חיפוש

dsdsdsd
מכרזים פומביים לרכש ציוד וכללי

מכרזים פומביים לרכש ציוד וכללי

מכרזים פומביים ארציים לרכש ציוד וכללי

מכרז פומבי  90-119/21

שם המכרז: מקררים רפואיים ומקפיאים עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום ראשון 12.09.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 12.10.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 27.10.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ה' - הצעת מחיר

נספח ט' - הנחיות בטיחות לשימוש במקררים עם גזי קירור דליקים

מכרז פומבי  90-12/21

שם המכרז: פינוי נייר וקרטון מאתרי שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 09.09.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 07.10.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 24.10.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ג' - הצעת מחיר

נספח הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מכרז פומבי  90-122/21

שם המכרז: שירותי אספקת חומרי בניין (לרבות פרזול, חשמל ואינסטלציה) עבור מחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 25.08.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 30.09.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 18.10.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח י' - הצעת מחיר

נספח טו' - נספח בטיחות

נספח יט' - הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מכרז פומבי  90-131/21

שם המכרז: לתחזוקה, ניהול והפעלה של חניון המרכז הרפואי רבין, על ידי אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים של שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 25.08.2021

סיור מציעים (שנוכחות בו היא חובה) ייערך ביום ראשון 03.10.2021 בשעה 13:00                      הסיור יחל בנקודת המפגש ליד המזרקה ברחבה לפני הכניסה למגדל האשפוז גור שאשא (כניסה רגלית מרחוב סורוקה). לפרטים נוספים בנגוע לנק' המפגש ניתן ליצור קשר עם הגב' אילה כהן 03-9376111.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 06.10.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 21.10.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ד' - הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

נספח יח'- נספח בטיחות

מודעה

מכרז פומבי  90-112/21

שם המכרז: למתן שירותי דיגום מים וביצוע בדיקות מעבדה למים עבור מרכז רפואי רבין בתי החולים בלינסון והשרון של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 25.08.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 30.09.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 17.10.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ג' - הצעת מחיר

נספח יז' - הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מכרז פומבי  90-49/21

שם המכרז: אספקת בשר, עופות, דגים וירקות קפואים למרכזים הרפואיים של שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי12.08.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 26.08.2021 02.09.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 06.10.2021 13.10.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז מעודכן ליום 14.09.2021

הצעת מחיר - מעודכן ליום 14.09.2021

מכרז פומבי  90-105/21

שם המכרז: אספקת פירות וירקות למרכזים הרפואיים של שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי05.08.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 19.08.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 05.09.2021 עד לשעה 12:00

מכרז פומבי  90-106/21

שם המכרז: הצבת והפעלת דוכן מיצי בריאות, מיצים טבעיים ומשקאות יוגורט במרכז הרפואי קפלן, שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום ראשון 04.07.2021

כנס מציעים (שנוכחות בו היא רשות) ייערך ביום חמישי 15.07.2021 בשעה 10:00                      דרך פסטרנק 1 רחובות, ברחבת הכניסה למיון לידי עמדת המודיעין 


מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 20.07.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 04.08.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי  90-103/21

לאספקת ציוד חשמל עבור המרכז הרפואי רבין

תאריך פרסום בעיתון:  יום שלישי 29.06.2021

מועד אחרון לשאלות: 13.07.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 28.07.2021 05.08.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

נספח הגנת סביבה בהליכים מכרזים

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מודעה בדבר מועד דחיית הגשת הצעות

מכרז פומבי  90-66/21

לאספקת מזון מוכן קפוא למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 31.05.2021

מועד אחרון לשאלות: 14.06.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 30.06.2021 05.07.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

נספח ד' - הצעת מחיר

מודעה

נספח הגנת סביבה בהליכים מכרזים

מענה לשאלות הבהרה

מודעה בדבר מועד דחיית הצעות

מכרז פומבי  90-65/21

לאספקת טונה למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 26.05.2021

מועד אחרון לשאלות: 09.06.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 24.06.2021 08.07.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז מעודכנים ליום 23.06.2021

נספח ד' - הצעת מחיר

מודעה

נספח הגנת סביבה בהליכים מכרזים

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה מס' 2

מודעה בדבר שינוי סעיף בהסכם + דחיית מועד הגשת הצעות

הרינו להודיעכם כי במענה לפניות מציעים החליטה וועדת המכרזים של כללית לשנות את סעיף 4 להסכם ההתקשרות באופן שתקופת ההתקשרות היסודית תהיה ל-12 חודשים,

עם אופציה ל- 3 תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת.

מימוש האופציה תהיה בהסכמת שני הצדדים

מכרז פומבי  90-44/21

לאספקת מעטפות נייר למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שלישי 04.05.2021

מועד אחרון לשאלות: 20.05.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 06.06.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

נספח ג' - הצעת מחיר

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה מס' 2

מענה לשאלות הבהרה מס' 3

מכרז פומבי  90-22/21

אספקת סולר לתחבורה ומזוט (דלק בעירה) למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שלישי 13.04.2021

מועד אחרון לשאלות: 29.04.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 19.05.2021 02.06.2021 20.06.2021  עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז מעודכנים ליום 13.05.2021

נספח ב' - הצעת מחיר מעודכנת ליום 13.05.2021

רשימת אנשי קשר במוסדות

מודעה

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

מודעה מעודכנת בדבר דחיית מועד הגשת הצעות מיום 13.05.2021

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה מס' 2

מענה לשאלות הבהרה מס' 3

מענה לשאלות הבהרה מס' 4

מכרז פומבי  90-32/21

אספקת קרחומי PCM ומנשאים ולידיים למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 08.04.2021

מועד אחרון לשאלות: 22.04.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 09.05.2021 23.05.2021 30.05.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז - גרסה מס' 2

הצעת מחיר - מעודכן ליום 19.05.2021

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה מס' 2

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ושינוי תנאי סף

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות 2

מכרז פומבי  90-20/21

לאספקת אוגרי כביסה ועמודי עירוי ניידים למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שלישי 09.03.2021

מועד אחרון לשאלות: 24.03.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 25.04.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי  90-17/21

אספקת מזון מוכן קפוא למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שלישי 02.03.2021

מועד אחרון לשאלות: 16.03.2021 24.03.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 08.04.2021 18.04.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז גרסה מס' 2

הצעת מחיר - נספח ד' - מעודכן ליום 06.04.2021

מודעה

מודעה מיום 08.03.2021 בדבר מועד דחיית הגשת הצעות

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי  90-02/21

אספקת מיכלי אשפה למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 04.02.2021

מועד אחרון לשאלות: 21.02.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 09.03.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

נספח ג' - הצעת המחיר מעודכן ליום 25.02.2021

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי  90-05/21

לאספקת כלי רכב תפעוליים למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 28.01.2021

מועד אחרון לשאלות: 10.02.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 25.02.2021 04.03.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז מעודכנים ליום 22.02.2021

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מודעה מיום 22.02.2021

מכרז פומבי  90-04/21

אספקת מיכלי פוליסטירן מוקצף (EPS) למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 11.01.2021

מועד אחרון לשאלות: 26.01.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 10.02.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מכרז פומבי  90-189/20

אספקת מכנסונים למבוגרים, פדים ליולדות וסדיניות עבור המרכזים הרפואיים של שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 18.11.2020

מועד אחרון לשאלות: 03.12.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 23.12.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז - גרסה מס' 2 מעודכן ליום 10.12.2020

הצעת מחיר

מודעה

מענה הבהרה מיום 10.12.2020

מענה לשאלות הבהרה מיום 13.12.2020

מכרז פומבי  90-179/20

אספקת סלטים מוכנים אישיים ובמשקל למרכזים הרפואיים של שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 18.11.2020

מועד אחרון לשאלות: 02.12.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 20.12.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי  90-183/20

שם המכרז: שירותי שינוע דגימות מעבדה, חבילות ודברי דואר עבור מחוז תל אביב-יפו שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 05.11.2020

מועד אחרון לשאלות: 18.11.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 03.12.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר + מסלולים

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 26.11.2020

רשימת מרפאות ויחידות מחוז תל אביב - יפו

=======================================

מכרז פומבי  90-55/20

שם המכרז: אספקת נייר לצילום ולהדפסה למוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום ראשון 11.10.2020

מועד אחרון לשאלות: 26.10.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 12.11.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 28.10.2020

מכרז פומבי  90-166/20

שם המכרז: רכש, אספקה, התקנה ומתן אחריות ושירות למכונות לגריסת מתכלים עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 30.09.2020

מועד אחרון לשאלות: 25.10.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 11.11.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר - מעודכן ליום 29.10.2020

מכרז פומבי  90-158/20

שם המכרז: אספקת כריכים עבור מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שלישי 29.09.2020

מועד אחרון לשאלות: 25.10.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 11.11.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 26.10.2020

מכרז פומבי  90-127/20

שם המכרז: לאספקת סרבלי מיגון עבור שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 26.08.2020

מועד אחרון לשאלות: 10.09.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 01.10.2020 18.10.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז מעודכנים מיום 21.09.2020 - גרסה מס' 2

מכרז פומבי  90-83/20

שם המכרז: אספקת אריזות קרטון למרכזים הלוגיסטיים של שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 30.07.2020

מועד אחרון לשאלות: 13.08.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 30.08.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

נספח של הדפסות הנדרשות על הקרטונים

הצעת מחיר מעודכן

מודעה

מכונות הקמה שרטוטי קרטונים ומכסים

מיכל נרקיס

מיכל יסמין

מכרז פומבי  90-94/20

שם המכרז: אספקת חמצן נוזלי רפואי בצוברים למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 29.07.2020

מועד אחרון לשאלות: 10.08.2020 24.08.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 26.08.2020  10.09.2020  23.09.2020 14.10.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז מעודכן ליום 22.09.2020

הצעת מחיר - מעודכן ליום 22.09.2020

מכרז פומבי  90-82/20

שם המכרז: שירותי שינוע דגימות מעבדה, חבילות ודברי דואר עבור מחוז מרכז שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 27.07.2020

מועד אחרון לשאלות: 12.08.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 27.08.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

נספח ב' - אשכולות ומסלולים

נספח ג' - הצעת מחיר

מכרז פומבי  90-38/20

שם המכרז: הצבת והפעלת דוכן מיצי בריאות, מיצים טבעיים ומשקאות יוגורט במרכז הרפואי סורוקה, שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 27.07.2020

כנס מציעים (שנוכחות בו היא רשות) ייערך ביום רביעי 12.08.2020 בשעה 11:00-12:00 במרכז הרפואי סורוקה, רח' שדרות רגר 151 בניין ההנהלה, בניין 62 קומה 2 בחדר הישיבות.

המציעים רשאים, לפי שיקול דעתם, לערוך סיור בבית החולים ולשלוח שאלות הבהרה בהתאם.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 17.08.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 02.09.2020  16.09.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי  90-75/20

שם המכרז: אספקת שירותים לפינוי שמן משומש ממוסדות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 01.07.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 19.07.2020  20.07.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 09.08.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי  90-85/20

שם המכרז: שירותי הסעת עובדים עבור מחוז חיפה וגליל מערבי של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 04.06.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 18.06.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 05.07.2020 22.07.2020  29.07.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז גרסה מס' 2 -מעודכן ליום 20.07.2020

מכרז פומבי  90-39/20

שם המכרז: לאספקת מזוזות כתובות ובתי מזוזות עבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 14.05.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 27.05.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 14.06.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מודעה בעיתון חרדי (המודיע, יתד, הדרך, המבשר)

מענה לשאלות הבהרה מיום 03.06.2020

מכרז פומבי  90-68/20

שם המכרז: לייצור ו/או אספקה, התקנה ותחזוקה של וילונות למרכז הרפואי מאיר, בי"ח לוינשטיין, המרכז לבריאות הנפש שלוותה ומוסדות שרון שומרון של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 13.05.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 21.05.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 31.05.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז - גרסה מס' 2 מעודכנת מיום 25.05.2020

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 25.05.2020

=============================================================

מכרז פומבי  90-52/20

שם המכרז: שרותי שינוע דגימות מעבדה, חבילות ודברי דואר עבור מחוז חיפה וגליל מערבי של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 11.05.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 25.05.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 10.06.2020 18.06.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז - גרסה מס' 2 מיום 10.06.2020

נספח ג' - הצעת המחיר ומסלולים - מעודכן ליום 11.06.2020

נספח יב' חוזר משרד הבריאות

מודעה

מודעה מיום 04.06.2020

מענה לשאלות הבהרה מיום 11.06.2020

======================================

מכרז פומבי  90-33/20

שם המכרז: אספקת תיקי שינוע דגימות מעבדה עבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 06.05.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 20.05.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 08.06.2020  22.06.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 24.05.2020

סקיצה של תיק בהתאם לדרישות המכרז

מענה לשאלות הבהרה מס' 2 - מיום 27.05.2020

מודעה מיום 27.05.2020

מענה לשאלות הבהרה מס' 3 מיום 03.06.2020

מענה לשאלות הבהרה מס' 3 - מיום 03.06.2020

מענה לשאלות הבהרה מס' 4 מיום 15.06.2020

===============================================================

מכרז פומבי  90-40/20

שם המכרז: לאבזור, תחזוקה, ניהול והפעלה על-ידי אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים, של חניון המרכז הרפואי "מאיר" 

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 12.03.2020

סיור מציעים שנקבע ליום 24.05.2020 בשעה 11:00 (בעמדת השומרים) -

מציע אשר ימצא זאת לנכון, לפי שיקול דעתו, חופשי להגיע על דעתו להתרשמות מאתר החניון, הנמצא בכניסה לבית החולים ברחוב טשרניחובסקי 59, כפר סבא.

ניתן לשאול שאלות הבהרה כמפורט במסמכי המכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 30.03.2020 27.05.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות:  30.04.2020  14.05.2020 03.06.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מודעה מיום 19.04.2020

מענה לשאלות הבהרה מיום 10.05.2020

מענה לשאלות הבהרה מס' 2 מיום 11.05.2020

מודעה מיום 10.05.2020

פרוטוקול סיור מציעים 27.05.2020

תכנית שילוט

נספח י' - הצעת מחיר מעודכנת ליום 27.05.2020

===========================================================

מכרז פומבי  90-24/20

שם המכרז: לאספקת אביזרי אריזה עבור מרכזים לוגיסטיים של שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 11.03.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 25.03.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 26.04.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר - נספח ח'1 - מעודכן מיום 01.04.2020

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 01.04.2020

מענה לשאלות הבהרה מיום 19.04.2020

מכרז פומבי  90-38/20

שם המכרז: הצבת והפעלת דוכן מיצי בריאות, מיצים טבעיים ומשקאות יוגורט במרכז הרפואי סורוקה, שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 05.03.2020

כנס מציעים (שנוכחות בו היא רשות ולא חובה) שנועד ליום 19.03.2020 לא יתקיים. לא ייקבע מועד אחר לכנס.

המציעים רשאים, לפי שיקול דעתם, לערוך סיור בבית החולים ולשלוח שאלות הבהרה בהתאם.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23.03.2020 20.04.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 20.04.2020 06.05.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מודעה מיום 19.03.2020

================================================================


מכרז פומבי  90-04/20

שם המכרז: אספקת ווסתי חמצן עבור מוסדות שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 10.02.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 24.02.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 22.03.2020 01.04.2020 20.04.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מודעה

מודעה מיום 15.03.2020

מענה לשאלות הבהרה מיום 16.03.2020

מודעה מיום 19.03.2020

הליך מיון מוקדם (PQ) במסגרת מכרז פומבי:  90-10/20

הליך מיון מוקדם למימון, תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה ומתן אחריות למרכזי אנרגיה המופעלים בגז טבעי בהספק של עד 5 מגהוואט בחלק מהמרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית וכן להספקה של חשמל במתח נמוך למרפאות ולמתקנים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום: 10.02.2020

מועד אחרון להגשת השאלות עד ליום  24.02.2020 05.03.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת ההצעות: 12.03.2020 25.03.2020  25.06.2020 19.07.2020 2.8.2020 31.8.2020 עד השעה 12:00

מסמכי ההליך

מסמכי ההליך - גרסה מס' 2 מיום 13.05.2020

מודעה

מודעת דחייה

מודעה מיום 13.05.2020

מודעה מיום 24.6.2020

מודעה מיום 15.7.2020

מודעה מיום 29.07.2020

הודעת הבהרה מס' 1 - מיום 16.03.2020

הודעת הבהרה מס' 2 - מיום 13.05.2020

הודעת הבהרה מס' 3 - מיום 08.06.2020

הודעת הבהרה מס' 4 - מיום 15.06.2020

הודעת הבהרה מס' 5 - מיום 22.6.2020

הודעת הבהרה מס' 7 - מיום 13.08.2020

======================================

מכרז פומבי  90-11/20

שם המכרז: אספקת חלב ומוצריו למוסדות שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 27.01.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 10.02.2020  19.02.2020  עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 26.02.2020 16.03.2020 30.03.2020  23.04.2020

  17.05.2020 24.05.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז גרסה מס' 3 מיום 07.05.2020 (עדכון כותרת)

הצעת מחיר מעודכנת ליום 11.05.2020

מודעה

מודעה מיום 03.02.2020

מודעה מיום 09.03.2020

מודעה מיום 16.03.2020

מודעה מיום 02.04.2020

מודעה מיום 11.05.2020

מענה לשאלות הבהרה מיום 26.03.2020

מענה לשאלות הבהרה מס' 2 - מיום 02.04.2020

יש להגיש את ההצעה על גרסה מס' 3 בלבד. כמו כן יש לשים לב כי הצעת המחיר עודכנה.

מענה לשאלות הבהרה מס' 3 מיום 04.05.2020

מענה לשאלות הבהרה מס' 4 מיום 11.05.2020

מכרז פומבי  90-02/20

שם המכרז: אספקת גפ"מ (גז פחמימני מעובה) למוסדות שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 23.01.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 05.02.2020 12.02.2020 27.02.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות23.02.2020  27.02.2020 5.03.2020  29.03.2020 

   03.05.2020  10.05.2020  18.05.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז גרסה מס' 2 - מעודכן ליום 29.03.2020

מכרז פומבי  90-01/20

שם המכרז: שירות אחזקה ותיקונים למזגנים במוסדות שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 02.01.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 16.01.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 30.01.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מכרז פומבי  90-176/19

שם המכרז: שירותי היסעים עבור המעבדה המרכזית של שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 30.12.2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 13.01.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 29.01.2020 עד לשעה 12:00

מכרז פומבי  90-158/19

שם המכרז: אספקת מתכלים למכונות גריסה עבור מוסדות שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 09.12.2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 26.12.2019 09.01.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות09.01.2020 19.01.2020 26.01.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי  90-21/19

שם המכרז: אספקה התקנה ואחזקת מתקני מי שתייה מסוננים עבור מוסדות שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 09.12.2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23.12.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות06.01.2020  20.01.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר מעודכנת ליום 15.01.2020

מודעה

מודעה מיום 05.01.2020

מענה לשאלות הבהרה מיום 09.01.2020

נוהל משרד הבריאות באשר למנורת UV

===========================================================

מכרז פומבי  90-135/19

שם המכרז: אספקת ירקות קלופים למרכזים הרפואיים של  שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 05.12.2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 19.12.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות05.01.2020  12.01.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מכרז פומבי  90-143/19

שם המכרז: לאבזור, תחזוקה, ניהול והפעלה על-ידי אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים, של חניון המרכז הרפואי "קפלן" 

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 14.11.2019

סיור מציעים ייערך ביום 02.12.2012 בשעה 10:30 באולם ישיבות הנהלה, בניין הנהלה מס' 20 במ.ר קפלן רח' דרך פסטרנק 1 רחובות - ההשתתפות בסיור חובה!

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 05.12.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות22.12.2019   29.12.2019 12.01.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

תשריט החניון מעודכן 18.12.2019

נספח ט' - מעודכן 18.12.2019

מענה לשאלות הבהרה מיום 18.12.2019

פרוטוקול כנס מציעים 18.12.2019

מודעה

מודעה דחיית מועד הגשת הצעות 18.12.2019

מענה לשאלות הבהרה מס' 2 מיום 30.12.2019

מכרז פומבי  90-118/19

שם המכרז: אספקת מזוזות כתובות ובתי מזוזות עבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 14.11.2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 28.11.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 15.12.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי  90-144/19

שם המכרז: אספקת פירות וירקות למרכז רפואי יוסטפל ולמרחב אילת של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 06.11.2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 20.11.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 05.12.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

שימוש בתירס קלחים

רשימת ירקות עליים ועשבי תיבול המצריכים גידול מיוחד ופיקוח מחרקים

איסור קליטת פטריות בתפזורת

מודעה

======================================

מכרז פומבי  90-117/19

שם המכרז: לארון ממוחשב לסמים מסוכנים עבור שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 25.09.2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 30.10.2019  20.11.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 20.11.2019  04.12.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי מכרז גרסה מס' 2 מעודכן ליום 10.10.2019

נספח א' - מפרט הכולל עקוב אחר שינויים (לא להגשה)

נספח א' - מפרט להגשה

נספח ט' - הגנת הסביבה

הצעת מחיר מעודכן ליום 11.11.2019

מודעה

מודעה מעודכנת ליום 10.10.2019

מודעה מעודכנת מיום 13.11.2019

מכתב הבהרה מיום 10.10.2019

מכתב הבהרה מס' 2 מיום 13.11.2019

מכתב הבהרה מס' 3 מיום 2.12.2019

ברצוננו להבהיר כי

סעיף 5.1.1 ג' במסמך המפרט (נספח א' למסמכי המכרז) עמוד 27 בנוגע להנחה של 15% מבוטל.

============================================================

מכרז פומבי  90-121/19

שם המכרז: שינוע תרופות וציוד רפואי מבתי המרקחת ועד הלקוח עבור שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 25.09.2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 28.10.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 14.11.2019  21.11.2019 02.12.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח א' - תכולת העבודה ודרישות כללית

מודעה

הודעה מתאריך 5/11/2019 על ביטול תנאימקדמי ודחיית מועד הגשת ההצעות

מענה לשאלות הבהרה מיום 11.11.2019

מודעה מיום 18.11.2019 בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

מכתב הבהרה מס' 2 - מיום 18.11.2019

הודעת הבהרה מס' 3 - מיום 28.11.2019

מכרז פומבי  90-108/19

שם המכרז: אספקת ערכות אבל בפריסה ארצית עבור שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 16.09.2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 10.10.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 13.11.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז מעודכן ליום 30.10.2019

מכרז פומבי  90-116/19

שם המכרז: מתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה עבור מוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 16.09.2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 07.10.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 10.11.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי  90-79/19

שם המכרז: לאספקת גז טבעי למרכז הרפואי האוניברסיטאי ע"ש סורוקה בנגב

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 24.07.2019

מועד אחרון להגשה: 26.08.2019 3.9.2019 10.09.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 08.08.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז - מעודכן ליום 22.8.2019

מודעה לעיתון 

מודעה לעיתון מיום 28.08.2019

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2

הבהרה מס' 3 מיום 02.09.2019

מכרז פומבי  90-68/19

שם המכרז: תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה ומתן אחריות ושירותי תחזוקה למערכות שילוח פנאומטיות במרכזים הרפואיים של שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 23.05.2019

מועד אחרון להגשה: 18.07.2019  25.07.2019  03.09.2019  19.09.2019 24.03.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 13.06.2019  20.06.2019 07.08.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז גרסה מס' 2 - מיום 18.07.2019

מסמכי מכרז מעודכן לאחר הבהרה מס' 4 - מיום 21.8.2019

מסמכי המכרז מעודכנים לאחר מכתב הבהרה 6 - מיום 11.09.2019

הצעת מחיר - מעודכנת ליום 18.07.2019 

מודעה

נספח א' - מפרט טכני למערכות שילוח דואר פנאומטי

נספח א'1 - הוראות אחזקה מערכות לשילוח דואר פנאומטי

נספח א'2 - נספח בטיחות גנרי לקבלן שאינו קבלן בנייה

נספח א'3 - נוהל קבלת מתקנים וציוד

 מודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות מיום 12.06.2019

מודעה מס' 2 בדבר דחיית מועד הגשת הצעות מיום 08.07.2019

מענה לשאלות הבהרה מס' 1

מענה לשאלות הבהרה מס' 2 - מיום 18.07.2019

מכתב הבהרה מס 3 - מיום 25.07.2019

מכתב הבהרה מס' 4 - מיום 21.8.2019

מכתב הבהרה מס' 5 - מיום 26.08.2019

מכתב הבהרה מס' 6 מיום 11.09.2019

מכתב הבהרה מס' 7 - מיום 15.09.2019

מכתב הבהרה מס' 8 - מיום 18.09.2019

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות מיום 26.08.2019

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות מיום 18.09.2019

נספח א' - מפרט טכני למערכות שילוח דואר פנאומטי הכוללים: שדרוג, התקנה, שירות אחזקה ותיקונים

נספח א' - מפרט טכני למערכות שילוח דואר פנאומטי - מעודכן מיום 21.08.2019

נספח א' - מפרט טכני למערכות שילוח דואר פנאומטי - מעודכן מיום 12.09.2019

נספח א' - מפרט טכני למערכות שילוח דואר פנאומטי - מעודכן מיום 18.9.2019

מכרז פומבי  90-37/19

שם המכרז: לאספקת קרחומים T500 למרכזים הלוגיסטיים של שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום ראשון 14.04.2019

מועד אחרון להגשה: 23.05.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 06.05.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

 

מכרז פומבי  90-20/19

שם המכרז: לאספקת מתקני מידע ותצוגה למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום ראשון 17.03.2019

מועד אחרון להגשה: 01.05.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 01.04.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

 הצעת מחיר

מודעה לעיתון

נספח 2-1

נספח 2-3

נספח 2-4

נספח 1-5

נספח 1-6

נספח 1-7

מענה לשאלות הבהרה 11.04.2019

 ===================

מכרז פומבי  90-36/19

שם המכרז: שירותי שינוע דגימות מעבדה, עבור המעבדה המרכזית שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 11.03.2019

מועד אחרון להגשה: 15.05.2019  29.5.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 07.04.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מודעה לעיתון

מודעה מיום 01.05.2019 בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

מודעה מיום 13.05.2019 בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

מענה לשאלות הבהרה מיום 16.5.2019

 

 

מכרז פומבי  90-33/19

שם המכרז: שירותי שינוע דגימות מעבדה, חבילות ודברי דואר עבור מחוז ירושלים שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 07.03.2019

מועד אחרון להגשה: 10.04.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 25.03.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת המחיר + אשכולות - מיום 07.04.2019

 

מודעה לעיתון

תשובות לשאלות הבהרה מיום 03.04.2019

 

מכרז פומבי  90-22/19

שם המכרז: אספקת כריכים טריים עבור מרלו"ג שוהם ומרלו"ג צפון של שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 07.03.2019

מועד אחרון להגשה: 14.04.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 27.03.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה לעיתון

==========================

מכרז פומבי עם בחינה 

דו שלבית  90-13/19

שם המכרז: אספקת בקבוקי האכלה לתינוקות ולפעוטות במרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 23.01.2019

מועד אחרון להגשה: 06.03.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 17.02.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

 

==================================== 

מכרז פומבי  90-11/19

שם המכרז: שקיות BIO HAZARD וציטוטוקסיקה למוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 23.01.2019

מועד אחרון להגשה: 28.02.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 11.02.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

=================================== 

מכרז פומבי  90-08/19

שם המכרז: לאספקת גלילי נייר תרמיים למוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 21.01.2019

מועד אחרון להגשה: 25.02.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 06.02.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מסמך הצעת מחיר מעודכן

מכרז פומבי  90-05/19

שם המכרז: אספקת שירותי פינוי שפכים ממוסדות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 09.01.2019

מועד אחרון להגשה: 04.03.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 28.01.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מודעה מעודכנת מיום 11.2.2019

מענה לשאלות הבהרה מיום 24.2.2019

 

שימו לב מועד הגשת ההצעות נדחה ל- 4.3.2019 עד השעה 12:00

====================================

מכרז פומבי  90-04/19

שם המכרז: אספקת ומילוי גלילי גזים רפואיים עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 02.01.2019

מועד אחרון להגשה: 17.03.2019 24.3.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 23.01.2019 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז מעודכנים ליום 11.2.2019

הצעת מחיר בתי חולים- מעודכן ליום 14.3.2019

הצעת מחיר מחוזות - מעודכן ליום 14.3.2019

מודעה

מודעה מיום 14.02.2019

מודעה מיום 03.04.2019

מענה לשאלות הבהרה מיום 11.02.2019

מענה לשאלות הבהרה מס' 2 - מיום 19.02.2019

מענה לשאלות הבהרה מס' 3 - מיום 11.03.2019

מענה לשאלות הבהרה מס' 4 - מיום 17.03.2019

מענה לשאלות הבהרה מס' 5 - מיום 20.03.2019

 יש להגיש את מסמכי המכרז על גרסה מס' 2 בלבד!

שימו לב מועד הגשת המכרז נדחה ל- 24.03.2019 עד השעה 12:00 בלבד!

 ===================

מכרז פומבי  90-130/18

שם המכרז: אספקת ביצי מאכל למרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 13.12.2018

מועד אחרון להגשה: 13.01.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 27.12.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

 תשובות לשאלות הבהרה 31.12.2018

 

 

מכרז פומבי  90-150/18

שם המכרז: אספקת שקיות אל בד רב פעמיות לבתי המרקחת של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 07.11.2018

מועד אחרון להגשה: 12.12.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 22.11.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה לעיתון

מענה לשאלות הבהרה 28.11.2018

דוגמת שקית בית מרקחת - עיצוב חדש

 

 

 

מכרז פומבי  90-115/18

שם המכרז: מתן שירותי תחזוקה למעליות עבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 07.11.2018

מועד אחרון להגשה: 07.02.2019 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 03.12.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר מעודכנת 30.12.2018

מודעה לעיתון

מודעה מעודכנת מיום 19.11.2018

מודעה מעודכנת מיום 05.12.2018

מודעה מעודכנת מיום 30.12.2018

 מענה לשאלות הבהרה מיום 30.12.2018

 מענה לשאלות הבהרה מס' 2 - מיום 09.01.2019

 

* לצורך קבלת קבצי תסקירים - ישנה אפשרות להגיע למשרדי ההנהלה הראשית ברח' ארלוזורוב 115 ת"א ולקבל ידנית CD הכולל את כל התסקירים - יש לתאם הגעה מראש בטלפון 03-6948174

 

יש להגיש את ההצעות בשני העתקים (אחד מקור) ובקובץ סרוק ע"ג דיסק מגנטי או דיסק און קי  - שימו לב לשינוי זמני הגשת הצעות!

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 07.02.2019

מכרז פומבי  90-133/18

שם המכרז: אספקת שירותי פינוי וטיפול פסולת זיהומית ומסוכנת

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 25.10.2018

מועד אחרון להגשה: 05.12.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 18.11.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז מעודכנים ליום 28.11.2018

הצעת מחיר

מודעה מעודכנת ליום 8.11.2018

מענה לשאלות הבהרה 28.11.2018

 

 

יש להגיש את ההצעות ע"ג גרסה מס' 2 בלבד המעודכנת ליום 28.11.2018

מכרז פומבי  90-103/18

שם המכרז: ייצור, אספקה והתקנה של שילוט חוץ במרפאות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 04.10.2018

מועד אחרון להגשה: 07.11.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 21.10.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר מעודכן לתאריך 24.10.2018

מודעה לעיתון

מענה לשאלות הבהרה - מעודכן

 

 ===================

 

מכרז פומבי  90-94/18

שם המכרז: אספקת ריהוט משרדי למוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 04.10.2018

תאריך פרסום חדש 24.10.2018

מועד אחרון להגשה: 15.11.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 18.10.2018 עד לשעה 12:00 - עבר!

מסמכי מכרז מעודכנים ליום 24.10.2018

הצעת מחיר

מודעה לעיתון מיום 24.10.2018

מענה לשאלות הבהרה - מעודכן 24.10.2018

 

 

 יש להגיש את ההצעה על גרסה מס' 2 בלבד!

תאריך פרסום בעיתון: 3.10.18

מועד אחרון להגשה: 04.11.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 17.10.2018

הבקשה

מודעה לעיתון

===================

מכרז פומבי  90-109/18

שם המכרז: אספקת מדבקות למוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 27.08.2018

מועד אחרון להגשה: 14.10.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 16.09.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז (מעודכן 29.8.2018)

טבלת הצעת מחיר מעודכנת

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

טופס כיסוי ביטוחי מעודכן

מכרז פומבי  90-108/18

שם המכרז: ייצור, הספקה, התאמה  והתקנה של מדפי תצוגה OTC בבתי המרקחת של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 22.08.2018

מועד אחרון להגשה: 24.10.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 04.10.2018 עד לשעה 12:00

כנס מציעים יערך ביום ראשון 16.09.2018 בשעה 14:00 בבית מרקחת ח'300 ברח' נעמי שמר 15 חולון - השתתפות חובה! לפרטים נוספים בנוגע לכנס המציעים יש ליצור קשר עם הגב' אביבה קיס בטלפון: 050-6260056.

מסמכי המכרז

מפרט טכני - נספח ג'

הצעת מחיר - נספח ד'

מודעה

מכרז פומבי  90-97/18

שם המכרז: אספקת מיכלי איסוף לסוללות ותרופות עבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 01.08.2018

מועד אחרון להגשה: 03.09.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 15.08.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

דוגמאות להבנת הדרישות

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

 

מכרז פומבי  90-74/18

שם המכרז: מערכות מפוצלות לשינוע מזון במגשים אישיים בשטית אוויר מסוחרר עבור המרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 06.06.2018

מועד אחרון להגשה: 09.07.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 20.06.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז מעודכנים ליום 1.7.2018

הצעת המחיר - מעודכן ליום 01.07.2018

מודעה לעיתון

מענה לשאלות הבהרה מיום 1.7.2018

מכרז פומבי  90-63/18

שם המכרז: אספקת חיתולים לפעוטות ולתינוקות למרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 16.05.2018

מועד אחרון להגשה: 17.06.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 03.06.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה לעיתון

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 90-49/18

שם המכרז: אספקת ראשי דיו ומחסניות טונר למדפסות ולפקסים עבור מחוז ירושלים

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 10.05.2018

מועד אחרון להגשה: 14.06.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 27.05.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מענה לשאלות הבהרה

===================

מכרז פומבי 90-58/18

שם המכרז: אספקת טפסים לשירותי בריאות כללית ולמוסדותיה

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 09.05.2018

מועד אחרון להגשה: 11.06.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 24.05.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מודעה

תאריך פרסום מעודכן: יום שני 04.06.2018

מועד אחרון להגשת הצעה חדשה: 20.06.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת שאלות בהתאם למסמכים החדשים: 13.06.2018 עד לשעה 12:00

מענה לשאלות הבהרה

פנקס חיסונים ילדים -דוגמא

פנקס חיסונים למבוגר - דוגמא

 

יש להגיש את ההצעות רק על הגרסה המעודכנת בלבד!

גרסה מס' 2

מענה לשאלות הבהרה מיום 14.6.2018

מכרז פומבי 90/51-18

שם המכרז: הפקת ואספקת מעטפונים לתלושי שכר ולרפואה מקצועית למוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 25.04.2018

מועד אחרון להגשה: 28.05.2018 10.06.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 10.05.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מובהר כי:

הדרישה האמורה בסעיף 8.1 היא כי על המציע להיות במועד הגשת הצעתו, בעל מחזור מכירות שנתי ממכירת מוצרי דפוס ודיוור ישיר , במהלך כל אחת מן השנים 2015 ו-2016, בהיקף של 750,000(שבע מאות וחמישים אלף) ש"ח לשנה.

מתיחסת למציע.

 

כך גם הדרישה

במהלך 24 (עשרים וארבעה) החודשים שלפני מועד הגשת ההצעה, המציע הפיק וסיפק מעטפונים לתלושי שכר ללפחות 3 (שלושה) ארגונים, המעסיקים, כל אחד, למעלה מ-2,000 (אלפיים) עובדים.

רק הפקת התלושים (תהליך ההדפסה) באמצעות קבלן משנה אפשרית.

 

עוד מובהר כי על המציע לעמוד בכל יתר התנאים וכי הוא יהיה בנוא הבלעדי בכל החיובים כלפי הכללית, ובכל הזכויות כלפיה.

על המציע לחתם בעצמו על כל מסמכי המכרז ולהגיש את האישורים הנדרשים.

===================

מכרז פומבי 90/33-18

שם המכרז: לאבזור, תחזוקה, ניהול והפעלה ע"י אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים, של חניון המרכז הרפואי "העמק"

תאריך פרסום בעיתון :  יום רביעי 21.03.2018

כנס מציעים - מרכז רפואי "העמק" בניין ההנהלה בתאריך: 12.04.2018 בשעה 10:30.

מועד אחרון להגשת הצעות: 06.05.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת שאלות:   16.04.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי 90/23-18

שם המכרז: לאספקת אריזות ומכסי קלקר עבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 26.02.2018

מועד אחרון להגשה: 08.04.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 15.03.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי 90/18-18

שם המכרז: מזגנים מסוגים שונים עבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 21.02.2018

מועד אחרון להגשה: 26.03.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 14.03.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

במכתב הבהרה שפורסם באתר במכרז מספר 90/18-18  נפלה טעות, התשובה לשאלה 24 צריכה להיות "הבקשה מתקבלת" ולא כפי שצוין תחילה.

יש לראות את התשובה כדלקמן:

 

24הצעת המחיר1.3נבקש לתקן את התפוקה המינימלית הנדרשת ל 14,200 BTH/Uהבקשה מתקבלת.

מכרז פומבי 90/17-18

שם המכרז: אספקת בשר, עופות, דגים וירקות קפואים למרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 15.02.2018

מועד אחרון להגשה: 21.03.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 05.03.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מענה שאלת הבהרה:

שאלה: כמה זמן  תוקף מייצור עבור מוצרים מיובאים?

תשובה:  תוקף של 6 חודשים מייצור.

מכרז פומבי 90/10-18

שם המכרז: הספקת בנזין וסולר לרכבים (באמצעות התקנים אוניברסליים לתדלוק אוטומאטי)

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 28.01.2018

מועד אחרון להגשה: 26.02.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 11.01.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז מעודכנים נכון 19.2.2018

מכרז פומבי 90/04-18

שם המכרז: אספקת ניירות רפואיים עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 04.01.2018

מועד אחרון להגשה: 05.02.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 18.01.2018 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי 90/162-17

שם המכרז: שירותי סיעוד ללקיחת דמים שתן וצואה עבור מחוזות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 06.12.2017

מועד אחרון להגשה: 07.01.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 21.12.2017 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז מעודכנים ל- 25.12.2017

מודעה לעיתון

מכתב הבהרה מיום 25.12.2017

נספח טו - אישור רו"ח

מכתב הבהרה מיום 31.12.2017

שים לב נספח ההסכם במסמכי המכרז עודכן בהתאם לשאלות ההבהרה נא לצרף את המסמכים המעודכנים!

מכרז פומבי 90/153-17

שם המכרז: אספקת ציוד משקי למוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 06.12.2017

מועד אחרון להגשה: 01.02.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 27.12.2017 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר עבור קבוצה א - בתי חולים

הצעת מחיר עבור קבוצה ב - מחוזות

מודעה לעיתון

מכתב הבהרה מיום 17.1.2018

מודעה לעיתון - בדחיית מועד הגשת הצעות

הצעת מחיר עבור קבוצה א- - בתי חולים - מעודכן 28.1.2018

הצעת מחיר עבור קבוצה ב - מחוזות - מעודכן 28.1.2018

מועד הגשת ההצעות נדחה ל- 15.2.2018 עד השעה 12:00

====================

מכרז פומבי 90/123-17

שם המכרז: אספקת שקיות ניילון לבתי המרקחת של הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 06.12.2017

מועד אחרון להגשה: 04.01.2018 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 20.12.2017 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה לעיתון

מענה לשאלות הבהרה מיום 27.12.2017

עמוד 25 להסכם - מעודכן 27.12.2017

דוגמא שקית א

דוגמא שקית ב

מכרז פומבי 90/138-17

שם המכרז: אספקת לחם ומוצרי מאפה למרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 23.11.2017

מועד אחרון להגשה: 24.12.2017 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 07.12.2017 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה לעיתון

מענה לשאלות הבהרה מיום 11.12.2017

 

===================

 

מכרז 90/129-17

שם המכרז: אספקת ביצים מעובדות (נוזליות וקשות) למרכזים הרפואיים שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 23.10.2017

מועד אחרון להגשה: 22.11.2017 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 06.11.2017 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מדועה לעיתון

מענה לשאלות הבהרה מיום 14.11

מכתב הבהרה נכון ל- 19.11.2017

===================

מכרז 90/108-17

שם המכרז: הצבת והפעלת עגלות קפה במוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 28.09.2017

מועד אחרון להגשה: 08.11.2017 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 23.10.2017 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה לעיתון

מענה לשאלות הבהרה מיום ה- 26.10.2017

הצעת מחיר מעודכנת נכון ל- 26.10.2017

 את ההצעה יש להגיש ע"ג האקסל החדש בלבד!!!

מכרז 90/115-17

שם המכרז: אספקת כרטיסים מגנטיים עבור לקוחות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שלישי 05.09.2017

מועד אחרון להגשה: 23.10.2017 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 19.09.2017 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה לעיתון

מענה לשאלות הבהרה מיום 27.09.2017

 

 

============================================

מכרז 90/109-17

שם המכרז: אספקת סלטים מוכנים אישיים ובמשקל למרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום ראשון 03.09.2017

מועד אחרון להגשה: 18.10.2017 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 18.09.2017 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז מעודכנים ל- 20.09.2017

מודעה לעיתון

מענה לשאלות הבהרה

 שימו לב עמוד 32 בהסכם שונה נא צרפו אותו למסמכי המכרז!!!

===================

מכרז 90/107-17

שם המכרז: אספקת ארוחות צהריים וחומרי גלם לאתרים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום ראשון 13.07.2017

מועד אחרון להגשה: 13.09.2017 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 27.08.2017 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה לעיתון

 

תאריך פרסום בעיתון: 10.8.17

מועד אחרון להגשה: 7.9.2017 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 22.8.2017 

מודעה

מסמכי ה- RFI

מענה לשאלות הבהרה

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 28.07.2017

מועד אחרון להגשה: 14.9.2017 07.09.2017 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 24.8.2017  17.08.2017 עד לשעה 12:00

מסמכי מכרז מעודכן ל- 29.8.2017
הצעת מחיר - אקסל

מודעת עדכון תאריכים 

מענה לשאלות הבהרה

 

מכרז 90/77-17

שם המכרז: אספקת ארוחות צהריים וחומרי גלם לאתרים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום ראשון 18.06.2017

מועד אחרון להגשה: 24.07.2017 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 13.07.2017 עד לשעה 14:00

מסמכי המכרז - מעודכנים נכון ליום 17.7.2017

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 90/90-17

שם המכרז: הפקה, אספקה וביול של מוצרי דיוור ישיר עבור "כללית מושלם"

תאריך פרסום מודעה חדשה בעיתון:  יום רביעי 22.08.2017

מועד מעודכן להגשה: 27.09.2017 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 15.08.2017 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

דוגמא להצעת מחיר

מודעה מעודכנת נכון ל- 22.09.2017

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה מס' 2 מיום ה- 6.9.2017

מכתבי ההבהרה הינם חלק ממסמכי המכרז, ועל כן עליכם לצרפם להצעתכם כשהם חתומים בחתימה מחייבת במקום המיועד לכך. 

====================

מכרז 90/68-17

שם המכרז: לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי

תאריך פרסום בעיתון מודעה חדשה:  יום רביעי 12.07.2017

כנס מציעים מרלו"ג שוהם - רח' רקפת 3, א.ת שוהם. איש קשר אילנה בלחסן 03-7475200, בתאריך: 23.07.2017 בשעה 12:30-14:00.

מועד אחרון להגשה: 14.08.2017 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות:   26.07.2017  עד לשעה 12:00

מסמכי מכרז מעודכנים ל- 27.7.2017

הצעת מחיר מעודכן 27.7.2017

פרוטוקול ושאלות הבהרה 27.7.2017

שאלות הבהרה + פרוטוקול

מודעת לעיתון מיום 12.7.2017

====================

מכרז 90/77-17

שם המכרז: אספקת ארוחות צהריים וחומרי גלם לאתרים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום ראשון 18.06.2017

מועד אחרון להגשה: 24.07.2017 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 13.07.2017 עד לשעה 14:00

מסמכי המכרז - מעודכנים נכון ליום 17.7.2017

מענה לשאלות הבהרה

מודעת עדכון

 

====================

מכרז 90/72-17

שם המכרז: אבזור, תחזוקה, ניהול והפעלה על ידי אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים, של חניון סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

תאריך פרסום בעיתון:  יום שלישי 13.06.2017

כנס מציעים: מרכז רפואי סורוקה, בניין מרפאות חוץ, חדר סמינריונים, קומת מרתף איש קשר אילונה נגר 08-6403515 בתאריך: 06.07.2017 בשעה 10:30-12:00.

מועד אחרון להגשה:  30.07.2017 עד לשעה 12:00

מועד אחרון לשאלות:   11.07.2017 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה לעיתון

מענה לשאלות הבהרה + פרוטוקול כנס מציעים מיום 6.7.2017

מכתב הבהרה נוסף נכון ליום 25.7.2017

====================

מכרז 90/70-17

שם המכרז: פומבי הצבת מכונות אוטומטיות לממכר משקאות וחטיפים במוסדות שירותי בריאות כללית.

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 05.06.2017

מועד אחרון להגשה: 04.07.2017 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות:   19.06.2017  עד לשעה 12:00

 מסמכי מכרז

מודעה לעיתון

תשובות לשאלות הבהרה מיום 22.06.2017

==========================================

מכרז 90/53-17

שם המכרז: מכרז פומבי עם הליך התמכרות דינמי לאספקת ראשי דיו, מחסניות טונר, וטופים למדפסות ולפקסים עבור מחוז חיפה וגליל מערבי של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי   03.05.2017

 

מועד אחרון להגשה: 05.06.2017  עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות:   17.05.2017  עד לשעה 12.00

מסמכי מכרז

הצעת מחיר קובץ אקסל

מודעה לעיתון

תשובות לשאלות הבהרה - 22.5.2017

====================

מכרז 90/39-17

שם המכרז: מכרז פומבי לניהול ותפעול של בית קפה חלבי

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי   22.3.2017

כנס מציעים יתקיים ביום : שלישי 4.4.2017 בשעה 10.00 ברח' ארלוזורוב 115 תל אביב בקומת הכניסה.

השתתפות בכנס חובה!!!

מועד אחרון להגשה: 26.4.2017  עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות:   6.4.2017  עד לשעה 13.00

מסמכי המכרז

מפרט בית הקפה

תשריט בית הקפה

הצעת מחיר קובץ אקסל

תשובות לשאלות  הבהרה - 9.4.2017

*לתשובת ליבכם כי משרדי הכללית יהיו סגורים במהלך חול המועד פסח החל מיום 10.4.2017  ועד ליום 17.4.2017  כולל.במועדים כאמור לא ינתן כל מענה שהוא, לא בטלפון ולא בדואר אלקטרוני.

====================

מכרז 90/31-17

שם המכרז: מכרז פומבי לאספקת מעטפות נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי   23.2.2017

מועד אחרון להגשה: 27.3.2017  עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות:   13.3.2017  עד לשעה 12.00

מסמכי מכרז

מודעה בעיתון

תשובות לשאלות הבהרה

====================

מכרז 90/14-17

שם המכרז: תיכנון, אספקה, התקנה ומתן שירות ותחזוקה למערכת ניטור טמפרטורה ולחות (מנ"ט) בחדרי תרופות, באינקובטורים ובמקררים במוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום ראשון  29.1.2017

מועד אחרון להגשה: 29.3.2017  עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 16.2.2017    23.2.2017  עד לשעה 12.00

מסמכי מכרז

הצעת מחיר קובץ אקסל

מודעה שתתפרסם בעיתון

מודעה מתוקנת לעיתון - 15.2.2017

תשובות לשאלות הבהרה - 12.3.2017

טבלת אקסל מנ"ט פריסת מערכת (הערכה)

תשובות לשאלות הבהרה - 2 - 13.3.2017

תשובת משרד הבריאות נוהל 126 -

הבהרה על נספח ה'

קובץ אקסל - נספח מק"טים

 

 

 

==========================

בקשה לקבלת מידע RFI - 90/13-17

נייר יעודי מסוגים שונים עבור ציוד רפואי

 

מועד אחרון להגשה: 19.2.2017 עד לשעה 12.00

נוסח הבקשה

טבלת מוצרי נייר

תשובות לשאלות הבהרה - 15.3.2017

====================

מכרז 90/05-17

שם המכרז: מכרז פומבי  לפינוי נייר, קרטון ומדיה מגנטית מאתרי שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום רביעי   4.1.2017

מועד אחרון להגשה: 6.2.2017 עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 18.1.2017 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

מודעה בעיתון

רשימת נקודות, עצירה ופינוי

תשובות לשאלות הבהרה - 29.1.2017

הצעת מחיר חדשה - 29.1.2017

====================

מכרז 90/03-17

שם המכרז: מכרז פומבי  לשירותי התעדה רב אתרית לתקן 14001 ISO  ותקן 18001 ISO  עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום שני  2.1.2017

מועד אחרון להגשה: 30.1.2017   15.2.2017  עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 16.1.2017 עד לשעה 12.00

הצעת מחיר קובץ אקסל

מודעה בעיתון

מודעה על שינוי מועד סגירת תיבה

מסמכי מכרז מעודכנים - 29.1.2017

תשובות לשאלות הבהרה

מכתב הבהרה משתתפים

פרוטוקול מתאריך 8.2.17

 שאלון שידרוג

רשימת תיוג

==========================

מכרז 90/121-16

שם המכרז: מכרז פומבי להזמנת הצעות למכירת, הספקת ולהתקנת מיטות למטופלים במוסדות בריאות הנפש

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי 13.10.2016

מועד אחרון להגשה: 28.11.2016  עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 13.11.2016  עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

מודעה שתתפרסם בעיתון

תשובות למכתבי הבהרה - 17.11.2016

==========================

מכרז 90/122-16

שם המכרז: מכרז פומבי להספקת סולר לתחבורה ומזוט (דלק בעירה) למוסדות הכללית

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי 13.10.2016

מועד אחרון להגשה: 12.12.2016  26.12.2016  עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 17.11.2016 עד לשעה 12.00

מסמכי מכרז חדשים - 30.11.2016

מכתב הבהרה - 30.11.2016

מודעה בעיתון על שינוי מועד סגירת תיבת המכרזים

מודעה שתתפרסם בעיתון

אנשי קשר במוסדות לתיאום סיור

==========================

מכרז 90/117-16

שם המכרז: מכרז פומבי עם משא ומתן לתכנון, רישוי והקמה של מערכת גז טבעי עבור המרכז הרפואי סורוקה

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי 13.10.2016

מועד אחרון להגשה: 8.12.2016   15.12.2016  עד לשעה 12.00

מועד אחרון לשאלות: 14.11.2016 עד לשעה 12.00

מובהר  כי יש חובה להשתתף בסיור מקדים אשר יערך במרכז הרפואי סורוקה ביום ראשון 6.11.2016 בשעה 11.00 כמופיע במסמכי המכרז.

מסמכי המכרז

מודעה שתתפרסם בעיתון

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

מודעה בעיתון על שינוי מועד סגירת תיבת המכרזים - 30.11.2016

==========================

מכרז 90/110-16

שם מכרז: מכרז פומבי  לאספקת פירות וירקות למרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי   25.8.2016

מועד אחרון להגשה    25.9.2016 בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה

מועד אחרון לשאלות: 8.9.2016  עד לשעה 12.00

מסמכי מכרז

מודעה בעיתון

מכתב הבהרה - 11.9.2016

 

==========================

מכרז 90/109-16

שם מכרז: מכרז פומבי  לאספקת ירקות קלופים למרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי   25.8.2016

מועד אחרון להגשה    25.9.2016 בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה

מועד אחרון לשאלות: 8.9.2016  עד לשעה 12.00

מסמכי מכרז

מודעה בעיתון

מכתב הבהרה - 11.9.2016

 

=============================================

 מכרז 90/98-16

שם מכרז: מכרז פומבי  עם הליך התמחרות דינאמי מקוון - אספקת ראשי דיו, מחסניות טונר וטופים למדפסות  ולפקסים עבור מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי   28.7.2016

מועד אחרון להגשה    31.8.2016  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה

מועד אחרון לשאלות: 14.8.2016  עד לשעה 12.00

מסמכי מכרז מתוקנים - 14.8.2016

מודעה שתתפרסם בעיתון

תשובות לשאלות הבהרה

הצעת מחיר מעודכנת - 21.8.2016

 

מובהר כי בסעיף 5.2  עמוד 30 להסכם, נספח ט' למסמכי המכרז חלה טעות. הסעיף הקיים תוקן

למען הסר ספק מובהר כי השינוי הינו תיקון המבהיר  כי אתר האינטרנט האמור ברישא של הסעיף יוקם ויתוחזק על ידי הספק ולא כפי שהיה כתוב.

יש לצרף להצעתכם את הנוסח המתוקן כפי שמופיע באתר, או לחילופין, לשנות בכתב יד ולחתום ליד השינוי

שאלות הבהרה ניתן להעביר לידי: נויה מולאיים, רכזת ועדת המכרזים בדוא"ל:  noyamo@clalit.org.il

============================================

מכרז 90/97-16

שם מכרז: : מכרז פומבי  עם אפשרות להליך תחרותי נוסף - כלי רכב תפעוליים למוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי   28.7.2016

מועד אחרון להגשה    29.8.2016  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה

מועד אחרון לשאלות: 14.8.2016  עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר קובץ אקסל

מודעה שתתפרסם בעיתון

תשובות לשאלות הבהרה - 15.8.2016

תשובות לשאלות הבהרה - 23.8.2016

תשובות לשאלות הבהרה - 25.8.2016

 

שאלות הבהרה ניתן להעביר לידי: נויה מולאיים, רכזת ועדת המכרזים בדוא"ל:  noyamo@clalit.org.il

=============================================

מכרז 90/83-16

שם מכרז: : מכרז פומבי  מכנסונים למבוגרים, פדים ליולדות וסדיניות עבור המכרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום שני   6.6.2016

מועד אחרון להגשה    4.7.2016  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה

מועד אחרון לשאלות: 12.6.2016 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר קובץ אקסל

מודעה שתפורסם בעיתון

מכתב הבהרה - 26.6.2016

==========================

מכרז 90/75-16

שם מכרז: : מכרז פומבי  לאספקת קרחומים  מסוג PCM  עבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי   26.5.2016

מועד אחרון להגשה     29.6.2016   בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה

מועד אחרון לשאלות: 13.6.2016  עד לשעה 12.00

מסמכי מכרז

מודעה בעיתון

תשובות לשאלות הבהרה

 

==========================

מכרז 90/66-16

שם מכרז: מכרז  פומבי הפקה, הדפסה ואספקה של ערכות מידע למבטוחים עבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום ראשון   1.5.2016

מועד אחרון להגשה     6.6.2016 בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה (מול עמדת המודיעין)

מועד אחרון לשאלות: 16.5.2016 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

שרטוט של תיקיות פנים

שרטוט של תיקייה חיצונית (פריון)

שרטוט של תיקייה חיצונית (אונקו מבוגרים)

מודעה בעיתון

תשובות לשאלות הבהרה - 25.5.2016

==========================

מכרז 90/59-16

שם מכרז: מכרז  פומבי למכירת מיטות הידראוליות משומשות

תאריך פרסום בעיתון: יום ראשון   1.5.2016

מועד אחרון להגשה     1.6.2016בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה (מול עמדת המודיעין)

מועד אחרון לשאלות: 16.5.2016 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

 מודעה בעיתון

==========================

מכרז 90/54-16

שם מכרז: מכרז פומבי מכונות לגריסת מתכלים עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי   24.3.2016

מועד אחרון להגשה     2.5.2016   30.5.2016  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה

מועד אחרון לשאלות: 10.4.2016 4.5.2016  בשעה  12.00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר - קובץ אקסל

מודעה בעיתון

מודעה בעיתון על תיקון מועדים - 4.4.2016

תשובות לשאלות הבהרה

*לתשובת ליבכם כי משרדי הכללית יהיו סגורים במהלך חול המועד פסח החל מיום 24.4.2016 ועד ליום 28.4.2016 כולל.במועדים כאמור לא ינתן כל מענה שהוא, לא בטלפון ולא בדואר אלקטרוני.

==========================

מכרז 90/55-16

שם מכרז: מכרז פומבי לתכנון, אספקה, התקנה ומתן שירות ותחזוקה למערכת ניטור טמפרטורה ולחות (מנ"ט) בחדרי תרופות, באינקובטורים ובמקררים במוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום ראשון   20.3.2016

מועד אחרון להגשה     20.4.2016   5.5.2016  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה

מועד אחרון לשאלות: 4.4.2016  בשעה  12.00

מסמכי המכרז

ריכוז הצעות מכרז - טבלת אקסל

מודעה שתתפרסם בעיתונות

שינוי על מועד סגירת תיבת המכרזים - מודעה לעיתון 11.4.2016

 תשובות לשאלות הבהרה - 13.4.2016

קובץ אקסל מעודכן - 13.4.2016

קובץ אקסל מעודכן - 1.5.2016

 

==========================

מכרז 90/32-16

שם מכרז: מכרז מסגרת פומבי לאספקת נייר צילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום ראשון   14.2.2016

מועד אחרון להגשה     16.3.2016  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה (מול עמדת המודיעין)

מועד אחרון לשאלות: 28.2.2016 בשעה  12.00

מסמכי מכרז

מודעה שתפורסם בעיתונות

תשובות לשאלות הבהרה - 9.3.2016

==========================

מכרז 90/24-16

שם מכרז: מכרז מסגרת פומבי לאספקת בשר, עופות, דגים וירקות קפואים למרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום רביעי    27.1.2016

מועד אחרון להגשה     10.3.2016  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה (מול עמדת המודיעין)

מועד אחרון לשאלות: 21.2.2016 בשעה  12.00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר קובץ אקסל

סימון מוצרים קובץ אקסל

מודעה לעיתון

תשובות לשאלות הבהרה - 3.3.2016

הצעת מחיר מעודכנת קובץ אקסל -3.3.2016

קובץ סימון מוצרים מעודכן - 3.3.2016

מכתב הבהרה שני - 7.3.2016

 

==========================

מכרז 90/168-15

שם מכרז: מכרז פומבי  לאספקת ומילוי גלילי גזים רפואיים עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בס"ך 500 ש"ח, כמופיע במודעה ובמסמכי המכרז. יש לצרף את נספח  דמי ההשתתפות   למסמכי המכרז.

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי   10.12.2015

מועד אחרון להגשה  29.2.2016     14.1.2016  24.1.2016  7.2.2016  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה (מול עמדת המודיעין)

מועד אחרון לשאלות: 24.12.2015  10.1.2016   בשעה  12.00

מסמכי מכרז מעודכנים - 25.1.2016

 תשובות לשאלות הבהרה - 25.1.2016

טבלת אקסל - קובץ מרפאות - 25.1.2016

 מודעה שתתפרסם בעיתון

מודעה בעיתון על שינוי מועדי המכרז -  21.12.2015

נתוני צריכה גלילי גז דחוסים

מודעה בעיתון על שינוי מועדי מכרז -  11.1.2016

מודעה בעיתון על שינוי מועדי המכרז - 31.1.2016

 תשובות הכללית לשאלות הבהרה - 1.2.2016

הצעת מחיר מעודכנת קובץ אקסל 1.2.2016

==========================

מכרז 90/166-15

שם מכרז: מכרז פומבי  לאספקת אריזות קלקר להובלת תרופות בקרור עבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי   3.12.2015

מועד אחרון להגשה     11.1.2016  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה (מול עמדת המודיעין)

מועד אחרון לשאלות: 21.12.2015 בשעה  12.00

==========================

מכרז 90/164-15

שם מכרז: מכרז פומבי  לאספקת קרחומים  מסוג PCM למרכזים הלוגיסטיים

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי   3.12.2015

מועד אחרון להגשה     4.1.2016     18.1.2016  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה (מול עמדת המודיעין)

מועד אחרון לשאלות: 16.12.2015 בשעה  12.00

==========================

מכרז 90/167-15

שם מכרז: מכרז פומבי  לאספקת אביזרי אריזה עבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי   3.12.2015

מועד אחרון להגשה     20.1.2016   בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה (מול עמדת המודיעין)

מועד אחרון לשאלות: 28.12.2015 בשעה  12.00

==========================

מכרז 90/161-15

שם מכרז: מכרז פומבי  שירותי היסעים עבור המעבדה המרכזית של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום שני   23.11.2015

מועד אחרון להגשה     31.12.2015   בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה (מול עמדת המודיעין)

מועד אחרון לשאלות: 3.12.2015  בשעה  12.00

==========================

מכרז 90/162-15

שם מכרז: מכרז פומבי לאספקת מתכלים למכונות גריסה עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי  19.11.2015

מועד אחרון להגשה     23.12.2015   בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה (מול עמדת המודיעין)

מועד אחרון לשאלות: 9.12.2015  בשעה  12.00

========================

מכרז 90/154-15

שם מכרז: מכרז פומבי  שירותי הובלה,שינוע וסבלות של ציוד קל וכבד עבור מחוז תל אביב - יפו של שירותי בריאות כללית

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בס"ך 500 ש"ח, כמופיע במודעה ובמסמכי המכרז. יש לצרף את נספח  דמי ההשתתפות   למסמכי המכרז.

תאריך פרסום בעיתון: יום  שני    9.11.2015

מועד אחרון להגשה     20.12.2015  בשעה 12:00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב בקומת הכניסה .

מועד אחרון לשאלות   3.12.2015   עד לשעה  12.00

יש לשים לב כי חובה להשתתף בכנס מציעים אשר יתקיים ביום חמישי  26.11.2015  בשעה 10.00, בהנהלה הראשית של שירותי בריאות כללית, רח' ארלוזורוב 101 תל אביב קומה 7 אולם ג'.

איש קשר לכנס המציעים : גב' ליאת גרינולד , טלפון : 03-6923259

==========================

מכרז 90/180-15

שם מכרז: מכרז פומבי  לאספקת אריזות קרטון עבור שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי      5.11.2015

מועד אחרון להגשה     17.12.2015 בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה

מועד אחרון לשאלות: 23.11.2015  עד לשעה 12.00

 נא שימת ליבכם לקובץ ובו פירוט הקרטונים השונים, וכן לקבצים השונים.

==========================

מכרז 90/110-15

שם מכרז: מכרז פומבי  הפקה, אספקה וביול של מוצרי דיוור ישיר

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי      15.10.2015

מועד אחרון להגשה     10.12.2015  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה  

מועד אחרון לשאלות: 11.11.2015 בשעה  12.00

==========================

מכרז 90/128-15

שם מכרז: מכרז פומבי  לאספקת תרכובות מזון יחודיות, דייסות ומחיות לילודים במרכזים הרפואיים  של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון: יום שלישי     13.10.2015

מועד אחרון להגשה     22.11.2015   30.11.2015  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת כניסה (מול עמדת המודיעין)

מועד אחרון לשאלות: 4.11.2015 בשעה  12.00

==========================

 מכרז 90/127-15

שם מכרז: מכרז פומבי  לשירותי שינוע דגימות מעבדה, חבילות ודברי דואר עבור מחוזות שירותי בריאות כללית

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בס"ך 2,500 ש"ח, כמופיע במודעה ובמסמכי המכרז. יש לצרף את נספח ט"ז  כולל דמי ההשתתפות   למסמכי המכרז.

תאריך פרסום בעיתון: יום  חמישי   8.10.2015

מועד אחרון להגשה     5.11.2015  בשעה 12.00  19.11.15 בשעה 12:00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב בקומת הביניים (במעלית 0).

מועד אחרון לשאלות    21.10.2015  בשעה 12.00

יש לשים לב כי חובה להשתתף בכנס מציעים אשר יתקיים ביום שני 19.10.2015 בשעה 10.00, בהנהלה הראשית של שירותי בריאות כללית, רח' ארלוזורוב 101 תל אביב קומה 7 אולם ג'.

איש קשר לכנס המציעים : גב' ליאת גרינולד , טלפון : 03-6923259

==========================

מכרז 90/79-15

שם מכרז: מכרז פומבי  לאספקת דבק חם HOTMELT עבור מכונות הקמת קרטונים  

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בס"ך  500 ש"ח, כמופיע במודעה ובמסמכי המכרז. 

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי    8.10.2015

מועד אחרון להגשה     15.11.2015  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת ביניים (במעלית ס).

מועד אחרון לשאלות: 2.11.2015 בשעה 12.00

==========================

מכרז 90/106-15

שם מכרז: מכרז פומבי  לאספקת קרחומים למרכזים הלוגיסטיים של שירותי בריאות כללית  

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בס"ך  1.000 ש"ח, כמופיע במודעה ובמסמכי המכרז. 

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי    24.9.2015

מועד אחרון להגשה     4.11.2015  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת ביניים (במעלית ס).

מועד אחרון לשאלות: 20.10.2015 בשעה 12.00

==========================

מכרז 90/125-15

שם מכרז: מכרז פומבי  לתחזוקה, ניהול והפעלה על ידי אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים, של חניון בית חולים לוינשטיין.

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בס"ך 1,500 ש"ח, כמופיע במודעה ובמסמכי המכרז. יש לצרף את נספח י"ח כולל דמי ההשתתפות   למסמכי המכרז.

תאריך פרסום בעיתון: יום רביעי  2.9.2015

מועד אחרון להגשה     20.10.2015  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב בקומת הביניים (במעלית 0).

מועד אחרון לשאלות    11.10.2015  בשעה 12.00

יש לשים לב כי חובה להשתתף בכנס מציעים אשר יתקיים ביום שני 7.10.2015 בשעה 10.00, בבית חולים לוינשטיין

איש קשר לכנס המציעים : מר מריו קונבקי  , נייד: 050-7526427

==========================

מכרז 90/112-15

שם מכרז: מכרז פומבי  90/112-15 לאספקת גפ"מ (גז פחמימני מעובה) למוסדות שירותי בריאות כללית

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בס"ך  2.500 ש"ח, כמופיע במודעה ובמסמכי המכרז. 

תאריך פרסום בעיתון: יום שני    17.8.2015

מועד אחרון להגשה    יום רביעי 21.10.2015   שני  16.11.2015  בשעה 12.00. המועד נדחה ל - 16.12.15 בשעה 12:00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת ביניים (במעלית ס).

מועד אחרון לשאלות: 2.9.2015    8.10.2015  בשעה 12.00. 8.11.15 עד השעה 15:00

==========================

מכרז 90/105-15

שם מכרז: מכרז פומבי  לתחזוקה, ניהול והפעלה על ידי אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים, של חניון המרכז הרפואי כרמל.

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בס"ך 1,500 ש"ח, כמופיע במודעה ובמסמכי המכרז. יש לצרף את נספח י"ח כולל דמי ההשתתפות   למסמכי המכרז.

תאריך פרסום בעיתון: יום שני 10.8.2015

מועד אחרון להגשה     20.9.2015  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב בקומת הביניים (במעלית 0).

מועד אחרון לשאלות    30.8.2015  בשעה 12.00

יש לשים לב כי חובה להשתתף בכנס מציעים אשר יתקיים ביום שלישי 25.8.2015 בשעה 11.30 , במרכז הרפואי  כרמל

איש קשר לכנס המציעים : מר עמיחי פק , נייד: 050-9872197

=========================

מכרז 90/98-15

שם מכרז: מכרז פומבי  אספקת  מוצרי ספיגה למבוגרים למרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בס"ך  1.000 ש"ח, כמופיע במודעה ובמסמכי המכרז. 

תאריך פרסום בעיתון: יום שלישי   14.7.2015

מועד אחרון להגשה    18.8.2015  יום רביעי  2.9.2015 בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת ביניים (במעלית ס).

מועד אחרון לשאלות: 30.7.2015 בשעה 12.00

==========================

מכרז 90/97-15

שם מכרז: מכרז פומבי  לשירותי שינוע דגימות מעבדה עבור המעבדה המרכזית של שירותי בריאות כללית 

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בס"ך   2.500 ש"ח, כמופיע במודעה ובמסמכי המכרז. 

תאריך פרסום בעיתון: יום שלישי   14.7.2015

מועד אחרון להגשה    12.8.2015 בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת ביניים (במעלית ס).

מועד אחרון לשאלות: 28.7.2015 בשעה 12.00

==========================

מכרז 90/82-15

שם מכרז: מכרז פומבי  לאספקת מוצרי מכולת ומזון  להנהלה הראשית ברח' ארלוזורוב 101 תל אביב .

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בס"ך 300 ש"ח, כמופיע במודעה ובמסמכי המכרז. יש לצרף את נספח י"א כולל דמי ההשתתפות   למסמכי המכרז.

תאריך פרסום בעיתון: יום רביעי  3.6.2015

מועד אחרון להגשה    6.7.2015 בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת ביניים (במעלית ס).

מועד אחרון לשאלות: 18.6.2015 בשעה 12.00

===========================

מכרז 90/81-15

שם מכרז: מכרז פומבי  לאספקת מוצרי מכולת למוסדות שירותי בריאות כללית.

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בס"ך 2,500 ש"ח, כמופיע במודעה ובמסמכי המכרז. יש לצרף את נספח ח' כולל דמי ההשתתפות   למסמכי המכרז.

תאריך פרסום בעיתון: יום שני  1.6.2015

מועד אחרון להגשה    30.6.2015 בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב קומת ביניים (במעלית ס).

מועד אחרון לשאלות: 15.6.2015 בשעה 12.00

 

==========================

מכרז 90/57-15

שם מכרז: מכרז פומבי  לתחזוקה, ניהול והפעלה על ידי אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים, של חניון המרכז הרפואי מאיר.

נוסח מתוקן  של מסמכי המכרז.

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בס"ך 2,500 ש"ח, כמופיע במודעה ובמסמכי המכרז. יש לצרף את נספח י"ח כולל דמי ההשתתפות   למסמכי המכרז.

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי  19.3.2015

מועד אחרון להגשה    30.4.2015  17.5.2015 בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב בקומת הכניסה.

מועד אחרון לשאלות: 19.4.2015    7.5.2015  בשעה 12.00

יש לשים לב כי חובה להשתתף בכנס מציעים אשר יתקיים ביום שלישי 14.4.2015 בשעה 13.00 , במרכז הרפואי  מאיר.

איש קשר לכנס המציעים : מר גיורא חביון , נייד: 050-6264999

==========================

 

מכרז 90/05-15

שם מכרז: מכרז פומבי  עם אפשרות להליך תחרותי נוסף  לנייהול, הפעלה ותחזוקה, על ידי אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים, של חניון המרכז הרפואי קפלן.

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בס"ך 2,500 ש"ח, כמופיע במודעה ובמסמכי המכרז. יש לצרף את נספח י"ח כולל דמי ההשתתפות   למסמכי המכרז.

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי  3.2.2015

מועד אחרון להגשה    9.3.2015 בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב בקומת הכניסה.

מועד אחרון לשאלות: 19.2.2015 בשעה 12.00

===============================================

מכרז 90/04-15

שם מכרז: מכרז פומבי  להקמה, ניהול והפעלה של מוקד קשרי לקוחות יעודי למגזר הערבי  עבור שירותי  בריאות כללית.

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בס"ך 2,500 ש"ח, כמופיע במודעה ובמסמכי המכרז. יש לצרף את נספח י"ד כולל דמי ההשתתפות   למסמכי המכרז.

מובהר כי  מציעים אשר שילמו דמי השתתפות והגישו את הצעתם במכרז 102/13 אשר בוטל, לא ידרשו לשלם דמי השתתפות במכרז הנוכחי. יש לצרף את הקבלות בגין התשלום במכרז שבוטל למסמכי המכרז.

תאריך פרסום בעיתון: יום שלישי  13.1.2015

מועד אחרון להגשה    15.2.2015  בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב בקומת הכניסה.

מועד אחרון לשאלות: 28.1.2015 בשעה 12.00

==========================

מכרז 90/01-15

שם מכרז: מכרז פומבי  עם אפשרות למשא ומתן  להפצת אלמנטיים שיווקיים וניהול הניראות של מרפאות שירותי  בריאות כללית.

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בס"ך 1,500 ש"ח, כמופיע במודעה ובמסמכי המכרז. יש לצרף את נספח ט"ז  כולל דמי ההשתתפות   למסמכי המכרז.

תאריך פרסום בעיתון: יום חמישי  8.1.2015

מועד אחרון להגשה    8.2.2015 בשעה 12.00

מיקום התיבה: ארלוזורוב 115 תל אביב בקומת הכניסה.

מועד אחרון לשאלות: 22.1.2015 בשעה 12.00

==========================

 

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש