשר עם נותן השירות207מושלם4162300טיפול בביבליותרפיהזבולון 29כללי1Falsehttp://sps-app.com/UyL

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש