חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

 

מור - בי''ח לניאדו - נתניה 72737922/05/2022 03:05:50Falseמור - בי''ח לניאדו - נתניה 998091נתניהדברי חיים16<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Preprefix>*</Preprefix><Number>3171</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Preprefix>1</Preprefix><Prefix>700</Prefix><Number>703031</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8340341</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8340962</Number><Order>4</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7600696</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Preprefix>*</Preprefix><Number>3171</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Preprefix>1</Preprefix><Prefix>700</Prefix><Number>703031</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8340341</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8340962</Number><Order>4</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7600696</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>21:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>21:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>21:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>21:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>21:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>איילת שיקלר חג'בי 6גישה למרפאה;שירותים נגישים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>207פרטי בהסכם2303בדיקת CT (סיטי)בית חולים לניאדו-קרית צאנזbdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAA5ADkAOAAwADkAMQAwADAAMAAwADMAMAAzAA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprfdtvnuo-1Truehttp://sps-app.com/blIg1
מור - בי''ח לניאדו - נתניה 72738022/05/2022 03:05:50Falseמור - בי''ח לניאדו - נתניה 998091נתניהדברי חיים16<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Preprefix>*</Preprefix><Number>3171</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Preprefix>1</Preprefix><Prefix>700</Prefix><Number>703031</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8340341</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8340962</Number><Order>4</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7600696</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Preprefix>*</Preprefix><Number>3171</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Preprefix>1</Preprefix><Prefix>700</Prefix><Number>703031</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8340341</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8340962</Number><Order>4</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7600696</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>21:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>21:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>21:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>21:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>21:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>איילת שיקלר חג'בי 6גישה למרפאה;שירותים נגישים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>207פרטי בהסכם2182102בדיקת CT ריאותבית חולים לניאדו-קרית צאנזbdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAA5ADkAOAAwADkAMQAwADEAOAAyADEAMAAyAA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprfdtvnuo-1Truehttp://sps-app.com/blIg1<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>3</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>זימון באמצעות:</QueueOrderDesc><QueueOrderMethods><QueueOrderMethod><QueueOrderMethod>1</QueueOrderMethod><QueueOrderMethodDescription>טלפון במרפאה</QueueOrderMethodDescription></QueueOrderMethod></QueueOrderMethods></QueueOrder></QueueOrders>
מור - בי''ח לניאדו - נתניה 72738122/05/2022 03:05:50Falseמור - בי''ח לניאדו - נתניה 998091נתניהדברי חיים16<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Preprefix>*</Preprefix><Number>3171</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Preprefix>1</Preprefix><Prefix>700</Prefix><Number>703031</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8340341</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8340962</Number><Order>4</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7600696</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Preprefix>*</Preprefix><Number>3171</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Preprefix>1</Preprefix><Prefix>700</Prefix><Number>703031</Number><Order>2</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8340341</Number><Order>3</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>8340962</Number><Order>4</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7600696</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2022-04-28T08:30:00</UpdateDate><Remark></Remark></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>21:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>21:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>21:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>21:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>21:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ו</Day><DayCode>6</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>13:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>איילת שיקלר חג'בי 6גישה למרפאה;שירותים נגישים;מעלית או מבנה חד קומתי <Remarks><Remark><RemarkText> בכניסה ליחידה יש לעטות מסכה</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>207פרטי בהסכם2185600בדיקת קולונוסקופיה וירטואליתבית חולים לניאדו-קרית צאנזbdc3://clalit_deptview_clalit_deptview/Default/00000000%252D0000%252D0000%252D0000%252D000000000000/8489/Clalit%255FDeptview/8491?s_id=SKAAAAA==MAA5ADkAOAAwADkAMQAwADEAOAA1ADYAMAAwAA==&s_ce=041020g10001020408000g0o000vprfdtvnuo-1Truehttp://sps-app.com/blIg1<QueueOrders><QueueOrder><QueueOrderCode>3</QueueOrderCode><QueueOrderDesc>זימון באמצעות:</QueueOrderDesc><QueueOrderMethods><QueueOrderMethod><QueueOrderMethod>1</QueueOrderMethod><QueueOrderMethodDescription>טלפון במרפאה</QueueOrderMethodDescription></QueueOrderMethod></QueueOrderMethods></QueueOrder></QueueOrders>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש