פורסם בראשונה: 28.01.2018
עדכון אחרון: 28.01.2018

הודעות בדבר התקשרויות בפטור ממכרז

לקריאה נוחה
הודעות בדבר התקשרויות בפטור ממכרז
תאריך קבלת ההחלטה

נושא  ההתקשרות

עילת הפטור

​שם הספק/

ים

​נימוקי הגורם היוזםתמצית ההחלטה​תקופת ההתקשרות​

ניוזלטר כללית

אני מסכים לקבל הודעות במייל