חיפוש

dsdsdsd
מכרזים מקומיים - הנהלה ראשית

מכרזים מקומיים - הנהלה ראשית

מכרזים פומביים בהנהלה הראשית של כללית

פומבי מס' 72-20/22מ'

יחידה: הנהלה ראשית

ביצוע אספקה והתקנת יחידות מיזוג אוויר חדר שרתים

תאריך פרסום: 09.02.2022

כנס מציעים חובה: 16.02.2022 בשעה 12:30

מיקום המפגש: ארלוזורוב 115 , ת"א בקבלה בקומת כניסה

 טלפון לבירור המקום הבלבד: 050-3768062  

מועד אחרון להגשת ההצעות: 02.03.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11 

יחידה: יחידה להגנת הסביבה בכללית

תאריך פרסום: 02.02.2022

מועד אחרון להסתייגות:  22.02.2022

הודעה


=======================================

מכרז פומבי  72-193/21מ'

ביצוע אספקה והתקנת יחידות מיזוג אוויר חדר שרתים

יחידההנהלה ראשית

תאריך פרסום בעיתון: 20.12.2021

כנס מציעים (חובה) : 28.12.2021 בשעה  12:00

מקום המפגש: רח' ארלוזורוב 115, ת"א , בקבלה בקומת הכניסה

טלפון לבירורים למיקום המפגש בלבד: 050-3768062

מועד אחרון להגשה:  3.1.2022 עד לשעה 12.00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 


=====================================================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מתן פתרון דיגיטלי ייחודי להדרכה והגברת מעורבות מטופלים מתואמת אישית במגוון רחב של פרוצדורות הניתנות בבתי חולים ובמרפאות בקהילה ע"י חברת "ג'יסט מד בע"מ" (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות אגף השירות

תאריך פרסום: 19.12.2021

מועד אחרון להסתייגות:  06.01.2022

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא סרטי קשירה המותאמים למכונת הקשירה של חברת מוסקה שסופקה כחלק מהמערך הממוכן ע"י חברת "יוניטרוקניס" עם חברת "MMTS" הנציגה הרשמית של חברת "מוסקה" (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מנהל הספקה, מחלקת לוגיסטיקה ואחזקה, חטיבת הלוגיסטיקה

תאריך פרסום: 19.08.2021

מועד אחרון להסתייגות:  14.09.2021

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא סרטי קשירה המותאמים למכונת הקשירה עם חברת "לוית צרכי דפוס" הנציגה הרשמית של חברת "סטרפקס" (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מנהל הספקה, מחלקת לוגיסטיקה ואחזקה, חטיבת הלוגיסטיקה

תאריך פרסום: 19.08.2021

מועד אחרון להסתייגות:  14.09.2021

הודעה

===============================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אחסנת חומרים דליקים ומסוכנים עם חברת "ס.ל.א בע"מ" (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מנהל הספקה, מחלקת לוגיסטיקה ואחזקה, חטיבת הלוגיסטיקה

תאריך פרסום: 16.06.2021

מועד אחרון להסתייגות:  06.07.2021

הודעה

מכרז פומבי  90-07/21

מתן שירותי לקיחת דגימות להימצאות נגיף COVID-19 במבוטחי שירותי בריאות הכללית ושינוען למעבדות

יחידהחטיבת הקהילה

תאריך פרסום בעיתון:  יום ראשון 03.01.2021

מועד אחרון לשאלות: 14.01.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 01.02.2021  14.02.2021 28.02.2021 14.03.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז מעודכנים ליום 22.02.2021

מודעה

עידכון מודעה

מענה לשאלות הבהרה

דיגומים בבית ובחוץ ע"י ספק חיצוני

דיגום בעזרת שני מטושים לכל נבדק

הנחיות להתמודדות עם התחלואה

שינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים

מודעה מיום 22.02.2021

=========================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד  עם חברת "א.ב ליבר ניהול השקעות ובקרה בע"מ" (להלן "בקרה") , בהסכם שעניינו קבלת שירותי בקרת מדיה. בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות - אגף שיווק

תאריך פרסום: 03.01.2021

מועד אחרון להסתייגות:  21.01.2021

הודעה

מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית ועם מו"מ

  90-214/20

שם המכרז: מתן שירותי פרסום מקומיים במגזר החרדי עבור מחוזות שירותי בריאות כללית

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 14.12.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 27.12.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 13.01.2021 27.01.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז מעודכן ליום 04.01.2021

נספח ב' - הצעת מחיר מעודכן ליום 25.01.2021

מודעה

מודעה בעיתונים (היתד, המודיע, המבשר ומשפחה)

מודעה מיום 04.01.2021

מודעה בעיתונים (היתד, המודיע והמבשר ) מיום 06.01.2021

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה מיום 14.01.2021

הבהרה מס' 3

מענה לשאלות הבהרה מס' 4 מיום 26.01.2021


==================================================

קול קורא מכרז פומבי מס' 72-174/20

יחידה: הנהלה ראשית

בקשה לרישום במאגר מכוני העתקות של שרותי בריאות כללית בתחומי תשתיות ובינוי
לשנים 2020-2025

תאריך פרסום: 14.12.2020

מועד אחרון להגשת ההצעות: 11.01.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

=====================================================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא ביצוע עבודות להתקנת דופן כפולה במיכל סולר באמצעות יריעה גמישה עם חברת "פרקש מקורות מתחדשים בע"מ" (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: הגנת הסביבה, הנהלה ראשית

תאריך פרסום: 07.12.2020

מועד אחרון להסתייגות:  27.12.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שכירות ו/או רכש מכונה וטיפול בקלקר  עם חברת "שחר טכנולוגיות" (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: הגנת הסביבה, הנהלה ראשית

תאריך פרסום: 26.11.2020

מועד אחרון להסתייגות:  15.12.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא ריאקטור אירובי לפירוק אורגנית רקבובית עבור מוסדות שירותי בריאות כללית עם חברת "רמנוע שירותים מוניציפליים בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: הגנת הסביבה, הנהלה ראשית

תאריך פרסום: 22.11.2020

מועד אחרון להסתייגות:  13.12.2020

הודעה

מכרז פומבי עם הליך משא ומתן  90-185/20

שם המכרז: הקמה, ניהול והפעלת מוקדי שירות לקוחות בשיטת מיקור חוץ עבור שירותי בריאות כללית

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 18.11.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 09.12.2020  20.12.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 20.01.2021 03.02.2021  15.03.2021 13.04.2021 18.04.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז גרסה מס' 2 מעודכנים ליום 14.03.2021

מודעה

מודעה מיום 23.11.2020

מכתב הבהרה מיום 09.12.2020

מודעה מיום 23.12.2020 בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

מודעה מיום 22.02.2021 בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

מכתב הבהרה מיום 14.03.2021

שיחות נכנסות דיגיטל 2019-2020

קבצי VISIO : - באם לא הצלחת לפתוח את הקבצים מטה, ניתן לפנות להילה תקדים

במייל hilata1@clalit.org.il

תרשים נתב מושלם

שמירת תור בהמתנה לאחות

New clalit 2700 - CallFlow

מענה לשאלות הבהרה מיום 25.03.2021

מענה לשאלות הבהרה מיום 07.04.2021

מודעה בדבר מועד דחיית הצעות

מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית ועם מו"מ  90-180/20

שם המכרז: שירותי סטודיו BTL עבור שירותי בריאות כללית

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 26.10.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 09.11.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.11.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא ביצוע סקרי אפקטיביות פרסום עם חברת "מכון ברנדמן בע"מ (להלן "ברנדמן") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות, הנהלה ראשית

תאריך פרסום: 13.10.2020

מועד אחרון להסתייגות:  02.11.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה ותחזוק / תיקון  / איתור תקלות במערך כלי השינוע במרלו"ג שוהם עם חברת דנזיו בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מרלו"ג שוהם

תאריך פרסום: 30.08.2020

מועד אחרון להסתייגות:  16.09.2020

הודעה

מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית ועם מו"מ  90-99/20

שם המכרז: מתן שירותי פרסום ארציים במגזר החרדי עבור שירותי בריאות כללית

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות

תאריך פרסום בעיתון:  יום שלישי 25.08.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 09.09.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 30.09.2020 15.10.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר -נספח ב'

מודעה

מודעה (עיתון יתד, והמבשר)

מענה לשאלות הבהרה מיום 16.09.2020

מענה לשאלות הבהרה מס' 2 מיום 30.09.2020

מודעה מיום 24.09.2020

מודעה (עיתון יתד, והמבשר) מיום 30.09.20202

===================================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת שירותי תמיכה במערכות האחסון האוטומטית במרלו"ג צפון עם חברת יוטרון בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מרלו"ג צפון

תאריך פרסום: 20.08.2020

מועד אחרון להסתייגות:  08.09.2020

הודעה

=====================================================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תמיכה ותחזוקה פרמטרים למערכת העיתוד ותכנון המלאי של  APO (Advanced planner and optimizer)- SAP. כיוונון מודלי החיזוי באמצעות הפרמטרים המובנים של המערכת וביצוע מעקב ובקרה על דיוק התחזיות עם חברת עגנטק (להלן "החברה") , בהיותו למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מרלו"ג שהם

תאריך פרסום: 13.07.2020

מועד אחרון להסתייגות: 02.08.2020

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש