חיפוש

dsdsdsd
מכרזים מקומיים - הנהלה ראשית

מכרזים מקומיים - הנהלה ראשית

מכרזים פומביים בהנהלה הראשית של כללית

מכרז פומבי  72-193/21מ'

ביצוע אספקה והתקנת יחידות מיזוג אוויר חדר שרתים

יחידההנהלה ראשית

תאריך פרסום בעיתון: 20.12.2021

כנס מציעים (חובה) : 28.12.2021 בשעה  12:00

מקום המפגש: רח' ארלוזורוב 115, ת"א , בקבלה בקומת הכניסה

טלפון לבירורים למיקום המפגש בלבד: 050-3768062

מועד אחרון להגשה:  3.1.2022 עד לשעה 12.00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 


=====================================================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מתן פתרון דיגיטלי ייחודי להדרכה והגברת מעורבות מטופלים מתואמת אישית במגוון רחב של פרוצדורות הניתנות בבתי חולים ובמרפאות בקהילה ע"י חברת "ג'יסט מד בע"מ" (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות אגף השירות

תאריך פרסום: 19.12.2021

מועד אחרון להסתייגות:  06.01.2022

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא סרטי קשירה המותאמים למכונת הקשירה של חברת מוסקה שסופקה כחלק מהמערך הממוכן ע"י חברת "יוניטרוקניס" עם חברת "MMTS" הנציגה הרשמית של חברת "מוסקה" (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מנהל הספקה, מחלקת לוגיסטיקה ואחזקה, חטיבת הלוגיסטיקה

תאריך פרסום: 19.08.2021

מועד אחרון להסתייגות:  14.09.2021

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא סרטי קשירה המותאמים למכונת הקשירה עם חברת "לוית צרכי דפוס" הנציגה הרשמית של חברת "סטרפקס" (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מנהל הספקה, מחלקת לוגיסטיקה ואחזקה, חטיבת הלוגיסטיקה

תאריך פרסום: 19.08.2021

מועד אחרון להסתייגות:  14.09.2021

הודעה

===============================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אחסנת חומרים דליקים ומסוכנים עם חברת "ס.ל.א בע"מ" (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מנהל הספקה, מחלקת לוגיסטיקה ואחזקה, חטיבת הלוגיסטיקה

תאריך פרסום: 16.06.2021

מועד אחרון להסתייגות:  06.07.2021

הודעה

מכרז פומבי  90-07/21

מתן שירותי לקיחת דגימות להימצאות נגיף COVID-19 במבוטחי שירותי בריאות הכללית ושינוען למעבדות

יחידהחטיבת הקהילה

תאריך פרסום בעיתון:  יום ראשון 03.01.2021

מועד אחרון לשאלות: 14.01.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 01.02.2021  14.02.2021 28.02.2021 14.03.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז מעודכנים ליום 22.02.2021

מודעה

עידכון מודעה

מענה לשאלות הבהרה

דיגומים בבית ובחוץ ע"י ספק חיצוני

דיגום בעזרת שני מטושים לכל נבדק

הנחיות להתמודדות עם התחלואה

שינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים

מודעה מיום 22.02.2021

=========================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד  עם חברת "א.ב ליבר ניהול השקעות ובקרה בע"מ" (להלן "בקרה") , בהסכם שעניינו קבלת שירותי בקרת מדיה. בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות - אגף שיווק

תאריך פרסום: 03.01.2021

מועד אחרון להסתייגות:  21.01.2021

הודעה

מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית ועם מו"מ

  90-214/20

שם המכרז: מתן שירותי פרסום מקומיים במגזר החרדי עבור מחוזות שירותי בריאות כללית

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 14.12.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 27.12.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 13.01.2021 27.01.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז מעודכן ליום 04.01.2021

נספח ב' - הצעת מחיר מעודכן ליום 25.01.2021

מודעה

מודעה בעיתונים (היתד, המודיע, המבשר ומשפחה)

מודעה מיום 04.01.2021

מודעה בעיתונים (היתד, המודיע והמבשר ) מיום 06.01.2021

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה מיום 14.01.2021

הבהרה מס' 3

מענה לשאלות הבהרה מס' 4 מיום 26.01.2021


==================================================

קול קורא מכרז פומבי מס' 72-174/20

יחידה: הנהלה ראשית

בקשה לרישום במאגר מכוני העתקות של שרותי בריאות כללית בתחומי תשתיות ובינוי
לשנים 2020-2025

תאריך פרסום: 14.12.2020

מועד אחרון להגשת ההצעות: 11.01.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

=====================================================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא ביצוע עבודות להתקנת דופן כפולה במיכל סולר באמצעות יריעה גמישה עם חברת "פרקש מקורות מתחדשים בע"מ" (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: הגנת הסביבה, הנהלה ראשית

תאריך פרסום: 07.12.2020

מועד אחרון להסתייגות:  27.12.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שכירות ו/או רכש מכונה וטיפול בקלקר  עם חברת "שחר טכנולוגיות" (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: הגנת הסביבה, הנהלה ראשית

תאריך פרסום: 26.11.2020

מועד אחרון להסתייגות:  15.12.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא ריאקטור אירובי לפירוק אורגנית רקבובית עבור מוסדות שירותי בריאות כללית עם חברת "רמנוע שירותים מוניציפליים בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: הגנת הסביבה, הנהלה ראשית

תאריך פרסום: 22.11.2020

מועד אחרון להסתייגות:  13.12.2020

הודעה

מכרז פומבי עם הליך משא ומתן  90-185/20

שם המכרז: הקמה, ניהול והפעלת מוקדי שירות לקוחות בשיטת מיקור חוץ עבור שירותי בריאות כללית

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 18.11.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 09.12.2020  20.12.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 20.01.2021 03.02.2021  15.03.2021 13.04.2021 18.04.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז גרסה מס' 2 מעודכנים ליום 14.03.2021

מודעה

מודעה מיום 23.11.2020

מכתב הבהרה מיום 09.12.2020

מודעה מיום 23.12.2020 בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

מודעה מיום 22.02.2021 בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

מכתב הבהרה מיום 14.03.2021

שיחות נכנסות דיגיטל 2019-2020

קבצי VISIO : - באם לא הצלחת לפתוח את הקבצים מטה, ניתן לפנות להילה תקדים

במייל hilata1@clalit.org.il

תרשים נתב מושלם

שמירת תור בהמתנה לאחות

New clalit 2700 - CallFlow

מענה לשאלות הבהרה מיום 25.03.2021

מענה לשאלות הבהרה מיום 07.04.2021

מודעה בדבר מועד דחיית הצעות

מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית ועם מו"מ  90-180/20

שם המכרז: שירותי סטודיו BTL עבור שירותי בריאות כללית

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 26.10.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 09.11.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.11.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא ביצוע סקרי אפקטיביות פרסום עם חברת "מכון ברנדמן בע"מ (להלן "ברנדמן") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות, הנהלה ראשית

תאריך פרסום: 13.10.2020

מועד אחרון להסתייגות:  02.11.2020

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה ותחזוק / תיקון  / איתור תקלות במערך כלי השינוע במרלו"ג שוהם עם חברת דנזיו בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מרלו"ג שוהם

תאריך פרסום: 30.08.2020

מועד אחרון להסתייגות:  16.09.2020

הודעה

מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית ועם מו"מ  90-99/20

שם המכרז: מתן שירותי פרסום ארציים במגזר החרדי עבור שירותי בריאות כללית

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות

תאריך פרסום בעיתון:  יום שלישי 25.08.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 09.09.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 30.09.2020 15.10.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר -נספח ב'

מודעה

מודעה (עיתון יתד, והמבשר)

מענה לשאלות הבהרה מיום 16.09.2020

מענה לשאלות הבהרה מס' 2 מיום 30.09.2020

מודעה מיום 24.09.2020

מודעה (עיתון יתד, והמבשר) מיום 30.09.20202

===================================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת שירותי תמיכה במערכות האחסון האוטומטית במרלו"ג צפון עם חברת יוטרון בע"מ (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מרלו"ג צפון

תאריך פרסום: 20.08.2020

מועד אחרון להסתייגות:  08.09.2020

הודעה

=====================================================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תמיכה ותחזוקה פרמטרים למערכת העיתוד ותכנון המלאי של  APO (Advanced planner and optimizer)- SAP. כיוונון מודלי החיזוי באמצעות הפרמטרים המובנים של המערכת וביצוע מעקב ובקרה על דיוק התחזיות עם חברת עגנטק (להלן "החברה") , בהיותו למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מרלו"ג שהם

תאריך פרסום: 13.07.2020

מועד אחרון להסתייגות: 02.08.2020

הודעה

===================================================מכרז פומבי:  72-57/20מ

יחידה: בניין ההנהלה הראשית

עבודות: ביצוע אספקה והתקנת מעברים מהירים לבקרת כניסה לבנייני ההנהלה

תאריך פרסום: 01.06.2020

סיור קבלנים יתקיים ביום 8.6.2020 בשעה 13:00
מיקום: ארלוזורוב 101 ת"א בכניסה ללובי ההנהלה הראשית

מועד אחרון להגשה: 22.06.2020 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

מודעה

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2

=====================================================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא ביצוע תיקונים וחיזוקים למערכת מדפים מרכזית לגובה כ 20 מטר 10 טורים במרלו"ג שהם עם הארגז (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מרלו"ג שהם

תאריך פרסום: 10.05.2020

מועד אחרון להסתייגות:  31.5.2020

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אחזקה למערכת משווי גובה ותריסי פתחים ברמפות הקבלה ולמשלוחים במרלו"ג שהם וצפון עם אלטרון (להלן "החברה") , בהיותה למיטב ידיעתנו , ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: מרלו"ג שהם וצפון 

תאריך פרסום: 10.05.2020

מועד אחרון להסתייגות:  31.5.2020

מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית ועם מו"מ  90-20/20

שם המכרז: מתן שירותי פרסום לשירותי בריאות כללית

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 23.01.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 06.02.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 24.02.2020 26.02.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר מעודכנת ליום 19.02.2020

מודעה

מודעה מיום 19.02.2020

מחירון גל גפן

מחירון שוקן + ידיעות אחרונות

מחירון מקומון

===============================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא כנס איכות וחדשנות 2020 עם "אקספו תל אביב - המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ (ביתן 2)  (להלן:"החברה") בהיותה, למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות אגף שיווק

תאריך פרסום: 16.01.2020

מועד אחרון להסתייגות: 30.01.2020

מודעה

========================================

מכרז פומבי  90-05/20

שם המכרז: ניהול והפעלת מוקדי קשרי לקוחות טלפוניים במחוזות שירותי בריאות כללית

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 08.01.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 22.01.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 06.02.2020  01.03.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מודעה מיום 02.02.2020

הודעה בדבר ביטול המכרז

המכרז בוטל ביום 30.03.2020

מכרז פומבי  90-03/20

שם המכרז: מתן שירותי מחקר וביצוע סקר לבחינת חוויית המטופל בבתי חולים מיוחדים עבור שירותי בריאות כללית

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 02.01.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 19.01.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 02.02.2020 19.02.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי מכרז מעודכנים

מודעה

מודעה מיום 29.01.2020

מענה לשאלות הבהרה מיום 10.02.2020

מענה לשאלות הבהרה מספר 2

דוח בדיקת איכות

מכרז פומבי  90-125/19

שם המכרז: מתן שירותי מחקר וביצוע סקרים עבור שרותי בריאות כללית

יחידה: חטיבת שירות וקשרי לקוחות

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 02.10.2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 30.10.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 17.11.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי:  72-02/19מ

יחידה: בי"ח קפלן

ביצוע עבודות צנרת וקיטור בפרוייקט העתקת מערכת מטבח

תאריך פרסום: 05.09.2019

מועד סיור קבלנים (חובה): 12.9.2019 בשעה 11:00 במשרדי CPM בי"ח קפלן ,
מול שער חבצלת טלון

מועד אחרון להגשה: 03.10.2019 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

===================================================מכרז פומבי:  72-01/19מ

יחידה: מעבדה מרכזית

עבודות: ביצוע עבודות חשמל במעבדה המרכזית

תאריך פרסום: 05.05.2019

מועד אחרון להגשה: 19.05.2019 בשעה 12:00

מסמכי מכרז

מודעה

==========================מכרז פומבי:  72-17/18מ

יחידה: מעבדה מרכזית

עבודות: הסכם מסגרת - ביצוע עבודות אינסטלציה

תאריך פרסום: 18.03.2019

כנס מציעים : 28.03.2019 בשעה 09:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-694568

מיקום: קרית ספקים

מועד אחרון להגשה: 04.04.2019 בשעה 12:00

מסמכי מכרז

מועד אחרון להסתייגות: 21.03.2019    

 

==============================מכרז פומבי:  72-08/18מ

יחידה: בי"ח קפלן

עבודות: ביצוע עבודות בינוי , גמר ומערכות במחלקת יולדות - אפס הפרדה

תאריך פרסום: 13.01.2019

כנס מציעים : 21.01.2019בשעה 11:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 09-7963888

מיקום: בניין אחזקה, כניסה משער חבצלת - בי"ח קפלן

מועד אחרון להגשה: 10.02.2019 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

 

=============================================פניה מקבלת הצעות מכרז:  72-07/18מ

 

יחידה: בי"ח קפלן

עבודות: ביצוע עבודות העתקת תשתיות מנהרת שירות ישנה  

תאריך פרסום: 18.11.2018

כנס מציעים : 28.11.2018 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-6743073

מיקום: בי"ח קפלן , שער חבצלת , משרדי CPM

מועד אחרון להגשה: 12.12.2018 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

 

 

========================================פנייה לקבלת הצעות מחיר מס': 72-01/18מ

 

 יחידה: מעבדה מרכזית

עבודות:  הסכם מסגרת עבודות אינסטלציה

מועד אחרון להגשה: 5.8.2018 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

 

        =====================================פנייה לקבלת הצעות מחיר מס': 72-02/18 מ

 יחידה: הנהלה ראשית

עבודות:  התקנת מעלון במ.ר. קפלן

מועד סיור קבלנים : 22.07.2018 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-6743073

מיקום: מ.ר. קפלן אתר הרצפלד משרדי פיקוח CPM

מועד אחרון להגשה: 2.8.2018 עד השעה 12:00

מסמכי פניה

================================ 

פניה מקבלת הצעות מכרז:  72-09/17מ

יחידה: מעבדה מרכזית

עבודות: ביצוע עבודות חשמל

תאריך פרסום: 28.12.2017

כנס מציעים : 08.01.2018 בשעה 12:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939

מיקום: קרית עתידים 12 רמת החייל - מעבדה מרכזית - אין חובת השתתפות בסיור.  

מועד אחרון להגשה: 28.01.2018 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

================================ 

 פניה מקבלת הצעות מכרז:  72-08/17מ

יחידה: מעבדה מרכזית

עבודות: ביצוע עבודות מיזוג אוויר

תאריך פרסום: 28.12.2017

כנס מציעים : 08.01.2018 בשעה 11:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939

מיקום: קרית עתידים 12 רמת החייל - מעבדה מרכזית - אין חובת השתתפות בסיור.  

