פורסם בראשונה: 29.12.2013
עדכון אחרון: 02.10.2014

מכרזים מקומיים - הנהלה ראשית

לקריאה נוחה
מכרזים פומביים בהנהלה הראשית של כללית

 

פניה מקבלת הצעות מכרז:  72-07/18

יחידה: בי"ח קפלן

עבודות: ביצוע עבודות העתקת תשתיות מנהרת שירות ישנה  

תאריך פרסום: 18.11.2018

כנס מציעים : 28.11.2018 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939

מיקום: בי"ח קפלן , שער חבצלת , משרדי CPM

מועד אחרון להגשה: 12.12.2018 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

 

========================================פנייה לקבלת הצעות מחיר מס': 72-01/18מ

 יחידה: מעבדה מרכזית

עבודות:  הסכם מסגרת עבודות אינסטלציה

מועד אחרון להגשה: 5.8.2018 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

 

        =====================================פנייה לקבלת הצעות מחיר מס': 72-02/18 מ

 יחידה: הנהלה ראשית

עבודות:  התקנת מעלון במ.ר. קפלן

מועד סיור קבלנים : 22.07.2018 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-6743073

מיקום: מ.ר. קפלן אתר הרצפלד משרדי פיקוח CPM

מועד אחרון להגשה: 2.8.2018 עד השעה 12:00

מסמכי פניה

================================ 

פניה מקבלת הצעות מכרז:  72-09/17מ

יחידה: מעבדה מרכזית

עבודות: ביצוע עבודות חשמל

תאריך פרסום: 28.12.2017

כנס מציעים : 08.01.2018 בשעה 12:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939

מיקום: קרית עתידים 12 רמת החייל - מעבדה מרכזית - אין חובת השתתפות בסיור.  

מועד אחרון להגשה: 28.01.2018 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

================================ 

 פניה מקבלת הצעות מכרז:  72-08/17מ

יחידה: מעבדה מרכזית

עבודות: ביצוע עבודות מיזוג אוויר

תאריך פרסום: 28.12.2017

כנס מציעים : 08.01.2018 בשעה 11:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939

מיקום: קרית עתידים 12 רמת החייל - מעבדה מרכזית - אין חובת השתתפות בסיור.  

מועד אחרון להגשה: 28.01.2018 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

 

==============================

 פניה מקבלת הצעות מכרז:  72-07/17מ

יחידה: מעבדה מרכזית

עבודות: ביצוע עבודות בינוי ואינסטלציה סניטרית

תאריך פרסום: 28.12.2017

כנס מציעים : 08.01.2018 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939

מיקום: קרית עתידים 12 רמת החייל - מעבדה מרכזית - אין חובת השתתפות בסיור.  

מועד אחרון להגשה: 28.01.2018 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

 

========================================פניה לקבלת הצעות מספר :  72-06/17מ

 יחידה: הנהלה ראשית

עבודות: הסכם מסגרת - אחזקת 2 מעליות במעבדה המרכזית שרותי אחזקה 2 מעליות במעבדה המרכזת.  

תאריך פרסום: 20.12.2017

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939

מועד אחרון להגשה: 02.01.2018 בשעה 12:00

====================================מכרז עם מו"מ מס' 72-04/17מ - הקמת מרכז לוגיסטי שוהם עבודות בינוי פיר מעלית

תאריך פרסום: 27.04.2017

כנס מציעים: 09.05.2017 בשעה 09:00

מיקום המפגש: מרלו"ג שוהם רחוב רקפת 3

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 09-7963999

מועד אחרון להגשה: 28.05.2017 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

פניה לקבלת הצעות מספר :  72-02/17מ

 

יחידה: בית חולים סורוקה

עבודות: מרכז הסרטן , אספקה של מערכות  UPS - מו"מ

תאריך פרסום: 03.04.2017

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939

מועד אחרון להגשה: 23.04.2017 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

 

========================================פניה לקבלת הצעות מספר :  72-01/17מ

 

יחידה: בית חולים בית רבקה

עבודות: תוספת מעלית נוסעים אספקה והתקנת מעלית

תאריך פרסום: 08.03.2017

כנס מציעים :22.3.2017 בשעה 09:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-6760086

מיקום: בי"ח בית רבקה , רחוב החמישה 4 פתח תיקווה

מועד אחרון להגשה: 06.04.2017 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

 

==============================================

פניה לקבלת הצעות מספר :  72-14/16מ

יחידה: שהם מרלו"ג חדש

עבודות: בינוי פיר מעלית

תאריך פרסום: 08.02.2017

כנס מציעים : 16.02.2017 בשעה 11:30

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 09-7963888

מיקום: בכניסה למרכז הלוגיסטי רחוב ברקת 3 א.ת שהם

מועד אחרון להגשה: 02.03.2017 בשעה 12:00

 

מסמכי המכרז

מספר מכרז:  72-13/16מ

יחידה: בית חולים בית רבקה

עבודות: שיפוץ והתאמות חדר שרתים עבודות בינוי

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 09.11.2016 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 050-3768062

מיקום: בכניסה למרכז הלוגיסטי רחוב ברקת 13 א.ת שהם

מועד אחרון להגשה: 24.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

פרטי התקשרות

מספר מכרז:  72-06/16מ

יחידה: מרלו"ג שהם

עבודות: שיפוץ והתאמות חדר שרתים עבודות בינוי

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 09.11.2016 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 050-3768062

מיקום: בכניסה למרכז הלוגיסטי רחוב ברקת 13 א.ת שהם

מועד אחרון להגשה: 24.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

יחידה: בי"ח סורוקה

עבודות: אספקת חשמל לצ'ילר 1200 ט.ק

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 07.11.2016 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-9151619

מיקום: משרד מהנדס בי"ח סורוקה

מועד אחרון להגשה: 21.11.2016  בשעה 12:00

מודעה 

מסמכי המכרז

יחידה: בי"ח קפלן

עבודות: הקמת מטבח חדש, עבודות העתקת תשתיות

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 07.11.2016 בשעה 11:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-5241538

מיקום: משרד מהנדס בי"ח קפלן

מועד אחרון להגשה: 21.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

יחידה:  מרלו"ג שוהם

עבודות: אספקה והתקנת 2 מעליות

תאריך פרסום: 22.09.2016

כנס מציעים : 05.10.2016 בשעה 12:30

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 052-5110004

מיקום: מרלו"ג שוהם

מועד אחרון להגשה: 10.11.2016  20.11.16 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

יחידה:  בי"ח יוספטל

עבודות: אספקה והתקנת 2 מעליות

תאריך פרסום: 22.09.2016

כנס מציעים : 09.10.2016 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939  

מיקום: רחוב ארלוזורוב 115 תל אביב , קומה 3 חדר תכנון

מועד אחרון להגשה: 10.11.2016  20.11.16 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

יחידה:  מ.ר סורוקה

עבודות: מרפאות עיניים אספקה והתקנת 2 מעליות

תאריך פרסום: 22.09.2016

כנס מציעים : 09.10.2016 בשעה 09:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939  

מיקום: רחוב ארלוזורוב 115 תל אביב , קומה 3 חדר תכנון

מועד אחרון להגשה: 10.11.2016 20.11.16 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

נושא: החלפת 2 צ'ילרים - עבודות אספקה והתקנת גנרטור
יחידה : בית חולים בית רבקה
תאריך פרסום: 18.6.15
מועד סיור:  30.6.15 בשעה 09:00
מחיר השתתפות: 500 ש"ח
מועד אחרון להגשה: 16.7.15 עד השעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

נושא: אספקה והתקנת 2 צ'ילרים
יחידה : בית חולים לוינשטיין - בניין פליישמן
תאריך פרסום: 26.2.15
מועד סיור:  11.3.15 בשעה 11:00
מחיר השתתפות: 500 ש"ח
מועד אחרון להגשה: 31.3.15 עד השעה 12:00

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נושא: שיפוץ מעליות 1+2
יחידה : מרכז רפואי סורוקה
תאריך פרסום: 02.10.14
מועד סיור:  20.10.14 בשעה 10:00
מחיר השתתפות: ------- - ניתן לקבל את דיסק כתב הכמויות עד לסיור הקבלנים!!!
מועד אחרון להגשה: 2.11.14 בשעה 12:00.

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נושא: שיפוץ מעליות 15+16
יחידה : מרכז רפואי סורוקה
תאריך פרסום: 02.10.14
מועד סיור:  20.10.14 בשעה 09:00
מחיר השתתפות: ------- - ניתן לקבל את דיסק כתב הכמויות עד למועד סיור הקבלנים!!!!!
מועד אחרון להגשה: 2.11.14 בשעה 12:00.

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נושא: אספקה והתקנת 2 מעליות
יחידה : בית חולים השרון
תאריך פרסום: 02.10.14
מועד סיור:  23.10.14 בשעה 09:00
מחיר השתתפות: ------- - ניתן לקבל את דיסק כתב הכמויות עד למועד סיור הקבלנים!!!
מועד אחרון להגשה: 5.11.14 בשעה 12:00.

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נושא: אספקה והתקנת צילר
יחידה : מרכז רפואי העמק
תאריך פרסום: 08.05.14
מועד סיור:  2.6.14 בשעה 10:00
מחיר השתתפות: ,500 ש"ח
מועד אחרון להגשה: 16.06.14 בשעה 12:00.

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נושא: מערכת דיזל וגנרטור ומערכות סינכרון
יחידה : מרלו"ג צפון
תאריך פרסום: 03.01.14
מועד סיור:  19.01.14 בשעה 13:00
מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח
מועד אחרון להגשה: 30.01.14 בשעה 12:00.

מודעה בעברית
מודעה בערבית 

מסמכי המכרז

נושא: שיפוץ משרדים – קומה שלישית,
יחידה : הנהלה ראשית – ארלוזרוב 115 ת"א
תאריך פרסום: 28.4.13
מועד סיור:  15.5.13 בשעה 09:00
מחיר השתתפות: 1,500 ₪
מועד אחרון להגשה: 28.5.13 בשעה 12:00
מודעה

היא הגיעה!

אפליקציית כללית החדשה

כל השירותים הדיגיטליים של כללית במקום אחד. הורידו כבר עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו

ניוזלטר כללית

אני מסכימ/ה לקבל הודעות במייל