פורסם בראשונה: 15.11.2018
עדכון אחרון: 15.11.2018

מכרזים מקומיים -בתי החולים של הכללית

לקריאה נוחה
מכרזים פומביים בבתי החולים של הכללית

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת שירותי תחזוקה וחלפים למערכות בקרת מבנה באמצעות מערכות של  ROBERT; SIEMENS; SAUTER; ATOP; CONTROL MAESTRO HMI SHAW עם חברת ארדן קונטרול - טק בע"מ (להלן: "החברה")

 עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 04.12.18 

מודעה

מכרז פומבי מס': 28-111/18

תכנון אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות לטיפול במים בשיטת אוסמוזה הפוכה

יחידה: המרכז הרפואי מאיר

תאריך פרסום: 14.11.2018

סיור קבלנים (חובה): 21.11.2018 בשעה 10:30 (בכניסה לבניין מח' האחזקה)

איש קשר: טלי  053-7716582

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 28.11.2018 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות05.12.2018 עד השעה 14:00

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת שירותי תחזוקה וחלפים למערכות בקרת מבנה באמצעות מערכות של  +nipoint 32/64NT ;Picopoint;Uipoint  ותוכנת HMI מסוג UNiart ,עם חברת יישומי בקרה בע"מ (להלן: "החברה")

 עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 03.12.18 

מודעה

 

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מחיצות רחיצות אנטי בקטרליות עם מדטכניקה (להלן: "החברה") עבור המרכז הרפואי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 27.11.18    

הודעה

הצהרה ספק יחיד

 

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא ליווי יחידות המרכז הרפואי בנושא מיסוד והטמעה של ממשקי תקשורת, לשם שיפור הליכים שמטרתם מניעת תקלות ואירועים חריגים במעבר מידע רפואי בין הצוותים המטפלים, עם "פסיפס קידום מערכות בריאות" בניהולם של גיל רגב ואריאל להמן (להלן: "החברה") 

עבור המרכז הרפואי מאיר  

מועד אחרון להסתייגות: 26.11.18    

הודעה

מכרז פומבי מס': 28-110/18

ביצוע עבודות הרחבת מיון ילדים

יחידה: המרכז הרפואי מאיר

תאריך פרסום: 29.10.2018

סיור קבלנים (חובה): 01.11.2018 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 08.11.2018 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות15.11.2018 עד השעה 14:00

מסמכי מכרז

 

קול קורא -

 

הודעה על כוונה להתקשר בהסכם לביצוע פרוייקט משותף לרווחת ציבור היולדות במרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להגשת התקשרות דומה: 13.11.18       

הודעה

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות אל-פסק תוצרת Aviem Syatemes Ltd. עם חברת Aviem Systems Ltd.(להלן: "החברה") 

עבור המרכז הרפואי מאיר  

מועד אחרון להסתייגות: 12.11.18       

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה לגנרטורים תוצרת FG Wilson caterpillar) עם חברת   (Formerly F.K. Generators Ltd. ) F.K. Electra Ltd  (להלן: "החברה)

עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 12.11.18 

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למדחסים תוצרת HAUG Sauer Compressors עם חברת L.A. Engineering & Consuulting Ltd. (להלן: "החברה)

עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 12.11.18 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה לאוטוקלאבים תוצרת Getinge Group עם חברת Medechnica Ltd (להלן: "החברה") 

עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 12.11.18 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תוכנת GeneMarker - פענוח תוצאות אבחון טרום לידתי עם SoftGenetics, LLC 

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 6.11.18 

הודעה

 מכרז פומבי מס': 28-108/18

ביצוע עבודות בינוי ומערכות להרחבת יולדות ג'

יחידה: המרכז הרפואי מאיר

תאריך פרסום: 15.10.2018

סיור קבלנים (רשות): 17.10.2018 בשעה 09:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 24.10.2018 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות31.10.2018 עד השעה 14:00

 

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת שירותי תחזוקה, התקנות ואספקת חלפים למערכת כריזה RAMTEL עם חברת מגלקום בע"מ (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 31.10.18

מודעה

============================================ 

מכרז פומבי מס': 24-42/18

ביצוע עבודות איטום גגות חדרי ניתוח

יחידה: המרכז הרפואי סורוקה

תאריך פרסום: 10.10.2018

סיור קבלנים: 18.10.2018 בשעה 12:30

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 25.10.2018 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה01.11.2018 עד השעה 15:00

מודעה

 

=============================================

מכרז פומבי מס': 26-13/18

ביצוע עבודות שיפוץ מעליות

יחידה: המרכז הרפואי העמק

תאריך פרסום: 04.10.2018

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23.10.2018 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה06.11.2018 עד השעה 12:00

מודעה

=============================================מכרז פומבי מס': 26-11/18

ביצוע עבודות מיזוג אוויר במעבדה הגנטית 

יחידה: המרכז הרפואי העמק

תאריך פרסום: 04.10.2018

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23.10.2018 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה06.11.2018 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

============================================= 

מכרז פומבי מס': 26-10/18

ביצוע עבודות שיפוץ המעבדה הגנטית 

יחידה: המרכז הרפואי העמק

תאריך פרסום: 04.10.2018

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23.10.2018 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה06.11.2018 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

 

 

מכרז פומבי מס': 1003/18

מתן שירותי הסעות עבור המרכז הרפואי קפלן

יחידה: המרכז הרפואי קפלן

תאריך פרסום: 13.9.2018

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 3.10.2018 עד השעה 16:00

מועד אחרון להגשה25.10.2018 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

תשובות לשאלות הבהרה

 

מכרז פומבי מס': 28-107/18

ביצוע עבודות בינוי וחשמל ביחידה לאיכות וניהול סיכונים

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 12.9.2018

סיור קבלנים - רשות: 13.9.18 עד השעה 11:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 20.9.2018 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשה3.10.2018 עד השעה 14:00 

מסמכי מכרז

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות תוצרת Iseco עם חב' קצב מוצרי גומי טכניים (1987) בע"מ (להלן: "החברה")

עבור מרכז רפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 12.9.18

 הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תמיכה במערכת ביטחון אמת ובציוד הקיים (בקרים + קוראי HID) של חברת מגדלור זמן אמת בע"מ והרחבת התקנה בקרים וקוראים (Mifare, Hid) המתחברים למערכת זו   

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 6.9.18

 הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מתחם המתנה חוויתי, מדעי, מוזיאלי, עבור מטופלים במיון ילדים סורוקה, עם פארק קארסו למדע- באר שבע  

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 6.9.18

הודעה  

מכרז פומבי מס': 28-105/18

ביצוע עבודות הקמת תאורת חוץ ועבודות פיתוח בכניסה למיון ילדים

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 15.08.2018

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה : 28.08.2018
עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה04.09.2018  06.09.2018 עד השעה 14:00 

מודעה

 מסמכי מכרז

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא הכנת תשתית למערכת תמיסות מרכזית עם אקווטק (להלן: "החברה")

עבור מרכז רפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 3.9.18

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת שירות וחלפים למכשירי קשר מתוצרת חברת יהודה טל תקשורת בע"מ עם חברת יהודה טל תקשורת בע"מ (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 29.08.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות אל פסק תוצרת גמאטרוניק (חטיבה של סולר אדג טכנולוגיות בע"מ) עם  חברת סולר אדג טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה")

עבור מרכז רפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 28.08.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות כיבוי אש תוצרת SIEMENS עם  חברת אורד מערכות בע"מ (להלן: "החברה")

עבור מרכז רפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 28.08.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות תוצרת Miele עם  חברת יגב בע"מ (להלן: "החברה")

עבור מרכז רפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 28.08.18

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות מיזוג אוויר וקירור תוצרת Trane עם  חברת טי.איי. פתרונות ישראל בע"מ (להלן: "החברה")

עבור מרכז רפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 28.08.18

מודעה

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות אוטוקלאבים תוצרת Tuttnauar עם  חברת טוטנאור בע"מ (להלן: "החברה")

עבור מרכז רפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 28.08.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות ואספקת חלפים למכשירי שתיה קרה וחמה תוצרת שטראוס עם  חברת שטראוס מים בע"מ (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 23.08.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות ותחזוקה למערכת ניהול סידור עבודה לאחיות ומערכת לניהול היסעי אחיות מפיתוחה של חברת מקשת מערכות מידע בע"מ (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 23.08.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות ותחזוקה למערכת ניהול היסעי מטופלים מפיתוחה של חברת מקשת מערכות מידע בע"מ (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 23.08.18

מודעה

====================================== 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה, התקנה והפעלה של מערכות אוסמוזה הפוכה של חברת ד.בורלא תעשיות השבחת מים בע"מ (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 19.08.18

מודעה

======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת שירותי תחזוקה, התקנות ואספקת חלפים למערכת גילוי אש  SIMPLEX עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ ו/או חברת אפקון החזקות בע"מ ו/או כל חברה אחרת מקבוצת "אפקון" (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 15.08.18

מודעה

===========================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי טיפול תחזוקתי מונע + תיקון תקלות במערכות אוטוקלבים (להלן גם "המערכות") שיוצרו על ידי חברת טוטנאוור עם חברת טוטנאוור בע"מ

עבור בית חולים כרמל

מועד אחרון להסתייגות: 14.8.18 

הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי טיפול תחזוקתי מונע + תיקון תקלות במערכות שיוצרו על ידי חברת וינטר (להלן גם "המערכות") עם חברת וינטר בע"מ 

עבור בית חולים כרמל

מועד אחרון להסתייגות: 14.8.18

הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי טיפול תחזוקתי מונע + תיקון תקלות במעליות שיוצרו על ידי חברת שחק מעליות (להלן גם "המערכות") עם חברת שחק מעליות 

עבור בית חולים כרמל

מועד אחרון להסתייגות: 14.8.18

הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי טיפול תחזוקתי מונע + תיקון תקלות במעליות שיוצרו על ידי חברת שינדלר נחושתן (להלן גם "המערכות") עם חברת שינדלר נחושתן בע"מ

עבור בית חולים כרמל

מועד אחרון להסתייגות: 14.8.18

הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי טיפול תחזוקתי מונע + תיקון תקלות במערכות אינטרקום וכריזה (להלן גם "המערכות") שיוצרו על ידי חברת סברלופון בע"מ עם חברת סברלופון בע"מ

עבור בית חולים כרמל

מועד אחרון להסתייגות: 14.8.18

הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד  בנושא שירותי טיפול תחזוקתי מונע + תיקון תקלות במערכת טיפול במים של חברת טרייטל עם חברת טרייטל הנדסה כימית בע"מ (להלן: "טרייטל")

עבור בית חולים כרמל

מועד אחרון להסתייגות: 14.8.18

 הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  בנושא שירותי טיפול תחזוקתי מונע + תיקון תקלות ע"י גורם מקצועי במערכות שטיפה (להלן: גם "המערכות") שיוצרו על ידי חברת "מילא" בע"מ עם חברת "יגב"

עבור בית חולים כרמל

מועד אחרון להסתייגות: 14.8.18

 הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת שירותי אחזקה, התקנות וחלפים למערכת קריאת אחות מדגם RUWLAND עם  חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ ו/או חברת אפקון החזקות בע"מ ו/או כל חברה אחרת מקבוצת "אפקון" (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 15.08.18

מודעה

חוות דעת הגורם הגורם המקצועי

הצהרת יבואן לזיכיון בלעדי

============================================= 

מכרז פומבי מס': 30-19/2018

פניה לקבלת הצעות - אספקת מקבעים למעבדה 

יחידה: בי"ח יוספטל

תאריך פרסום: 15.07.2018

מועד אחרון להגשה25.7.2018 31.7.2018 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

דחית הגשת ההצעות

 

====================================מכרז פומבי מס': 69-07/18

ביצוע עבודות פנים/התאמת המושכר/במרפאה בשכונת הדרים כפר סבא

יחידה: בי"ח שלוותה

תאריך פרסום: 03.07.2018

סיור קבלנים: 17.07.2018 בשעה 10:00

מיקום המפגש: מרפאת הדרים , רחוב עמק החולה 5 , כפר סבא.

טלפון לבירורים: 09-7470313 או 09-7478506

מועד אחרון להגשה30.7.2018 עד השעה 10:00

מודעה

מסמכי מכרז

=============================================

מכרז פומבי מס': 26-22/2018

ביצוע עבודות איטום מבנים - שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה 

תאריך פרסום: 18.06.2018

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה : 27.6.2018 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה10.07.2018 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי המכרז

 

=============================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה, התקנה, תחזוקה, ושירות כולל חלפים במערכות כיבוי אש בחדרי תקשורת בבניין הרב תכליתי עם אורד בע"מ  (להלן: "החברה")

עבור בית חולים העמק

מועד אחרון להסתייגות: 28.06.18

מודעה  

 

=============================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא התקשרות בהסכם לרכש שירותי תקשורת וקשר ואספקת מכשירי WAVE ו/או מכשירים תואמים דומים, עם חברת מוטורולה בע"מ ו/או מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ ו/או כל חברה אחרת מקבוצת מוטורולה (להלן: "החברה")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.06.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות לתחזוקת גנרטורים מדגם CATERPILLAR עם "טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ" (להלן: "טרקטורים וציוד (א.טי.אי) בע"מ")

עבור המרכז הרפואי קפלן

מועד אחרון להסתייגות: 26.6.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות אספקה ותחזוקה למערכת קריאת אחות מדגם RAULAND עם "אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ" (להלן: "אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ")

עבור המרכז הרפואי קפלן

מועד אחרון להסתייגות: 26.6.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלקים ומתן שירות לדלתות אוטומטיות תוצרת חברת "RECORD" עם דורמטיק בע"מ

עבור המרכז הרפואי קפלן

מועד אחרון להסתייגות: 26.6.18

מודעה

===========================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלקי חילוף, שירות ותחזוקת דלתות אוטומטיות מדגמים: TORMAX ,KONE ,SESAMO עם  "דורטק טכנולוגיות כניסה בע"מ".

עבור המרכז הרפואי קפלן

מועד אחרון להסתייגות: 26.6.18

מודעה

=========================

מכרז פומבי מס': 26-03/2018

להשכרה והפעלה של חנות למכירת מוצרים אורתופדיים בשטחי בי"ח העמק -
שירותי בריאות כללית

יחידה: בי"ח העמק

תאריך פרסום: 28.05.2018

סיור מציעים (אופציונאלי): 31.5.2018 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה : 5.6.2018 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה14.06.2018 עד השעה 12:00 

מודעה

=======================================מכרז פומבי  מס'  24-20/18

ביצוע עבודות התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש- מבנה נשים, מבנה פסיכאטריה, מבנה התפתחות הילד
עבור מרכז רפואי סורוקה  

 

תאריך פרסום: 21.05.2018

סיור קבלנים: 30.05.2018

מועד להגשת שאלות הבהרה: 07.06.18

מועד אחרון להגשה14.06.18 עד השעה 11:00

מודעה

מסמכי מכרז

==================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא פרסום המרכז הרפואי על גבי לוח דיגיטלי עם חברת HTV media (להלן: "החברה")

עבור המרכז הרפואי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 01.04.18

==================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא הפקת מגזין בריאות עם עיתון ידיעות העמק מבית ידיעות תקשורת  (להלן: "החברה")

עבור המרכז הרפואי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 01.04.18

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 30.05.18

מכרז פומבי  מס'  28-101/18

אספקת כלי הסעדה

מרכז רפואי מאיר 

תאריך פרסום: 03.05.2018

מועד להגשת שאלות הבהרה: 21.5.18

מועד אחרון להגשה: 31.5.18 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

 עבור המרכז הרפואי סורוקה 

תאריך פרסום: 03.05.2018

מועד להגשת שאלות הבהרה: 10.05.2018 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 17.05.2018 עד השעה 10:00

מודעה

מסמכי המכרז

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 16.5.18

הודעה

===================================

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 2.5.18

הודעה

מכרז פומבי  מס' 28-104/18

הפעלת דוכן תכשיטים במרכז הרווחה והמסחר

מרכז רפואי מאיר 

תאריך פרסום: 12.04.2018

מועד להגשת שאלות הבהרה: 6.5.18 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 22.5.18 עד השעה 14:00

מודעה 

מסמכי המכרז

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שיקום גפה עליונה - בובט עם "ACTIVIX " ח.פ 514337377(להלן: "החברה")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 3.5.2018

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 26.4.18

הודעה

 

עבור המרכז הרפואי סורוקה  

מועד אחרון להסתייגות: 16.04.18

מודעה

מכרז פומבי  מס' 28-102/18
 

ביצוע עבודות בינוי גמרים ומערכות , לובי התאוששות  - בי"ח מאיר כפר סבא  

תאריך פרסום: 21.03.2018

סיור קבלנים: 08.04.18 בשעה 10:00

מיקום: במיון, סמוך לכניסה לבית החולים

מועד אחרון להגשה: .22.04.18 עד השעה 14:00

מודעה

================================מכרז פומבי  מס' 28-103/18
 

ביצוע עבודות הקמת תשתיות חשמל לצ'ילר 1000 ט'ק במרכז אנרגיה קרה  - בי"ח מאיר כפר סבא  

תאריך פרסום: 15.03.2018

סיור קבלנים: 27.03.18 בשעה 09:00

מיקום: בכניסה לאחזקה

מועד אחרון להגשה: .10.04.18 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי מכרז

 

עבור המרכז הרפואי סורוקה  

מועד אחרון להסתייגות: 20.3.18

הודעה

=============================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלקים, שירות ותחזוקת מעליות תוצרת חברת "otis" עם "אלקטרה בע"מ" (להלן: "אלקטרה בע"מ"). 

עבור המרכז הרפואי סורוקה  

מועד אחרון להסתייגות: 20.3.18

הודעה

=============================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת ציוד, שירות ותחזוקה לציוד מתח גבוה מדגם ormazabal עם "ELECTRA ENERGY" (להלן: "ELECTRA ENERGY")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 20.3.18

הודעה

=============================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלקים ושירות והתקנות לציוד תוצרת חברת "ABB Technologies Ltd", עם "אפקון התקנות ושירותים" (להלן: "אפקון התקנות ושירותים")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 19.3.18

הודעה

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 5.3.18

הודעה

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 26.2.18

הודעה

==========================

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 12.2.18

מודעה

מכרז פומבי  מס' 24-01-18
 

ביצוע עבודות חשמל עבור שני חדרי צילום DR

עבור בי"ח סורוקה

תאריך פרסום: 17.01.2018

סיור קבלנים: 22.01.18 בשעה 12:00

מיקום: מח' הנדסה ואחזקה בבי"ח סורוקה

טלפון לבירורים : 050-7722717

מועד אחרון להגשה: .06.02.18 עד השעה 11:00

 מודעה

מסמכי מכרז

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 24.1.18

==========================

 

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 11.1.18

מודעה

===============================
מכרז פומבי  מס' 28-116/17
 

ביצוע עבודות הקמת חדר סמינרים במתחם התאוששות

עבור מ.ר מאיר , כפר סבא

תאריך פרסום: 20.12.2017

סיור קבלנים: 11.01.18 בשעה 10:00

מיקום: במיון , סמוך לכניסה לבית החולים

מועד אחרון להגשה: .25.01.18 עד השעה 14:00

 מודעה

מסמכי המכרז

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 4.1.18

הודעה

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 27.12.17

מודעה

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 27.12.17

הודעה

הודעה

 

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 24.12.17

הודעה

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 21.12.17

הודעה

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 21.12.17

הודעה

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 21.12.17

=============================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות למדחסי אויר דגם בליץ עם חברת "יוסי אסולין קומפרסורים בע"מ" עם (להלן: יוסי אסולין קומפרסורים בע"מ")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 21.12.17

הודעה

====================================  מכרז פומבי עם מו"מ מס' 20-53/17 ב'פ'-

מיגון מיכלי חמצן עבור המרכז הרפואי רבין של שירותי בריאות כללית

עבור המרכז הרפואי רבין

תאריך פרסום: 01.12.2017

סיור קבלנים: 07.12.17 בשעה 10:00

מיקום: מקום ביצוע העבודות. מקום המפגש הוא במשרדו של אמיר שגב מהנדס בי"ח בלינסון. על המציע חלה חובת השתתפות בסיור

איש קשר : 050-3112052

מועד אחרון להגשה: .25.12.17 עד השעה 12:00

 מודעה לעיתון 

 מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מפרט טכני

====================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה ושירות לבקרי כלור וחומצה תוצרת חברת "חפר מכשור ומערכות בע"מ עם חפר מכשור ומערכות בע"מ (להלן: "חפר מכשור ומערכות בע"מ")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 07.12.17

==================================
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירות ותחזוקה ותיקונים במרכזיות החמצן מתוצרת חברת "קלינטיקה בע"מ" עם "קלינטיקה בע"מ" (להלן: קלינטיקה בע"מ")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 06.12.17

===================================
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירות לאוטוקלאבים עם "טוטנאור בע"מ (להלן: "טוטנאור בע"מ)

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 06.12.17

===================================
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים וטיפול במרכזיות גזים רפואיים תוצרת חברת "זילברמן טכנולוגיות בע"מ" עם "זילברמן טכנולוגיות בע"מ"

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 06.12.17

הודעה

 ===================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירות בקרת מערכות מ"א, גזים, אינסטלציה עם "יישומי בקרה בע"מ"
(להלן:"יישומי בקרה בע"מ")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 03.12.17

 

===================================
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירות לשטיפה תוצרת חברת belimed עם "טוטנאור בע"מ"
(להלן:"טוטנאור בע"מ")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 03.12.17

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 03.12.17

 

 

====================================פומבי מס' 1005/17

ביצוע עבודות אחזקה מיזוג אוויר - מרכז רפואי קפלן 

תאריך פרסום: 09.11.2017

כנס מציעים: 30.11.17 בשעה 10:00

מיקום: בי"ח קפלן מח' אחזקה

איש קשר : 050-3112052

מועד אחרון להגשה: .28.12.17 עד השעה 12:00

מודעה

תנאי כלליים

 נספח בטיחות

 פרוטוקול כנס מציעים

====================================פומבי מס' 1006/17

 

אספקת שירותי שטיפה וחיטוי ליחידות מפוח נחשון ויחידות טיפול באוויר - מרכז רפואי קפלן 

תאריך פרסום: 09.11.2017

כנס מציעים: 30.11.17 בשעה 10:00

מיקום: בי"ח קפלן מח' אחזקה

איש קשר : 050-3112052

מועד אחרון להגשה: .28.12.17 עד השעה 12:00

מודעה

תנאים כלליים

 פרוטוקול כנס מציעים

 

פומבי מס' 1007/17

 

ביצוע עבודות תחזוקת צנרת מים, קירור ובקרה למערכות מיזוג אוויר - מרכז רפואי קפלן 

תאריך פרסום: 09.11.2017

כנס מציעים: 30.11.17 בשעה 10:00

מיקום: בי"ח קפלן מח' אחזקה

איש קשר : 050-3112052

מועד אחרון להגשה: .28.12.17 עד השעה 12:00

מודעה

תנאים כלליים

נספח בטיחות

מחירון תחזוקת מים

מסמכי מכרז - מעודכן

 

אספקת שירותי תיקון ותחזוקת משאבות, מפוחים ומנועים - מ.ר קפלן

תאריך פרסום: 09.11.2017

כנס מציעים: 30.11.17 בשעה 10:00

מיקום: בי"ח קפלן מח' אחזקה

איש קשר : 050-3112052

מועד אחרון להגשה: .28.12.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

נספח בטיחות

תנאים כללים

מסמכי מכרז - מעודכן

פרוטוקול כנס מציעים

 

====================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה ושירות למסנני מים אוטומטיים מתוצרת חברת "עמיעד מערכות מים בע"מ" עם "עמיעד מערכות מים בע"מ"  (להלן: "עמיעד מערכות מים בע"מ")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.11.17

הודעה

 

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה ושירות לאספקת מי אוסמוזה עם "Medipure" (להלן: "Medipure")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.11.17

הודעה

====================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה ושירות לאספקת מי אוסמוזה עם "יו.אי.טי מיחזור מי תעשייה בע"מ (UET)" (להלן: יו.אי.טי מיחזור מי תעשייה בע"מ (UET)")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.11.17

הודעה

====================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה ושירות למכונות שטיפה תוצרת חברת "Miele" עם "יגב בע"מ" (להלן: "יגב בע"מ") 

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.11.17

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות לתחזוקת גנרטורים מדגם caterpillar עם 
"טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ
(להלן: "טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ) 

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.11.17

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה ושירות למתקני כלור דיאוקסיד מתוצרת "GRUNDFOS"עם חברת ווי.אם תעשיות 
ותוסף למי הזנה עם "וינטר הנדסה ע"מ"
(להלן:"וינטר הנדסה בע"מ) 

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.11.17

הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה, שירות ותחזוקת גלאי הצפה וחלונות עשן עם חברת ווי.אם תעשיות אלקטרוניות בע"מ
(להלן:"ווי.אם תעשיות אלקטרוניות בע"מ")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.11.17

 

 

תאריך פרסום: 2.11.2017

 

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:27.11.17

נוסח מודעה

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

 

 

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה : 3.12.2017 בשעה 12:00

פומבי מס' 21-07/17

ביצוע עבודות בינוי ואינסטלציה - חדר אוכל בית חולים כרמל

תאריך פרסום: 03.09.2017

כנס מציעים: 07.09.17 בשעה 10:00

מיקום: בי"ח כרמל במשרד המהנדס בקומה ק"נ

מועד אחרון להגשה: .28.9.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

====================================מכרז פומבי מס' 72-05/17מ

ביצוע העתקת תשתיות במטבח חדש במ.ר קפלן

תאריך פרסום: 24.8.2017

כנס מציעים: 06.09.17 בשעה 10:00

מיקום: מ.ר קפלן , אתר הרצפלד משרדי פיקוח CPM

מועד אחרון להגשה: .25.9.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

====================================מכרז פומבי מס' 28-114/2017

ביצוע עבודות שלד, בינוי ומערכות לפיר מעליות -
בי"ח מאיר  

תאריך פרסום: 17.8.2017

כנס מציעים: 24.8.17 בשעה 12:00

מיקום: כניסה למחלקת אחזקה - בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 10.9.17 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז

====================================

מכרז פומבי מס' 28-113/2017

ביצוע עבודות פיתוח , סלילה ותמרור-
המרכז הרפואי מאיר כפר סבא

תאריך פרסום: 26.7.2017

כנס מציעים: 13.8.17 בשעה 11:00

מיקום: חניון במנחת מרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להגשה: 27.8.17 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז 

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא טיפול מרכזיות ומערכת התראה דגם אמיקו עם "קומבה בע"מ" (להלן:"קומבה בע"מ")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 13.8.17

הודעה

===================================

מכרז פומבי מס' 28-110/2017

תאריך פרסום: 20.7.2017

כנס מציעים: 24.7.17 בשעה 14:00

מיקום: חדר ישיבות, מחלקת אחזקה, בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 7.8.17 עד השעה 14:00

מודעה לעיתון

מסמכי המכרז

 

===================================

מכרז פומבי מס' 28-108/2017

תאריך פרסום: 20.7.2017

כנס מציעים: 24.7.17 בשעה 12:00

מיקום: חדר ישיבות, מחלקת אחזקה, בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 7.8.17 עד השעה 14:00 

מודעה לעיתון

מסמכי המכרז

===================================

מכרז פומבי מס' 28-111/2017

תאריך פרסום: 11.7.2017

כנס מציעים: 17.7.17 בשעה 13:00

מיקום: חדר ישיבות, מחלקת אחזקה, בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 30.7.17 עד השעה 14:00

מודעה לעיתון

מסמכי המכרז

===================================

מכרז פומבי מס' 28-107/2017

תאריך פרסום: 11.7.2017

כנס מציעים: 17.7.17 בשעה 11:00

מיקום: חדר ישיבות, מחלקת אחזקה, בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 30.7.17 עד השעה 14:00

מסמכי המכרז

==================================

מכרז פומבי מס' 28-106/2017

תאריך פרסום: 11.7.2017

כנס מציעים: 17.7.17 בשעה 09:00

מיקום: חדר ישיבות, מחלקת אחזקה, בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 30.7.17 עד השעה 14:00

מודעה לעיתון

מסמכי המכרז

====================================

תאריך פרסום: 10.7.2017

שאלות הבהרה: 16.7.2017 עד השעה 16:00.

מועד אחרון להגשה: 23.7.2017 עד השעה 12:00.

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

====================================מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 1001/17 לאספקת שירותי הפעלה וניהול של משרד לוויות וחדר נפטרים במרכז הרפואי קפלן של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום: 3.7.2017

כנס מציעים: 6.8.17 בשעה 13:00

מיקום: המרכז הרפואי קפלן. לשאלות בנוגע למיקום המדויק ניתן להתקשר אל הגב' מרי יונסי בטלפון:08-9441672

מועד אחרון להגשה: 24.8.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

 

תאריך פרסום: 28.6.2017

כנס מציעים: 12.7.17 בשעה 11:00

מיקום: אצל אינג' אלי אלחדד , בי"ח בלינסון

מועד אחרון להגשה: 30.7.17 עד השעה  12:00

מפרט טכני

====================================מכרז פומבי עם משא ומתן מס' 20-23/17 ב' פ' עבודות חשמל עבור מרכז רפואי בלינסון

תאריך פרסום: 22.6.2017

כנס מציעים: 6.7.17 בשעה 10:00

מיקום: חדר ישיבות, רשות המחקר, בניין הנהלת חשבונות בסמוך לשער יולדות בי"ח בלינסון

מועד אחרון להגשה: 27.7.17 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי המכרז

תנאים כלליים

====================================מכרז פומבי עם משא ומתן מס' 20-24/17 ג' פ' עבודות חשמל עבור מרכז רפואי השרון

תאריך פרסום: 22.6.2017

כנס מציעים: 6.7.17 בשעה 11:00

מיקום: חדר ישיבות, רשות המחקר, בניין הנהלת חשבונות בסמוך לשער יולדות בי"ח בלינסון

מועד אחרון להגשה: 27.7.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

תנאים כלליים

====================================מכרז פומבי מס' 28-109/2017 ביצוע שירותי אחזקה למתקני אינסטלציה במ.ר. מאיר, כפר סבא

תאריך פרסום: 1.6.2017

סיור קבלנים: 7.6.17 בשעה 09:00

מיקום: חדר ישיבות, מח' אחזקה - בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 18.6.17 עד השעה 14:00 

מודעה

מסמכי המכרז

==================================== 

מכרז פומבי מס' 24-19/17- ביצוע עבודות התקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית (מתזים) בשטחי בי"ח סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי
   

תאריך פרסום: 25.05.2017

סיור קבלנים: 04.06.17 בשעה 12:00

מיקום: חדר ישיבות של מחלקת הנדסה ואחזקה, בניין 31, בסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

מועד אחרון להגשה: 14.06.17 עד השעה 11:30

 

מודעה

מסמכים

 

==================================מכרז פומבי מס' 24-18/17- ביצוע עבודות התקנת מערכת פינוי עשן ממרתפים בשטחי סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי   

 

תאריך פרסום: 25.05.2017

סיור קבלנים: 04.06.17 בשעה 13:00

מיקום: חדר ישיבות של מחלקת הנדסה ואחזקה, בניין 31, בסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

מועד אחרון להגשה: 14.06.17 עד השעה 11:30

מודעה

מסמכי המכרז

=====================================מכרז פומבי מס' 24-17/17- ביצוע עבודות התקנת מערכת פינוי עשן ממרכז אנרגיה בשטחי בי"ח סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי   

תאריך פרסום: 25.05.2017

סיור קבלנים: 04.06.17 בשעה 13:00

מיקום: חדר ישיבות של מחלקת הנדסה ואחזקה, בניין 31, בסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

מועד אחרון להגשה: 14.06.17 עד השעה 11:30

מודעה

מסמכי המכרז

 

====================================מכרז פומבי מס' 28-112/17- ביצוע התקנת מערכות מתזים לכיבוי אש - בית חולים מאיר , כפר סבא  

תאריך פרסום: 22.05.2017

סיור קבלנים: 28.05.17 בשעה 11:00

מיקום: כניסה למח' אחזקה - בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 08.06.17 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז

 

====================================

מכרז פומבי מס' 021-01/17 - למתן שירותי הסעות באמבולנסים עבור מרכז רפואי כרמל (להלן: "המכרז) שירותי בריאות כללית באמצעות מרכז רפואי כרמל 

תאריך פרסום: 07.5.2017

מועד אחרון להגשה: 28.5.17 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי המכרז חלק 1

מסמכי המכרז חלק 2 

תשובות לשאלות הבהרה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מערכת METAVISION  עם IMD-SOFT (להלן:" IMD-SOFT"ׂ)

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי העמק

מועד אחרון להסתייגות:17.5.17

הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תחזוקה ארונות חימום נוזלים ושמיכות עם חברת מדלייף בע"מ (להלן:"מדלייף בע"מ")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 17.5.17

הודעה

====================================

מכרז פומבי מס' 72-03/17מ - ביצוע גמר וחיפוי גשר פלדה במ.ר סורוקה 

תאריך פרסום: 27.04.2017

מפגש מציעים: 07.05.17 בשעה 10:00

מיקום: בי"ח סורוקה באר שבע , משרד מהנדס ראשי.

טלפון לבירורים: 054-7305830

מועד אחרון להגשה: 22.05.17 עד השעה 12:00

מודעה

 מסמכי המכרז  

===================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מערכת תמיכה מקצועית לרדיולוגים במערכת STATBX באופן ישיר עם חברת ELSIVIER המפעילה את המאגר עבור מרכז רפואי סורוקה.

מועד אחרון להסתייגות: 18.5.2017

מסמכים

-----------------------------------------------------------------

מכרז פומבי  עם מו"מ מס' 20-05/17 ר' פ'

לאספקה והתקנה תחזוקה ושירות למערכות טמ"ס במרכז רפואי רבין.

* תאריך פרסום: 27.5.2017

כנס מציעים : בתאריך 11.5.2017 בשעה 9.00 במשרדי קב"ט בית החולים בילינסון

מועד אחרון להגשה: 28.5.2017  בשעה 12:00

מסמכי מכרז

הוראות בטיחות לעובדי חוץ

כתב כמויות

מודעה בעיתון

נוהל בטיחות בעבודות קבלן רבין

נספח הגנת מידע לחוזים והתקשרויות

=====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא הסכם שירות שנתי לביטוח שרות ואחזקה למערכות בקרת השקיה מתוצרת מוטרולה עם חברת "אקווה מערכות ניהול תשתיות סע"מ עבור המרכז הרפואי סורוקה.

מועד אחרון להסתייגות: 18.5.2017

מסמכים

====================================

מכרז פומבי מס' 28-08/2017 - חדרי מונשמים בנין סטולברג - קומה 3, בי"ח מאיר

תאריך פרסום: 25.04.2017

מועד אחרון להגשה: 07.05.2017 עד השעה 14:00

טלפון לבירורים: 03-6944939

מסמכים

=====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי תוכנה ולומדה בנושא אולטרסאונד ואקו לב  POINT CARE ULTRASOUNDׁ

של חברת MEDICAL ACADEMY

מועד אחרון להסתייגות: 11.5.2017

מסמכים

=====================================

מכרז פומבי מס' 30-1/2017 - ביצוע הקמת מבנה כניסה בבית חולים יוספטל

תאריך פרסום: 02.03.2017

מפגש מציעים: 08.03.17 בשעה 10:00

מיקום: בלובי בית החולים  

מועד אחרון להגשה: 23.03.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

 

=====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא פול שרות למכשירי מים קרים עם שטראוס מים עבור בי"ח העמק

מועד אחרון להסתייגות: 16.3.2017

מסמכים

====================================

מכרז פומבי מס' 28-101/17 עם הליך תחרותי נוסף למתן שרותים של שינוע והובלה של ציוד ומטלטלין - בית חולים מאיר

* תאריך פרסום: 21.2.2017

מועד אחרון להגשה: 15.3.2017  בשעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז

=====================================

מכרז פומבי מס' 1000/17  עם אפשרות להליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי תפעול ואחזקה למעליות במרכז רפואי קפלן

* תאריך פרסום: 16.2.2017

כנס מציעים : בתאריך 6.3.2017 בשעה 10:00 במחלקת האחזקה במרכז הרפואי קפלן

מועד אחרון להגשה: 5.4.2017  בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה שתתפרסם בעיתון

 

=====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תחקיר אישי בשיטה של חייל האויר עם חברת "שמים - עסק חברתי בע"מ) עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 5.3.2017

הודעה

===================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא טיפול ואספקה של חלפים למערכות קירור מים (צ'ילרים) של חברת TRANE עם טי.איי. פתרונות ישראל בע"מ (להלן "החברה")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 1.3.2017

הודעה

===================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות ואספקת חלפים למערכות בקרת מבנה ובקרת מיזוג אויר מסדרת UNIPOINT, VEROPOINT (תוכנת UNIART) עם יישומי בקרה בע"מ (להלן:"החברה")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 1.3.2017

הודעה

===================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות ואספקת חלפים למערכות בקרת מבנה עם תוכנת HMI מתקדמת WISCON-CONTROL ועם בקרים מתוצרת SIEMENS , SAUTER , ROBERTSHAW עם ארדן קונטרול-טק בע"מ

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 1.3.2017

הודעה

==================================

מכרז פומבי מס' 24-02-17- להפעלת תחנת מוניות במכלול הדרומי בשטח סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

* תאריך פרסום: 9.2.2017

כנס מציעים : בתאריך 15.2.2017 בשעה 12:00 בחדר ישיבות הנהלה 

מועד אחרון להגשה: 28.2.2017 בשעה 14:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז  

 =======================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  שימוש במערכת סידור עבודה עם מקשת מערכות מידע.

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 8.2.2017

 הודעה

מכרז פומבי מס' 28-108/16 - תחרות עיצוב תפיסה      (CONCEPT) - עבור לובי מרפאות ילדים

יחידה: מ.ר. מאיר

תאריך פרסום: 17.01.2017

מפגש מציעים: 26.01.17 בשעה 10:30

מיקום: המרכז הרפואי מאיר- בכניסה למיון שבסמוך לכניסה הראשית.  

מועד אחרון להגשה: 16.02.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  הסכם לרכש שירותי ניטור נוירו פיזויולוי תוך כדי ניתוח בניתוחי ראש ועמוד שידרה, עם חברת ניטור כירורגי בע"מ 

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 24.01.17

הודעה

*תאריך פרסום:22.12.2016

יחידה: מרכז הרפואי גהה

 כנס מציעים: בתאריך 1.1.2017 בשעה 10:00 בכניסה הראשית של בי"ח גהה- רחוב הלניסקי 1 בפתח-תקווה.

 מודעה

 מסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 12.1.2017 בשעה 12:00

מכרז:  72-13/16מ

יחידה: בי"ח בית רבקה

עבודות: ביצוע אספקה והתקנת מעלית נוסעים חדשה  

תאריך פרסום: 08.12.2016

סיור קבלנים: 18.12.2016 בשעה 09:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-6760086

מיקום: כניסה ראשית בי"ח בית רבקה , רחוב החמישה 4 פ"ת.  

מועד אחרון להגשה: 000000.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

 

====================================

מכרז פומבי  עם משא ומתן 20-65/16ב'

יחידה: מרכז רפואי בלינסון

עבודות:  שיפוצים ובינוי מזדמנות (כולל תיקונים)

תאריך פרסום: 8.12.2016

סיור קבלנים: 19.12.2016 בשעה 10.00

מועד אחרון להגשה: 2.1.2017  בשעה 12.00

מודעה בעיתון

מכרז פומבי  עם משא ומתן 20-66/16 ג'

יחידה: מרכז רפואי השרון

עבודות:  שיפוצים ובינוי מזדמנות (כולל תיקונים)

תאריך פרסום: 8.12.2016

סיור קבלנים: 19.12.2016 בשעה 10.00

מועד אחרון להגשה: 2.1.2017  בשעה 12.00

מסמכי מכרז

מודעה בעיתון

 

============================================== 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  אספקה, התקנה והפעלת מערכת חימום מים אינדוקטיבית לתגבור מערך החימום למרפאות ילדים ואישפוז יום ילדים עם "ח"ן נוזלים בע"מ

 עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 19.12.2016

הודעה

מכרז פומבי  28-107/16

יחידה: בי"ח מאיר

עבודות:  גינון והשקיה

תאריך פרסום: 23.11.2016

מועד אחרון להגשה: 15.12.2016  בשעה 14.00

 מודעה

מסמכי המכרז

 עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 7.12.2016

הודעה

=========================

מכרז פומבי  24/34-16

 יחידה: בי"ח סורוקה

עבודות:  אספקת מערכות מידוף

תאריך פרסום: 17.11.2016

מועד אחרון להגשה: 8.12.2016  בשעה 14.00

 מסמכי המכרז

מודעה בעיתון

 

יחידה: בי"ח סורוקה

עבודות: אספקת שירותי גינון

תאריך פרסום: 7.11.2016

סיור קבלנים : 28.11.2016 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשה: 13.12.2016   בשעה 14.00

מודעה 

פרוטוקול כנס מציעים

 

מכרז:  72-11/16מ

יחידה: בי"ח סורוקה

עבודות: אספקת חשמל לצ'ילר 1200 ט.ק

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 07.11.2016 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-9151619

מיקום: משרד מהנדס בי"ח סורוקה

מועד אחרון להגשה: 21.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

יחידה: בי"ח קפלן

עבודות: הקמת מטבח חדש, עבודות העתקת תשתיות

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 07.11.2016 בשעה 11:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-5241538

מיקום: משרד מהנדס בי"ח קפלן

מועד אחרון להגשה: 21.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

מכרז פומבי עם משא ומתן מס' 20-64/16 ב' – הקמה, ניהול והפעלה של דוכן לממכר מוצרי סבון וטיפוח במרכז הרפואי רבין – בית חולים בילינסון

יחידה: מרכז רפואי בלינסון

תאריך פרסום: 27.10.2016

סיור קבלנים: 9.11.2016 בשעה 10:30 

מקום המפגש: חדר ישיבות רשות המחקר בניין הנהלת חשבונות בסמוך לשער יולדות בילינסון

מועד אחרון להגשה:  23.11.16 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

________________________________________________

ביצוע עבודות שיפוץ בלובי המזרחי

יחידה: בית חולים סורוקה

תאריך פרסום: 22.9.2016

סיור קבלנים: 28.09.2016 בשעה 09:00

מקום המפגש -  חדר ישיבות של מחלקת ההנדסה והאחזקה של בי"ח סורוקה

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 050-7722717.

מועד אחרון להגשה:  25.10.2016  עד השעה 11:00

מודעה

מסמכי המכרז

 פרוטקול כנס מציעים

יחידה: מ.ר. העמק

תאריך פרסום: 23.9.2016

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 30.10.2016 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח

נספח 2

 נספח

נספח 4

נספח 5

נספח 6

נספח 7

נספח 8

נספח 9

נספח 10

נספח 11

נספח 12

נספח 13

 נספח 14

נספח 15

נספח 16

נספח 17

נספח 18

נספח 19

נספח 20

נספח 21

 נספח 22

נספח 23

נספח 24

 עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 29.9.2016

הודעה

 עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 29.9.2016

ביצוע עבודות הכנת חדרי תרופות

יחידה: מרכז רפואי קפלן

תאריך פרסום: 04.9.2016

סיור קבלנים: 15.09.2016 בשעה 10:00

מקום המפגש -  מחלקת האחזקה במרכז הרפואי קפלן

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 050-3112052.

מועד אחרון להגשה:  29.9.2016  עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

נושא: עבודות אינסטלציה   עבור מרכז רפואי השרון

יחידה: מ.ר. רבין

תאריך פרסום: 25.8.2016

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 25.9.2016 עד השעה 12:00

תנאים כלליים

מודעה בעיתון

נושא: עבודות אינסטלציה   עבור מרכז רפואי בלינסון

יחידה: מ.ר. רבין

תאריך פרסום: 25.8.2016

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 25.9.2016 עד השעה 12:00

תנאים כלליים

מודעה בעיתון

נושא: עבודות צבע  עבור מרכז רפואי רבין

יחידה: מ.ר. רבין

תאריך פרסום: 25.8.2016

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 25.9.2016 עד השעה 12:00

תנאים כלליים

מודעה בעיתון

נושא: עבודות בידוד עבור מרכז רפואי רבין

יחידה: מ.ר. רבין

תאריך פרסום: 25.8.2016

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 25.9.2016 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

תנאים כלליים

מודעה לעיתון

נושא: מתן שירותי מעבדה וביצוע בדיקות פתולוגיות וציטולוגיות

יחידה: מ.ר. יוספטל אילת

תאריך פרסום: 18.08.16

מחיר השתתפות: 2,500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 22.9.2016 עד השעה 12:00

מודעה בעיתון

מסמכי המכרז

תשובות לשאלות

מס מכרז 24-46-16

 מכרז פומבי - ביצוע עבודות בינוי, אינסטלציה סניטרית וחשמל

מודעה

מסמכי המכרז

מסמכי המכרז

TERMINAL SERVER - מוצר LANTRONIX עם טרייטק הפצת רכיבים בע"מ, עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 12.7.2016

 

 

מכרז פומבי למתן שירותי השגחות פרטיות לחולים פסיכיאטריים המאושפזים בבית חולים כרמל

תאריך פרסום: 23.6.2016

מחיר השתתפות: 800 ש"ח

מועד אחרון להגשה1.8.2016    29.8.2016  עד השעה 12:00

מודעה לעיתון - נוסח מתוקן

 

מועד אחרון להסתייגות: 5.6.2016

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 16.05.16

הודעה

מסמכי הבקשה

מודעה בעיתון

מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.4.2016

מודעה

 

נושא: אנגיו היברידי- עבודות בינוי וגמרים במ.ר. מאיר, כפר סבא

יחידה: מ.ר. מאיר כפר סבא

תאריך פרסום: 07.04.16

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד סיור קבלנים: 17.04.16 כמופיע במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 08.5.2016 עד השעה 14:00

מודעה בעיתון

מסמכי המכרז

נושא: אנגיו היברידי- עבודות מיזוג אויר במ.ר. מאיר, כפר סבא

יחידה: מ.ר. מאיר כפר סבא

תאריך פרסום: 07.04.16

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד סיור קבלנים: 17.04.16 כמופיע במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 08.5.2016 עד השעה 14:00

מודעה בעיתון

מסמכי המכרז

נושא: אנגיו היברידי- עבודות חשמל במ.ר. מאיר, כפר סבא

יחידה: מ.ר. מאיר כפר סבא

תאריך פרסום: 07.04.16

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד סיור קבלנים: 17.04.16 כמופיע במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 08.5.2016 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז

מועד אחרון להסתייגות: 20.4.2016

 

תאריך פרסום: 7.4.2016

דמי השתתפות: 1,000 ש"ח

סיור קבלנים : 21.4.2016 בשעה 10:00 בבי"ח בלינסון

מועד אחרון להגשה: 8.5.2016 בשעה 12:00

 

מודעה

מסמכי מכרז

כתב כמויות

נושא: אספקת שירותי נטילת דמים וא.ק.ג, עבור המרכז הרפואי ה"עמק" בעפולה

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 31.3.2016

מחיר השתתפות: 1000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 06.5.2016  בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מועד אחרון להסתייגות: 05.04.16

הודעה

נושא: אספקת דיזל גנרטור KVA 1700 במ.ר סורוקה  

יחידה: הנהלה ראשית

תאריך פרסום: 23.3.2016

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 17.4.2016  בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מועד אחרון להסתייגות: 03.04.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 27.03.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 27.03.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 27.03.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 21.03.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 20.03.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 17.03.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 16.03.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 13.3.2016

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 13.3.2016

הודעה

נושא: ביצוע עבודות שדרוג רשת בקרת מבנה בית החולים מאיר

יחידה: בית חולים מאיר

תאריך פרסום: 25.2.2016

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 23.3.2016  בשעה 14:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מועד אחרון להסתייגות: 9.3.2016

הודעה

נושא: פרוייקט BIPLANE (אנגיו) לביצוע עבודות בינוי, אינסטלציה, מיזוג אוויר וחשמל 

יחידה: המכרז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

תאריך פרסום: 21.2.2016

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 08.3.2016  בשעה 14:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מועד אחרון להתסייגות: 3.3.2016

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 01.03.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 23.02.16

הודעה

 

מועד אחרון להסתייגות : 17.2.2016

 

מועד אחרון להסתייגות : 17.2.2016

מועד אחרון להסתייגות : 17.2.2016

מועד אחרון להסתייגות : 17.2.2016

מועד אחרון להסתייגות : 14.2.2016 

  מועד אחרון להסתייגות: 10.2.2016

הודעה

  מועד אחרון להסתייגות: 31.1.16

 הודעה

 מועד אחרון להסתייגות: 31.1.16

הודעה

 מועד אחרון להסתייגות: 31.1.16

 הודעה

 מועד אחרון להסתייגות: 31.1.16

 הודעה

מכרז פומבי עם מו"מ מס': 20-01/2016 כ' פ'

עבודות איוורור ומיזוג אויר בבית חולים השרון

מודעה בעיתון

 

נושא: ביצוע עבודות שדרוג רשת בקרה ומבנה

 יחידה: מ.ר מאיר, כפר סבא

 תאריך פרסום: 14.1.2016

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 14.2.2016   בשעה 14:00

מודעה בעברית

t

 

מועד אחרון להסתייגות: 21.1.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 14.1.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 14.1.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 4.1.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 4.1.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

  

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

נושא: שירותי הסעים במוניות

 יחידה: מרכז רפואי יוספטל, אילת

 תאריך פרסום: 7.12.2015

 מועד סיור: 13.12.15 בשעה 10:00

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 29.12.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מכתב הבהרה

פרוטוקול כנס מציעים

נושא: שירותי שינוע והובלה

 יחידה: מרכז רפואי יוספטל, אילת

 תאריך פרסום: 7.12.2015

 מועד סיור: 14.12.15 בשעה 10:00

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 29.12.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

נושא: שיפוץ חדרי ילודים

 יחידה: מרכז רפואי מאיר

 תאריך פרסום: 22.10.2015

 מועד סיור: 2.11.2015 בשעה 12:00

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 16.11.2015 בשעה 14:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

נושא: עבודות נגרות מקבעים בחדרי ניתוח - בית חולים השרון

 יחידה: מרכז רפואי רבין / השרון

 תאריך פרסום: 16.10.2015

 מועד סיור: 1.11.2015 בשעה 13:00

 מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 15.11.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מודעה לתיקון תנאי הסף

 נושא: ביצוע עבודות שיפוץ במיון אמבולטורי ואורטופדי

 יחידה: מרכז רפואי סורוקה

 תאריך פרסום: 25.9.2015

 מועד סיור: 8.10.2015 בשעה 10:00

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 19.10.2015 בשעה 11:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

תנאים כלליים

 

 נושא: חיפוי קירות חדרי ניתוח בקוריאן - בית חולים השרון

 יחידה: מרכז רפואי רבין

 תאריך פרסום: 25.9.2015

 מועד סיור: 12.10.2015 בשעה 13:00

 מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 26.10.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

 נושא: התקנת מערכות ספרינקלרים

 יחידה: מרכז רפואי מאיר

 תאריך פרסום: 17.8.2015

 מועד סיור: 23.8.2015 בשעה 11:00

 מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 3.9.2015 בשעה 14:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מועד אחרון להסתייגות: 11.8.15

הודעה

 נושא: התקנת מערכות ספרינקלרים

 יחידה: מרכז רפואי מאיר

 תאריך פרסום: 28.7.2015

 מועד סיור: 2.8.2015 בשעה 11:00

 מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 13.8.2015 בשעה 14:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 נושא: מתן שירותי הסעות

 יחידה: מרכז רפואי כרמל

 תאריך פרסום: 16.7.2015

 מועד סיור: 29.7.2015 בשעה 09:30

 מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 24.8.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

הסכם

מסמכי המכרז

  

 נושא: מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 24/44/15 ניהול והפעלת חנות פרחים במרכז הרפואי סורוקה

 יחידה: מרכז רפואי סורוקה

 תאריך פרסום: 13.7.2015

 מועד סיור: 26.7.2015 בשעה 14:00

 מחיר השתתפות: 1,500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 3.8.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 

 

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 

מודעה בעברית

מסמכים

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

הודעה

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נושא: טלוויזיית חוצות בטכנולוגיית LED בבית חולים בילינסון של שירותי בריאות כללית

 יחידה: מרכז רפואי בלינסון

 תאריך פרסום: 17.3.2015

מועד אחרון להגשה: 12.5.2015

מודעה בעברית

מסמכי הפנייה 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכים

 מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 

 מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכים

חוזה

 

כל חומר המכרז (תוכניות, מפרטים וכתב כמויות ) נמצא בבית החולים כמפורט במסמכים 

מודעה בעברית

מסמכים

פרוטוקול סיור

תשובה לשאלה

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

 

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכים

 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מודעה בעברית

מסמכים

. 
נושא: עבודות תחזוקת מבנים
יחידה : מרכז רפואי סורוקה
תאריך פרסום: 31.7.14
מועד סיור:  לא מתקיים סיור
מחיר השתתפות: 500 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 19.8.14 בשעה 14:00
 

מחירון

  
נושא: עבודות שיפוץ מעליות סטולברג
יחידה : מרכז רפואי מאיר
תאריך פרסום: 8.7.14
מועד סיור:  13.7.14 בשעה 14:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 27.7.14 בשעה 14:00
 
 
 
 
נושא: הקמת מערכת ספרינקלרים
יחידה : מרכז רפואי העמק
תאריך פרסום: 5.6.14
מועד סיור:  16.6.14 בשעה 10:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 1.7.14 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

נושא: התקנת מערכות מתזים לכיבוי אש - בניינים 1+11
יחידה : מרכז רפואי מאיר
תאריך פרסום: 29.5.14
מועד סיור:  156.14 בשעה 11:30
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 29.6.14 בשעה 14:00
 

מסמכי המכרז

 

נושא: התקנת מערכות מתזים לכיבוי אש - מח' גריאטרית ושיקומית
יחידה : מרכז רפואי מאיר
תאריך פרסום: 29.5.14
מועד סיור:  15.6.14 בשעה 10:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 29.6.14 בשעה 14:00
 
נושא: עבודות אינסטלציה - ביוב, ניקוז, צנרת מים וקיטור
יחידה : מרכז רפואי העמק
תאריך פרסום: 8.5.14
מועד סיור:  19.5.14 בשעה 10:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 26.5.14 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

נושא: אחזקת מבנים ועבודות גמר
יחידה : מרכז רפואי העמק
תאריך פרסום: 8.5.14
מועד סיור:  19.5.14 בשעה 11:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 26.5.14 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

נושא: עבודות מסגרות מבנה ומסגרות מכאנית
יחידה : מרכז רפואי העמק
תאריך פרסום: 8.5.14
מועד סיור:  19.5.14 בשעה 12:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 26.5.14 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

נושא: עבודות בינוי ושיפוצים
יחידה : מרכז רפואי העמק
תאריך פרסום: 8.5.14
מועד סיור:  19.5.14 בשעה 12:30
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 26.5.14 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

נושא: עבודות ריצוף מדרכות
יחידה : מרכז רפואי מאיר
תאריך פרסום: 3.4.14
מועד סיור:  13.4.14 בשעה 11:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 8.5.14 בשעה 14:00
 
 
 
נושא: תוספת אזור לוגיסטי ומינהרה במיון החדש
יחידה : מכלול מערבי - מרכז רפואי רבין
תאריך פרסום: 27.3.14
מועד סיור:  24.4.14 בשעה 12:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 8.5.14 בשעה 12:00
 
נושא: עבודות בינוי ואינסטלציה - מרכז רווחה
יחידה : מרכז רפואי העמק
תאריך פרסום: 20.3.14
מועד סיור:  01.04.14 בשעה 10:00
מחיר השתתפות: 1000 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 13.4.14 בשעה 13:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

נושא: החלפת יטאות בחדר המכונות קומה 2-
יחידה : מרכז רפואי כרמל
תאריך פרסום: 6.3.14
מועד סיור:  20.3.14 בשעה 10:00
מחיר השתתפות: 500 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 31.3.14 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 

 

 
 
 

היא הגיעה!

אפליקציית כללית החדשה

כל השירותים הדיגיטליים של כללית במקום אחד. הורידו כבר עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו

ניוזלטר כללית

אני מסכימ/ה לקבל הודעות במייל