מועד אחרון להגשה: 28.01.2018 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

 

==============================

 פניה מקבלת הצעות מכרז:  72-07/17מ

יחידה: מעבדה מרכזית

עבודות: ביצוע עבודות בינוי ואינסטלציה סניטרית

תאריך פרסום: 28.12.2017

כנס מציעים : 08.01.2018 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939

מיקום: קרית עתידים 12 רמת החייל - מעבדה מרכזית - אין חובת השתתפות בסיור.  

מועד אחרון להגשה: 28.01.2018 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

 

========================================פניה לקבלת הצעות מספר :  72-06/17מ

 יחידה: הנהלה ראשית

עבודות: הסכם מסגרת - אחזקת 2 מעליות במעבדה המרכזית שרותי אחזקה 2 מעליות במעבדה המרכזת.  

תאריך פרסום: 20.12.2017

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939

מועד אחרון להגשה: 02.01.2018 בשעה 12:00

====================================מכרז עם מו"מ מס' 72-04/17מ - הקמת מרכז לוגיסטי שוהם עבודות בינוי פיר מעלית

תאריך פרסום: 27.04.2017

כנס מציעים: 09.05.2017 בשעה 09:00

מיקום המפגש: מרלו"ג שוהם רחוב רקפת 3

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 09-7963999

מועד אחרון להגשה: 28.05.2017 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

פניה לקבלת הצעות מספר :  72-02/17מ

 

יחידה: בית חולים סורוקה

עבודות: מרכז הסרטן , אספקה של מערכות  UPS - מו"מ

תאריך פרסום: 03.04.2017

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939

מועד אחרון להגשה: 23.04.2017 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

 

========================================פניה לקבלת הצעות מספר :  72-01/17מ

 

יחידה: בית חולים בית רבקה

עבודות: תוספת מעלית נוסעים אספקה והתקנת מעלית

תאריך פרסום: 08.03.2017

כנס מציעים :22.3.2017 בשעה 09:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-6760086

מיקום: בי"ח בית רבקה , רחוב החמישה 4 פתח תיקווה

מועד אחרון להגשה: 06.04.2017 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

 

==============================================

פניה לקבלת הצעות מספר :  72-14/16מ

יחידה: שהם מרלו"ג חדש

עבודות: בינוי פיר מעלית

תאריך פרסום: 08.02.2017

כנס מציעים : 16.02.2017 בשעה 11:30

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 09-7963888

מיקום: בכניסה למרכז הלוגיסטי רחוב ברקת 3 א.ת שהם

מועד אחרון להגשה: 02.03.2017 בשעה 12:00

 

מסמכי המכרז

מספר מכרז:  72-13/16מ

יחידה: בית חולים בית רבקה

עבודות: שיפוץ והתאמות חדר שרתים עבודות בינוי

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 09.11.2016 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 050-3768062

מיקום: בכניסה למרכז הלוגיסטי רחוב ברקת 13 א.ת שהם

מועד אחרון להגשה: 24.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

פרטי התקשרות

מספר מכרז:  72-06/16מ

יחידה: מרלו"ג שהם

עבודות: שיפוץ והתאמות חדר שרתים עבודות בינוי

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 09.11.2016 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 050-3768062

מיקום: בכניסה למרכז הלוגיסטי רחוב ברקת 13 א.ת שהם

מועד אחרון להגשה: 24.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

יחידה: בי"ח סורוקה

עבודות: אספקת חשמל לצ'ילר 1200 ט.ק

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 07.11.2016 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-9151619

מיקום: משרד מהנדס בי"ח סורוקה

מועד אחרון להגשה: 21.11.2016  בשעה 12:00

מודעה 

מסמכי המכרז

יחידה: בי"ח קפלן

עבודות: הקמת מטבח חדש, עבודות העתקת תשתיות

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 07.11.2016 בשעה 11:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-5241538

מיקום: משרד מהנדס בי"ח קפלן

מועד אחרון להגשה: 21.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

יחידה:  מרלו"ג שוהם

עבודות: אספקה והתקנת 2 מעליות

תאריך פרסום: 22.09.2016

כנס מציעים : 05.10.2016 בשעה 12:30

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 052-5110004

מיקום: מרלו"ג שוהם

מועד אחרון להגשה: 10.11.2016  20.11.16 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

יחידה:  בי"ח יוספטל

עבודות: אספקה והתקנת 2 מעליות

תאריך פרסום: 22.09.2016

כנס מציעים : 09.10.2016 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939  

מיקום: רחוב ארלוזורוב 115 תל אביב , קומה 3 חדר תכנון

מועד אחרון להגשה: 10.11.2016  20.11.16 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

יחידה:  מ.ר סורוקה

עבודות: מרפאות עיניים אספקה והתקנת 2 מעליות

תאריך פרסום: 22.09.2016

כנס מציעים : 09.10.2016 בשעה 09:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 03-6944939  

מיקום: רחוב ארלוזורוב 115 תל אביב , קומה 3 חדר תכנון

מועד אחרון להגשה: 10.11.2016 20.11.16 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

נושא: החלפת 2 צ'ילרים - עבודות אספקה והתקנת גנרטור
יחידה : בית חולים בית רבקה
תאריך פרסום: 18.6.15
מועד סיור:  30.6.15 בשעה 09:00
מחיר השתתפות: 500 ש"ח
מועד אחרון להגשה: 16.7.15 עד השעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

נושא: אספקה והתקנת 2 צ'ילרים
יחידה : בית חולים לוינשטיין - בניין פליישמן
תאריך פרסום: 26.2.15
מועד סיור:  11.3.15 בשעה 11:00
מחיר השתתפות: 500 ש"ח
מועד אחרון להגשה: 31.3.15 עד השעה 12:00

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נושא: שיפוץ מעליות 1+2
יחידה : מרכז רפואי סורוקה
תאריך פרסום: 02.10.14
מועד סיור:  20.10.14 בשעה 10:00
מחיר השתתפות: ------- - ניתן לקבל את דיסק כתב הכמויות עד לסיור הקבלנים!!!
מועד אחרון להגשה: 2.11.14 בשעה 12:00.

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נושא: שיפוץ מעליות 15+16
יחידה : מרכז רפואי סורוקה
תאריך פרסום: 02.10.14
מועד סיור:  20.10.14 בשעה 09:00
מחיר השתתפות: ------- - ניתן לקבל את דיסק כתב הכמויות עד למועד סיור הקבלנים!!!!!
מועד אחרון להגשה: 2.11.14 בשעה 12:00.

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נושא: אספקה והתקנת 2 מעליות
יחידה : בית חולים השרון
תאריך פרסום: 02.10.14
מועד סיור:  23.10.14 בשעה 09:00
מחיר השתתפות: ------- - ניתן לקבל את דיסק כתב הכמויות עד למועד סיור הקבלנים!!!
מועד אחרון להגשה: 5.11.14 בשעה 12:00.

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נושא: אספקה והתקנת צילר
יחידה : מרכז רפואי העמק
תאריך פרסום: 08.05.14
מועד סיור:  2.6.14 בשעה 10:00
מחיר השתתפות: ,500 ש"ח
מועד אחרון להגשה: 16.06.14 בשעה 12:00.

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נושא: מערכת דיזל וגנרטור ומערכות סינכרון
יחידה : מרלו"ג צפון
תאריך פרסום: 03.01.14
מועד סיור:  19.01.14 בשעה 13:00
מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח
מועד אחרון להגשה: 30.01.14 בשעה 12:00.

מודעה בעברית
מודעה בערבית 

מסמכי המכרז

נושא: שיפוץ משרדים – קומה שלישית,
יחידה : הנהלה ראשית – ארלוזרוב 115 ת"א
תאריך פרסום: 28.4.13
מועד סיור:  15.5.13 בשעה 09:00
מחיר השתתפות: 1,500 ₪
מועד אחרון להגשה: 28.5.13 בשעה 12:00
מודעה

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש