חיפוש

dsdsdsd

מכרזים פומביים - מיחשוב

מכרזים פומביים של ועדת המכרזים הארצית לענייני מיחשוב

ד"ר יפתח יסעור, ד"ר ליאור סילורה, ד"ר שרה קפלן

מכרז פומבי מס' 92-150/22 לרכש מקלדות אינטגרליות עבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום: 27/06/2022
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 10.07.2022 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות: 25.07.2022 עד השעה 12:00
לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

==========================================================

 עבור הכללית TABLEAU מכרז פומבי מס' 92-108/22 לרכש רישוי ותחזוקה לתוכנת

תאריך פרסום: 25.04.2022
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 10.05.2022 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות: 25.05.2022 01.06.2022 עד השעה 12:00

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן
:לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים
 clalit.bid@gmail.com :שם משתמש

סיסמה: Clalit11


מכרז פומבי מס' 92-75/22 למערכות זיהוי מתקדמות


תאריך פרסום: 29.03.2022
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 11.04.2022 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות: 10.05.2022 עד השעה 12:00

מודעה
חוברת הדרכה למציעים -מערכת רמדור
לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן
:לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים
 clalit.bid@gmail.com :שם משתמש

סיסמה: Clalit11

קול קורא לשיתופי פעולה להתאמת הארגון לעולם התעסוקה החדש בעבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום 12.1.2022
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 24.1.2022 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 13.2.2022 עד השעה 12:00
מודעה
פרוטוקול תשובות לשאולת====================================================
מכרז פומבי מס' מס' 92-184/21 לרכש והטמעה של מערך לשיטות זיהוי מתקדמות

תאריך פרסום 28.11.2021
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 14.12.2021 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 12.1.2022 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 31.1.2022 בשעה 12:00 

==================================================== 
מכרז פומבי – 92-175/21 לרכש ותחזוקת פלטפורמת שירותי רפואה מרחוק עבור הכללית

תאריך פרסום 16.11.2021
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 2.12.2021 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 23.12.2021 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 6.1.2022 בשעה 12:00 
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 11.1.2022 בשעה 12:00
מודעה


====================================================

מכרז פומבי מס' 92-155/21
למערך ניטור ציוד רפואי ומערכות OTבאתרי שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ

תאריך פרסום: 7.10.2021
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 21.10.2021 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 18.11.2021 עד השעה 12:00 
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 24.11.2021 בשעה 12:00 

מסמכי מכרז מעודכנים

הבהרה

 

====================================================
מכרז פומבי – 92-143/21 למתן שירותי פיתוח ותחזוקה לשני יישומונים עבור כללית –
 "התפתחות הילד" ו- "היריון ולידה"

תאריך פרסום: 09.09.2021
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 12.10.2021 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 10.2.2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז לאחר תיקונים

הסכם מתוקן

קובץ אקסל התמחרות

קובץ תשובות לשאלות הבהרה

====================================================

מכרז - 92-141/2021 לרכש זכויות שימוש באפליקציה לניהול תקשורת פנים ארגונית ולהתאמתה עבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום: 2.9.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 30.9.2021

מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 28.10.2021 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז מעודכנים

חוברת הצעה - קובץ וורד


מכרז פומבי מס' 92-135/21 שדרוג רשת ה- Data Center

תאריך פרסום: 2.9.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 20.10.2021

מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 16.11.2021 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 24.11.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 29.11.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 15.12.2021 בשעה 12:00

הודעה - מועד חדש להגשת ההצעות תפורסם בהמשך

הודעה על דחיית מועד הגשת המכרז

פרוטוקול 22.11.2021

מודעה - הודעה על דחיית מועד הגשת המכרז

הצעת מחיר

מודעה

מסמכי המכרז

====================================================

מכרז פומבי  מס' 92-130/21 למערכת מידע לניהול הבטיחות והגנת הסביבה

תאריך פרסום: 15.8.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 14.9.2021

מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 28.10.2021 עד השעה 12:00

הנחיות לרישום לוגים אפליקטיבים

פרוטוקול תשובות לשאלות

פרק טכני נספח א

מודעה

מסמכי המכרז

=============================================================

מכרז פומבי דו שלבי 92-101/21 - ביצוע פרויקט פיתוח ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת לזיהוי, שליפה ואימות נתונים במסמכים"

תאריך פרסום: 1/7/2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 15/7/2021 עד השעה 12:00 

מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 5/8/2021 עד השעה  12:00 מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 15.8.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 22.8.2021 בשעה 12:00

מודעה 2 - דחיית מועד הגשה

מודעה - דחיית מועד הגשה

פרוטוקול- תשובות לשאלות

מודעה

מסמכי המכרז

=============================================================

מכרז פומבי מס' 92-100/21 לרכש ותחזוקת פלטפורמת שירותי רפואה מרחוק עבור הכללית

תאריך פרסום: 20/6/2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 5/7/2021 בשעה 12:00  מועד הגשת השאלות נדחה לתאריך 12.7.2021 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 4/8/2021 בשעה  12:00מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 11.8.2021 עד השעה 12:00

מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך  2.9.2021 
מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 12.9.2021 בשעה 12:00 
מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 14.9.2021 בשעה 12:00 
מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 30.9.2021 בשעה 12:00 מענה לשאלות הבהרה

מודעה - דחיית מועד הגשת המכרז

מסמכי המכרז - גרסת עקוב אחר שינויים

מסמכי המכרז - עותק נקי - בעדכון נוסח חוות דעת רואי החשבון בלבד

מודעה - הודעת דחיית מועד הגשת המכרז


מודעה - הודעת דחיית מועד הגשת המכרז

פרוטוקול - תשובות לשאלות

מודעת דחייה - מודעת דחיית מועדים

=============================================================
מכרז פומבי מס' 82/21 להעברת אתר הגיבוי (DR), של שירותי בריאות כללית מעתידים לשוהם
תאריך פרסום: 07/06/2021 
סיורים מוקדמים (חובה)- הסיור בעתידים ייערך ביום 16.6.2021 בשעה 10:00. הסיור בשוהם ייערך ביום 16.6.2021 בשעה 13:00
סבב שאלות: 24/6/2021 עד השעה 12:00 . נקבע מועד נוסף לסיור ב 11.7.2021 בשעה 10:00 במרכז עתידים 
מועד אחרון להגשת הצעות: 8/7/2021 עד השעה 12:00 מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 19.7.2021 עד השעה 12:00
פרוטוקול - תשובות לשאלות

מודעה

מסמכי המכרז

=============================================================

מכרז פומבי 51/21 " למתן שירותי ענן ציבורי עבור הכללית
תאריך פרסום:  20/4/2021

סבב שאלות: 10/5/2021 סבב שאלות נוסף: 6/6/2021 עד השעה 12:00 תאריך פרסום מועד נוסף:31.5.2021
מועד אחרון להגשת תנאי סף: 1/6/2021 עד השעה  12:00 מועד הגשת תנאי סף נדחה לתאריך 8/6/2021 עד השעה 12:00 תאריך פרסום מועד דחיה 24/5/2021)

מועד הגשת תנאי סף נדחה לתאריך 27/6/2021 עד השעה 12:00 תאריך פרסום מועד דחיה 31/5/2021)

מועד הגשת תצורה נדחה לתאריך 22/6/2021 (תאריך פרסום מועד דחיה 24/5/2021)

מועד הגשת תצורה נדחה לתאריך 11/7/2021 (תאריך פרסום מועד דחיה 31/5/2021

לאור בקשות שונות אשר הגיעו לידי ועדת המכרזים, הועדה נאותה לדחות את מועד הגשת ההצעות למכרז זה. הודעה על מועד מעודכן תפורסם בהקדם.(מועד פרסום עדכון 24/6/2021)

מועד הגשת ההצעות החדש יפורסם על ידי הכללית לאחר ה 5.7.2021

הגשת המענה לתנאי הסף במכרז נדחה לתאריך  21.7.2021 עד השעה 12:00

המועד האחרון להגשת התצורה המוצעת 11.8.2021 עד השעה 12:00

המועד האחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים נדחה לתאריך 24.8.2021 עד השעה 12:00

טופס הצעה - קובץ אקסל מעודכן

מסמכי מכרז מעודכנים 14.7.2021

מסמכי מסמך עקוב אחר שינויים 14.7.2021

מודעה  - מעודכנת לתאריך 14.7.2021


מכרז עותק נקי

חוברת ההצעה

מכרז - גרסה עקוב אחר שינויים

תשובות לשאלות סבב ב'


מסמכי המכרז

מסמכי מכרז 2

תשובות לשאלות הבהרה

מסמכי מכרז מעודכנים 31.5.2021

מסמכי מכרז קובץ word 31.5.2021

טופס הצעה ללא הגנה

מודעה

מודעה דחיית מועד הגשה

מודעה דחיה 31.5.2021

**************************************************************** 

הליך מיון מוקדם למכרז  48/21

לרכישת רישוי ושירותים מקצועיים בתחום הגנת המידע

תאריך פרסום:  12/4/2021

סבב שאלות: 25/4/2021 
מועד אחרון להגשת הצעות: 19/5/2021 עד השעה  12:00

מועד הגשת ההצעות במסגרת הליך המיון המוקדם במכרז  נדחה לתאריך 24/5/2021 תאריך פרסום דחיית מועד הגשת הצעות במסגרת הליך המיון המוקדם במכרז: 12/5/2021


=============================================================
מכרז פומבי 23/21 " תשתיות תקשורת פסיביות
תאריך פרסום:  10/3/2021 תאריך פרסום מועד דחיית הגשת ההצעות: 21/4/2021

סבב שאלות: 6/4/2021 עד השעה 12:00 
מועד אחרון להגשת הצעות: 12/5/2021 עד השעה     12:00 מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 3/6/2021


____________________________________________________________________________________________
מכרז פומבי 92-229/20 " להטמעת מערכת לניהול ביקורת פנים, מבדקים ובקרות


תאריך פרסום:   05/01/2021 תאריך פרסום עדכון תאריכים: 13/01/2021

סבב שאלות: 27/1/2021 עד השעה 12:00  - הקדמת תאריך: עד 24/1/2021 , שעה 12:00   - מועד הגשת שאלות נדחה לתאריך 27/1/2021 (תאריך עדכון 21/1/2021)
מועד אחרון להגשת הצעות: 4/3/2021 עד השעה  12:00 - הקדמת תאריך: עד 24/2/2021 שעה 12:00

מסמך המכרז

נספח א -דרישות מפלטפורמות בקרות

_____________________________________________________________________________________-- 

קול קורא לפיתוח והטמעה של אפליקציה שתסייע לדיאטניות קליניות במתן ייעוץ ומעקב מרחוק למטופלי כללית

תאריך פרסום:  03/01/2021

מועד אחרון להגשת הצעות: 20/01/2021 עד השעה 10:00, מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 27/1/2020


___________________________________________________________________________-----
מכרז פומבי 92-222/20 " ביצוע פרויקט פיתוח ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת ניהול הסכמים וקשרי ספקים- כללית מושלם
תאריך פרסום:  29/12/2020

סבב שאלות: 19/1/2021 עד השעה 12:00 
מועד אחרון להגשת הצעות: 18/02/2021 עד השעה  12:00

_________________________________________________________________________________________
מכרז פומבי 92-217/20 "מערכת מידע לניהול הבטיחות והגנת הסביבה"
תאריך פרסום:  15/12/2020

סבב שאלות: 10/1/2021 עד השעה 12:00 
מועד אחרון להגשת הצעות: 18/02/2021 עד השעה  12:00

מסמכי המכרז

מפרטי טכני

מפל

_________________________________________________________________________________________
קול קורא לשם מסירת מחשבים מכללית למוסדות ללא כוונת רווח המחלקים מחשבים לילדים/נוער
תאריך פרסום:  15/11/2020

מועד אחרון להגשת הצעות: 29/11/2020 עד השעה 12:00

קול קורא

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש