חיפוש

dsdsdsd

מכרזים פומביים - מיחשוב

מכרזים פומביים של ועדת המכרזים הארצית לענייני מיחשוב

ד"ר יפתח יסעור, ד"ר ליאור סילורה, ד"ר שרה קפלן

 

קול קורא לשיתופי פעולה להתאמת הארגון לעולם התעסוקה החדש בעבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום 12.1.2022
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 24.1.2022 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 13.2.2022 עד השעה 12:00
מודעה====================================================
מכרז פומבי מס' מס' 92-184/21 לרכש והטמעה של מערך לשיטות זיהוי מתקדמות

תאריך פרסום 28.11.2021
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 14.12.2021 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 12.1.2022 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 31.1.2022 בשעה 12:00 

==================================================== 
מכרז פומבי – 92-175/21 לרכש ותחזוקת פלטפורמת שירותי רפואה מרחוק עבור הכללית

תאריך פרסום 16.11.2021
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 2.12.2021 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 23.12.2021 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 6.1.2022 בשעה 12:00 
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 11.1.2022 בשעה 12:00
מודעה


====================================================

מכרז פומבי מס' 92-155/21
למערך ניטור ציוד רפואי ומערכות OTבאתרי שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ

תאריך פרסום: 7.10.2021
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 21.10.2021 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 18.11.2021 עד השעה 12:00 
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 24.11.2021 בשעה 12:00 

מסמכי מכרז מעודכנים

הבהרה

 

====================================================
מכרז פומבי – 92-143/21 למתן שירותי פיתוח ותחזוקה לשני יישומונים עבור כללית –
 "התפתחות הילד" ו- "היריון ולידה"

תאריך פרסום: 09.09.2021
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 12.10.2021 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 10.2.2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז לאחר תיקונים

הסכם מתוקן

קובץ אקסל התמחרות

קובץ תשובות לשאלות הבהרה

====================================================

מכרז - 92-141/2021 לרכש זכויות שימוש באפליקציה לניהול תקשורת פנים ארגונית ולהתאמתה עבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום: 2.9.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 30.9.2021

מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 28.10.2021 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז מעודכנים

חוברת הצעה - קובץ וורד


מכרז פומבי מס' 92-135/21 שדרוג רשת ה- Data Center

תאריך פרסום: 2.9.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 20.10.2021

מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 16.11.2021 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 24.11.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 29.11.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 15.12.2021 בשעה 12:00

הודעה - מועד חדש להגשת ההצעות תפורסם בהמשך

הודעה על דחיית מועד הגשת המכרז

פרוטוקול 22.11.2021

מודעה - הודעה על דחיית מועד הגשת המכרז

הצעת מחיר

מודעה

מסמכי המכרז

====================================================

מכרז פומבי  מס' 92-130/21 למערכת מידע לניהול הבטיחות והגנת הסביבה

תאריך פרסום: 15.8.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 14.9.2021

מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 28.10.2021 עד השעה 12:00

הנחיות לרישום לוגים אפליקטיבים

פרוטוקול תשובות לשאלות

פרק טכני נספח א

מודעה

מסמכי המכרז

=============================================================

מכרז פומבי דו שלבי 92-101/21 - ביצוע פרויקט פיתוח ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת לזיהוי, שליפה ואימות נתונים במסמכים"

תאריך פרסום: 1/7/2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 15/7/2021 עד השעה 12:00 

מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 5/8/2021 עד השעה  12:00 מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 15.8.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 22.8.2021 בשעה 12:00

מודעה 2 - דחיית מועד הגשה

מודעה - דחיית מועד הגשה

פרוטוקול- תשובות לשאלות

מודעה

מסמכי המכרז

=============================================================

מכרז פומבי מס' 92-100/21 לרכש ותחזוקת פלטפורמת שירותי רפואה מרחוק עבור הכללית

תאריך פרסום: 20/6/2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 5/7/2021 בשעה 12:00  מועד הגשת השאלות נדחה לתאריך 12.7.2021 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 4/8/2021 בשעה  12:00מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 11.8.2021 עד השעה 12:00

מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך  2.9.2021 
מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 12.9.2021 בשעה 12:00 
מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 14.9.2021 בשעה 12:00 
מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 30.9.2021 בשעה 12:00 מענה לשאלות הבהרה

מודעה - דחיית מועד הגשת המכרז

מסמכי המכרז - גרסת עקוב אחר שינויים

מסמכי המכרז - עותק נקי - בעדכון נוסח חוות דעת רואי החשבון בלבד

מודעה - הודעת דחיית מועד הגשת המכרז


מודעה - הודעת דחיית מועד הגשת המכרז

פרוטוקול - תשובות לשאלות

מודעת דחייה - מודעת דחיית מועדים

=============================================================
מכרז פומבי מס' 82/21 להעברת אתר הגיבוי (DR), של שירותי בריאות כללית מעתידים לשוהם
תאריך פרסום: 07/06/2021 
סיורים מוקדמים (חובה)- הסיור בעתידים ייערך ביום 16.6.2021 בשעה 10:00. הסיור בשוהם ייערך ביום 16.6.2021 בשעה 13:00
סבב שאלות: 24/6/2021 עד השעה 12:00 . נקבע מועד נוסף לסיור ב 11.7.2021 בשעה 10:00 במרכז עתידים 
מועד אחרון להגשת הצעות: 8/7/2021 עד השעה 12:00 מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 19.7.2021 עד השעה 12:00
פרוטוקול - תשובות לשאלות

מודעה

מסמכי המכרז

=============================================================

מכרז פומבי 51/21 " למתן שירותי ענן ציבורי עבור הכללית
תאריך פרסום:  20/4/2021

סבב שאלות: 10/5/2021 סבב שאלות נוסף: 6/6/2021 עד השעה 12:00 תאריך פרסום מועד נוסף:31.5.2021
מועד אחרון להגשת תנאי סף: 1/6/2021 עד השעה  12:00 מועד הגשת תנאי סף נדחה לתאריך 8/6/2021 עד השעה 12:00 תאריך פרסום מועד דחיה 24/5/2021)

מועד הגשת תנאי סף נדחה לתאריך 27/6/2021 עד השעה 12:00 תאריך פרסום מועד דחיה 31/5/2021)

מועד הגשת תצורה נדחה לתאריך 22/6/2021 (תאריך פרסום מועד דחיה 24/5/2021)

מועד הגשת תצורה נדחה לתאריך 11/7/2021 (תאריך פרסום מועד דחיה 31/5/2021

לאור בקשות שונות אשר הגיעו לידי ועדת המכרזים, הועדה נאותה לדחות את מועד הגשת ההצעות למכרז זה. הודעה על מועד מעודכן תפורסם בהקדם.(מועד פרסום עדכון 24/6/2021)

מועד הגשת ההצעות החדש יפורסם על ידי הכללית לאחר ה 5.7.2021

הגשת המענה לתנאי הסף במכרז נדחה לתאריך  21.7.2021 עד השעה 12:00

המועד האחרון להגשת התצורה המוצעת 11.8.2021 עד השעה 12:00

המועד האחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים נדחה לתאריך 24.8.2021 עד השעה 12:00

טופס הצעה - קובץ אקסל מעודכן

מסמכי מכרז מעודכנים 14.7.2021

מסמכי מסמך עקוב אחר שינויים 14.7.2021

מודעה  - מעודכנת לתאריך 14.7.2021


מכרז עותק נקי

חוברת ההצעה

מכרז - גרסה עקוב אחר שינויים

תשובות לשאלות סבב ב'


מסמכי המכרז

מסמכי מכרז 2

תשובות לשאלות הבהרה

מסמכי מכרז מעודכנים 31.5.2021

מסמכי מכרז קובץ word 31.5.2021

טופס הצעה ללא הגנה

מודעה

מודעה דחיית מועד הגשה

מודעה דחיה 31.5.2021

**************************************************************** 

הליך מיון מוקדם למכרז  48/21

לרכישת רישוי ושירותים מקצועיים בתחום הגנת המידע

תאריך פרסום:  12/4/2021

סבב שאלות: 25/4/2021 
מועד אחרון להגשת הצעות: 19/5/2021 עד השעה  12:00

מועד הגשת ההצעות במסגרת הליך המיון המוקדם במכרז  נדחה לתאריך 24/5/2021 תאריך פרסום דחיית מועד הגשת הצעות במסגרת הליך המיון המוקדם במכרז: 12/5/2021


=============================================================
מכרז פומבי 23/21 " תשתיות תקשורת פסיביות
תאריך פרסום:  10/3/2021 תאריך פרסום מועד דחיית הגשת ההצעות: 21/4/2021

סבב שאלות: 6/4/2021 עד השעה 12:00 
מועד אחרון להגשת הצעות: 12/5/2021 עד השעה     12:00 מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 3/6/2021


____________________________________________________________________________________________
מכרז פומבי 92-229/20 " להטמעת מערכת לניהול ביקורת פנים, מבדקים ובקרות


תאריך פרסום:   05/01/2021 תאריך פרסום עדכון תאריכים: 13/01/2021

סבב שאלות: 27/1/2021 עד השעה 12:00  - הקדמת תאריך: עד 24/1/2021 , שעה 12:00   - מועד הגשת שאלות נדחה לתאריך 27/1/2021 (תאריך עדכון 21/1/2021)
מועד אחרון להגשת הצעות: 4/3/2021 עד השעה  12:00 - הקדמת תאריך: עד 24/2/2021 שעה 12:00

מסמך המכרז

נספח א -דרישות מפלטפורמות בקרות

_____________________________________________________________________________________-- 

קול קורא לפיתוח והטמעה של אפליקציה שתסייע לדיאטניות קליניות במתן ייעוץ ומעקב מרחוק למטופלי כללית

תאריך פרסום:  03/01/2021

מועד אחרון להגשת הצעות: 20/01/2021 עד השעה 10:00, מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 27/1/2020


___________________________________________________________________________-----
מכרז פומבי 92-222/20 " ביצוע פרויקט פיתוח ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת ניהול הסכמים וקשרי ספקים- כללית מושלם
תאריך פרסום:  29/12/2020

סבב שאלות: 19/1/2021 עד השעה 12:00 
מועד אחרון להגשת הצעות: 18/02/2021 עד השעה  12:00

_________________________________________________________________________________________
מכרז פומבי 92-217/20 "מערכת מידע לניהול הבטיחות והגנת הסביבה"
תאריך פרסום:  15/12/2020

סבב שאלות: 10/1/2021 עד השעה 12:00 
מועד אחרון להגשת הצעות: 18/02/2021 עד השעה  12:00

מסמכי המכרז

מפרטי טכני

מפל

_________________________________________________________________________________________
קול קורא לשם מסירת מחשבים מכללית למוסדות ללא כוונת רווח המחלקים מחשבים לילדים/נוער
תאריך פרסום:  15/11/2020

מועד אחרון להגשת הצעות: 29/11/2020 עד השעה 12:00

קול קורא

___________________________________________________________________________________________ 

תאריך פרסום:  28/10/2020

מועד אחרון להגשת הצעות: 12/11/2020 עד השעה  10:00

קול קורא

______________________________________________________________________________________
מכרז מסגרת פומבי 92-181/20 "אספקת מערכת לניהול פרויקטי בינוי"
תאריך פרסום:  22-23/10/2020

סבב שאלות: 15/11/2020 עד השעה 10:00 
מועד אחרון להגשת הצעות: 10/01/2021 עד השעה  10:00  - נדחה לתאריך 24/1/2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

 מפ"ל

תשובות לשאלות הבהרה

תעריפון

מכרז מסגרת פומבי 92-132/20 "רכש עמדות מידע ועמדות לניהול תורים"
תאריך פרסום:  10-11/09/2020 , פרסום מועד דחייה   15-16/2020 ,

סבב שאלות: 24/09/2020 עד השעה 10:00 
מועד אחרון להגשת הצעות: 08/11/2020 עד השעה  10:00 , נדחה לתאריך 29/11/2020 עד השעה 10:00

מודעה

מסמכי מכרז

נספח א - מפרט טכני

נספח ב' - הסכם

נספח 5 - גליון עלויות

תאריך פרסום:  16-17/07/2020 , פרסום מועד דחייה   13-14/08/2020 ,

סבב שאלות: 02/08/2020 עד השעה 10:00 
התקיים סבב שאלות הבהרה נוסף: 17/08/2020 עד השעה 10:00 
מועד אחרון להגשת הצעות: 23/08/200 עד השעה  10:00 ,נדחה לתאריך 06/09/2020 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

מפל

פרוטוקול שאלות הבהרה

נספח א לפרוטוקול שאלות הבהרה

פרוטוקול שאלות הבהרה 2

תאריך פרסום:  21-22/05/2020

סבב שאלות: 07/06/2020 עד השעה 10:00 
מועד אחרון להגשת הצעות: 12/07/2020 עד השעה  10:00

מודעה
מסמכי מכרז

שאלות הבהרה + נספח - USE CASE LMS

תאריך פרסום:  23-24/04/2020 , פרסום מועד דחייה (1)  14-15/05/2020 ,
פרסום מועד דחייה (2)  25-26/06

סבב שאלות: 17/05/2020 עד השעה 10:00  , נדחה לתאריך 24/05/2020 עד השעה 10:00
מועד אחרון להגשת הצעות: 21/06/2020 עד השעה  10:00 , נדחה (1) לתאריך 28/06/2020 עד השעה 10:00, נדחה (2) לתאריך 07/07/2020 עד השעה 10:00

___________________________________________________________________________________________

מכרז פומבי 92-26/20 " רכש למערכת ניהול תקשורת כתובה במוקדים ובמרפאות שירותי בריאות כללית"
תאריך פרסום: 27-28/2/2020

סבב שאלות: 17/03/2020 עד השעה 10:00  -

מועד אחרון להגשת הצעות: 30/04/2020 עד השעה  10:00

 מודעה 

מסמכי מכרז

מפל

טבלה להשוואת מחירים

פרוטוקול שאלות הבהרה
____________________________________________________________________________________________

מכרז פומבי 92-97/19 " רכש שירותי פלט מודפס בשיטת הפעימה"
תאריך פרסום: 26-27/09/2019

סבב שאלות: 31/10/2019 עד השעה 10:00  - המועד נדחה ל- 14/11/2019 עד השעה 10:00
מועד אחרון להגשת הצעות: 05/12/2019 עד השעה  10:00 - המועד נדחה ל- 19/12/2019 עד השעה 10:00

מודעה

מסמכי מכרז
הסכם

טבלת השוואת מחירים

מפרט טכני - מעודכן

נספח ג' בוורד

הגנת מידע

ציוד נדרש - מעודכן

פרוטוקול שאלות הבהרה

מסמכי מכרז

גיליון פרמטרים

מודעה מעודכנת - שינוי מועד הגשה

נספח ב - הסכם משולב עם שאלות הבהרה

נספח א - מפרט

נספח ז - הגנת מידע

טבלת השוואת מחירים

נספח 6.1.8 - מצב קיים

פרוטוקול שאלות הבהרה

סבב שאלות: 14/10/2018 עד השעה 10:00
מועד אחרון להגשת הצעות: 14/11/2018 עד השעה 10:00

מודעה 

מסמכי מכרז
פרוטוקול שאלות הבהרה

תאריך פרסום: 13/07/2018
סבב שאלות : 05/08/2018 עד השעה 10:00
מועד אחרון להגשת הצעות: 16/09/2018 עד השעה 10:00

טבלת השוואת מחירים עודכנה
מודעה

מסמכי מכרז

טבלת השוואת מחירים

פרוטוקול שאלות הבהרה

טבלת השוואת מחירים
פרוטוקול שאלות הבהרה ֹ

מכרז פומבי  92-53/18 "רכש תחנות עבודה ומסכי מחשב"

תאריך פרסום: 04/05/2018

סבב שאלות: 24/05/2018 עד השעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 08/07/2018 עד השעה 10:00 - המועד נדחה לתאריך 26/07/2018 בשעה 10:00.


הודעה חשובה: 
הבהרה – הכללית מעדכנת את תשובתה לשאלת המציעים בפרוטוקול שאלות הבהרה (שאלה 50) 

מודעה
מסמכי מכרז
טבלת השוואת מחירים 
פרוטוקול שאלות הבהרה

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

תאריך פרסום : 24/11/2017

כנס מציעים: בתאריך 11/12/2017 בשעה 11:00 (משרדי כללית מושלם , מגדלי בסר 2 שדרות בן גוריון 1 בני ברק ,קומה 6)

סבב שאלות :  עד 26/12/2017 עד בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 22/01/2018 עד השעה 10:00

מודעה

מסמכי מכרז
מפל

מדריך למשתמש

טבלת השוואת מחירים

פרוטוקול שאלות ותשובות

מצגת - מערכת לניהול מכירות

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

תאריך פרסום: 01/06/2017

פרסום שינוי תנאי סף : 23/07/2017

שאלות סבב ראשון: 04/07/2017

שאלות סבב שני: 10/08/2017

שאלות סבב שלישי: 24/08/2017

מועד אחרון להגשת הצעות : 10/09/2017 עד השעה 12:00

מודעה

מודעה על שינוי תנאי סף

מסמכי המכרז

הסכם

אומדן עלויות

אבטחת מידע

תצהיר מנכ"ל  

מורשי חתימה

מפ"ל

תצהיר בדבר אי תאום

פרוטוקול שאלות ותשובות סבב א'

פרמטרים לתמחור

פרוטוקול שאלות ותשובות סבב ב'

פרמטרים לתמחור סבב ב'

הנחיות למילון המחירון

מחירון ותמהיל מוצרים - מעודכן

תאריך פרסום: 17.3.2017

שאלות: 30.3.2017 עד השעה 12:00.

מועד אחרון להגשת הצעות: 27.4.2017 עד השעה 12:00.- המועד נדחה לתאריך 7/5/2017 בשעה 12:00.

מסמכי המכרז

הסכם

מפרט

גלופת מענה מציע

גליון עלות

ציוד נדרש

תשובות לשאלות הבהרה

 

תאריך פרסום: 16.2.2017

שאלות: 2.3.207 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 26/3/2017 עד השעה 12:00. - המועד נדחה לתאריך 2/4/2017 עד לשעה 12:00.

 

מודעה

מסמכי המכרז

מודעה - עדכון

פרוטוקול שאלות הבהרה

____________________________

תאריך פרסום: 7.2.2017

שאלות: 27.2.2017 עד השעה 12.00

מועד אחרון להגשת מסמכים: 26.3.2017 עד השעה  12.00

 -  מועד נדחה לתאריך 27.4.2017 עד השעה 12.00

היררכית האתר

ניפנדו

 תיאור תהליך שליחת קובץ אנונימי

פניה לקבלת הצעות

מפ"ל

.______________________________________

/מכרז פומבי 92-118/16 "להנגשת אתר אינטרנט"

מפל

נספח - הגנת מידע

פרוטוקול שאלות הבהרה

תאריך הפרסום: 10/05/2016 , פרסום מחדש: 08/07/2016

שאלות: עד לתאריך 05/06/2016 עד השעה 10:00 ,
סבב שאלות נוסף : עד לתאריך 12/07/2016 עד השעה 10:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: המועד נדחה עד לתאריך 07/08/2016 עד השעה 10:00

מחיר השתתפות: 2,000 ש"ח

מסמכי מכרז 

הסכם

טבלת השוואת הצעות

מודעה

מודעה עם תנאי סף חדשים

נספח 0.15.1 המפ"ל

נספח 2.19.0 אבטחת מידע

נספח 2.19.1 אבטחת מידע

נספח 3.1.5 תאימות עבודה מול מובייל איירון

נספח 5.7 תיאור עבודה מול ניפנדו

פרוטוקול שאלות הבהרה

פרוטוקול שאלות הבהרה - סבב שני

נספח עלויות

נספח ציוד

מודעה

פרוטוקול שאלות הבהרה

נספח 2.2.8 הציוד הנדרש

גלופה למענה ההצעה

מכרז  מסגרת פומבי 92-143/15 "רכש שרתים"

תאריך פרסום: 06.11.2015 , פרסום מחדש: 28.12.2015

שאלות: עד לתאריך 24/11/2015 עד השעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות:
המועד נדחה עד לתאריך 10/01/2016 עד השעה 10:00
מחיר השתתפות: 2,500 ש"ח

הודעה חשובה: 
הבהרה – הכללית מעדכנת את תשובתה לשאלת המציעים בפרוטוקול שאלות הבהרה (שאלה 4) 

הסכם

מודעה

טבלת השוואת מחירים

מסמכי מכרז

פרוטוקול שאלות תשובות  

_____________________________________
מכרז מסגרת פומבי 92-142/15 "רכש עגלות מחשוב רפואיות"

תאריך הפרסום: 13.11.2015, פרסום מחדש: 25.12.2015

שאלות : עד לתאריך 03/12/2015 עד השעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות:

המועד נדחה עד לתאריך 28/01/2016 עד השעה 10:00

מחיר השתתפות: 2,000 ש"ח

הסכם

השאוות הצעות


הודעה חשובה: 
הבהרה – הכללית מעדכנת את תשובתה לשאלות המציעים בפרוטוקול שאלות הבהרה (שאלות 37 ו -38) 

 

הסכם

מודעה

מסמכי המכרז

נספח תמורה

מפרט

נספח ציוד

פרוטוקול שאלות הבהרה

_____________________________________

מכרז פומבי 92-140/15 "רכש למערכת ניהול תזרים מזומנים"

תאריך פרסום: 15.10.2015

שאלות: עד לתאריך 1/11/2015 עד השעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 26/11/2015 עד השעה 10:00

מחיר השתתפות: 2,000  ש"ח

מסמכי המכרז

טבלת עלויות  

מודעה

פרוטוקול

___________________________________

תאריך פרסום: 06.08.2015, פרסום מחדש : 06.11.2015

שאלות: עד לתאריך 03.09.2015 (פרוטוקול מצורף)

מועד אחרון להגשת הצעות:
המועד נדחה עד לתאריך 29/11/15 עד השעה 10:00

מחיר השתתפות
: 2,000 ש"ח

לידיעתכם :בנספח ב' - הצעת מחיר יש לכתוב מחירים לא כולל מע"מ

מפל

פרוטוקול שאלות תשובות

____________________________________

תאריך פרסום: 30.07.2015

שאלות: עד לתאריך 13.08.2015

מועד אחרון להגשת הצעות: 11.10.2015

מחיר השתתפות: 2,000 ש"ח

מסמכי המכרז

תאריך פרסום: 27.03.2015

שאלות: עד לתאריך 21.04.2015

מועד אחרון להגשת הצעות: 10.05.2015

מסמכי ההצעה:בקשה לקבלת מידע RFI לתוכנה לניהול עבודת סניטרים

מודעה לעיתון מודעה לעיתון RFI

פרוטוקול שאלות תשובות 

-------------------------------------------------------------------------

נושא: מערכת לזיהוי קולי

תאריך פרסום: 20.03.2015

שאלות: עד לתאריך 13.04.2015 בשעה 10:00

מחיר השתתפות: 2,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 21.05.2015 בשעה 10:00

מסמכי מכרז+הסכם

הסכם מעודכן

מסמכי מכרז

מסמכי מכרז מעודכנים

שאלות תשובות סבב ראשון

שאלות תשובות סבב שני

__________________________________________

נושא: רכש שירותי פלט מודפס בשיטת פעימות

תאריך פרסום: 23.1.14

שאלות : עד לתאריך 9.2.14 בשעה 12:00

מחיר השתתפות: 2,500 ₪

מועד אחרון להגשה: 31/03/2014 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מפרט טכני

מודעה

הסכם

נספח ציוד נדרש - מעודכן

נספח 5 - עלויות 

פרוטוקול שאלות ותשובות

כתוצאה מטעות סופר, בקובץ מפרט הציוד, במדפסת לייזר צבע משולבת A4  צוותית, ספרור 6-9 המגדיר את המפרט הטכני המינימאלי הנדרש מהציוד היה חסום בטעות. החסימה נפתחה והקובץ המעודכן מופיע באתר.

הוסבה תשומת ליבנו לכך שאין נוסח של אישור עו"ד בנוגע לאישור חתימה על ההסכם ולכן יש לצרף לנוסח ההסכם או בתחתיתו אישור עו"ד המאשר כי ההסכם נחתם ע"י מורשה החתימה מטעם המציע. 

______________________________________________________

נושא: רכש עמדות מידע

תאריך פרסום: 09/10/2013

מחיר השתתפות: 2,500 ₪

מועד אחרון להגשה: 26/11/2013 בשעה 10:00

מסמכי מכרז

מודעה

הסכם

פרוטוקול שאלות ותשובות

אקסל 

______________________________________________________

 מס' מכרז: 144/13

נושא: רכש שירותי ניהול מכרזים מקוונים

תאריך פרסום: 09/10/2013

מועד אחרון להגשה: 10/12/2013 בשעה 10:00

מסמכי מכרז

מודעה

הסכם

אקסל

פרוטוקול שאלות ותשובות 

____________________________________________________

 מס' מכרז: 98/13

נושא: בחירת ספקי מחשבים נייחים

תאריך פרסום: 03/07/2013

מועד אחרון להגשה:15/08/2013 בשעה 10:00

מסמכי מכרז

הסכם

אקסל

פרוטוקול שאלות ותשובות

נספח 0.6.5 

מודעה

______________________________________________________

מס' מכרז: 98/13

נושא: בחירת ספקי מחשבים נייחים

תאריך פרסום: 03/07/2013

מועד אחרון להגשה:15/08/2013 בשעה 10:00

מסמכי מכרז

הסכם

אקסל

נספח 0.6.5

מודעה

פרוטוקול שאלות ותשובות

______________________________________________________

מס' מכרז: 97/13

נושא: בחירת ספקים לביצוע תשתיות פאסיביות במוסדות הכללית

תאריך פרסום: 19/06/2013

מועד אחרון להגשה:11/08/2013 בשעה 10:00

מסמכי מכרז

כתב כמויות

מכרז תשתיות - פרק 5 גירסה 2

מודעה

פרוטוקול שאלות ותשובות

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש