חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - גבעתיים 28602505/06/2020 05:58:43Falseאורתופון - מכון שמיעה ודיבור - גבעתיים 998049גבעתייםדרך בן גוריון182<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325423</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325422</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325168</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325423</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325422</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325168</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour><Remark><Text>אחת לשבועיים</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>13:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>17:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>13:45</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>52,57,60,63,67גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בשל המצב, לא יינתנו שירותי בדיקות שמיעה מבוגרים וילדים בין התאריכים 4.5-12.6 .</RemarkText><ShowOrder>6</ShowOrder></Remark></Remarks><Remarks><Remark><RemarkText>נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText></Remark></Remarks>208פרטי בהסכם2362ריפוי בדיבור ילדים<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור ילדים</ServiceName><ServiceID>362</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בדיבור מבוגרים</ServiceName><ServiceID>363</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>פינת כצנלסוןכללי1Truehttp://sps-app.com/S2o
אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - גבעתיים 28602605/06/2020 05:58:43Falseאורתופון - מכון שמיעה ודיבור - גבעתיים 998049גבעתייםדרך בן גוריון182<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325423</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325422</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325168</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325423</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325422</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325168</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour><Remark><Text>אחת לשבועיים</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>13:30</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>15:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>17:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>13:45</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>52,57,60,63,67גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בשל המצב, לא יינתנו שירותי בדיקות שמיעה מבוגרים וילדים בין התאריכים 4.5-12.6 .</RemarkText><ShowOrder>6</ShowOrder></Remark></Remarks><Remarks><Remark><RemarkText>נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText></Remark></Remarks>208פרטי בהסכם2363ריפוי בדיבור מבוגריםפינת כצנלסוןכללי1Truehttp://sps-app.com/S2o
אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - גבעתיים 28602805/06/2020 05:58:43Falseאורתופון - מכון שמיעה ודיבור - גבעתיים 998049גבעתייםדרך בן גוריון182<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325423</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325422</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325168</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325423</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325422</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325168</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour><Remark><Text>אחת לשבועיים</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours>52,57,60,63,67גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בשל המצב, לא יינתנו שירותי בדיקות שמיעה מבוגרים וילדים בין התאריכים 4.5-12.6 .</RemarkText><ShowOrder>6</ShowOrder></Remark></Remarks><Remarks><Remark><RemarkText>נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText></Remark></Remarks>208פרטי בהסכם21337בדיקת טמפנומטריהפינת כצנלסוןכללי1Truehttp://sps-app.com/S2o
אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - גבעתיים 28603005/06/2020 05:58:43Falseאורתופון - מכון שמיעה ודיבור - גבעתיים 998049גבעתייםדרך בן גוריון182<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325423</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325422</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325168</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325423</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325422</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325168</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour><Remark><Text>אחת לשבועיים</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>10:30</OpeningHour><ClosingHour>13:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>09:30</OpeningHour><ClosingHour>18:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>14:30</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>52,57,60,63,67גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בשל המצב, לא יינתנו שירותי בדיקות שמיעה מבוגרים וילדים בין התאריכים 4.5-12.6 .</RemarkText><ShowOrder>6</ShowOrder></Remark></Remarks>208פרטי בהסכם21451אודיולוגיה - בדיקת שמיעהפינת כצנלסוןכללי1Truehttp://sps-app.com/S2o
אורתופון - מכון שמיעה ודיבור - גבעתיים 28603105/06/2020 05:58:43Falseאורתופון - מכון שמיעה ודיבור - גבעתיים 998049גבעתייםדרך בן גוריון182<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325423</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325422</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325168</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325423</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325422</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>03</Prefix><Number>7325168</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2018-12-27T14:59:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>19:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>12:00</ClosingHour><Remark><Text>אחת לשבועיים</Text></Remark></Reception></DayInfo></ReceptionHours>52,57,60,63,67גישה למרפאה;שירותי נכים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> נדרשת הפניית רופא וטופס התחייבות (טופס 17)</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark><Remark><RemarkText> בשל המצב, לא יינתנו שירותי בדיקות שמיעה מבוגרים וילדים בין התאריכים 4.5-12.6 .</RemarkText><ShowOrder>6</ShowOrder></Remark></Remarks>208פרטי בהסכם2184701התאמת מכשירי שמיעהפינת כצנלסוןכללי1Truehttp://sps-app.com/S2o

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש