חיפוש

dsdsdsd
מכרזים פומביים לרכש ציוד וכללי

מכרזים פומביים לרכש ציוד וכללי

מכרזים פומביים ארציים לרכש ציוד וכללי

מכרז פומבי מס' 90-43/22 לתחזוקה ניהול והפעלה של חניון המרכז הרפואי כרמל, על ידי אמצעי גביה ושליטה

תאריך פרסום:29/03/2022

 סיור מציעים יערך במרכז הרפואי כרמל ביום 12.04.22 בשעה 12:00. הסיור יחל בנקודת המפגש בכניסה למרכז הרפואי כרמל. לפרטים בנוגע למיקום המפגש ניתן ליצור קשר עם עם הגב' רונית טרנו בטלפון: 04-825-0865. 

מועד אחרון לשאלות הבהרה:27/04/2022 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות:16/05/2022 עד לשעה 12:00

מענה לשאלות הבהרה מס' 2

מענה לשאלות הבהרה

מסמכי מכרז

נספח הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מודעה


=======================================================================מכרז פומבי מס' 90-13/22 לייצור ו/או אספקה, התקנה ותחזוקה של וילונות למוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום:24/03/2022

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 07/04/2022 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות : 08/05/2022 עד לשעה 12:00

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

קובץ הצעת מחיר מעודכן ליום 24/04/2022

חוברת הדרכה למציעים - מערכת רמדור

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

:לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

=======================================================================מכרז פומבי מס' 90-09/22 למתן שירותי הדברה עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום:23/03/2022

תשומת לב המציעים לשינוי בקובץ הצעת המחיר.

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 06/04/2022 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 02/05/2022 עד לשעה 12:00 09/05/2022 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז גרסה מס' 2

נספח ו' הצעת מחיר-מעודכן ליום 28.4.22

נספח בטיחות

נספח הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מס' 2

מענה לשאלות הבהרה


=========================================================מכרז פומבי מס' 90-11/22 לאספקת ציוד משרדי למוסדות שירותי בריאות כללית

21/03/2022:תאריך פרסום

תשומת לב המציעים לשינוי בקובץ הצעת המחיר. השינוי הינו בכמויות חלק מן הפריטים ושיטת האריזה.

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 04/04/2022 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 01.05.2022 עד לשעה   12:00 15.05.2022 עד לשעה  12:00

מסמכי המכרז

מענה לשאלות הבהרה

נספח הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

    מודעה

=========================================================מכרז פומבי מס' 90-16/22 לאספקת שירותי בנזין וסולר (באמצעות התקני תדלוק) לרכבים של שירותי בריאות כללית  

תאריך פרסום:09/03/2022 

בשל כשלים טכניים תוארך האפשרות להגשת הצעות עד השעה 13:00 

מסמכי מכרז -גרסה מס' 2 מעודכן ליום 24/04/22

 2 'מענה לשאלות הבהרה מס

מענה לשאלות הבהרה

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

מודעה בדבר דחיית מועדים
מודעה

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 24/03/2022 עד לשעה 12:00 31/03/2022 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 10.04.2022 עד לשעה12:00   08/05/2022 24/04/2022 עד לשעה 12:00   

חוברת הדרכה למציעים - מערכת רמדור

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

:לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11=====================================================================


Public Tender No.90-38/22 SALE AND SUPPLY OF HOSPITAL PATIENT CABINETS

Date of publication in a newspaper: 13/02/2022

Deadline for questions :23/02/2022 at 12:00 (Israel time - GMT+2) 

Deadline: 10/03/2022 _at 12:00 (Israel time - GMT+2)

AD

Tender documents

PRICE PROPOSAL APPENDIX

Answer clarifying questions.pdf

To view the tender documents , click here

The following data must be used for logon:

user name: clalit.bid@gmail.com

password: Clalit11 

=====================================================================

מכרז פומבי מס' 90-06/22  – אספקת כרטיסים מגנטיים עבור לקוחות שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום: 05/01/2022

מודעה

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

מענה לשאלות הבהרה

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 19/1/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות:   03/02/2022  

 עד לשעה 12:00 27/02/2022

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11 

=======================================

מכרז פומבי  90-25/21

שם המכרז: אספקת ארוחות צהריים וחומרי גלם לאתרים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 14.10.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 31.10.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 28.11.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ד' - הצעת מחיר

מכרז פומבי  90-59/21

שם המכרז: אספקת נייטרוס אוקסיד רפואי בצוברים למוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 14.10.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 28.10.2021 11.10.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 14.11.2021 30.11.2021  20.02.2022 עד לשעה 12:00  

מועד אחרון להגשת ההצעות יעודכן בהמשך

מסמכי המכרז גרסה מס' 2

מודעה

מודעה בדבר מועדי הגשה חדשים

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

מענה לשאלות הבהרה

מודעה בדבר מועד הגשה חדש להגשת הצעות

מכרז פומבי  90-38/21

שם המכרז: הפקה, אספקה וביול של מוצרי דיוור עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום ראשון 03.10.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 17.10.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 01.11.2021 22.11.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז מעודכן ליום 02.11.2021

הצעת מחיר מעודכנת ליום 02.11.2021

מכרז פומבי  90-119/21

שם המכרז: מקררים רפואיים ומקפיאים עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום ראשון 12.09.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 12.10.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 27.10.2021 17.11.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז - גרסה מס' 2

נספח ה' - הצעת מחיר מעודכן ליום 25.10.2021

נספח ט' - הנחיות בטיחות לשימוש במקררים עם גזי קירור דליקים

מכרז פומבי  90-12/21

שם המכרז: פינוי נייר וקרטון מאתרי שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 09.09.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 07.10.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 24.10.2021 11.11.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז - גרסה מס' 2

נספח ג' - הצעת מחיר

נספח הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מכרז פומבי  90-122/21

שם המכרז: שירותי אספקת חומרי בניין (לרבות פרזול, חשמל ואינסטלציה) עבור מחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 25.08.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 30.09.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 18.10.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח י' - הצעת מחיר

נספח טו' - נספח בטיחות

נספח יט' - הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מכרז פומבי  90-131/21

שם המכרז: לתחזוקה, ניהול והפעלה של חניון המרכז הרפואי רבין, על ידי אמצעי גביה ושליטה אוטומטיים של שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 25.08.2021

סיור מציעים (שנוכחות בו היא חובה) ייערך ביום ראשון 03.10.2021 בשעה 13:00                      הסיור יחל בנקודת המפגש ליד המזרקה ברחבה לפני הכניסה למגדל האשפוז גור שאשא (כניסה רגלית מרחוב סורוקה). לפרטים נוספים בנגוע לנק' המפגש ניתן ליצור קשר עם הגב' אילה כהן 03-9376111.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 06.10.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 21.10.2021  10.11.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ד' - הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

נספח יח'- נספח בטיחות

מודעה

מכרז פומבי  90-112/21

שם המכרז: למתן שירותי דיגום מים וביצוע בדיקות מעבדה למים עבור מרכז רפואי רבין בתי החולים בלינסון והשרון של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 25.08.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 30.09.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 17.10.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז מעודכנים ליום 07.10.2021

נספח ג' - הצעת מחיר מעודכן ליום 07.10.2021

נספח יד' - נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

נספח יז' - הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מכרז פומבי  90-49/21

שם המכרז: אספקת בשר, עופות, דגים וירקות קפואים למרכזים הרפואיים של שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי12.08.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 26.08.2021 02.09.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 06.10.2021 13.10.2021 20.10.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז מעודכן ליום 14.09.2021

הצעת מחיר מעודכן ליום 11.10.2021

מכרז פומבי  90-105/21

שם המכרז: אספקת פירות וירקות למרכזים הרפואיים של שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי05.08.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 19.08.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 05.09.2021 עד לשעה 12:00

מכרז פומבי  90-106/21

שם המכרז: הצבת והפעלת דוכן מיצי בריאות, מיצים טבעיים ומשקאות יוגורט במרכז הרפואי קפלן, שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום ראשון 04.07.2021

כנס מציעים (שנוכחות בו היא רשות) ייערך ביום חמישי 15.07.2021 בשעה 10:00                      דרך פסטרנק 1 רחובות, ברחבת הכניסה למיון לידי עמדת המודיעין 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 20.07.2021 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 04.08.2021 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי  90-103/21

לאספקת ציוד חשמל עבור המרכז הרפואי רבין

תאריך פרסום בעיתון:  יום שלישי 29.06.2021

מועד אחרון לשאלות: 13.07.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 28.07.2021 05.08.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

נספח הגנת סביבה בהליכים מכרזים

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מודעה בדבר מועד דחיית הגשת הצעות

מכרז פומבי  90-66/21

לאספקת מזון מוכן קפוא למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 31.05.2021

מועד אחרון לשאלות: 14.06.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 30.06.2021 05.07.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

נספח ד' - הצעת מחיר

מודעה

נספח הגנת סביבה בהליכים מכרזים

מענה לשאלות הבהרה

מודעה בדבר מועד דחיית הצעות

מכרז פומבי  90-65/21

לאספקת טונה למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 26.05.2021

מועד אחרון לשאלות: 09.06.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 24.06.2021 08.07.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז מעודכנים ליום 23.06.2021

נספח ד' - הצעת מחיר

מודעה

נספח הגנת סביבה בהליכים מכרזים

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה מס' 2

מודעה בדבר שינוי סעיף בהסכם + דחיית מועד הגשת הצעות

הרינו להודיעכם כי במענה לפניות מציעים החליטה וועדת המכרזים של כללית לשנות את סעיף 4 להסכם ההתקשרות באופן שתקופת ההתקשרות היסודית תהיה ל-12 חודשים,

עם אופציה ל- 3 תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת.

מימוש האופציה תהיה בהסכמת שני הצדדים

מכרז פומבי  90-44/21

לאספקת מעטפות נייר למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שלישי 04.05.2021

מועד אחרון לשאלות: 20.05.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 06.06.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

נספח ג' - הצעת מחיר

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה מס' 2

מענה לשאלות הבהרה מס' 3

מכרז פומבי  90-22/21

אספקת סולר לתחבורה ומזוט (דלק בעירה) למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שלישי 13.04.2021

מועד אחרון לשאלות: 29.04.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 19.05.2021 02.06.2021 20.06.2021  עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז מעודכנים ליום 13.05.2021

נספח ב' - הצעת מחיר מעודכנת ליום 13.05.2021

רשימת אנשי קשר במוסדות

מודעה

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

מודעה מעודכנת בדבר דחיית מועד הגשת הצעות מיום 13.05.2021

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה מס' 2

מענה לשאלות הבהרה מס' 3

מענה לשאלות הבהרה מס' 4

מכרז פומבי  90-32/21

אספקת קרחומי PCM ומנשאים ולידיים למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 08.04.2021

מועד אחרון לשאלות: 22.04.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 09.05.2021 23.05.2021 30.05.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז - גרסה מס' 2

הצעת מחיר - מעודכן ליום 19.05.2021

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה מס' 2

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ושינוי תנאי סף

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות 2

מכרז פומבי  90-20/21

לאספקת אוגרי כביסה ועמודי עירוי ניידים למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שלישי 09.03.2021

מועד אחרון לשאלות: 24.03.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 25.04.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי  90-17/21

אספקת מזון מוכן קפוא למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שלישי 02.03.2021

מועד אחרון לשאלות: 16.03.2021 24.03.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 08.04.2021 18.04.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז גרסה מס' 2

הצעת מחיר - נספח ד' - מעודכן ליום 06.04.2021

מודעה

מודעה מיום 08.03.2021 בדבר מועד דחיית הגשת הצעות

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי  90-02/21

אספקת מיכלי אשפה למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 04.02.2021

מועד אחרון לשאלות: 21.02.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 09.03.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

נספח ג' - הצעת המחיר מעודכן ליום 25.02.2021

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי  90-05/21

לאספקת כלי רכב תפעוליים למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 28.01.2021

מועד אחרון לשאלות: 10.02.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 25.02.2021 04.03.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז מעודכנים ליום 22.02.2021

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מודעה מיום 22.02.2021

מכרז פומבי  90-04/21

אספקת מיכלי פוליסטירן מוקצף (EPS) למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 11.01.2021

מועד אחרון לשאלות: 26.01.2021 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 10.02.2021 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מכרז פומבי  90-189/20

אספקת מכנסונים למבוגרים, פדים ליולדות וסדיניות עבור המרכזים הרפואיים של שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 18.11.2020

מועד אחרון לשאלות: 03.12.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 23.12.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז - גרסה מס' 2 מעודכן ליום 10.12.2020

הצעת מחיר

מודעה

מענה הבהרה מיום 10.12.2020

מענה לשאלות הבהרה מיום 13.12.2020

מכרז פומבי  90-179/20

אספקת סלטים מוכנים אישיים ובמשקל למרכזים הרפואיים של שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 18.11.2020

מועד אחרון לשאלות: 02.12.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 20.12.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי  90-183/20

שם המכרז: שירותי שינוע דגימות מעבדה, חבילות ודברי דואר עבור מחוז תל אביב-יפו שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 05.11.2020

מועד אחרון לשאלות: 18.11.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 03.12.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר + מסלולים

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 26.11.2020

רשימת מרפאות ויחידות מחוז תל אביב - יפו

=======================================

מכרז פומבי  90-55/20

שם המכרז: אספקת נייר לצילום ולהדפסה למוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום ראשון 11.10.2020

מועד אחרון לשאלות: 26.10.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 12.11.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 28.10.2020

מכרז פומבי  90-166/20

שם המכרז: רכש, אספקה, התקנה ומתן אחריות ושירות למכונות לגריסת מתכלים עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 30.09.2020

מועד אחרון לשאלות: 25.10.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 11.11.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר - מעודכן ליום 29.10.2020

מכרז פומבי  90-158/20

שם המכרז: אספקת כריכים עבור מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שלישי 29.09.2020

מועד אחרון לשאלות: 25.10.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 11.11.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 26.10.2020

מכרז פומבי  90-127/20

שם המכרז: לאספקת סרבלי מיגון עבור שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 26.08.2020

מועד אחרון לשאלות: 10.09.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 01.10.2020 18.10.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז מעודכנים מיום 21.09.2020 - גרסה מס' 2

מכרז פומבי  90-83/20

שם המכרז: אספקת אריזות קרטון למרכזים הלוגיסטיים של שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 30.07.2020

מועד אחרון לשאלות: 13.08.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 30.08.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

נספח של הדפסות הנדרשות על הקרטונים

הצעת מחיר מעודכן

מודעה

מכונות הקמה שרטוטי קרטונים ומכסים

מיכל נרקיס

מיכל יסמין

מכרז פומבי  90-94/20

שם המכרז: אספקת חמצן נוזלי רפואי בצוברים למוסדות שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 29.07.2020

מועד אחרון לשאלות: 10.08.2020 24.08.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 26.08.2020  10.09.2020  23.09.2020 14.10.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז מעודכן ליום 22.09.2020

הצעת מחיר - מעודכן ליום 22.09.2020

מכרז פומבי  90-82/20

שם המכרז: שירותי שינוע דגימות מעבדה, חבילות ודברי דואר עבור מחוז מרכז שירותי בריאות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 27.07.2020

מועד אחרון לשאלות: 12.08.2020 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 27.08.2020 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

נספח ב' - אשכולות ומסלולים

נספח ג' - הצעת מחיר

מכרז פומבי  90-38/20

שם המכרז: הצבת והפעלת דוכן מיצי בריאות, מיצים טבעיים ומשקאות יוגורט במרכז הרפואי סורוקה, שרותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 27.07.2020

כנס מציעים (שנוכחות בו היא רשות) ייערך ביום רביעי 12.08.2020 בשעה 11:00-12:00 במרכז הרפואי סורוקה, רח' שדרות רגר 151 בניין ההנהלה, בניין 62 קומה 2 בחדר הישיבות.

המציעים רשאים, לפי שיקול דעתם, לערוך סיור בבית החולים ולשלוח שאלות הבהרה בהתאם.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 17.08.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 02.09.2020  16.09.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי  90-75/20

שם המכרז: אספקת שירותים לפינוי שמן משומש ממוסדות הכללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 01.07.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 19.07.2020  20.07.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 09.08.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי  90-85/20

שם המכרז: שירותי הסעת עובדים עבור מחוז חיפה וגליל מערבי של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון:  יום חמישי 04.06.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 18.06.2020 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 05.07.2020 22.07.2020  29.07.2020 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז גרסה מס' 2 -מעודכן ליום 20.07.2020


הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש