חיפוש

dsdsdsd
ילדה צועקת

5 הפרעות התקשורת העיקריות

בספר האבחון המרכזי בפסיכיאטריה מופיעות חמש הפרעות שונות, שמהוות את אשכול הפרעות התקשורת. מהן אותן הפרעות ומהם המאפיינים שלהן?

טל יעקובינסקי

טל יעקובינסקי

בקיצור

01

אשכול הפרעות התקשורת כולל חמש הפרעות: אוטיזם, הפרעה התפתחותית נרחבת, תסמונת אספרגר, תסמונת רט, הפרעה דיסאינטגרטיבית של הילדות.

02

מהם גורם להפרעה? לא ברור, למעט תסמונת רט. נובעות מגורמים לא ידועים, וככל הנראה יש להן יותר ממקור אחד, ולכן האבחנה נעשית על סמך התנהגות האדם המאובחן.

03

מה השוני בתסמונת רט? מדובר בהפרעה היחידה באשכול אשר יש לה גורם גנטי ידוע ואי לכך היא התסמונת היחידה המאובחנת בבדיקה גנטית ולא על סמך סימפטומים.

​​​איך מאבחנים לקות תקשורת?

ספר האבחון המרכזי בתחום הפסיכיאטריה כיום ה־DSM-IV מפרט רשימה של קריטריונים שהעמידה בהם מקנה אבחנה של לקות תקשורת. הספר מתייחס לחמש הפרעות המהוות את אשכול הפרעות התקשורת אשר מוגדרות בו כהפרעות התפתחותיות נרחבות:

1. אוטיזם
2. הפרעה התפתחותית נרחבת
3. תסמונת אספרגר
4. תסמונת רט
5. הפרעה דיסאינטגרטיבית של הילדות

עם זאת, בשנה הקרובה עתיד להתפרסם מדריך חדש שיכלול הגדרות חדשות לאבחון הפרעת תקשורת, וההגדרות הקיימות היום ישתנו.

מהי הסיבה לשינוי?

עם התגבשות הידע הקיים בתחום נראה כי במקרים רבים הקטגוריות הקיימות לא מובחנות, וילדים יכולים בנקודת זמן אחת להתאים לאבחנה אחת ומאוחר יותר לקבל אבחון של הפרעה אחרת באשכול. כמו כן, סיווגי האבחנות שקיימים כיום לא קשורים בהכרח לתפקוד האדם בחיי היום יום.

אז איך נעשית האבחנה כיום?

מרבית ההפרעות המופיעות באשכול, למעט תסמונת רט, נובעות מגורמים לא ידועים, וככל הנראה יש להן יותר ממקור אחד, ולכן האבחנה נעשית על סמך התנהגות האדם המאובחן. בתהליך האבחון נעשית הערכה מלאה יותר של ההיסטוריה האישית של האדם על מנת להעריך גורמים נוספים שיכולים להביא להופעת הסימפטומים.

וכמובן, בכל מקרה בו יש חשד להפרעה על הספקטרום האוטיסטי, יש לפנות לאבחון על ידי רופא התפתחותי, פסיכיאטר ילדים, או נוירולוג ילדים.

אוטיזם

אבחנה זו ניתנת כאשר קיימים לפחות שישה מרשימת הקריטריונים המופיעה כאן, כאשר לפחות שניים מתוכם שייכים לקטגוריה הראשונה, ולפחות אחד שייך לשתי הקטגוריות הבאות.

פגיעה איכותית באינטראקציות חברתיות:

א. קושי בשימוש בהתנהגות לא מילולית המסייעת לניהול אינטראקציה חברתית, כמו קשר עין, הבעות פנים ומחוות פיזיות.
ב. קושי לפתח יחסים עם בני קבוצת הגיל ברמה המתאימה לגיל ההתפתחותי.
ג. חוסר בחיפוש ספונטני בשיתוף של האחר בהנאה הדדית, תחומי עניין או הישגים. למשל: ילד שלא מצביע על צעצועים מעניינים ששם לב אליהם, או לא מנסה לשתף את ההורה בחוויותיו.
ד. מחסור בהדדיות חברתית או רגשית. למשל: ילד שמתקשה להיות במשחק משותף עם ההורה לאורך זמן, ולרוב יוצר קשר לזמן קצר בלבד, ואז "מתנתק".

קושי איכותי בתקשורת:

א. עיכוב או אי הופעה של שפה מדוברת, שלא מלווה על ידי ניסיון לפצות על הקושי על ידי אמצעי תקשורת חלופיים כמו מחוות פיזיות.
ב. אצל ילד עם יכולת שפתית יכול להופיע קושי ליזום שפה, או להשתתף בשיחה עם אחרים.
ג. שפה סטריאוטיפית (נשמעת תבניתית ולא טבעית) או שפה פרטית (אידיוסינקרטית) המוכרת רק לדובר ולמכירים אותו היטב.
ד. חוסר במשחק מגוון וספונטני של העמדת פנים, או משחק סוציו־דרמטי מתאים לשלב ההתפתחותי.

דפוסי התנהגות או תחומי עניין נוקשים וחזרתיים:

א. עיסוק יתר בתחום עניין אחד או יותר שהוא אבנורמלי בעוצמה או באינטנסיביות שלו (למשל ילד שמדבר רק על רכבות, או רק על דמות אהובה מסדרת טלוויזיה).
ב. היצמדות לא גמישה לרוטינות או לטקסים מסוימים.
ג. תנועות מוטוריות חזרתיות וסטריאוטיפיות (נפנוף בידיים, תנועות מורכבות של כל הגוף).
ד. עיסוק יתר בחלקים של אובייקטים (ילד שמשחק עם אוטו צעצוע ומתייחס רק לגלגלים, למשל).

כמו כן, על מנת להיות מאובחן עם אוטיזם, עיכוב או תפקוד לא תקין צריך להופיע בלפחות אחד מהתחומים הבאים לפני גיל שלוש:
א. אינטראקציה חברתית.
ב. שימוש בשפה למטרות תקשורת חברתית .
ג. משחק סימבולי או דמיוני.

 תסמונת אספרגר

הקריטריונים הנדרשים לאבחון של תסמונת אספרגר דומים מאוד לקריטריונים לאבחנה של אוטיזם, וכוללים:
1. פגיעה איכותית באינטראקציות חברתיות.
2. דפוסי התנהגות או תחומי עניין נוקשים וחזרתיים.
3. פגיעה משמעותית בחיים החברתיים והמקצועיים או בתחומי חיים אחרים של האדם.

עם זאת, על מנת לקבל אבחנה של תסמונת אספרגר נדרש שלא יהיה עיכוב בהתפתחות השפה, ביכולת הקוגניטיבית, בתפקוד היום יומי של הילד בתחומים בהם לא נדרשת אינטראקציה חברתית, בסקרנות ובחקירה של הסביבה בילדות (קשיים שיכולים להופיע אצל מאובחנים עם אוטיזם).

תסמונת רט

תסמונת רט מוגדרת כשייכת לאשכול ההפרעות ההתפתחותיות הנרחבות, אולם ככל הנראה לא תופיע בו כאשר יתפרסם המדריך החדש. הסיבה לכך היא שמדובר בהפרעה היחידה באשכול אשר יש לה גורם גנטי ידוע, ולכן היא התסמונת היחידה המאובחנת בבדיקה גנטית ולא על סמך סימפטומים.

התסמונת קשורה לכרומוזום X ומופיעה כמעט רק אצל בנות. לסובלות מתסמונת רט התפתחות תקינה בחודשי החיים הראשונים, אבל בגיל חמישה עד 30 חודשים מופיעה נסיגה משמעותית בתפקוד השפתי, החברתי והמוטורי.

 הפרעה דיסאינטגרטיבית של הילדות

הפרעה זו מאופיינת בהתפתחות תקינה עד גיל שנתיים לפחות, כאשר לפני גיל עשר הילד מראה אובדן של יכולות שכבר נרכשו בלפחות שניים מהתחומים הבאים:

1. יכולות של הבנה והבעת שפה.
2. יכולות חברתיות.
3. שליטה על צרכים.
4. יכולות משחק.
5. יכולות מוטוריות.

כמו כן, הילד מראה התנהגויות יוצאות דופן בשניים מהתחומים הבאים:

1. קושי באינטראקציה חברתית - פגיעה בשימוש בהתנהגויות לא ורבליות, קושי ביצירת יחסים עם בני קבוצת הגיל, וקושי ביחסים הדדיים.
2 . פגיעה איכותית בתקשורת - עיכוב בשפה, חוסר יכולת ליזום שיחה, או לקחת חלק בשיחה, שימוש סטריאוטיפי וחזרתי בשפה (חזרה על ביטויים, שימוש בשפה שנשמעת "תבניתית" ולא טבעית) וחוסר במשחק דמיוני מגוון.
3. דפוסי התנהגות נוקשים וחזרתיים - תחומי עניין ופעילויות מוגבלים, ותנועות סטריאוטיפיות.

הפרעה התפתחותית נרחבת שלא מוגדרת אחרת:

אבחנה זו ניתנת כאשר ניתן לאבחן בעייה משמעותית בהתפתחות היכולת החברתית וכישורי התקשורת, אבל לא מופיעים כל הקריטריונים הנדרשים לאבחנה של הפרעה אחרת. בשל ההגדרה הרחבה, ילדים רבים המאובחנים עם הפרעה על הספקטרום האוטיסטי מתאימים להגדרה זו.

מקור:
American Psychiatric Association (APA). (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC

טל יעקובינסקי היא פסיכולוגית במכון התפתחות הילד בתל אביב ועורכת ערוץ אוטיזם באתר כללית

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש