פורסם בראשונה: 29.12.2013
עדכון אחרון: 02.10.2014

מכרזים מקומיים - הנהלה ראשית

לקריאה נוחה
מכרזים פומביים בהנהלה הראשית של כללית

 

מכרז עם מו"מ מס' 72-04/17מ - הקמת מרכז לוגיסטי שוהם עבודות בינוי פיר מעלית

תאריך פרסום: 27.04.2017

כנס מציעים: 09.05.2017 בשעה 09:00

מיקום המפגש: מרלו"ג שוהם רחוב רקפת 3

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 09-7963999

מועד אחרון להגשה: 28.05.2017 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

 ========================================

פניה לקבלת הצעות מספר :  72-02/17מ

 

יחידה: בית חולים סורוקה

עבודות: מרכז הסרטן , אספקה של מערכות  UPS - מו"מ

תאריך פרסום: 03.04.2017

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939

מועד אחרון להגשה: 23.04.2017 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

 

========================================פניה לקבלת הצעות מספר :  72-01/17מ

 

יחידה: בית חולים בית רבקה

עבודות: תוספת מעלית נוסעים אספקה והתקנת מעלית

תאריך פרסום: 08.03.2017

כנס מציעים :22.3.2017 בשעה 09:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-6760086

מיקום: בי"ח בית רבקה , רחוב החמישה 4 פתח תיקווה

מועד אחרון להגשה: 06.04.2017 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

 

==============================================

פניה לקבלת הצעות מספר :  72-14/16מ

יחידה: שהם מרלו"ג חדש

עבודות: בינוי פיר מעלית

תאריך פרסום: 08.02.2017

כנס מציעים : 16.02.2017 בשעה 11:30

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 09-7963888

מיקום: בכניסה למרכז הלוגיסטי רחוב ברקת 3 א.ת שהם

מועד אחרון להגשה: 02.03.2017 בשעה 12:00

 

מסמכי המכרז

 

 ========================================

מספר מכרז:  72-13/16מ

יחידה: בית חולים בית רבקה

עבודות: שיפוץ והתאמות חדר שרתים עבודות בינוי

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 09.11.2016 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 050-3768062

מיקום: בכניסה למרכז הלוגיסטי רחוב ברקת 13 א.ת שהם

מועד אחרון להגשה: 24.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

======================================== קול קורא לעדכון רשימת היועצים המקצועיים לאגף הרכש של שירותי בריאות כללית בתחומי הרכש השונים לשנים 2017-2018

פרטי התקשרות

======================================= 

מספר מכרז:  72-06/16מ

יחידה: מרלו"ג שהם

עבודות: שיפוץ והתאמות חדר שרתים עבודות בינוי

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 09.11.2016 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 050-3768062

מיקום: בכניסה למרכז הלוגיסטי רחוב ברקת 13 א.ת שהם

מועד אחרון להגשה: 24.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

========================================מספר מכרז:  72-11/16מ

יחידה: בי"ח סורוקה

עבודות: אספקת חשמל לצ'ילר 1200 ט.ק

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 07.11.2016 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-9151619

מיקום: משרד מהנדס בי"ח סורוקה

מועד אחרון להגשה: 21.11.2016  בשעה 12:00

מודעה 

מסמכי המכרז

==================================== 

 

מספר מכרז:  72-10/16מ

יחידה: בי"ח קפלן

עבודות: הקמת מטבח חדש, עבודות העתקת תשתיות

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 07.11.2016 בשעה 11:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-5241538

מיקום: משרד מהנדס בי"ח קפלן

מועד אחרון להגשה: 21.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

 ======================================

מספר מכרז:  72-09/16מ

יחידה:  מרלו"ג שוהם

עבודות: אספקה והתקנת 2 מעליות

תאריך פרסום: 22.09.2016

כנס מציעים : 05.10.2016 בשעה 12:30

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 052-5110004

מיקום: מרלו"ג שוהם

מועד אחרון להגשה: 10.11.2016  20.11.16 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

======================================

 

מספר מכרז:  72-07/16מ

יחידה:  בי"ח יוספטל

עבודות: אספקה והתקנת 2 מעליות

תאריך פרסום: 22.09.2016

כנס מציעים : 09.10.2016 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939  

מיקום: רחוב ארלוזורוב 115 תל אביב , קומה 3 חדר תכנון

מועד אחרון להגשה: 10.11.2016  20.11.16 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

=======================================

 

מספר מכרז:  72-05/16מ

יחידה:  מ.ר סורוקה

עבודות: מרפאות עיניים אספקה והתקנת 2 מעליות

תאריך פרסום: 22.09.2016

כנס מציעים : 09.10.2016 בשעה 09:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939  

מיקום: רחוב ארלוזורוב 115 תל אביב , קומה 3 חדר תכנון

מועד אחרון להגשה: 10.11.2016 20.11.16 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

======================================

מספר מכרז: 72-65/15

נושא: החלפת 2 צ'ילרים - עבודות אספקה והתקנת גנרטור
יחידה : בית חולים בית רבקה
תאריך פרסום: 18.6.15
מועד סיור:  30.6.15 בשעה 09:00
מחיר השתתפות: 500 ש"ח
מועד אחרון להגשה: 16.7.15 עד השעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מספר מכרז: 72-38/15

נושא: אספקה והתקנת 2 צ'ילרים
יחידה : בית חולים לוינשטיין - בניין פליישמן
תאריך פרסום: 26.2.15
מועד סיור:  11.3.15 בשעה 11:00
מחיר השתתפות: 500 ש"ח
מועד אחרון להגשה: 31.3.15 עד השעה 12:00

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

  

מספר פנייה לקבלת הצעות: 72-129/14

נושא: שיפוץ מעליות 1+2
יחידה : מרכז רפואי סורוקה
תאריך פרסום: 02.10.14
מועד סיור:  20.10.14 בשעה 10:00
מחיר השתתפות: ------- - ניתן לקבל את דיסק כתב הכמויות עד לסיור הקבלנים!!!
מועד אחרון להגשה: 2.11.14 בשעה 12:00.

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

  

מספר מכרז: 72-110/14

נושא: שיפוץ מעליות 15+16
יחידה : מרכז רפואי סורוקה
תאריך פרסום: 02.10.14
מועד סיור:  20.10.14 בשעה 09:00
מחיר השתתפות: ------- - ניתן לקבל את דיסק כתב הכמויות עד למועד סיור הקבלנים!!!!!
מועד אחרון להגשה: 2.11.14 בשעה 12:00.

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

 

מספר מכרז: 72-108/14

נושא: אספקה והתקנת 2 מעליות
יחידה : בית חולים השרון
תאריך פרסום: 02.10.14
מועד סיור:  23.10.14 בשעה 09:00
מחיר השתתפות: ------- - ניתן לקבל את דיסק כתב הכמויות עד למועד סיור הקבלנים!!!
מועד אחרון להגשה: 5.11.14 בשעה 12:00.

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

  

מספר מכרז: 72-49/14

נושא: אספקה והתקנת צילר
יחידה : מרכז רפואי העמק
תאריך פרסום: 08.05.14
מועד סיור:  2.6.14 בשעה 10:00
מחיר השתתפות: ,500 ש"ח
מועד אחרון להגשה: 16.06.14 בשעה 12:00.

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

מספר מכרז: 72-2/14

נושא: מערכת דיזל וגנרטור ומערכות סינכרון
יחידה : מרלו"ג צפון
תאריך פרסום: 03.01.14
מועד סיור:  19.01.14 בשעה 13:00
מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח
מועד אחרון להגשה: 30.01.14 בשעה 12:00.

מודעה בעברית
מודעה בערבית 

מסמכי המכרז

מספר מכרז: 9/13

נושא: שיפוץ משרדים – קומה שלישית,
יחידה : הנהלה ראשית – ארלוזרוב 115 ת"א
תאריך פרסום: 28.4.13
מועד סיור:  15.5.13 בשעה 09:00
מחיר השתתפות: 1,500 ₪
מועד אחרון להגשה: 28.5.13 בשעה 12:00
מודעה

היא הגיעה!

אפליקציית כללית החדשה

כל השירותים הדיגיטליים של כללית במקום אחד. הורידו כבר עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו

ניוזלטר כללית

אני מסכים לקבל הודעות במייל