חיפוש

dsdsdsd
מרפאות ומכונים

 

מרכז בריאות בנפש ילדים ונוער - הרצליה22903405/07/2020 17:59:53Falseמרכז בריאות בנפש ילדים ונוער - הרצליה697334הרצליההרי הגולן10<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946201</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946201</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>שירותי נכים<Remarks><Remark><RemarkText> לתיאום ביקור, יש לשלוח את ההפניה לפקס שמספרו: 09-7478628 . צוות המרפאה ייצור קשר עם הלקוח לתיאום מועד.</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>503פרטי בהסכם273פסיכיאטריה ילדים ונוער<EmployeeListDept><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>רופא מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>פסיכיאטריה ילדים ונוער</ServiceName><ServiceID>73</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>ריפוי בעיסוק ילדים</ServiceName><ServiceID>126</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>עבודה סוציאלית ילדים</ServiceName><ServiceID>748</ServiceID></Employee><Employee><EmployeeID>BCCB8A3341815823F3E8410EBE0E7EC5</EmployeeID><EmployeeName>מטפל מצוות המרפאה</EmployeeName><ServiceName>פסיכולוגיה ילדים</ServiceName><ServiceID>758</ServiceID></Employee></EmployeeListDept>שייך לשלוותהכללי1Truewww.sps-app.com/EVA
מרכז בריאות בנפש ילדים ונוער - הרצליה22903505/07/2020 17:59:53Falseמרכז בריאות בנפש ילדים ונוער - הרצליה697334הרצליההרי הגולן10<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946201</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946201</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>שירותי נכים<Remarks><Remark><RemarkText> לתיאום ביקור, יש לשלוח את ההפניה לפקס שמספרו: 09-7478628 . צוות המרפאה ייצור קשר עם הלקוח לתיאום מועד.</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>503פרטי בהסכם2126ריפוי בעיסוק ילדיםשייך לשלוותהכללי1Truewww.sps-app.com/EVA
מרכז בריאות בנפש ילדים ונוער - הרצליה22903605/07/2020 17:59:53Falseמרכז בריאות בנפש ילדים ונוער - הרצליה697334הרצליההרי הגולן10<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946201</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946201</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>שירותי נכים<Remarks><Remark><RemarkText> לתיאום ביקור, יש לשלוח את ההפניה לפקס שמספרו: 09-7478628 . צוות המרפאה ייצור קשר עם הלקוח לתיאום מועד.</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>503פרטי בהסכם2748עבודה סוציאלית ילדיםשייך לשלוותהכללי1Truewww.sps-app.com/EVA
מרכז בריאות בנפש ילדים ונוער - הרצליה22903705/07/2020 17:59:53Falseמרכז בריאות בנפש ילדים ונוער - הרצליה697334הרצליההרי הגולן10<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946201</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946201</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>שירותי נכים<Remarks><Remark><RemarkText> לתיאום ביקור, יש לשלוח את ההפניה לפקס שמספרו: 09-7478628 . צוות המרפאה ייצור קשר עם הלקוח לתיאום מועד.</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>503פרטי בהסכם2758פסיכולוגיה ילדיםשייך לשלוותהכללי1Truewww.sps-app.com/EVA
מרכז בריאות בנפש ילדים ונוער - הרצליה22903805/07/2020 17:59:53Falseמרכז בריאות בנפש ילדים ונוער - הרצליה697334הרצליההרי הגולן10<Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946201</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone></Phones><Phones><Phone><Type>טלפון</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946200</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone><Phone><Type>פקס</Type><Prefix>09</Prefix><Number>7946201</Number><Order>1</Order><UpdateDate>2019-12-22T08:24:00</UpdateDate></Phone></Phones><ReceptionHours><DayInfo><Day>א</Day><DayCode>1</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ב</Day><DayCode>2</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ג</Day><DayCode>3</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ד</Day><DayCode>4</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo><DayInfo><Day>ה</Day><DayCode>5</DayCode><Reception><OpeningHour>08:00</OpeningHour><ClosingHour>16:00</ClosingHour></Reception></DayInfo></ReceptionHours>שירותי נכים<Remarks><Remark><RemarkText> לתיאום ביקור, יש לשלוח את ההפניה לפקס שמספרו: 09-7478628 . צוות המרפאה ייצור קשר עם הלקוח לתיאום מועד.</RemarkText><ShowOrder>1</ShowOrder></Remark></Remarks>503פרטי בהסכם21765פסיכותרפיהשייך לשלוותהכללי1Truewww.sps-app.com/EVA

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש