חיפוש

dsdsdsd
מכרזים פומביים

מכרזים פומביים

מכרזים פומביים של הוועדה לרכש ציוד מכשור רפואי ותרופות

מכרז פומבי מוגבל  91-03/22

שם המכרז: רכש, אספקה ומתן אחריות ושירות ל- CPAP אוטומטי


תאריך פרסום בעיתון:  יום שני 03.02.2022

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 01.02.2022 עד לשעה 12.00

מועד אחרון להגשת הצעות: 16.02.2022 עד לשעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ב' - הצעת מחיר

מכרז פומבי מוגבל מס' 91-2/22- למתן שירותי מעבדה לפענוח בדיקות PCR לזיהוי נגיף הקורונה (COVID-19) עבור שירותי בריאות כללית

יחידה: אגף הרכש
תאריך פרסום בעיתון: 21.12.2021
מועד אחרון לשאלות:  30.12.2021 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 17.01.2022 03.02.2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

=======================================

מכרז פומבי עם בחינה דו- שלבית ועם מו"מ מס' 91-146/21- התאמת ואספקת מכשירי שמיעה דיגיטליים למבוטחי שירותי בריאות כללית

יחידה: אגף הרכש
תאריך פרסום בעיתון: 13.9.21
מועד אחרון לשאלות: 29.9.21  03.10.2021 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 10.10.21 14.10.2021 21.10.2021 03.11.2021  17.11.2021 עד השעה 12:00

=====================================

הזמנה להיכלל ברשימת ברשימת ספקי ההסדר מס' 91-108/21- למתן שירותי דימות, פיענוח ואבחון למבוטחים במחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית 

יחידה: אגף הרכש
תאריך פרסום בעיתון: 04.07.2021

יחידה: אגף הרכש

תאריך פרסום בעיתון: 15.3.21
מועד אחרון להגשה : 5.4.21  11.4.21 

מודעת דחייה

=======================================

מכרז פומבי מוגבל מס' 91-3/21- הזמנת הצעות לרכש, הספקה ומתן אחריות ושירות למכשירי אינהלציה לשימוש ביתי

יחידה: אגף הרכש
תאריך פרסום בעיתון: 07.12.20
מועד אחרון לשאלות:  16.12.20

קול קורא מס' 91-188/20- הפקת דנ"א ממבחנות דם עבור שירותי בריאות כללית / או מכון מור 

יחידה: אגף הרכש
תאריך פרסום בעיתון: 29.10.2020
מועד אחרון להגשה: 18.11.2020  12.11.2020

=======================================

Invitation to Participate in a Preliminary Stage No.91-177/20 - Request for Information (RFI) - Establishment of a Clinical Genomic Analysis Lab

Date of publication in a newspaper: 30/9/2020

Deadline for questions :15/10/2020 at 12:00 (Israel time - GMT+2) 

Deadline: 28/10/2020 5/11/2020 at 12:00 (Israel time - GMT+2)

=======================================

קול קורא מס' 91-14/20- הזמנה להיכלל ברשימת ספקי בדיקות גנומיות לסרטן השד, עבור שירותי בריאות כללית

יחידה: אגף הרכש
תאריך פרסום בעיתון: 13.01.2020
מועד אחרון להגשה: 9.2.2020
=======================================

מכרז פומבי בינלאומי מס' 91-145/19 בנושא מכירה והספקה של מוניטורי רדיולוגיים

Public Tender No. 91-145/19 - DISPLAY DEVICES FOR DIAGNOSTIC RADIOLOGY

Date of publication in a newspaper: 29/10/2019

Deadline for questions :21/11/2019 at 12:00 (Israel time - GMT+2) 

Deadline: 18/12/2019_at 12:00 (Israel time - GMT+2)

Tender documents

English ad

Hebrew ad

Arabic ad

Answering questions 1Revised

=======================================

מכרז פומבי מוגבל מס' 91-58/19- רכש, אספקה ומתן אחריות ושירות למדי לחץ דם אלקטרוניים אוסילומטריים לשימוש ביתי

יחידה: אגף הרכש
תאריך פרסום בעיתון: 11.4.19
מועד אחרון לשאלות:  30.04.19 17.4.19

=======================================

מכרז פומבי עם בחינה דו- שלבית ועם מו"מ מס' 91-30/19- התאמת ואספקת מכשירי שמיעה דיגיטליים למבוטחי שירותי בריאות כללית

יחידה: אגף הרכש
תאריך פרסום בעיתון: 20.2.19
מועד אחרון לשאלות: 3.3.19

==============================================================

מכרז פומבי 91-24/19 - מכירה ואספקה של מוצרים שנמכרים מעבר לדלפק (OTC) תחת המותג הפרטי של שרותי בריאות כללית

INTERNATIONAL  PUBLIC TENDER NO. 91-24/19

Sale and supply of products sold over the counter (otc) under the private label Clalit Health Services

Date of publication in a newspaper: February 18h, 2019 August 7, 2019

Deadline for questions : August 21, 2019at 12:00 (Israel time - GMT+2) 

Deadline: September 5, 2019_at 12:00 (Israel time - GMT+2)

AD

Ad repair

English ad repair

Tender documents

Price proposal appendix

Answering questions 1

Answering questions 2+3

answering questions 4

answering question 4 exsel

פרסום הודעה בעברית 7.8.19

פרסום הודעה בשפה הערבית 7.8.19

פרסום הודעה בשפה האנגלית 7.8.19

=======================================

INTERNATIONAL  PUBLIC  TENDER NO. 91-6/17

TWO-PHASE TENDER- HOSPITAL VISCO MATTRESSES FOR CLALIT HEALTH SERVICES MEDICAL CENTERS

Date of publication in a newspaper: January 2th, 2017

Deadline for questions : January 19th, 2017 at 9:00 a.m

Deadline: February 6th, 2017_at 12:00 (Israel time - GMT+2)

AD

Tender documents

Price proposal appendix

Answering questions 1

 

=======================================

 

בקשה לקבלת מידע (RFI)- מערכת לביצוע בדיקות צ'יפ גנטי Chromosomal Microarray analysis (CMA) -

SNP based

 
יחידה: אגף הרכש
מועד אחרון להגשת התייחסות: 01.11.16
 

=======================================

INTERNATIONAL PUBLIC TENDER NO. 91/107-16 TWO-PHASE TENDER WITH AN ADDITIONAL COMPETITIVE PROCESS

Date of publication in a newspaper: August 2th, 2016

Deadline for questions : September 5th, 2016 at 9:00 a.m

Deadline: September 20th, 2016_at 12:00 (Israel time - GMT+2)

ad

Tender documents

Price proposal appendix

Answering questions

Appendix E

=======================================

רכש, אספקה ומתן אחריות ושירות ל-CPAP אוטומטי

מספר מכרז: 91/94-16

יחידה: אגף הרכש
תאריך פרסום בעיתון: 19.07.16
מועד אחרון לשאלות: 31.07.16
מחיר השתתפות: 1,500 ₪
מועד אחרון להגשה: 16.08.16 בשעה 12:00
 
 

=======================================

בדיקות פתולוגיות עבור מרפאות שירותי בריאות כללית בקהילה

מספר מכרז: 91/28-16

יחידה: אגף הרכש
תאריך פרסום בעיתון: 04.02.16
מועד אחרון לשאלות: 17.02.16
מחיר השתתפות: 2,500 ₪
מועד אחרון להגשה: 03/03/16  20.03.16 בשעה 12:00

מענה לשאלות הבהרה

נוסח מתוקן ומעודכן בעקבות מכתב הבהרה

מסמכי המכרז

מודעה בעיתון

* יש להגיש את המכרז בנוסח המעודכן

* שימו לב מועד הגשת המכרז נדחה

=======================================

קול קורא-

חבישות לטיפול בפצעים קשיי ריפוי עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

יחידה: אגף הרכש
מועד אחרון להגשת התייחסות: 21.01.16  26.01.16

=======================================

בקשה לקבלת מידע (RFI) - מכשירי חישה, מדידה ומעקב דיגיטליים המתחברים לתיק הרפואי האישי

יחידה: אגף הרכש
מועד אחרון להגשת שאלות: 21.10.15
מועד אחרון להגשת התייחסות: 05.11.15  18.11.15
מסמכי ה-RFI
מודעה
 

=======================================

מתן שירותי רנטגן ואולטרסאונד בקרית אתא לשירותי בריאות כללית- מחוז חיפה וגליל מערבי

מספר מכרז: 91/34-15

יחידה: אגף הרכש
תאריך פרסום בעיתון: 30.04.15
מועד אחרון לשאלות: 11.05.15 
מחיר השתתפות: 2,500 ₪
מועד אחרון להגשה: 25/05/15 בשעה 12:00

הרינו להודיע כי בשלב זה הליכי המכרז מוקפאים, ואין להגיש הצעות למכרז זה  עד להודעה חדשה

 =======================================

אספקת אביזרים אורטופדיים למכוני הסדר עבור עמיתי 'כללית מושלם' של שירותי בריאות כללית  

מספר מכרז: 91/08-15

יחידה: אגף הרכש
תאריך פרסום בעיתון: 22.01.15
מועד אחרון לשאלות:  29.01.15  03/02/15
מחיר השתתפות: 2,500 ש"ח
מועד אחרון להגשה: 22/02/15  11/03/15 29.03.15 בשעה 12:00
נדחה ליום - 13.4.15 בשעה 12:00

מענה נוסף לשאלות

מסמכי המכרז

מודעה בעיתון

מודעת דחיית מועד הגשה

מודעת דחיית מועד הגשה 2

מודעת דחיית מועד ההגשה ליום 13.4.15

מענה לשאלות הבהרה

* שימו לב מועד הגשת המכרז נדחה

* יש להגיש את המכרז בנוסח המעודכן

 =======================================

טיפול תוך ורידי בבית המבוטח

מספר מכרז: 91/91-14

יחידה: אגף הרכש
תאריך פרסום בעיתון: 03.07.14
מועד אחרון לשאלות:  31/07/1417.07.14
מחיר השתתפות: 5,000 ₪
מועד אחרון להגשה: 03/09/14 בשעה 12:00
03.08.14  14/08/14
 

מכתב הבהרה

מכתב הבהרה 2

מודעה  

=======================================

מתן שירותי רנטגן ואולטראסאונד בכפר יאסיף או באבו סנאן לשירותי בריאות כללית- מחוז חיפה וגליל מערבי

מספר מכרז: 91-12/14

יחידה: אגף הרכש
תאריך פרסום בעיתון: 16.01.14
מועד אחרון לשאלות: 30.01.14
מחיר השתתפות: 2,500 ₪
מועד אחרון להגשה: 18.02.14 בשעה 12:00
  

בקשה לקבלת מידע (RFI) - חבישות וחליפות לחץ כולל אביזרים למטופלים עם לימפאדמה

יחידה: אגף הרכש
מועד אחרון להגשת התייחסות: 10.11.2013 
מודעה
  

אספקת סטריפים (מקלוני בדיקה) למדי סוכר עבור שירותי בריאות כללית

מספר מכרז: 101/13

תאריך פרסום בעיתון : 7.6.2013
מועד אחרון לשאלות: 4.7.2013
מחיר השתתפות:  5,000 ₪
מועד אחרון להגשה: 21.07.2013  בשעה 12:00
מודעת המכרז
 

מתן שירותי רנטגן ואולטרסאונד בשפרעם לשירותי בריאות כללית- מחוז חיפה וג"מ

מספר מכרז: 19/13
תאריך פרסום בעיתון : .11.1.2013
מועד אחרון לשאלות: 3.2.2013
מחיר השתתפות:  2,500 ₪
מועד אחרון להגשה: 4.4.2013  בשעה 12:00
מודעת המכרז
 

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש