חיפוש

dsdsdsd
אישה שוכבת במיטת בית חולים

זכויות אשפוז לקשיש הסיעודי

איך דואגים לאשפוז במוסד? מי זכאי לאשפוז שיקומי ואיזה מסמכים צריך לצרף בבקשה לאישפוז סיעודי? מדריך לתומכים בקשיש מוגבל

חני שליט

חני שליט

תוכן עניינים
1. סידור מוסדי של מטופל עצמאי/תשוש
2. אשפוז שיקומי
3. אשפוז סיעודי/ תשוש נפש
4. כתב התחייבות
5. אשפוז סעודי מורכב

​​1. סידור מוסדי של מטופל עצמאי/תשוש

אדם שמצבו התפקודי מוגדר כעצמאי או תשוש פיזית ומעוניין בסידור מוסדי יכול לעשות זאת או באופן פרטי, או על־ידי פניה למחלקה לשירותים חברתיים של משרד העבודה והרווחה באזור מגוריו. המחלקה מסייעת למצוא בית אבות מתאים ומשתתפת במימון לזכאים.

2. אשפוז שיקומי

לקוח כללית המאושפז לאחר אירוע מוחי או שבר, ומצבו התפקודי מוגדר כשיקומי, זכאי לשיקום במסגרת אשפוזית.  כללית מממנת את השיקום לתקופה של עד שלושה חודשים. אם הלקוח זקוק לתקופת שיקום ארוכה יותר, עליו להשתתף בתשלום (טופס 17א). לקוח שמצבו מאפשר שיקום בבית יקבל טיפול מאנשי מקצוע רלוונטיים שיגיעו לביתו או יופנה למכוני פיזיותרפיה/ריפוי בעיסוק באזור מגוריו.
בחזרה למעלה

3. אשפוז סיעודי/ תשוש נפש

כאשר המשפחה אינה מסוגלת להתמודד עם טיפול בקשיש סיעודי/תשוש נפש בבית, ניתן לבקש אשפוזו במוסד מורשה על־ידי משרד הבריאות. הגדרת אדם כסיעודי או תשוש נפש נעשית על־ידי צוות לשכת הבריאות באזור מגורי הקשיש. תהליך האשפוז הנו מתוכנן, נמשך זמן ובהתאם לתור ההמתנה הקיים בלשכת הבריאות. המועמד לאשפוז ישולב בתור ההמתנה רק לאחר סיום כל הליכי בדיקת חיוב המשפחה וחתימתה על כתב התחייבות. כדי להסדיר את תהליך האשפוז יש לפנות ללשכת הבריאות הקרובה למקום המגורים.

המסמכים הנדרשים לפנייה:
כשמתקבלת החלטה משפחתית לאשפז בן משפחה סיעודי/תשוש נפש, יש לפנות למחלקה לחולים כרוניים של משרד הבריאות עם המסמכים הבאים:

• צילום תעודת זהות של החולה, בתוספת הדף בו רשומה כתובת החולה.
•  שאלון מידע רפואי-סיעודי-תיפקודי, שמולא על ידי רופא ואחות.
•  אם החולה אושפז בשנה האחרונה, יש לצרף מכתב שחרור.
• דו"ח סוציאלי לאשפוז חולה כרוני, אשר ימולא על־ידי עובד סוציאלי המכיר את החולה ומשפחתו.
• במקרים מסוימים, ידרשו תעודות רפואיות נוספות, בהתאם לאבחנה.

התהליך  
• לאחר קבלת המסמכים המפורטים ובדיקתם תובא הבקשה לדיון בוועדה, ויוחלט על סוג המסגרת המתאימה ביותר לחולה.
• מתקיים תהליך של חישוב ההשתתפות, שבו נקבע גובה הסכום לתשלום על ידי כל אחד מבני המשפחה.
•  החישוב נערך על סמך ההכנסות והנכסים של החולה, של בן/בת הזוג שלו ושל הכנסות בניו/בנותיו.
•  התנאי לעריכת חישובי המשפחה לסיוע משרד הבריאות הוא כי החולה  ובן/בת זוגו/ה, וכל הבנים והבנות ימלאו שאלוני הצהרה,  יצרפו מסמכים כמתבקש בשאלון, ויחתמו בפעי עורך דין או מזכיר בית המשפט. השתתפות כספית של בני /בנות החולה מעוגנת בחוק המזונות.

רשימת המסמכים שיש לצרף לשאלון ההצהרה:
•  מסמכים של החולה ושל בן/בת זוגו:
עובד שכיר או גמלאי יצרף אישורי הכנסה משלושת החודשים האחרונים. עצמאי יצרף שומת מס אחרונה מפקיד השומה. כן יצורף אישור על גובה קצבת הביטוח הלאומי האחרונה.
•   מסמכים של ילדי החולה:  
עובד שכיר או גמלאי יצרף אישורי הכנסה משלושת החודשים האחרונים. עצמאי יצרף שומת מס אחרונה מפקיד השומה. מומלץ לצרף אישור מבנק למשכנתאות על גובה ההלוואה, גובה ההחזר החודשי ומועד המשכנתה. ניתן לצרף גם אישור לימודים באוניברסיטה של בן/בת ואישור על שכר דירה.
בחזרה למעלה

4. כתב התחייבות

לאחר קביעת גובה ההשתתפות הכספית של בני המשפחה יחתום כל אחד מהם על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי. למעמד החתימה יש להביא שני ערבים המשתכרים באופן קבוע ואשר יזדהו באמצעות תעודת זהות.

דמי כניסה
בעבור אשפוז באמצעות משרד הבריאות יש לשלם דמי כניסה חד־פעמיים. דמי הכניסה מורכבים מסכום ההשתתפות הכספית כפול שתיים, למעט קצבת הזקנה של החולה, וזאת נוסף על ההשתתפות החודשית השוטפת. אם החולה יעזוב מסיבה כלשהי את המוסד לפני תום החודשיים הראשונים לאשפוזו, יוחזרו חלק מדמי הכניסה יחסית לימים שבהם שהה במוסד.

ועדת ערר
במקרים חריגים בלבד, כאשר משפחה חויבה בהשתתפות ואינה יכולה לעמוד בה בגלל בעיה מיוחדת לטווח הארוך, ניתן לפנות לוועדת ערר באמצעות העובד הסוציאלי בלשכת הבריאות, בצירוף מכתב של המערער ומסמכים רלוונטיים. מדובר בוועדה ארצית מטעמו של מנכ"ל משרד הבריאות.
בחזרה למעלה

5. אשפוז סעודי מורכב

לקוחות כללית חולים הזקוקים לאשפוז ממושך בשל היותם סיעודיים מורכבים יופנו למסגרות ייעודיות.
בחזרה למעלה

גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי

קשישים סיעודיים זכאים לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי. בגמלה הזאת הם יכולים להשתמש למימון שהות במוסד סיעודי או לקבלת עזרה בבית. באתר הביטוח הלאומי מוצגים מחשבון לבירור הזכאות לקבלת גמלת סיעוד וכן רשימה של נותני הסיוע בבתיהם של החולים הסיעודיים.

חני שליט הייתה העובדת הסוציאלית הראשית של כללית

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש