חיפוש

dsdsdsd
מכרזים מקומיים - בתי החולים של הכללית

מכרזים מקומיים - בתי החולים של הכללית

מכרזים פומביים בבתי החולים של הכללית

ד"ר יפתח יסעור, ד"ר ליאור סילורה

מכרז פומבי מס' 60-16/21

ביצוע עבודות חשמל מזדמנות

יחידה: מ.ר לשיקום לוינשטיין

תאריך פרסום: 12.09.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 30.09.2021 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי מכרז

נספח בטיחות לקבלן ראשי

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

נספח הגנת הסביבה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 28-106/21

לאספקת מאפים קפואים לאפייה מקומית עבור מ.ר מאיר של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 09.09.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 05.10.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי עם הליך דו שלבי עם מבחן התכנות מעשית מס' 28-105/21

להקמת מערכת איתור וניטור אובייקטים במרחב המרכז הרפואי באמצעות יישומון סלולארי עבור מ.ר מאיר של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 05.09.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 04.10.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 30-40/2021

למתן שירותי הקמה ותחזוקה למערכות מיזוג אוויר מרכזיות במרפאות ובמתקני בית חולים יוספטל  ומחוז אילת של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר מרחב אילת, יוספטל

תאריך פרסום: 19.08.2021

לא ייערך סיור מציעים - ניתן לתאם סיור באתר המחוז בתיאום טלפוני עם מהנדס ראשי בית החולים בטלפון 08-6355437

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 09.09.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 23-02/2021

לעבודות אלומיניום עבור מרכז רפואי קפלן של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר קפלן

תאריך פרסום: 19.08.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 31.08.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 20-30/21 ש'פ'

ביצוע איטום גג קומת מרתף המשמש כחניה בית החולים השרון במרכז הרפואי רבין של שירותי בריאות כללית

יחידה: בי"ח השרון במ.ר רבין

המכרז בוטל!!!!

הודעה בדבר ביטול המכרז

=============================================================

מכרז פומבי מס' 24-38/21

לביצוע עבודות בינוי, גמר וחשמל - עבודות הכנה לקליטת המאיץ במרכז הרפואי סורוקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

תאריך פרסום: 11.08.2021

סיור קבלנים ייערך ביום רביעי 18.08.2021 בשעה 11:00. מקום המפגש: אגף הנדסה ולוגיסטיקה - המרכז הרפואי סורוקה (שדרות רגר), בניין מספר 31.

ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.08.2021 עד השעה 16:00

מכרז פומבי מס' 30-34/2021

שירותי היסעים במוניות לנסיעות מחוץ לאילת עבור בית החולים יוספטל ובמרחב אילת של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר יוספטל, מרחב אילת

תאריך פרסום: 05.08.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.08.2021 עד השעה 12:00

=====================================================================

מכרז פומבי מס' 30-13/2021

אחזקה, התקנה וביצוע עבודות חשמל ותקשורת שונות במרכז הרפואי יוספטל ובמרחב אילת של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר יוספטל

תאריך פרסום: 25.07.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 08.08.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז ונספחים

=====================================================================

מכרז פומבי מס' 28-104/21

אספקת שרותי שינוע חבילות ודגימות מעבדה

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 22.07.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 05.08.2021 עד השעה 12:00

=====================================================================מכרז פומבי מס' 20-31/21 (ב'פ')

לעבודות חיזוק גשר צנרת תשתיות בבית חולים בלינסון מרכז רפואי רבין של שירותי בריאות כללית

יחידה: בית חולים בלינסון מ.ר רבין

תאריך פרסום: 22.07.2021

סיור קבלנים ייערך ביום ראשון 01.08.2021 בשעה 10:00. מקום המפגש: מחלקת אחזקה בי"ח בלינסון.

ההשתתפות בסיור הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.08.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 24-30-21

לאספקת שירות והתקנה למערכות תקשורת פנים עבור המרכז הרפואי סורוקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 19.07.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.07.2021 עד השעה 16:00

מכרז פומבי מס' 60-04/2021

אספקת שירותי גינון במרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר לשיקום לוינשטיין

תאריך פרסום: 11.07.2021

סיור מציעים ייערך ביום שלישי20.07.2021 בשעה 10:00 הסיור יצא מחדרו של מר מריו קונבקי, ס.מנהל אדמיניסטרטיבי, בניין האשפוז, קומת קרקע, משרדי הנהלה אדמיניסטרטיבית

ההשתתפות בכנס הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.07.2021 עד השעה 12:00

מענה לשאלות הבהרה

מודעה דחיית מועד הגשה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 64-9/21

עבודות אינסטלציה במרכז הרפואי שיקומי גריאטרי הרצפלד של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר שיקומי גריאטרי הרצפלד

תאריך פרסום: 08.07.2021

סיור קבלנים ייערך ביום חמישי 15.07.2021 בשעה 10:00 נקודת מפגש בלובי הכניסה למרכז הרפואי גריאטרי שיקומי הרצפלד

ההשתתפות בכנס הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.07.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 90-103/21

לאספקת ציוד חשמל עבור המרכז הרפואי רבין

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 29.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 13.07.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 24-22/21

אספקת שמפו אל דמע (היפו אלרגני) לתינוקות במרכז הרפואי סורוקה, שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 21.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.06.2021 עד השעה 16:00

מכרז פומבי מס' 24-23/21

אספקת עגלות לציוד רפואי מרכז הרפואי סורוקה, שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 21.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.06.2021 עד השעה 16:00

מכרז פומבי מס' 26-14-21

לאספקת שירותי שינוע דגימות מעבדה למרכז הרפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 17.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.06.2021 עד השעה 12:00

=============================================================

מכרז פומבי מס' 64-5/21

לאספקת שירותי הפעלה וניהול של משרד לוויות וחדר נפטרים במרכז הרפואי גריאטרי שיקומי הרצפלד של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר גריאטרי שיקומי הרצפלד

תאריך פרסום: 09.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 16.06.2021 30.06.2021 עד השעה 13:00

מכרז פומבי מס' 21-03/2021

למתן שירותי הסעות באמבולנסים עבור מרכז רפואי כרמל

יחידה: מ.ר כרמל

תאריך פרסום: 19.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 08.06.2021 עד השעה 13:00

מסמכי המכרז

הסכם

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 21-02/2021

להצבה והפעלה של מכונה אוטומטית לממכר מוצרים משלימים במרכז רפואי כרמל

יחידה: מ.ר כרמל

תאריך פרסום: 12.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 08.06.2021 עד השעה 13:00

מסמכי המכרז

מודעה

========================================================

מכרז פומבי מס' 61-04/2021

לביצוע עבודות לסגירת חצרות פנימיות (פטיו) במרכז רפואי גריאטרי בית רבקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר גריאטרי בית רבקה

תאריך פרסום: 05.05.2021

סיור קבלנים ייערך ביום שלישי 18.05.2021 בשעה 09:00 חדר בלובי בית החולים,  

ההשתתפות בכנס הינה חובה.

סיור קבלנים נוסף ייערך ביום 25.05.2021 בשעה 10:30 (מצ"ב מודעה)

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.05.2021 עד השעה 16:00

קול קורא - עריכת רשימת ספקים למתן שירותי תיקון משאבות עבור מרכז רפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 04.05.2021

מכרז מסגרת פומבי מס' 20-17/21 ב'פ'

לאספקת ציוד טכני עבור המרכז הרפואי רבין שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 22.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 06.05.2021 עד השעה 12:00

מכרז מסגרת פומבי מס' 20-16/21 ב'פ'

לאספקת כלי עבודה עבור המרכז הרפואי רבין שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 22.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 06.05.2021 עד השעה 12:00

מכרז מסגרת פומבי מס' 20-19/21 ב'פ'

לאספקת ציוד מיזוג אוויר עבור המרכז הרפואי רבין שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 22.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 06.05.2021 עד השעה 12:00

מכרז מסגרת פומבי מס' 20-18/21 ב'פ'

לאספקת ציוד אינסטלציה עבור המרכז הרפואי רבין שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 22.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 06.05.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 24-11-21

אספקת מערכות מידוף מרכז הרפואי סורוקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 21.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.04.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 24-17/21

להפעלת תחנת מוניות במכלול הדרומי במרכז הרפואי סורוקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 13.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.04.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 24-49/20

לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, תחזוקה ותפעול של מערכת פוטו וולטאית במרכז הרפואי סורוקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 04.04.2021

סיור קבלנים ייערך ביום שלישי 13.04.2021 בשעה 10:00 חדר הישיבות, הנהלת המרכז הרפואי סורוקה, בניין 62 קומה 1,  ההשתתפות בכנס הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 13.04.2021 עד השעה 16:00

מכרז פומבי מס' 26-08-21

לשיפוץ משרדי רשומות (מבנה 115) במרכז הרפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 24.03.2021

סיור ספקים ייערך ביום ראשון 04.04.2021 בשעה 13:00 במרכז הרפואי "העמק" שברח' יצחק רבין 21 עפולה, בניין 8 קומה 2 חדר מהנדס,  ההשתתפות בכנס הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.04.2021 עד השעה 12:00

==============================================================

מכרז פומבי מס' 26-09-21

לביצוע עבודות במערכות המים החמים בבניין ברוולד, בפגיה ובמטבח המרכזי שבמרכז הרפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 24.03.2021

סיור ספקים ייערך ביום 05.04.2021 בשעה 11:00 במרכז הרפואי "העמק" שברח' יצחק רבין 21 עפולה, ההשתתפות בכנס הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.04.2021 18.04.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-102/21

לשכירה של חנות לצורך הפעלת עסק למתן שירותי אופטומטריה שבמרכז הרפואי מאיר של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 22.03.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 07.04.2021 עד השעה 12:00

הזמנה להיכלל ברשימת ארגונים התנדבותיים להקמת עמדה להתאמה והשכרה של פאות למטופלים אונקולוגיים עבור שירותי בריאות כללית

שנת 2021

יחידה: מ.ר סורוקה

הגשת הבקשות עד ליום 15.04.2021 בשעה 10:00

הזמנה

מכרז פומבי מס' 26-07-21

לאספקת והחלפת לוח חלוקה גנרטורים (כולל מערכת סנכרון) בתחנה צפונית שבמרכז הרפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 17.03.2021

סיור ספקים ייערך ביום 04.04.2021 בשעה 12:00 במרכז הרפואי "העמק" שברח' יצחק רבין 21 עפולה, ההשתתפות בכנס הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.04.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 69-003/21

ביצוע עבודות שיפוץ ביתן 5 במ.ר שלוותה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר שלוותה

תאריך פרסום: 14.03.2021

סיור ספקים ייערך ביום 21.03.2021 בשעה 09:00 ליד שער הכניסה למרכז הרפואי, ההשתתפות בכנס הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.03.2021 עד השעה 14:00

מכרז פומבי מס' 69-002/21

ביצוע עבודות שיפוץ ביתן 11+12 במ.ר שלוותה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר שלוותה

תאריך פרסום: 14.03.2021

סיור ספקים ייערך ביום 21.03.2021 בשעה 09:00 ליד שער הכניסה למרכז הרפואי, ההשתתפות בכנס הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.03.2021 עד השעה 14:00

מכרז פומבי מס' 29-01/2021

אספקת פריטי חשמל עבור מרכז שניידר לרפואת ילדים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ. שניידר לרפואת ילדים

תאריך פרסום: 211.02.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 04.03.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 24-56-20

לאספקת שירותי מיזוג אויר עבור המרכז הרפואי סורוקה

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 11.02.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 01.03.2021 עד השעה 16:00

===========================================================

מכרז פומבי מס' 69-001-21

ביצוע שרותי בינוי ושיפוצים מזדמנים

יחידה: מ.ר שלוותה

תאריך פרסום: 08.02.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 21.02.2021 עד השעה 14:00

=====================================================================מכרז פומבי מס' 24-58-20

אספקת ותחזוקה של מתקני בישום במרכז הרפואי סורוקה, שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 04.02.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 10.02.2021 עד השעה 10:00

מכרז פומבי מס' 24-50-20

לביצוע עבודות התקנה ותחזוקת P.V.C עבור המרכז הרפואי סורוקה

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 01.02.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 11.02.2021 עד השעה 16:00

מכרז פומבי (דו שלבי) מס' 64-01/21

מתן שירותי גינון

יחידה: מ.ר הרצפלד

תאריך פרסום: 28.1.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 02.02.2021 9.2.2021 עד השעה 12:00

שכירת דחסן פסולת יבשה ומכולה לפינוי פסולת בינוי וברזל ולביצוע פינוי אשפה

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 21.1.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.01.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי (דו שלבי) מס' 28-101/20

לאספקת עמודי אינפוזיה ואוגרי כביסה

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 14.1.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.01.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 23-01-21

למתן שירותי הדברה במרכז הרפואי קפלן

יחידה: מ.ר קפלן

תאריך פרסום: 7.1.2021

סיור קבלנים- רשות - ביום 13.1.2021 27.1.2021 10.02.2021 בשעה 10:00

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.01.2021 1.2.2021 14.02.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 23-01-21

למתן שירותי הדברה במרכז הרפואי קפלן

יחידה: מ.ר קפלן

תאריך פרסום: 7.1.2021

סיור קבלנים- רשות - ביום 13.1.2021 בשעה 10:00

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.01.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 24-36-20

לאספקת שירותי גינון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 06.01.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.01.2021 עד השעה 14:00

מכרז פומבי מס' 60-01/2021

שירותי תברואה למתקני תברואה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר לוינשטיין

תאריך פרסום: 03.01.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 11.01.2021 עד השעה 14:00

מכרז פומבי מס' 65-06/2020

אספקת פריטי אחזקה עבור מרכז לבריאות הנפש גהה ומרכז רפואי גריאטרי בית רבקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז לבריאות הנפש גהה ומ.ר גריאטרי בית רבקה 

תאריך פרסום: 03.01.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 10.01.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-133/20

לשכירת דחסן פסולת יבשה ומכולה לפינוי פסולת בינוי וברזל ולביצוע פינויי אשפה

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 31.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.01.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מכרז פומבי מס' 28-132/20

לפינוי 5 צ'ילרים קיימים ולאספק והתקנה של שני (2) צ'ילרים 300 טון קירור כ"א ומתן שירותי אחריות

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 31.12.2020

סיור קבלנים- רשות - מקום מפגש: בכניסה למחלקת אחזקה: ביום 6.1.2021 בשעה 12:00

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 13.01.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות לתוספת 2 יחידות קירור

כתב כמויות

מפרט טכני

מודעה

תכנית

פרוטוקול סיור קבלנים

מענה לשאלות הבהרה

הבהרה מס' 2

מענה לשאלות הבהרה מס' 3 - מיום 28.01.2021

מכרז פומבי מס' 28-131/20

לאספקת שירותי תחזוקה למערכות אוסמוזה הפוכה במחלקת דיאליזה

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 31.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 12.01.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 29-13/2020

אספקת פריטי אחזקה עבור מרכז שניידר לרפואת ילדים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר שניידר לרפואת ילדים בישראל

תאריך פרסום: 28.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 10.01.2021  עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-130/2020

לעיצוב, ייצור הדפסה, הובלה והתקנה של שלטים רולאפים ופוסטרים

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 28.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 10.01.2021  עד השעה 12:00

מודעה

הבהרה מס' 1

=========================================================

מכרז פומבי מס' 28-128/2020

אספקת אריזות חד פעמיות למזון

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 22.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 5.1.2021  עד השעה 14:00

==================================================================

מכרז פומבי מס' 28-129/2020

אספקת ציוד משרדי

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 22.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 4.1.2021  עד השעה 14:00

מתן שירותי גינון במרכז רפואי גריאטרי בית רבקה 

יחידה: מרכז גריאטרי בית רבקה

תאריך פרסום: 06.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 13.12.2020 20.12.2020 עד השעה 14:00

מכרז פומבי מס' 64-13/2020

ביצוע עבודות להקמת מחלקה לטיפול בחולי קורונה

יחידה: מ.ר הרצפלד

תאריך פרסום: 22.11.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.11.2020 עד השעה 12:00

=====================================================================פומבי מס' 20-109/20 ר'

לאספקת מסנני אוויר עבור המרכז הרפואי רבין

יחידה: מרכז רפואי רבין

תאריך פרסום: 19.11.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 02.12.2020 עד השעה 12:00

פומבי מס' 20-108/20 ר'

לאספקת תווי שי לימי הולדת עבור עובדי המרכז הרפואי רבין

יחידה: מרכז רפואי רבין

תאריך פרסום: 19.11.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 02.12.2020 עד השעה 12:00

פומבי מס' 23-1/2020

ביצוע עבודות להחלפת יחידות לטיפול באויר (יט"א) במרכז רפואי קפלן של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי קפלן

תאריך פרסום: 18.11.2020

סיור קבלנים ביום 23.11.2020 בשעה 10:00 יערך במקום ביצוע העבודות. נקודת מפגש בעמדת המודיעין בקומת הכניסה. ההשתתפות בסיור הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.11.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 29-04/2020

אספקת מסנני אויר עבור מרכז שניידר לרפואת ילדים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז שניידר לרפואת ילדים

תאריך פרסום: 12.11.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.11.2020  29.11.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-126/20

לאספקת שרותי הרחבה ו/או תחזוקה של מתקני הסקה, צנרת חמה, קיטור ופניאומטיקה למערכת מטבח

יחידה: מרכז רפואי מאיר והמרכז הגריאטרי שברחוב גלר כ"ס

תאריך פרסום: 08.11.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.11.2020 עד השעה 12:00

פומבי מס' 21-01/20

תכנון, ביצוע ואחזקת מערכת גפ"מ במרכז רפואי כרמל. מרחב חיפה, גליל מערבי ומרכז רפואי כרמל של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי כרמל

תאריך פרסום: 08.11.2020

סיור קבלנים ביום 17.11.2020 בשעה 15:30 מ.ר "כרמל" רח' מיכל 7 חיפה. משרד מהנדס בית החולים. לבירורים: דורי בז'רנו 050-6202126  ההשתתפות בסיור הינה חובה.

סיור קבלנים נוסף ביום 14.12.2020 בשעה 14:00

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.11.2020 21.12.2020 עד השעה 12:00

=============================================================

פומבי מס' 29-29/20

ביצוע עבודות להחלפת יחידות לטיפול באויר (יט"א) במרכז שניידר לרפואת ילדים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי שניידר

תאריך פרסום: 03.11.2020

סיור קבלנים ביום 18.11.2020 בשעה 10:00 במקום ביצוע העבודות. נקודת מפגש בעמדת המודיעין שבקומת הכניסה (קומה 3) ההשתתפות בסיור הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 25.11.2020 עד השעה 12:00

מפרט טכני

הבהרה מס' 2

נספח בטיחות

מכרז פומבי מס' 26-24/20

למתן שירותי תחזוקת לוחות חשמל מתח נמוך במרכז רפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 25.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 01.11.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-127/20

אספקת שרותי ניקוי וטיפול במערכות מיזוג אויר וחליפי חום

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 22.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 05.11.2020 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה מס' 2

==================================================

מכרז פומבי מס' 26-23/20

לשיפוץ הספרייה במרכז רפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 19.10.2020

סיור קבלנים ביום 28.10.2020 בשעה 10:00 בי"ח "העמק", רח' יצחק רבין 21 עפולה. ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 04.11.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-125/20

לייצור של מדבקות

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 14.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.10.2020 עד השעה 12:00


מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 28-124/20

לאספקת שירותי השגחה למטופלים פסיכיאטריים במרכז הרפואי מאיר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 14.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.10.2020 עד השעה 12:00

נוסח אישור רו"ח להעבדר חבות מע"מ

מכרז פומבי מס' 28-123/20

לאספקת שירותי שינוע חבילות ודגימות מעבדה עבור המרכז הרפואי מאיר והמרכז הגריאטרי שברח' גלר בכפ"ס

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 13.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.10.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי עם הליך דו שלבי מס' 28-122/20

לאספקת כלי אוכל

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 13.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 25.10.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 26-22/20

לאספקה והחלפת יט"אות שונות של המרכז רפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 11.10.2020

סיור קבלנים ביום 21.10.2020 בשעה 11:00 יחל בבניין 8 קומה 2 חדר מהנדס. ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.10.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 26-21/20

לאחזקת והתקנת מערכות גזים רפואיים במרכז רפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 11.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.10.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-121/20

לאספקת סכו"ם

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 23.09.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.10.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-109/20

ביצוע עבודות בינוי , חשמל ותברואה להרחבת הפגיה

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 22.09.2020

סיור קבלנים חובה (כניסה למח' אחזקה) ביום 30.9.2020 בשעה 11:00

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 11.10.2020 עד השעה 14:00

===================================================

מכרז פומבי מס' 28-120/20

לשכירה של משרד לצורך הפעלת עסק למתן שירותי ייעוץ ומימוש זכויות רפואיות או השכרת שירותים תומכי אשפוז שבמרכז רפואי מאיר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 16.09.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 30.09.2020 עד השעה 12:00מועד ההגשה נדחה.

עדכון בדבר מועד הגשה עדכני יימסר בהמשך

מכרז פומבי מס' 28-108/20

לאספקת כלים ואביזרים למטבח

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 13.09.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.09.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 26-18/2020

מתן שירותי תחזוקה עבור מערכות מיזוג אוויר מרכזיות, במרכז רפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 13.09.2020

סיור קבלנים ייערך ביום שלישי 22.09.2020 בשעה 10:00, בבניין 8 קומה 2 ליד חדר מהנדס, שבמ.ר "העמק", רח' יצחק רבין 21, עפולה. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 30.09.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-117/2020

מתן שירותי הדברה במרכז הרפואי מאיר והמרכז הגריאטרי ברח' גלר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 10.09.2020

סיור מציעים ייערך ביום חמישי 17.09.2020 בשעה 10:00, בכניסה למרפאות החוץ ליד המזרקה. ההשתתפות בסיור המציעים הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 23.10.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-106/20

אספקת אל-סבון ומגבונים

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 09.09.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 17.09.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-112/2020

ביצוע עבודות חשמל בחדר ניתוח אשפוז יום

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 03.09.2020

סיור ספקים ייערך ביום רביעי 09.09.2020 בשעה 13:00, בכניסה למחלקת אחזקה. ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.09.2020 עד השעה 14:00

=====================================================

מכרז פומבי מס' 28-113/2020

ביצוע עבודות בחדר ניתוח אשפוז יום - מיזוג אויר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 02.09.2020

סיור ספקים ייערך ביום שני 07.09.2020 בשעה 14:00, בכניסה למחלקת אחזקה. ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.09.2020 עד השעה 14:00

מכרז פומבי מס' 20-63-20 (ש'פ')

לביצוע עבודות מיזוג אוויר

יחידה: בית חולים השרון

תאריך פרסום: 27.08.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 24.09.2020 עד השעה 12:00

נספח הגנת הסביבה

נספח מניעת זיהומים

השרון - החלפת יחידות

מערכות מיזוג אוויר

מכרז פומבי מס' 26-12-20

לאספקת כורסאות עבור במרכז רפואי העמק

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 16.08.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.08.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 26-13-20

שירותי תחזוקה לטלוויזיות, מגברים וציוד נלווה במרכז רפואי העמק

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 16.08.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.08.2020 עד השעה 12:00

====================================================

מכרז פומבי:  72-04/20מ

יחידה: מ.ר קפלן

עבודות: ביצוע מערכות ביטחון בבניין אשפוז ג'

תאריך פרסום: 12.08.2020

סיור קבלנים יתקיים ביום 24.08.2020 בשעה 10:00
מיקום: בי"ח קפלן אודיטוריום בבניין אשפוז א' , כניסה משער חבצלת

מועד אחרון להגשה: 16.09.2020 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

מודעה

===================================================

מכרז פומבי:  72-03/20מ

יחידה: מ.ר שניידר

עבודות: ביצוע החלפת שקעים ותקעים של גזים רפואיים לפי תקן ENV

תאריך פרסום: 12.08.2020

סיור קבלנים יתקיים ביום 24.08.2020 בשעה 10:00
מיקום: בי"ח שניידר , משרד מח' אחזקה

מועד אחרון להגשה: 07.09.2020 16.09.2020 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

מודעה

תיקון מודעה

===================================================

מכרז פומבי מס' 28-114/2020

ביצוע עבודות הנגשת תאי שירותים במחלקות אשפוז

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 06.08.2020

סיור ספקים ייערך ביום ראשון 16.08.2020 בשעה 11:00, בכניסה למחלקת אחזקה. ההשתתפות בסיור קבלנים הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 13.08.2020 עד השעה 14:00

שרותי אשפוז 1

שרותי אשפוז 2

שרותי אשפוז 3

שרותי אשפוז 4

מכתב הבהרה מס' 1 - מיום 10.08.2020

===================================================

מכרז פומבי מס' 20-69/2020

ר' פ' לאספקת ארוחות צהדרין ממצוננות (בשל - צנן) עבור מרכז רפואי רבין (על אתריו השונים)

יחידה: מרכז רפואי רבין

תאריך פרסום: 06.08.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.08.2020 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

===================================================

מכרז פומבי מס' 29-26/2020

ביצוע עבודות מיזוג אויר בבית מרקחת שבמרכז שניידר לרפואת ילדים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי שניידר

תאריך פרסום: 29.07.2020

ביום שלישי 04.08.2020 ייערך סיור קבלנים בשעה 13:00 במקום ביצוע העבודות

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 09.08.2020 עד השעה 09:00

מכרז פומבי מס' 24-20-20

אספקה שירותי תחזוקה שוטפים בתחום האלומיניום

יחידה: המרכז הרפואי סורוקה

תאריך פרסום: 23.07.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 2.8.2020 עד השעה 14:00

מכרז פומבי מס' 26-11-20

שרותי קבלן בית לביצוע עבודות תחזוקה למתקני חשמל

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 19.07.2020

סיור קבלנים (השתתפות רשות) ייערך ביום 28.07.2020 בשעה 12:30 במרכז רפואי העמק, רחוב שד' יצחק רבין 21 עפולה, משרד מהנדס בית החולים בנין 8 קומה 2.

לבירורים: 04-6494258

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 04.08.2020 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים

===================================================פניה לקבלת הצעות מכרז מס' 26-09-20

מכירת ציוד מרפאת שיניים משומש

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 15.07.2020

מסמכי המכרז


מכרז פומבי מס' 26-06-20

עבודות אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות לייצור מים מטופלים

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 09.07.2020

סיור קבלנים ראשון ייערך ביום 19.07.2020 בשעה 09:30

סיור שני- ביום ד', ה29/07/20- בשעה 10:00 .

מקום המפגש בשני הסיורים: מרכז רפואי העמק, רחוב שד' יצחק רבין 21 עפולה, משרד מהנדס בית החולים בנין 8 קומה 2. 

ההשתתפות באחד מהסיורים לעיל לפחות הינה חובה

לבירורים: 04-6494258

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 23.07.2020 4.8.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

תנאים כלליים להתקשרות עם קבלנים

מודעה מעודכנת

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים שני מיום 29.7.2020

HG-MODEL

מענה לשאלות הבהרה מיום 12.08.2020


מכרז / חוזה 28-105-20

לביצוע שיפוץ עמוק ושדרוג חדר ניתוח מס' 5 בבית חולים מאיר בכפר סבא

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 06.07.2020

סיור קבלנים (השתתפות חובה) ייערך ביום 09.07.2020 בשעה 14:30 כניסה למחלקת אחזקה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 16.07.2020 עד השעה 14:00

מכרז פומבי 28-111/2020

אספקת שירותי התקנה ותחזוקה של מערכות ומתקני גילוי אש תוצרת טלפייר גלאי אש וגז בע"מ

היחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 16.06.2020

מסמכי מכרז מעודכנים

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 20-07/2020

אספקה והתקנה של מאחזי יד/מעקות במרכז הרפואי רבין של שירותי בריאות כללית 

יחידה: מרכז רפואי רבין

תאריך פרסום: 11.06.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.6.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי 29-05/2020

עבודות מזדמנות בתחום השיפוצים והבינוי עבור מרכז שניידר לרפואת ילדים של שירותי בריאות כללית 

יחידה: מרכז רפואי שניידר

תאריך פרסום: 09.06.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 21.6.2020 09.07.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי 26-04-20

לאספקת כורסאות מלווה 

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 02.06.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 17.6.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 17.06.2020

מכרז פומבי 61-02/2020

הקמה, תפעול וניהול של חנות עזר למוצרי שיקום במכרז רפואי גריאטרי בית רבקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי גריאטרי בית רבקה

תאריך פרסום: 01.06.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.6.2020  01.07.2020 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז

מסמכי המכרז המשך + הסכם

מודעה מיום 15.06.2020

מכרז פומבי 24-15/20

למתן שירותי הסעת מטופלים באמבולנסים עבור המרכז סורוקה

יחידה: המרכזה רפואי סורוקה

תאריך פרסום: 26.05.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 4.6.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מכרז פומבי 26-03-20

לביצוע עבודות מיזוג אויר החלפת מגדלי קירור 350 טון קירור

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 21.05.2020

סיור קבלנים (השתתפות חובה) ייערך ביום 03.06.2020 בשעה 10:00 במ.ר העמק בניין 8 קומה 2 חדר המהנדס.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.06.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי 26-01-20

להצבה ופינוי של מכולות לאיסוף פסולת יבשה / פסולת בניין/ גזם

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 21.05.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 10.06.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי 28-104/20

לאספקת כלי אוכל ממלמין

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 21.05.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 07.06.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי 28-102/20

לאספקת סכו"ם

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 21.05.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 07.06.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי 29-02/20

ביצוע עבודות פירוק, בניה ומערכות בבית המרקחת

יחידה: מרכז רפואי שניידר

תאריך פרסום: 17.05.2020

מועד סיור הקבלנים: 24.5.2020 בשעה 10:00

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.5.2020 03.06.2020 עד השעה 12:00

===================================================

מכרז פומבי 28-103-20

ביצוע עבודות אספקה והתקנה של מערכת אספקת חמצן מצוברים

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 27.04.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  04.05.2020 17.05.2020 עד השעה 13:00

מענה לשאלות הבהרה מיום 20.05.2020

=====================================================

מכרז פומבי 20-63/2019 (פ' ב') 

ביצוע עבודות מיזוג אוויר החלפת מגדל קרור אלף טון בגג בנין ניתוחים עבור מרכז רפואי רבין 

יחידה: מרכז רפואי רבין

תאריך פרסום: 23.04.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  18.05.2020 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

כתב כמויות

מפרט

תרשים

נוהל העסקת קבלנים

נספח בטיחות

======================================================================מכרז פומבי 20-33/2019-

למתן שירותי הדברה תברואית

יחידה: מרכז רפואי רבין

תאריך פרסום: 12.03.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  25.03.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 7.4.2020 5.5.2020 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

הודעה דחייה  

==============================================================

מכרז פומבי 28-101/20

אספקת מסננים למערכות מיזוג אוויר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 20.02.20

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  05.03.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.03.2020 בשעה 14:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 16.03.2020

==========================================================================

הזמנה לסיוע לחולים אונקולוגיים במרכז רפואי סורוקה בבאר שבע בהתאמה של פאות
יחידה: בי"ח סורוקה

תאריך פרסום: 02.02.2020

מודעה

===================================================


מכרז פומבי  24-01/2020 פניה לקבלת מידע הקמת מתקן חניה רובוטי 
יחידה: בי"ח סורוקה

תאריך פרסום: 02.02.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  20.02.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 01.03.2020 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

===================================================מכרז פומבי 65-10/19

ביצוע עבודות פירוק , בניה ומערכות במחלקת ריפוי בעיסוק
יחידה: בי"ח גהה

תאריך פרסום: 31.12.2019

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  13.01.2020 20.01.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.01.2020 27.01.2020 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

הבהרה מס' 1

רשימת תוכניות

שער כניסה

פרוטוקול סיור מציעים

נספח גינון

תוכניות

תוכניות

הבהרה מס' 3 - עדכון מועדים

הבהרה מס' 5

הבהרה מס' 6


=====================================================================מכרז פומבי 28-111/19 -

אספקת שירותי תחזוקה למערכות ומתקני קירור והקפאה עבור המרכז הרפואי מאיר והמרכז הגריאטרי שברחוב גלר כפר סבא

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 28.11.2019

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  11.12.2019 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 31.12.2019 בשעה 14:00

מסמכי המכרז

מודעה

מכרז פומבי 28-107/19 -

אספקת שירותי תחזוקה שוטפים בתחום האלומיניום, מסגרות וזגגות עבור המרכז הרפואי מאיר והמרכז הגריאטרי שברחוב גלר כפר סבא

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 28.11.2019

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  11.12.2019 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 31.12.2019 בשעה 14:00

מסמכי המכרז

מודעה

מכרז פומבי 28-109/19 -

לאספקת שירותי ריתוך צנרת מיזוג אוויר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 28.11.2019

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  11.12.2019 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 31.12.2019 13.01.2020 בשעה 14:00

מסמכי המכרז

מודעה

עידכון מודעה - הארכת מועד ההגשה

נספח 6 - תנאי הסכם כלליים לידיעה בלבד (אין צורך להגיש)

מכרז פומבי 28-114/19 -

לאספקת שירותי צבעות עבור המרכז הרפואי מאיר והמרכז הגריאטרי שברחוב גלר בכפר סבא

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 28.11.2019

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  11.12.2019 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 31.12.2019 בשעה 14:00

מסמכי המכרז

מודעה

נספח 6 - תנאי הסכם כלליים לידיעה בלבד (אין צורך להגיש)

מענה לשאלות הבהרה מיום 16.12.2019

מענה לשאלות הבהרה מס'2 מיום 22.12.2019

מכרז פומבי 28-112/19 -

לאספקת שירותי תחזוקה למערכות ומתקני חשמל מתח נמוך מאוד

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 28.11.2019

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  11.12.2019 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 31.12.2019 בשעה 14:00

מסמכי המכרז

מודעה

נספח 6 - תנאי הסכם כלליים לידיעה בלבד (אין צורך להגיש)

מענה לשאלות הבהרה מיום 16.12.2019

מכרז פומבי 65-05/19 -

הקמה, תפעול וניהול של בית קפה חלבי המהווה מרכז הכשרה שיקומי במרכז לבריאות הנפש גהה של שירותי בריאות כללית

יחידה: המרכז לבריאות הנפש גהה

תאריך פרסום: 24.10.2019

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  10.11.2019 עד השעה 13:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 19.11.2019 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

הסכם

חוזר מינהל הרפואה

מודעה

עדכון מודעה

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2

מכרז פומבי 24-50-19 -

לביצוע עבודות להטיית תשתיות - מיזוג אויר (פגיה חדשה ממוגנת)

יחידה: מ.ר סורוקה 

תאריך פרסום: 13.10.2019

סיור קבלנים ביום 24.10.2019 בשעה 12:30

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  27.10.2019 בשעה 13:00

מועד אחרון להגשת הצעה: 03.11.2019 בשעה 14:00

מסמכי המכרז

תרשים מס' 1

תרשים מס' 2

תרשים מס' 3

מפרט הטיית תשתיות מים קרים וחמים

נספח בטיחות גנרי לקבלן שאינו קבלן בנייה

כתב כמויות

מודעה

הבהרה מס' 1

==============================================================

מכרז פומבי 24-49-19 -

לביצוע עבודות להטיית תשתיות אינסטלציה (פגיה חדשה ממוגנת)

יחידה: מ.ר סורוקה 

תאריך פרסום: 13.10.2019

סיור קבלנים ביום 24.10.2019 בשעה 12:30

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  27.10.2019 בשעה 13:00

מועד אחרון להגשת הצעה: 03.11.2019 בשעה 14:00

מסמכי המכרז

מפרט טכני מיוחד פרק 57

נספח בטיחות גנרי לקבלן שאינו קבלן בנייה

תכניות - רשת חוץ

תכניות - פירוקים

כתב כמויות

==========================================================

מכרז פומבי 24-51-19 -

עבודות תחזוקה שנתיות לדלתות אש ברחבי המרכז הרפואי סורוקה

יחידה: מ.ר סורוקה 

תאריך פרסום: 02.10.2019

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  29.10.2019 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעה: 05.11.2019 בשעה 14:00

מסמכי המכרז

נספח בטיחות גנרי לקבלן שאינו קבלן בנייה

מודעה

מודעה בשפה הערבית

=====================================================================מכרז פומבי 28-106/19 - אספקת שרותי הסעות חולים באמבולנס

יחידה: מ.ר מאיר 

תאריך פרסום: 05.09.2019

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  19.09.2019 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעה: 24.10.2019 בשעה 14:00

מודעה

מסמכי מכרז

מענה לשאלות הבהרה

=====================================================================מכרז פומבי 28-105/19 - תכנון , יצור , אספקה, התקנה ואחזקה של ריהוט משרדי

יחידה: מ.ר מאיר 

תאריך פרסום: 21.08.2019

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  05.09.2019 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעה: 22.09.2019 בשעה 14:00

מודעה

מסמכי מכרז

מכתב הבהרה מס' 1

=====================================================================מכרז פומבי 61-12/19 - ביצוע עבודות תחזוקת בטיחות אש בקומת המרתף וקומת הגג

יחידה: מ.ר בית רבקה

תאריך פרסום: 08.08.2019

סיור קבלנים : 19.08.2019 בשעה 14:00 במקום ביצוע העבודות.

טלפון לבירורים: 03-7425527

הגשת שאלות הבהרה 28.08.2019 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעה: 10.09.2019 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול מציעים

=====================================================

מכרז פומבי 28-104/19 - לאספקת שירותי גינון ואחזקת גינות

יחידה: מ.ר מאיר 

תאריך פרסום: 08.08.2019

סיור קבלנים : 19.8.2019 בשעה 10:00 בכניסה לבנין סטולברג

טלפון לבירורים: 09-7472569 (מיטל נהרי)

הגשת שאלות הבהרה 25.08.2019 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעה: 10.09.2019 בשעה 14:00

מסמכי המכרז

================================================================
מכרז פומבי 21-09/19 - אספקה, התקנה ואחזקת מערכת RO מרכזית

יחידה: בי"ח כרמל

תאריך פרסום: 07.08.2019

סיור קבלנים : 18.8.2019 בשעה 09:00 במשרדי מהנדס בי"ח כרמל

טלפון לבירורים: 052-5520172

הגשת שאלות הבהרה 25.08.2019 בשעה 12:00

מודעה
טופס השתתפות
תנאים כלליים
מסמכי מכרז
מפרט טכני
=====================================================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא "שרות טכני למתקני כלורדיאוקסיד מתוצרת PROMINET" עם חברת "טרייטל הנדסה כימית בע"מ" להלן: ("טריילטל") , בהיותו למיטב ידיעתנו, ספק יחיד בנושא זה.

יחידה: בי"ח סורוקה

תאריך פרסום: 07.08.2019

מועד אחרון להסתייגות: 26.08.2019

מודעה
=======================================================================מכרז פומבי 05-06/19 - עבודות הקמת מרפאת נאות פרס ושיפוץ מרפאת בנימין בראון, עבור מרחב חיפה גליל מערבי ובי"ח כרמל של שירותי בריאות כללית

יחידה: בי"ח כרמל + מרחב חיפה גליל מערבי

תאריך פרסום: 15.07.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 11.08.2019 בשעה 12:00

הגשת שאלות הבהרה 30.07.2019 בשעה 14:00

מסמכי המכרז

בקשה להשתתפות במכרז

סל מס' 1 - תכניות מפרטים ותמונות - נאות פרס
נספח יד' 1- כתב כמויות - נאות פרס

סל מס' 2 - תכניות מפרטים ותמונות - בנימין בראון

נספח יד' 2 - כתב כמויות - בנימין בראון
מודעה

=======================================================================          הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי אחזקה, התקנות, אספקת חלפים וציודים למערכות מטבח תוצרת פלב"ם. חברת שירותי גולן בע"מ. 

יחידה: בי"ח לוינשטיין 

תאריך פרסום: 11.07.2019

מועד אחרון להסתייגות: 31.07.2019

מודעה

=================================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד "אורד מערכות בקרה בע"מ" (להלן: "הספק")
בנושא: שירות אספקה של חלקי מערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת  SIEMENS (cerberus לשעבר)

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 10.07.2019

מועד אחרון להסתייגות: 30.07.2019

מודעה

=======================================================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד "אורד מערכות בקרה בע"מ" (להלן: "הספק")
בנושא: שירות התקנה ותחזוקה של מערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת SIEMENS (cerberus לשעבר)

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 10.07.2019

מועד אחרון להסתייגות: 30.07.2019

מודעה
=======================================================================
פנייה לקבלת הצעות 30-04/2019 הקמת והפעלת קפיטריה בביה"ח יוספטל באילת

יחידה: בי"ח יוספטל ואזור אילת

תאריך פרסום: 04.07.2019

כנס מציעים : 16.07.2019 18.8.2019 בשעה 09:00 (פרטים במסמכי המכרז)

מועד אחרון להגשת הצעה: 20.08.2019 05.09.2019 19.09.2019 בשעה 12:00

הודעה על קיום סיור בתאריך 15.8.19
מסמכי מכרז
מודעה
עדכון מודעה
עדכון מודעה

=======================================================================

מכרז פומבי 30-03/2019 השכרת נכס שישמש כמוקד טלפוני באילת לרבות ביצוע עבודות התאמה

יחידה: בי"ח יוספטל ואזור אילת

תאריך פרסום: 04.07.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 31.07.2019 בשעה  12:00 המכרז בוטל

הודעת ביטול המכרז
מסמכי מכרז
מפרט דרישות
מפרט בינוי
מודעה

=======================================================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד "טרייטל הנדסה כימית בע"מ" (להלן: "הספק")
בנושא: עמודות שרף למים נטולי מלחים 

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 02.07.2019

מועד אחרון להסתייגות: 22.07.2019

מסמכי מכרז
=======================================================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד "אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ" (להלן: "הספק")בנושא: גילי אש מתוצרת חברת johnson controls  (להלן: "היצרן").

יחידה: בי"ח שניידר

תאריך פרסום: 25.06.2019

מועד אחרון להסתייגות: 16.07.2019

מסמכי מכרז

=======================================================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא: השכרת מערכת אוטומטית לניהול טקסטיל עם חברת "פוליטקס טכנולוגיות בע"מ להלן : ("פוליטקס")

יחידה: בי"ח יוספטל

תאריך פרסום: 24.06.2019

מועד אחרון להסתייגות: 15.07.2019

מסמכי מכרז
חוות דעת
=======================================================================

מכרז פומבי מס' 61-07/19 ביצוע עבודות במערכת אספקת מים חמים

יחידה: בי"ח בית רבקה

תאריך פרסום: 24.06.2019

סיור קבלנים : 1.7.2019 בשעה 11:00 - חלה חובת השתתפות בסיור

שאלות ניתן להגיש עד ליום 7.7.2019 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 

15.07.2019

22.07.2019 בשעה 12:00 14:00

 מודעה

מסמכי מכרז
פרוטוקול סיור קבלנים
הבהרה מס' 2
הבהרה מס' 3
====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספר יחיד בנושא: אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למכונות ומערכות מטבח תוצאת פלב"ם 2008 אגש"ח בע"מ

יחידה: בי"ח מאיר

תאריך פרסום: 18.06.2019

מועד אחרון להסתייגות: 07.07.2019

מסמכי מכרז

====================================

מכרז מס' 29-07/2019- בקשה לקבלת מידע בדבר מחסן להשכרה

יחידה: בי"ח שניידר

תאריך פרסום: 18.06.2019

מועד אחרון לשאלות: 24.6.2019

מועד אחרון להגשת הצעות:  30.06.2019 בשעה 12:00

מודעה
מסמכי מכרז

מכרז פומבי מס' 61-4/19 - ביצוע עובדות תחוזקת בטיחות אש בקומת המרתף וקומת הגג

המכרז בוטל

יחידה: בי"ח בית רבקה

תאריך פרסום: 05.06.2019

מועד אחרון להגשת הצעות:  27.06.2019 בשעה 12:00

 הודעה על ביטול הליך המכרז
מודעה
מסמכי מכרז
הבהרה חשובה

מכרז פומבי מס' 65-6/19 - ביצוע עבודות פירוק, בניה ומערכות במחלקה ג'

יחידה: בי"ח גהה

תאריך פרסום: 05.06.2019

מועד אחרון להגשת הצעות:  30.06.2019 04.07.2019 בשעה 12:00

מסמכי מכרז
מודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספר יחיד בנושא: מתן תחזוקה עבור מערכת תורנויות רופאים  

יחידה: בי"ח סורוקה

תאריך פרסום: 03.06.2019

מועד אחורון להסתייגות: 23.06.2019

מסמכי מכרז

====================================

מכרז פומבי 26-13/19

אספקת שרותי שינוע דגימות מעבדה

יחידה: בי"ח העמק

תאריך פרסום: 30.05.19

כנס מציעים: 16.6.2019 בשעה 11:00 

טלפון לבירורים: 04-6494203

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23.06.2019 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות02.07.2019 עד השעה 12:00

מודעה

 

====================================

מכרז פומבי 24-28/19

ביצוע עבודות התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש במחלקות מנהל, מחלות זיהומיות, דוודים ומשרדי אחזקה  

יחידה: בי"ח סורוקה

תאריך פרסום: 29.05.19

כנס מציעים: 18.6.2019 בשעה 10:00 

טלפון לבירורים: 08-6403398

מועד אחרון להגשת הצעות30.06.2019 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

מודעה

מפרט טכני

כתב כמויות

כתב כמויות - בינארית

מענה לשאלות הבהרה מיום 27.06.2019

========================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תיקון ותחזוקת גורסי סירים מדגם vernacare עם "שרות גיל" (להלן" "החברה") - עבור מרכז רפואי קפלן

מועד אחרון להסתייגות 16.06.2019

מודעה

 

========================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא ריצוף פאנלים ואקסומים  עם חברת פיוג'ן (להלן" "החברה") 

עבור מרכז רפואי בלינסון  

מועד אחרון להסתייגות 12.06.2019

מודעה

חוות דעת

=========================================== 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי תחזוקה, התקנות ואספקת חלפים למערכות גילוי וכיבוי אש  עם חברת אורד (להלן" "החברה") 

עבור מרכז רפואי בלינסון  

מועד אחרון להסתייגות 10.06.2019

מודעה

========================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי תחזוקה, התקנות ואספקת חלפים למערכות גילוי וכיבוי אש ולחצני מצוקה עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ (להלן" "החברה")  עבור מרכז רפואי בלינסון  

 

מועד אחרון להסתייגות 09.06.2019

מודעה

 =======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות לתוכנת קולגרף וקולגרף סינון יילודים עם " מרוז מערכות תוכנה בע"מ (להלן: "מרוז מערכות תוכנת בע"מ)עבור מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות 29.05.2019

=======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות ותחזוקת "קליקס דוס" בחטיבת מיילדות וגניקולוגיה עם "מרקם הפקות בע"מ"עבור מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות 29.05.2019

=======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מתן שירות שדרוג מערכת קמיליון עם אלעד פתרונות מחשוב בע"מ (להלן: "אלעד פתרוות מחשוב בע"מ)עבור מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות 29.05.2019

מודעה

=======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מתן שירות למערכות : תורנויות רופאים ובקרה ושליטה לניהול היסעים, שפותחו ע"י חברת מקשת מערכות מידע בע"מ (להלן: "מקשת מערכות מידע בע"מ") עבור מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות 29.05.2019

מודעה

==================================מכרז פומבי מס':  21-03/2019

 

עבודות לשיפוץ מחלקת כלי דם

יחידה: בי"ח כרמל

תאריך פרסום: 05.05.19

כנס מציעים: 14/05/2019 בשעה 12:00 בי"ח כרמל רחוב מיכל 7 חיפה, במשרד מהנדס בית החולים - ההשתתפות הינה חובה.

טלפון לבירורים: 054-7702234

מועד אחרון להגשת הצעות06.06.2019 עד השעה 12:00

מודעה

הזמנה
בקשה להשתתף במכרז

כתב כמויות

מפרט טכני

תנאים כלליים

תכניות ורשימות

========================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ותיקון בתחום בקרת מבנה (חשמל, מים, גזים) ובקרת מיזוג אוויר עם חברת יישומי בקרה בע"מ" (להלן" "החברה")  -  עבור מ.ר סורוקה

 

מועד אחרון להסתייגות 06.05.2019

מודעה

מכרז פומבי מס':  28-103/2019

למתן שירותי הסעה במוניות ולמתן הרשאה להפעלת תחנת מוניות בשטח המרכז הרפואי מאיר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 04/04/2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 30.04.2019 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות13.05.2019 עד השעה 14:00

מסמכי המכרז

מודעה

הבהרה מס' 1

מכרז פומבי מס':  28-101/2019

לאספקת כלים חד פעמיים במ.ר מאיר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 04/04/2019

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 28.04.2019 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות12.05.2019 עד השעה 14:00

מסמכי המכרז

מודעה

 מכתב הבהרה מס' 1

מכרז פומבי מס':  20-08/2019 (ב)

ביצוע עבודות  שיפוץ מסדרון מזרחי במלר"ד ובקומת מרכז האנרגיה בבי"ח בילינסון פ"ת

יחידה: המרכז הרפואי בילינסון

תאריך פרסום: 04/04/2019

כנס מציעים: 14/04/2019 בשעה 10:00 חדר ישיבות במחלקת האחזקה אשר בחצר קפלן (קומת כניסה) במשרדי המזמין - המרכז הרפואי רבין, ברחוב ז'בוטינסקי 39 פתח תקוה.

ההשתתפות הינה חובה.

מועד אחרון להגשת הצעות12/05/2019 עד השעה 12:00

מודעה בעיתון

מסמכי מכרז

מפרט קרינה

מפרט מיוחד

נספח שרותי קבלון ראשי

נספח בטיחות

תנאים כלליים

כתב כמויות

תוכניות - מסמך מקדים

הבהרה מס' 1

 

========================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי אחזקה, התקנות, אספקת חלפים וציודים למערכות האוויר הדחוס של חברת "אוטומציה ירוחם ושות' בע"מ" (להלן" "החברה")

עבור בי"ח לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 30.04.2019

מודעה

==========================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה לגנרטורים תוצרת קטרפילר עם חברת "טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ" (להלן" "החברה")

עבור מ.ר מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 18.04.19 

מודעה

===========================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות ותחזוקה והתקנה של ציוד מתוצרת חברת GUNNEBO עם חברת "אותות אלקטרוניקה בע"מ" (להלן" "החברה")

עבור מ.ר סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 14.04.19 

מודעה

 

=============================================

בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למכונות ומערכות מטבח תוצרת חב' Hallde עם חברת עמיר צבר ייצור ויבוא בע"מ (להלן" "החברה")

מועד אחרון להסתייגות: 04.04.19 

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תחזוקה ארונות חימום נוזלים ושמיכות עם חברת מדלייף בע"מ (להלן: "מדלייף בע"מ) , עבור מ.ר סורוקה.

מועד אחרון להסתייגות: 03.04.19

מודעה
========================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא עבודות טיפול שנתי במערכות מתח גבוה מתוצרת "שניידר אלקטריק ישראל בע"מ" עם  "שניידר אלקטריק ישראל בע"מ",  עבור מ.ר קפלן.

מועד אחרון להסתייגות: 31.3.19

מודעה
==========================================
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תמיכה ושירות לתוכנת forcast planer  עם חברת עגן טק בע"מ  (להלן: "עגן טק בע"מ"), עבור מ.ר סורוקה.

מועד אחרון להסתייגות: 18.3.19

מודעה
==========================================
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תחזוקת מקררי שימור קראוגניים עם חברת מקסימה מדיקל בע"מ (להלן: "מקסימה מדיקל בע"מ"), עבור מ.ר סורוקה.

מועד אחרון להסתייגות: 18.3.19

מודעה

מועד אחרון להסתייגות: 18.3.19

מודעה

========================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכת עיקור תוצרת Sterrad עם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון מדיקל ישראל. 

עבור מ.ר מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 18.3.19

מודעה

==========================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי  אחזקה, התקנות, אספקת חלפים וציודים למשאבות החום של חברת אורן ציוד חימום בע"מ. עבור בי"ח לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 14.3.19

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת שירותח תחזוקה, התקנות ואספקת חלפים למדיחי הכלים התעשייתיים תוצרת WEXIODISK (שבדיה), דגם WD-4, עם חברת קצב מוצרי גומי טכניים    (1987) בע"מ. עבור בי"ח לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 14.3.19

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למגדלי קירור תוצרת מגדלי קירור שרון (מס' 2 1985) בע"מ עם חברת מגדלי קירור שרון (מס' 2 1985) בע"מ (להלן: "החברה") עבור מרכז רפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 10.3.19

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות כיבוי אש תוצרת SIEMENS עם אורד מערכות בע"מ (להלן: "החברה") עבור בית החולים שלוותה

מועד אחרון להסתייגות: 10.3.19

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות למערכות גילוי עשן מדגם אלגורקס תוצרת Siemens עם " אורד בע"מ"

עבור המרכז הרפואי קפלן

מועד אחרון להסתייגות: 28.2.19

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי אחזקה, התקנות, אספקת חלפים וציודים למערכת מסנני מי רשת של חברת עמיעד מערכות מים בע"מ (להלן: "החברה") עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 28.02.19

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה ושירות למערכות UPS תוצרת חברת "גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ" עם חברת "סולר אדג טכנולוגיות בע"מ "להלן: ("סולר אדג טכנולוגיות בע"מ")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 20.2.19

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מערכת התורמת להנגשת המרחב למבקרים ומטופלים עם עיוורון בהגעה ובהתמצאות ברחבי המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, עם חברת Right Hear (להלן: "זיקיתאפ בע"מ")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 12.2.19

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי אחזקה, התקנות, אספקת חלפים וציודים למערכות הגזים הרפואיים של חברת זילברמן טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה") עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 12.02.19

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי אחזקה, התקנות, אספקת חלפים וציודים למערכות הוואקום של חברת אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ (להלן: "החברה") עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 12.02.19

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי אחזקה, התקנות, אספקת חלפים וציודים למערכות האל-פסק של חברת אביאם מערכות בע"מ (להלן: "החברה") עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 12.02.19

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא הפעלה יחידנית וקבוצתית של חולים מרותקים, באמצעות כלים מוסיקליים, המותאמים לאנשים עם מוגבלויות קשות באמצעות מורים למוסיקה, שהוכשרו לכך במיוחד עם חברת אימאג'ין (להלן: "אימאג'ין") עבור בית החולים סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 29.1.19

מודעה
פרופיל החברה

 

 ========================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי אחזקה, התקנות, אספקת חלפים וציודים למערכות ההכלרה של חברת טרייטל הנדסה כימית בע"מ (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 24.1.19

מודעה

מכרז פומבי מס': 24-49/18

ביצוע עבודות  שיפוץ מעבדות גנטיות במרפאות חוץ

יחידה: המרכז הרפואי סורוקה

תאריך פרסום: 06.01.2019

סיור קבלנים : 10.01.2019 בשעה 10:00 במחלקת הנדסה ואחזקה בסורוקה

טלפון לבירורים: 050-7722717

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 15.1.2019 עד השעה 16:00

מועד אחרון להגשת הצעות21.1.2019 עד השעה 10:00

מודעה

 

 

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי אחזקה, התקנות, אספקת חלפים וציודים למערכת בקרת מבנה של חברת ארדן קונטרול - טק בע"מ (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 22.1.19

מודעה

 

 

מכרז פומבי מס': 24-52/18

ביצוע עבודות  התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש במחלקת פתולוגיה, גריאטריה, שיקום ובניין פנימיות

יחידה: המרכז הרפואי סורוקה

תאריך פרסום: 02.01.2019

סיור קבלנים : 10.01.2019 בשעה 13:00 במחלקת הנדסה ואחזקה בסורוקה

טלפון לבירורים: 050-7722717

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 14.1.2019 עד השעה 16:00

מועד אחרון להגשת הצעות21.1.2019 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שרות שנתי למערכת שילוט דיגיטלי ותחזוקת נגנים, של חברת MASTERVIEW (להלן: "אם.וי. מערכות בע"מ")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 16.1.19

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא טסטים לבדיקה פסיכולוגית תוצרת מספר מו"לים (מצ"ב רשימה בהצהרת ספק) עם חברת סייקטר בע"מ (להלן: "החברה")

עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 16.1.19

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות ותחזוקה למערכות קריאת אחות תוצרת "מינץ התקנות ושירותים בע"מ" עם חברת "מינץ התקנות ושירותים בע"מ להלן: ("מינץ התקנות ושירותים בע"מ") 

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה  

מועד אחרון להסתייגות: 9.1.19

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות ותחזוקת מעליות תוצרת חברת "כפיר מעליות" עם חברת "כפיר שירותי מעליות (1981) חברה בע"מ" להלן: (כפיר שירותי מעליות (1981) חברה בע"מ" )  

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה  

מועד אחרון להסתייגות: 9.1.19

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושאים הבאים: 

  1. מדידת נתוני חשמל (מתח, זרם, הספקים, תדר, מקדם הספק, עיוות הרמוני, שיא ביקוש, אנרגיה) ע"י מכשירי מדידה מסוג SATEC  המותקנים בביה"ח והצגתם בטבלאות וגרפים על ציר הזמן.

  2. דוחות שיא ביקוש לכל צרכן כולל דוח יומי,שבועי,חודשי.

  3. דוחות אנרגיה לכל מכשיר נמדד הכוללים דוחות צריכה יומי, שבועי, חודשי, שנתי או לפי תקופה נבחרת.

  4. אפשרות הפקת חשבון חשמל לכל מכשיר נמדד לפי תקופה (כולל למדידה מקבילה במתח גבוה מול חברת חשמל).

  5. רישום אירועי איכות חשמל (למכישים התומכים בכך) לפי תקן הבינלאומי EN50160 כולל דוח אירועים עם חתימת זמן לכל אירוע, רישום  צורת גל מתח וזרם לכל אירוע, דוח סטטיסטי לפי תקן המפרט את איכות החשמל של הצרכן הנמדד.

  6. רישום נתונים ברזולוציה גבוהה בגנראטורים, בהתאם לדרישות ואפיון הלקוח.

עם חברת "SATEC"  להלן: ("SATEC")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה  

מועד אחרון להסתייגות: 9.1.19

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא רכישת רכב חשמלי תפעולי המשמש כ"ניידת חולים"המאפשר הסעה של משנע+ 4 אנשים+ כסא גלגלים הנעה עם 3 גלגלים, חברת "כסלו רכב עזר" בע"מ  

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה  

מועד אחרון להסתייגות: 8.1.19

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מעבדת שינה במסגרת מחקר עם מעבדת שינה מילניום בע"מ (להלן: "מילניום")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה  

מועד אחרון להסתייגות: 7.1.19

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למשאבות ואקום תוצרת Becker עם חברת אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ  (להלן: "החברה")

עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 7.1.19

הודעה

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תיקון מיטות אשפוז חשמליות של חברת LINET עם חברת "דובר מכשור רפואי ומדעי" בע"מ (להלן: "דובר מכשור רפואי ומדעי" בע"מ")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה  

מועד אחרון להסתייגות: 30.12.18

הודעה

 =======================================

מכרז פומבי מס': 28-112/18

לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מערך הדחת כלים

יחידה: המרכז הרפואי מאיר

תאריך פרסום: 06.12.2018

סיור קבלנים (חובה): 16.12.2018 בשעה 10:00 הסיור ייערך בחדר ישיבות לוגיסטיקה לפרטים נוספים יש לפנות לגב' שולי נדב    054-2208706

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 18.12.2018 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות24.01.2019 עד השעה 14:00

מסמכי המכרז - מעודכנים ליום 07.01.2019

פרוטוקול כנס מציעים מיום 28.12.2018

תרשים

מענה לשאלות הבהרה מיום 07.01.2019

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מס' 3 - מיום 17.1.2019

תרשים מעודכן ליום 17.1.2019

 

 תאריך הגשת הצעות נדחה ליום 24.01.2019

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות אוורור וסינון אוויר תוצרת תעשיות בית-אל זכרון יעקב בע"מ עם חברת תעשיות בית-אל זכרון יעקב בע"מ (להלן: "החברה")

עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 24.12.18

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למדחסים תוצרת Blitz עם חברת אסולין קומפרסורים בע"מ (להלן: "החברה")

עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 24.12.18

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למרכזיות חמצן תוצרת קלינטיקה בע"מ עם חברת קלינטיקה בע"מ (להלן: "החברה")

עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 23.12.18

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה ושירות למערכות UPS מתוצרת "גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ עם "סולר אדג טכנולוגיות בע"מ" (להלן: "סולר אדג טכנולוגיות בע"מ")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 23.12.18

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירות לאוטוקלבים עם "טוטנאור בע"מ" (להלן: "החברה")

 עבור המרכז הרפואי קפלן

מועד אחרון להסתייגות: 20.12.18

מודעה

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות למדחסי אויר דגם בליץ עם "יוסי אסולין קומפרסורים בע"מ" (להלן: "החברה")

 עבור המרכז הרפואי קפלן

מועד אחרון להסתייגות: 20.12.18

מודעה

============================================

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירות בקרת מערכות מיזוג אויר עם "ישומי בקרה בע"מ" (להלן: "החברה")

 עבור המרכז הרפואי קפלן

מועד אחרון להסתייגות: 20.12.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכת גזים רפואיים, לוחות התראה, שקעי גזים שונים, בומים, פסי אספקה, עמודות וציוד משני תוצרת זילברמן טכנולוגיות בע"מ עם חברת זילברמן טכנולוגיות בע"מ  (להלן: "החברה")

 עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 16.12.18

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכת קריאת אחות מסוג Nightingle תוצרת מינץ התקנות ושירותים בע"מ, עם חברת מינץ התקנות ושירותים בע"מ  (להלן: "החברה")

 עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 16.12.18

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות תוצרת Hochiki America Corp. עם חברת סוילקו בע"מ  (להלן: "החברה")

 עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 16.12.18

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכת כריזה תוצרת Ramtel עם חברת מגלקום בע"מ (להלן: "החברה")

 עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 16.12.18

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת שירותי תחזוקה וחלפים למערכות בקרת מבנה באמצעות מערכות של  ROBERT; SIEMENS; SAUTER; ATOP; CONTROL MAESTRO HMI SHAW עם חברת ארדן קונטרול - טק בע"מ (להלן: "החברה")

 עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 04.12.18 

מודעה

מכרז פומבי מס': 28-111/18

תכנון אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות לטיפול במים בשיטת אוסמוזה הפוכה

יחידה: המרכז הרפואי מאיר

תאריך פרסום: 14.11.2018

סיור קבלנים (חובה): 21.11.2018 בשעה 10:30 (בכניסה לבניין מח' האחזקה)

איש קשר: טלי  053-7716582

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 28.11.2018 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות05.12.2018 עד השעה 14:00

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת שירותי תחזוקה וחלפים למערכות בקרת מבנה באמצעות מערכות של  +nipoint 32/64NT ;Picopoint;Uipoint  ותוכנת HMI מסוג UNiart ,עם חברת יישומי בקרה בע"מ (להלן: "החברה")

 עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 03.12.18 

מודעה

 

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מחיצות רחיצות אנטי בקטרליות עם מדטכניקה (להלן: "החברה") עבור המרכז הרפואי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 27.11.18    

הודעה
הצהרה ספק יחיד

 

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא ליווי יחידות המרכז הרפואי בנושא מיסוד והטמעה של ממשקי תקשורת, לשם שיפור הליכים שמטרתם מניעת תקלות ואירועים חריגים במעבר מידע רפואי בין הצוותים המטפלים, עם "פסיפס קידום מערכות בריאות" בניהולם של גיל רגב ואריאל להמן (להלן: "החברה") 

עבור המרכז הרפואי מאיר  

מועד אחרון להסתייגות: 26.11.18    

הודעה

מכרז פומבי מס': 28-110/18

ביצוע עבודות הרחבת מיון ילדים

יחידה: המרכז הרפואי מאיר

תאריך פרסום: 29.10.2018

סיור קבלנים (חובה): 01.11.2018 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 08.11.2018 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות15.11.2018 עד השעה 14:00

מסמכי מכרז

 

קול קורא -

 

הודעה על כוונה להתקשר בהסכם לביצוע פרוייקט משותף לרווחת ציבור היולדות במרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להגשת התקשרות דומה: 13.11.18       

הודעה

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות אל-פסק תוצרת Aviem Syatemes Ltd. עם חברת Aviem Systems Ltd.(להלן: "החברה") 

עבור המרכז הרפואי מאיר  

מועד אחרון להסתייגות: 12.11.18       

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה לגנרטורים תוצרת FG Wilson caterpillar) עם חברת   (Formerly F.K. Generators Ltd. ) F.K. Electra Ltd  (להלן: "החברה)

עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 12.11.18 

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למדחסים תוצרת HAUG Sauer Compressors עם חברת L.A. Engineering & Consuulting Ltd. (להלן: "החברה)

עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 12.11.18 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה לאוטוקלאבים תוצרת Getinge Group עם חברת Medechnica Ltd (להלן: "החברה") 

עבור המרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 12.11.18 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תוכנת GeneMarker - פענוח תוצאות אבחון טרום לידתי עם SoftGenetics, LLC 

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 6.11.18 

הודעה

 מכרז פומבי מס': 28-108/18

ביצוע עבודות בינוי ומערכות להרחבת יולדות ג'

יחידה: המרכז הרפואי מאיר

תאריך פרסום: 15.10.2018

סיור קבלנים (רשות): 17.10.2018 בשעה 09:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 24.10.2018 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות31.10.2018 עד השעה 14:00

מסמכי מכרז

 

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת שירותי תחזוקה, התקנות ואספקת חלפים למערכת כריזה RAMTEL עם חברת מגלקום בע"מ (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 31.10.18

מודעה

============================================ 

מכרז פומבי מס': 24-42/18

ביצוע עבודות איטום גגות חדרי ניתוח

יחידה: המרכז הרפואי סורוקה

תאריך פרסום: 10.10.2018

סיור קבלנים: 18.10.2018 בשעה 12:30

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 25.10.2018 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה01.11.2018 עד השעה 15:00

מודעה

 

=============================================

מכרז פומבי מס': 26-13/18

ביצוע עבודות שיפוץ מעליות

יחידה: המרכז הרפואי העמק

תאריך פרסום: 04.10.2018

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23.10.2018 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה06.11.2018 עד השעה 12:00

מודעה

=============================================מכרז פומבי מס': 26-11/18

ביצוע עבודות מיזוג אוויר במעבדה הגנטית 

יחידה: המרכז הרפואי העמק

תאריך פרסום: 04.10.2018

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23.10.2018 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה06.11.2018 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

============================================= 

מכרז פומבי מס': 26-10/18

ביצוע עבודות שיפוץ המעבדה הגנטית 

יחידה: המרכז הרפואי העמק

תאריך פרסום: 04.10.2018

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23.10.2018 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה06.11.2018 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

 

 

מכרז פומבי מס': 1003/18

מתן שירותי הסעות עבור המרכז הרפואי קפלן

יחידה: המרכז הרפואי קפלן

תאריך פרסום: 13.9.2018

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 3.10.2018 עד השעה 16:00

מועד אחרון להגשה25.10.2018 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

תשובות לשאלות הבהרה

 

מכרז פומבי מס': 28-107/18

ביצוע עבודות בינוי וחשמל ביחידה לאיכות וניהול סיכונים

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 12.9.2018

סיור קבלנים - רשות: 13.9.18 עד השעה 11:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 20.9.2018 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשה3.10.2018 עד השעה 14:00 

מסמכי מכרז

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות תוצרת Iseco עם חב' קצב מוצרי גומי טכניים (1987) בע"מ (להלן: "החברה")

עבור מרכז רפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 12.9.18

 הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תמיכה במערכת ביטחון אמת ובציוד הקיים (בקרים + קוראי HID) של חברת מגדלור זמן אמת בע"מ והרחבת התקנה בקרים וקוראים (Mifare, Hid) המתחברים למערכת זו   

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 6.9.18

 הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מתחם המתנה חוויתי, מדעי, מוזיאלי, עבור מטופלים במיון ילדים סורוקה, עם פארק קארסו למדע- באר שבע  

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 6.9.18

הודעה  

מכרז פומבי מס': 28-105/18

ביצוע עבודות הקמת תאורת חוץ ועבודות פיתוח בכניסה למיון ילדים

יחידה: 

מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 15.08.2018

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה : 28.08.2018
עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה04.09.2018  06.09.2018 עד השעה 14:00 

מודעה

 מסמכי מכרז

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא הכנת תשתית למערכת תמיסות מרכזית עם אקווטק (להלן: "החברה")

עבור מרכז רפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 3.9.18

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת שירות וחלפים למכשירי קשר מתוצרת חברת יהודה טל תקשורת בע"מ עם חברת יהודה טל תקשורת בע"מ (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 29.08.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות אל פסק תוצרת גמאטרוניק (חטיבה של סולר אדג טכנולוגיות בע"מ) עם  חברת סולר אדג טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה")

עבור מרכז רפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 28.08.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות כיבוי אש תוצרת SIEMENS עם  חברת אורד מערכות בע"מ (להלן: "החברה")

עבור מרכז רפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 28.08.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות תוצרת Miele עם  חברת יגב בע"מ (להלן: "החברה")

עבור מרכז רפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 28.08.18

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות מיזוג אוויר וקירור תוצרת Trane עם  חברת טי.איי. פתרונות ישראל בע"מ (להלן: "החברה")

עבור מרכז רפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 28.08.18

מודעה

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירותי תחזוקה למערכות אוטוקלאבים תוצרת Tuttnauar עם  חברת טוטנאור בע"מ (להלן: "החברה")

עבור מרכז רפואי מאיר

מועד אחרון להסתייגות: 28.08.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות ואספקת חלפים למכשירי שתיה קרה וחמה תוצרת שטראוס עם  חברת שטראוס מים בע"מ (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 23.08.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות ותחזוקה למערכת ניהול סידור עבודה לאחיות ומערכת לניהול היסעי אחיות מפיתוחה של חברת מקשת מערכות מידע בע"מ (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 23.08.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות ותחזוקה למערכת ניהול היסעי מטופלים מפיתוחה של חברת מקשת מערכות מידע בע"מ (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 23.08.18

מודעה

====================================== 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה, התקנה והפעלה של מערכות אוסמוזה הפוכה של חברת ד.בורלא תעשיות השבחת מים בע"מ (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 19.08.18

מודעה

======================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת שירותי תחזוקה, התקנות ואספקת חלפים למערכת גילוי אש  SIMPLEX עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ ו/או חברת אפקון החזקות בע"מ ו/או כל חברה אחרת מקבוצת "אפקון" (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 15.08.18

מודעה

===========================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי טיפול תחזוקתי מונע + תיקון תקלות במערכות אוטוקלבים (להלן גם "המערכות") שיוצרו על ידי חברת טוטנאוור עם חברת טוטנאוור בע"מ

עבור בית חולים כרמל

מועד אחרון להסתייגות: 14.8.18 

הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי טיפול תחזוקתי מונע + תיקון תקלות במערכות שיוצרו על ידי חברת וינטר (להלן גם "המערכות") עם חברת וינטר בע"מ 

עבור בית חולים כרמל

מועד אחרון להסתייגות: 14.8.18

הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי טיפול תחזוקתי מונע + תיקון תקלות במעליות שיוצרו על ידי חברת שחק מעליות (להלן גם "המערכות") עם חברת שחק מעליות 

עבור בית חולים כרמל

מועד אחרון להסתייגות: 14.8.18

הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי טיפול תחזוקתי מונע + תיקון תקלות במעליות שיוצרו על ידי חברת שינדלר נחושתן (להלן גם "המערכות") עם חברת שינדלר נחושתן בע"מ

עבור בית חולים כרמל

מועד אחרון להסתייגות: 14.8.18

הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי טיפול תחזוקתי מונע + תיקון תקלות במערכות אינטרקום וכריזה (להלן גם "המערכות") שיוצרו על ידי חברת סברלופון בע"מ עם חברת סברלופון בע"מ

עבור בית חולים כרמל

מועד אחרון להסתייגות: 14.8.18

הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד  בנושא שירותי טיפול תחזוקתי מונע + תיקון תקלות במערכת טיפול במים של חברת טרייטל עם חברת טרייטל הנדסה כימית בע"מ (להלן: "טרייטל")

עבור בית חולים כרמל

מועד אחרון להסתייגות: 14.8.18

 הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  בנושא שירותי טיפול תחזוקתי מונע + תיקון תקלות ע"י גורם מקצועי במערכות שטיפה (להלן: גם "המערכות") שיוצרו על ידי חברת "מילא" בע"מ עם חברת "יגב"

עבור בית חולים כרמל

מועד אחרון להסתייגות: 14.8.18

 הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת שירותי אחזקה, התקנות וחלפים למערכת קריאת אחות מדגם RUWLAND עם  חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ ו/או חברת אפקון החזקות בע"מ ו/או כל חברה אחרת מקבוצת "אפקון" (להלן: "החברה")

עבור בית החולים לוינשטיין

מועד אחרון להסתייגות: 15.08.18

מודעה

חוות דעת הגורם הגורם המקצועי

הצהרת יבואן לזיכיון בלעדי

============================================= 

מכרז פומבי מס': 30-19/2018

פניה לקבלת הצעות - אספקת מקבעים למעבדה 

יחידה: בי"ח יוספטל

תאריך פרסום: 15.07.2018

מועד אחרון להגשה25.7.2018 31.7.2018 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

דחית הגשת ההצעות

 

====================================מכרז פומבי מס': 69-07/18

ביצוע עבודות פנים/התאמת המושכר/במרפאה בשכונת הדרים כפר סבא

יחידה: 

בי"ח שלוותה

תאריך פרסום: 03.07.2018

סיור קבלנים: 17.07.2018 בשעה 10:00

מיקום המפגש: מרפאת הדרים , רחוב עמק החולה 5 , כפר סבא.

טלפון לבירורים: 09-7470313 או 09-7478506

מועד אחרון להגשה30.7.2018 עד השעה 10:00

מודעה

מסמכי מכרז

=============================================
מכרז פומבי מס': 26-22/2018

ביצוע עבודות איטום מבנים - שירותי בריאות כללית

יחידה: 

מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 18.06.2018

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה : 27.6.2018 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה10.07.2018 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי המכרז

 

=============================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה, התקנה, תחזוקה, ושירות כולל חלפים במערכות כיבוי אש בחדרי תקשורת בבניין הרב תכליתי עם אורד בע"מ  (להלן: "
החברה
")

עבור בית חולים העמק

מועד אחרון להסתייגות: 28.06.18

מודעה 

 

=============================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא התקשרות בהסכם לרכש שירותי תקשורת וקשר ואספקת מכשירי WAVE ו/או מכשירים תואמים דומים, עם חברת מוטורולה בע"מ ו/או מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ ו/או כל חברה אחרת מקבוצת מוטורולה (להלן: "החברה")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.06.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות לתחזוקת גנרטורים מדגם CATERPILLAR עם "טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ" (להלן: "טרקטורים וציוד (א.טי.אי) בע"מ")

עבור המרכז הרפואי קפלן

מועד אחרון להסתייגות: 26.6.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות אספקה ותחזוקה למערכת קריאת אחות מדגם RAULAND עם "אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ" (להלן: "אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ")

עבור המרכז הרפואי קפלן

מועד אחרון להסתייגות: 26.6.18

מודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלקים ומתן שירות לדלתות אוטומטיות תוצרת חברת "RECORD" עם דורמטיק בע"מ

עבור המרכז הרפואי קפלן

מועד אחרון להסתייגות: 26.6.18

מודעה

===========================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלקי חילוף, שירות ותחזוקת דלתות אוטומטיות מדגמים: TORMAX ,KONE ,SESAMO עם  "דורטק טכנולוגיות כניסה בע"מ".

עבור המרכז הרפואי קפלן

מועד אחרון להסתייגות: 26.6.18

מודעה

=========================

מכרז פומבי מס': 26-03/2018

להשכרה והפעלה של חנות למכירת מוצרים אורתופדיים בשטחי בי"ח העמק -
שירותי בריאות כללית

יחידה: בי"ח העמק

תאריך פרסום: 28.05.2018

סיור מציעים (אופציונאלי): 31.5.2018 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה : 5.6.2018 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה14.06.2018 עד השעה 12:00 

מודעה

=======================================מכרז פומבי  מס'  24-20/18

ביצוע עבודות התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש- מבנה נשים, מבנה פסיכאטריה, מבנה התפתחות הילד
עבור מרכז רפואי סורוקה  

 

תאריך פרסום: 21.05.2018

סיור קבלנים: 30.05.2018

מועד להגשת שאלות הבהרה: 07.06.18

מועד אחרון להגשה14.06.18 עד השעה 11:00

מודעה

מסמכי מכרז

==================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא פרסום המרכז הרפואי על גבי לוח דיגיטלי עם חברת HTV media (להלן: "החברה")

עבור המרכז הרפואי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 01.04.18

==================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא הפקת מגזין בריאות עם עיתון ידיעות העמק מבית ידיעות תקשורת  (להלן: "החברה")

עבור המרכז הרפואי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 01.04.18

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 30.05.18

מכרז פומבי  מס'  28-101/18

אספקת כלי הסעדה

מרכז רפואי מאיר 

תאריך פרסום: 03.05.2018

מועד להגשת שאלות הבהרה: 21.5.18

מועד אחרון להגשה: 31.5.18 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

 עבור המרכז הרפואי סורוקה 

תאריך פרסום: 03.05.2018

מועד להגשת שאלות הבהרה: 10.05.2018 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 17.05.2018 עד השעה 10:00

מודעה

מסמכי המכרז

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 16.5.18

הודעה

===================================

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 2.5.18

הודעה

מכרז פומבי  מס' 28-104/18

הפעלת דוכן תכשיטים במרכז הרווחה והמסחר

מרכז רפואי מאיר 

תאריך פרסום: 12.04.2018

מועד להגשת שאלות הבהרה: 6.5.18 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 22.5.18 עד השעה 14:00

מודעה 

מסמכי המכרז

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שיקום גפה עליונה - בובט עם "ACTIVIX " ח.פ 514337377(להלן: "החברה")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 3.5.2018

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 26.4.18

הודעה

 

עבור המרכז הרפואי סורוקה  

מועד אחרון להסתייגות: 16.04.18

מודעה

מכרז פומבי  מס' 28-102/18
 

ביצוע עבודות בינוי גמרים ומערכות , לובי התאוששות  - בי"ח מאיר כפר סבא  

תאריך פרסום: 21.03.2018

סיור קבלנים: 08.04.18 בשעה 10:00

מיקום: במיון, סמוך לכניסה לבית החולים

מועד אחרון להגשה: .22.04.18 עד השעה 14:00

מודעה

================================מכרז פומבי  מס' 28-103/18
 

ביצוע עבודות הקמת תשתיות חשמל לצ'ילר 1000 ט'ק במרכז אנרגיה קרה  - בי"ח מאיר כפר סבא  

תאריך פרסום: 15.03.2018

סיור קבלנים: 27.03.18 בשעה 09:00

מיקום: בכניסה לאחזקה

מועד אחרון להגשה: .10.04.18 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי מכרז

 

עבור המרכז הרפואי סורוקה  

מועד אחרון להסתייגות: 20.3.18

הודעה

=============================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלקים, שירות ותחזוקת מעליות תוצרת חברת "otis" עם "אלקטרה בע"מ" (להלן: "אלקטרה בע"מ"). 

עבור המרכז הרפואי סורוקה  

מועד אחרון להסתייגות: 20.3.18

הודעה

=============================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת ציוד, שירות ותחזוקה לציוד מתח גבוה מדגם ormazabal עם "ELECTRA ENERGY" (להלן: "ELECTRA ENERGY")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 20.3.18

הודעה

=============================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלקים ושירות והתקנות לציוד תוצרת חברת "ABB Technologies Ltd", עם "אפקון התקנות ושירותים" (להלן: "אפקון התקנות ושירותים")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 19.3.18

הודעה

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 5.3.18

הודעה

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 26.2.18

הודעה

==========================

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 12.2.18

מודעה

מכרז פומבי  מס' 24-01-18
 

ביצוע עבודות חשמל עבור שני חדרי צילום DR

עבור בי"ח סורוקה

תאריך פרסום: 17.01.2018

סיור קבלנים: 22.01.18 בשעה 12:00

מיקום: מח' הנדסה ואחזקה בבי"ח סורוקה

טלפון לבירורים : 050-7722717

מועד אחרון להגשה: .06.02.18 עד השעה 11:00

 מודעה

מסמכי מכרז

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 24.1.18

==========================

 

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 11.1.18

מודעה

===============================
מכרז פומבי  מס' 28-116/17
 

ביצוע עבודות הקמת חדר סמינרים במתחם התאוששות

עבור מ.ר מאיר , כפר סבא

תאריך פרסום: 20.12.2017

סיור קבלנים: 11.01.18 בשעה 10:00

מיקום: במיון , סמוך לכניסה לבית החולים

מועד אחרון להגשה: .25.01.18 עד השעה 14:00

 מודעה

מסמכי המכרז

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 4.1.18

הודעה

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 27.12.17

מודעה

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 27.12.17

הודעה

הודעה

 

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 24.12.17

הודעה

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 21.12.17

הודעה

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 21.12.17

הודעה

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 21.12.17

=============================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות למדחסי אויר דגם בליץ עם חברת "יוסי אסולין קומפרסורים בע"מ" עם (להלן: יוסי אסולין קומפרסורים בע"מ")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 21.12.17

הודעה

====================================  מכרז פומבי עם מו"מ מס' 20-53/17 ב'פ'-

מיגון מיכלי חמצן עבור המרכז הרפואי רבין של שירותי בריאות כללית

עבור המרכז הרפואי רבין

תאריך פרסום: 01.12.2017

סיור קבלנים: 07.12.17 בשעה 10:00

מיקום: מקום ביצוע העבודות. מקום המפגש הוא במשרדו של אמיר שגב מהנדס בי"ח בלינסון. על המציע חלה חובת השתתפות בסיור

איש קשר : 050-3112052

מועד אחרון להגשה: .25.12.17 עד השעה 12:00

 מודעה לעיתון 

 מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מפרט טכני

====================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה ושירות לבקרי כלור וחומצה תוצרת חברת "חפר מכשור ומערכות בע"מ עם חפר מכשור ומערכות בע"מ (להלן: "חפר מכשור ומערכות בע"מ")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 07.12.17

==================================
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירות ותחזוקה ותיקונים במרכזיות החמצן מתוצרת חברת "קלינטיקה בע"מ" עם "קלינטיקה בע"מ" (להלן: קלינטיקה בע"מ")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 06.12.17

===================================
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירות לאוטוקלאבים עם "טוטנאור בע"מ (להלן: "טוטנאור בע"מ)

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 06.12.17

===================================
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים וטיפול במרכזיות גזים רפואיים תוצרת חברת "זילברמן טכנולוגיות בע"מ" עם "זילברמן טכנולוגיות בע"מ"

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 06.12.17

הודעה

 ===================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירות בקרת מערכות מ"א, גזים, אינסטלציה עם "יישומי בקרה בע"מ"
(להלן:"יישומי בקרה בע"מ")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 03.12.17

 

===================================
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקת חלפים ושירות לשטיפה תוצרת חברת belimed עם "טוטנאור בע"מ"
(להלן:"טוטנאור בע"מ")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 03.12.17

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 03.12.17

 

 

====================================פומבי מס' 1005/17

ביצוע עבודות אחזקה מיזוג אוויר - מרכז רפואי קפלן 

תאריך פרסום: 09.11.2017

כנס מציעים: 30.11.17 בשעה 10:00

מיקום: בי"ח קפלן מח' אחזקה

איש קשר : 050-3112052

מועד אחרון להגשה: .28.12.17 עד השעה 12:00

מודעה

תנאי כלליים

 נספח בטיחות

 פרוטוקול כנס מציעים

====================================פומבי מס' 1006/17

 

אספקת שירותי שטיפה וחיטוי ליחידות מפוח נחשון ויחידות טיפול באוויר - מרכז רפואי קפלן 

תאריך פרסום: 09.11.2017

כנס מציעים: 30.11.17 בשעה 10:00

מיקום: בי"ח קפלן מח' אחזקה

איש קשר : 050-3112052

מועד אחרון להגשה: .28.12.17 עד השעה 12:00

מודעה

תנאים כלליים

 פרוטוקול כנס מציעים

 

פומבי מס' 1007/17

 

ביצוע עבודות תחזוקת צנרת מים, קירור ובקרה למערכות מיזוג אוויר - מרכז רפואי קפלן 

תאריך פרסום: 09.11.2017

כנס מציעים: 30.11.17 בשעה 10:00

מיקום: בי"ח קפלן מח' אחזקה

איש קשר : 050-3112052

מועד אחרון להגשה: .28.12.17 עד השעה 12:00

מודעה

תנאים כלליים

נספח בטיחות

מחירון תחזוקת מים

מסמכי מכרז - מעודכן

 

אספקת שירותי תיקון ותחזוקת משאבות, מפוחים ומנועים - מ.ר קפלן

תאריך פרסום: 09.11.2017

כנס מציעים: 30.11.17 בשעה 10:00

מיקום: בי"ח קפלן מח' אחזקה

איש קשר : 050-3112052

מועד אחרון להגשה: .28.12.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

נספח בטיחות

תנאים כללים

מסמכי מכרז - מעודכן

פרוטוקול כנס מציעים

 

====================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה ושירות למסנני מים אוטומטיים מתוצרת חברת "עמיעד מערכות מים בע"מ" עם "עמיעד מערכות מים בע"מ"  (להלן: "עמיעד מערכות מים בע"מ")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.11.17

הודעה

 

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה ושירות לאספקת מי אוסמוזה עם "Medipure" (להלן: "Medipure")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.11.17

הודעה

====================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה ושירות לאספקת מי אוסמוזה עם "יו.אי.טי מיחזור מי תעשייה בע"מ (UET)" (להלן: יו.אי.טי מיחזור מי תעשייה בע"מ (UET)")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.11.17

הודעה

====================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה ושירות למכונות שטיפה תוצרת חברת "Miele" עם "יגב בע"מ" (להלן: "יגב בע"מ") 

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.11.17

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות לתחזוקת גנרטורים מדגם caterpillar עם 
"טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ
(להלן: "טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ) 

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.11.17

הודעה

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה ושירות למתקני כלור דיאוקסיד מתוצרת "GRUNDFOS"עם חברת ווי.אם תעשיות 
ותוסף למי הזנה עם "וינטר הנדסה ע"מ"
(להלן:"וינטר הנדסה בע"מ) 

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.11.17

הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא אספקה, שירות ותחזוקת גלאי הצפה וחלונות עשן עם חברת ווי.אם תעשיות אלקטרוניות בע"מ
(להלן:"ווי.אם תעשיות אלקטרוניות בע"מ")

עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.11.17

 

 

תאריך פרסום: 2.11.2017

 

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:27.11.17

נוסח מודעה

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

 

 

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה : 3.12.2017 בשעה 12:00

פומבי מס' 21-07/17

ביצוע עבודות בינוי ואינסטלציה - חדר אוכל בית חולים כרמל

תאריך פרסום: 03.09.2017

כנס מציעים: 07.09.17 בשעה 10:00

מיקום: בי"ח כרמל במשרד המהנדס בקומה ק"נ

מועד אחרון להגשה: .28.9.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

====================================מכרז פומבי מס' 72-05/17מ

ביצוע העתקת תשתיות במטבח חדש במ.ר קפלן

תאריך פרסום: 24.8.2017

כנס מציעים: 06.09.17 בשעה 10:00

מיקום: מ.ר קפלן , אתר הרצפלד משרדי פיקוח CPM

מועד אחרון להגשה: .25.9.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

====================================מכרז פומבי מס' 28-114/2017

ביצוע עבודות שלד, בינוי ומערכות לפיר מעליות -
בי"ח מאיר  

תאריך פרסום: 17.8.2017

כנס מציעים: 24.8.17 בשעה 12:00

מיקום: כניסה למחלקת אחזקה - בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 10.9.17 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז

====================================

מכרז פומבי מס' 28-113/2017

ביצוע עבודות פיתוח , סלילה ותמרור-
המרכז הרפואי מאיר כפר סבא

תאריך פרסום: 26.7.2017

כנס מציעים: 13.8.17 בשעה 11:00

מיקום: חניון במנחת מרכז הרפואי מאיר

מועד אחרון להגשה: 27.8.17 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז 

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא טיפול מרכזיות ומערכת התראה דגם אמיקו עם "קומבה בע"מ" (להלן:"קומבה בע"מ")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 13.8.17

הודעה

===================================

מכרז פומבי מס' 28-110/2017

תאריך פרסום: 20.7.2017

כנס מציעים: 24.7.17 בשעה 14:00

מיקום: חדר ישיבות, מחלקת אחזקה, בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 7.8.17 עד השעה 14:00

מודעה לעיתון

מסמכי המכרז

 

===================================

מכרז פומבי מס' 28-108/2017

תאריך פרסום: 20.7.2017

כנס מציעים: 24.7.17 בשעה 12:00

מיקום: חדר ישיבות, מחלקת אחזקה, בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 7.8.17 עד השעה 14:00 

מודעה לעיתון

מסמכי המכרז

===================================

מכרז פומבי מס' 28-111/2017

תאריך פרסום: 11.7.2017

כנס מציעים: 17.7.17 בשעה 13:00

מיקום: חדר ישיבות, מחלקת אחזקה, בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 30.7.17 עד השעה 14:00

מודעה לעיתון

מסמכי המכרז

===================================

מכרז פומבי מס' 28-107/2017

תאריך פרסום: 11.7.2017

כנס מציעים: 17.7.17 בשעה 11:00

מיקום: חדר ישיבות, מחלקת אחזקה, בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 30.7.17 עד השעה 14:00

מסמכי המכרז

==================================

מכרז פומבי מס' 28-106/2017

תאריך פרסום: 11.7.2017

כנס מציעים: 17.7.17 בשעה 09:00

מיקום: חדר ישיבות, מחלקת אחזקה, בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 30.7.17 עד השעה 14:00

מודעה לעיתון

מסמכי המכרז

====================================

תאריך פרסום: 10.7.2017

שאלות הבהרה: 16.7.2017 עד השעה 16:00.

מועד אחרון להגשה: 23.7.2017 עד השעה 12:00.

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

====================================מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 1001/17 לאספקת שירותי הפעלה וניהול של משרד לוויות וחדר נפטרים במרכז הרפואי קפלן של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום: 3.7.2017

כנס מציעים: 6.8.17 בשעה 13:00

מיקום: המרכז הרפואי קפלן. לשאלות בנוגע למיקום המדויק ניתן להתקשר אל הגב' מרי יונסי בטלפון:08-9441672

מועד אחרון להגשה: 24.8.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

 

תאריך פרסום: 28.6.2017

כנס מציעים: 12.7.17 בשעה 11:00

מיקום: אצל אינג' אלי אלחדד , בי"ח בלינסון

מועד אחרון להגשה: 30.7.17 עד השעה  12:00

מפרט טכני

====================================מכרז פומבי עם משא ומתן מס' 20-23/17 ב' פ' עבודות חשמל עבור מרכז רפואי בלינסון

תאריך פרסום: 22.6.2017

כנס מציעים: 6.7.17 בשעה 10:00

מיקום: חדר ישיבות, רשות המחקר, בניין הנהלת חשבונות בסמוך לשער יולדות בי"ח בלינסון

מועד אחרון להגשה: 27.7.17 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי המכרז

תנאים כלליים

====================================מכרז פומבי עם משא ומתן מס' 20-24/17 ג' פ' עבודות חשמל עבור מרכז רפואי השרון

תאריך פרסום: 22.6.2017

כנס מציעים: 6.7.17 בשעה 11:00

מיקום: חדר ישיבות, רשות המחקר, בניין הנהלת חשבונות בסמוך לשער יולדות בי"ח בלינסון

מועד אחרון להגשה: 27.7.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

תנאים כלליים

====================================מכרז פומבי מס' 28-109/2017 ביצוע שירותי אחזקה למתקני אינסטלציה במ.ר. מאיר, כפר סבא

תאריך פרסום: 1.6.2017

סיור קבלנים: 7.6.17 בשעה 09:00

מיקום: חדר ישיבות, מח' אחזקה - בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 18.6.17 עד השעה 14:00 

מודעה

מסמכי המכרז

==================================== 

מכרז פומבי מס' 24-19/17- ביצוע עבודות התקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית (מתזים) בשטחי בי"ח סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי
   

תאריך פרסום: 25.05.2017

סיור קבלנים: 04.06.17 בשעה 12:00

מיקום: חדר ישיבות של מחלקת הנדסה ואחזקה, בניין 31, בסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

מועד אחרון להגשה: 14.06.17 עד השעה 11:30

 

מודעה

מסמכים

 

==================================מכרז פומבי מס' 24-18/17- ביצוע עבודות התקנת מערכת פינוי עשן ממרתפים בשטחי סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי   

 

תאריך פרסום: 25.05.2017

סיור קבלנים: 04.06.17 בשעה 13:00

מיקום: חדר ישיבות של מחלקת הנדסה ואחזקה, בניין 31, בסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

מועד אחרון להגשה: 14.06.17 עד השעה 11:30

מודעה

מסמכי המכרז

=====================================מכרז פומבי מס' 24-17/17- ביצוע עבודות התקנת מערכת פינוי עשן ממרכז אנרגיה בשטחי בי"ח סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי   

תאריך פרסום: 25.05.2017

סיור קבלנים: 04.06.17 בשעה 13:00

מיקום: חדר ישיבות של מחלקת הנדסה ואחזקה, בניין 31, בסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

מועד אחרון להגשה: 14.06.17 עד השעה 11:30

מודעה

מסמכי המכרז

 

====================================מכרז פומבי מס' 28-112/17- ביצוע התקנת מערכות מתזים לכיבוי אש - בית חולים מאיר , כפר סבא  

תאריך פרסום: 22.05.2017

סיור קבלנים: 28.05.17 בשעה 11:00

מיקום: כניסה למח' אחזקה - בי"ח מאיר

מועד אחרון להגשה: 08.06.17 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז

 

====================================

מכרז פומבי מס' 021-01/17 - למתן שירותי הסעות באמבולנסים עבור מרכז רפואי כרמל (להלן: "המכרז) שירותי בריאות כללית באמצעות מרכז רפואי כרמל 

תאריך פרסום: 07.5.2017

מועד אחרון להגשה: 28.5.17 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי המכרז חלק 1

מסמכי המכרז חלק 2 

תשובות לשאלות הבהרה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מערכת METAVISION  עם IMD-SOFT (להלן:" IMD-SOFT"ׂ)

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי העמק

מועד אחרון להסתייגות:17.5.17

הודעה

====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תחזוקה ארונות חימום נוזלים ושמיכות עם חברת מדלייף בע"מ (להלן:"מדלייף בע"מ")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 17.5.17

הודעה

====================================

מכרז פומבי מס' 72-03/17מ - ביצוע גמר וחיפוי גשר פלדה במ.ר סורוקה 

תאריך פרסום: 27.04.2017

מפגש מציעים: 07.05.17 בשעה 10:00

מיקום: בי"ח סורוקה באר שבע , משרד מהנדס ראשי.

טלפון לבירורים: 054-7305830

מועד אחרון להגשה: 22.05.17 עד השעה 12:00

מודעה

 מסמכי המכרז  

===================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא מערכת תמיכה מקצועית לרדיולוגים במערכת STATBX באופן ישיר עם חברת ELSIVIER המפעילה את המאגר עבור מרכז רפואי סורוקה.

מועד אחרון להסתייגות: 18.5.2017

מסמכים

-----------------------------------------------------------------

מכרז פומבי  עם מו"מ מס' 20-05/17 ר' פ'

לאספקה והתקנה תחזוקה ושירות למערכות טמ"ס במרכז רפואי רבין.

* תאריך פרסום: 27.5.2017

כנס מציעים : בתאריך 11.5.2017 בשעה 9.00 במשרדי קב"ט בית החולים בילינסון

מועד אחרון להגשה: 28.5.2017  בשעה 12:00

מסמכי מכרז

הוראות בטיחות לעובדי חוץ

כתב כמויות

מודעה בעיתון

נוהל בטיחות בעבודות קבלן רבין

נספח הגנת מידע לחוזים והתקשרויות

=====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא הסכם שירות שנתי לביטוח שרות ואחזקה למערכות בקרת השקיה מתוצרת מוטרולה עם חברת "אקווה מערכות ניהול תשתיות סע"מ עבור המרכז הרפואי סורוקה.

מועד אחרון להסתייגות: 18.5.2017

מסמכים

====================================

מכרז פומבי מס' 28-08/2017 - חדרי מונשמים בנין סטולברג - קומה 3, בי"ח מאיר

תאריך פרסום: 25.04.2017

מועד אחרון להגשה: 07.05.2017 עד השעה 14:00

טלפון לבירורים: 03-6944939

מסמכים

=====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירותי תוכנה ולומדה בנושא אולטרסאונד ואקו לב  POINT CARE ULTRASOUNDׁ

של חברת MEDICAL ACADEMY

מועד אחרון להסתייגות: 11.5.2017

מסמכים

=====================================

מכרז פומבי מס' 30-1/2017 - ביצוע הקמת מבנה כניסה בבית חולים יוספטל

תאריך פרסום: 02.03.2017

מפגש מציעים: 08.03.17 בשעה 10:00

מיקום: בלובי בית החולים  

מועד אחרון להגשה: 23.03.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

 

=====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא פול שרות למכשירי מים קרים עם שטראוס מים עבור בי"ח העמק

מועד אחרון להסתייגות: 16.3.2017

מסמכים

====================================

מכרז פומבי מס' 28-101/17 עם הליך תחרותי נוסף למתן שרותים של שינוע והובלה של ציוד ומטלטלין - בית חולים מאיר

* תאריך פרסום: 21.2.2017

מועד אחרון להגשה: 15.3.2017  בשעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז

=====================================

מכרז פומבי מס' 1000/17  עם אפשרות להליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי תפעול ואחזקה למעליות במרכז רפואי קפלן

* תאריך פרסום: 16.2.2017

כנס מציעים : בתאריך 6.3.2017 בשעה 10:00 במחלקת האחזקה במרכז הרפואי קפלן

מועד אחרון להגשה: 5.4.2017  בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה שתתפרסם בעיתון

 

=====================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא תחקיר אישי בשיטה של חייל האויר עם חברת "שמים - עסק חברתי בע"מ) עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 5.3.2017

הודעה

===================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא טיפול ואספקה של חלפים למערכות קירור מים (צ'ילרים) של חברת TRANE עם טי.איי. פתרונות ישראל בע"מ (להלן "החברה")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 1.3.2017

הודעה

===================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות ואספקת חלפים למערכות בקרת מבנה ובקרת מיזוג אויר מסדרת UNIPOINT, VEROPOINT (תוכנת UNIART) עם יישומי בקרה בע"מ (להלן:"החברה")

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 1.3.2017

הודעה

===================================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא שירות ואספקת חלפים למערכות בקרת מבנה עם תוכנת HMI מתקדמת WISCON-CONTROL ועם בקרים מתוצרת SIEMENS , SAUTER , ROBERTSHAW עם ארדן קונטרול-טק בע"מ

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי העמק

מועד אחרון להסתייגות: 1.3.2017

הודעה

==================================

מכרז פומבי מס' 24-02-17- להפעלת תחנת מוניות במכלול הדרומי בשטח סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

* תאריך פרסום: 9.2.2017

כנס מציעים : בתאריך 15.2.2017 בשעה 12:00 בחדר ישיבות הנהלה 

מועד אחרון להגשה: 28.2.2017 בשעה 14:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז  

 =======================

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  שימוש במערכת סידור עבודה עם מקשת מערכות מידע.

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 8.2.2017

 הודעה

מכרז פומבי מס' 28-108/16 - תחרות עיצוב תפיסה      (CONCEPT) - עבור לובי מרפאות ילדים

יחידה: מ.ר. מאיר

תאריך פרסום: 17.01.2017

מפגש מציעים: 26.01.17 בשעה 10:30

מיקום: המרכז הרפואי מאיר- בכניסה למיון שבסמוך לכניסה הראשית.  

מועד אחרון להגשה: 16.02.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  הסכם לרכש שירותי ניטור נוירו פיזויולוי תוך כדי ניתוח בניתוחי ראש ועמוד שידרה, עם חברת ניטור כירורגי בע"מ 

עבור המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 24.01.17

הודעה

*תאריך פרסום:22.12.2016

יחידה: מרכז הרפואי גהה

 כנס מציעים: בתאריך 1.1.2017 בשעה 10:00 בכניסה הראשית של בי"ח גהה- רחוב הלניסקי 1 בפתח-תקווה.

 מודעה

 מסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 12.1.2017 בשעה 12:00

מכרז:  72-13/16מ

יחידה: בי"ח בית רבקה

עבודות: ביצוע אספקה והתקנת מעלית נוסעים חדשה  

תאריך פרסום: 08.12.2016

סיור קבלנים: 18.12.2016 בשעה 09:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-6760086

מיקום: כניסה ראשית בי"ח בית רבקה , רחוב החמישה 4 פ"ת.  

מועד אחרון להגשה: 000000.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

 

====================================

מכרז פומבי  עם משא ומתן 20-65/16ב'

יחידה: מרכז רפואי בלינסון

עבודות:  שיפוצים ובינוי מזדמנות (כולל תיקונים)

תאריך פרסום: 8.12.2016

סיור קבלנים: 19.12.2016 בשעה 10.00

מועד אחרון להגשה: 2.1.2017  בשעה 12.00

מודעה בעיתון

מכרז פומבי  עם משא ומתן 20-66/16 ג'

יחידה: מרכז רפואי השרון

עבודות:  שיפוצים ובינוי מזדמנות (כולל תיקונים)

תאריך פרסום: 8.12.2016

סיור קבלנים: 19.12.2016 בשעה 10.00

מועד אחרון להגשה: 2.1.2017  בשעה 12.00

מסמכי מכרז

מודעה בעיתון

 

============================================== 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בנושא  אספקה, התקנה והפעלת מערכת חימום מים אינדוקטיבית לתגבור מערך החימום למרפאות ילדים ואישפוז יום ילדים עם "ח"ן נוזלים בע"מ

 עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 19.12.2016

הודעה

מכרז פומבי  28-107/16

יחידה: בי"ח מאיר

עבודות:  גינון והשקיה

תאריך פרסום: 23.11.2016

מועד אחרון להגשה: 15.12.2016  בשעה 14.00

 מודעה

מסמכי המכרז

 עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 7.12.2016

הודעה

=========================

מכרז פומבי  24/34-16

 יחידה: בי"ח סורוקה

עבודות:  אספקת מערכות מידוף

תאריך פרסום: 17.11.2016

מועד אחרון להגשה: 8.12.2016  בשעה 14.00

 מסמכי המכרז

מודעה בעיתון

 

יחידה: בי"ח סורוקה

עבודות: אספקת שירותי גינון

תאריך פרסום: 7.11.2016

סיור קבלנים : 28.11.2016 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשה: 13.12.2016   בשעה 14.00

מודעה 

פרוטוקול כנס מציעים

 

מכרז:  72-11/16מ

יחידה: בי"ח סורוקה

עבודות: אספקת חשמל לצ'ילר 1200 ט.ק

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 07.11.2016 בשעה 10:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-9151619

מיקום: משרד מהנדס בי"ח סורוקה

מועד אחרון להגשה: 21.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

יחידה: בי"ח קפלן

עבודות: הקמת מטבח חדש, עבודות העתקת תשתיות

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 07.11.2016 בשעה 11:00

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 054-5241538

מיקום: משרד מהנדס בי"ח קפלן

מועד אחרון להגשה: 21.11.2016  בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

מכרז פומבי עם משא ומתן מס' 20-64/16 ב' – הקמה, ניהול והפעלה של דוכן לממכר מוצרי סבון וטיפוח במרכז הרפואי רבין – בית חולים בילינסון

יחידה: מרכז רפואי בלינסון

תאריך פרסום: 27.10.2016

סיור קבלנים: 9.11.2016 בשעה 10:30 

מקום המפגש: חדר ישיבות רשות המחקר בניין הנהלת חשבונות בסמוך לשער יולדות בילינסון

מועד אחרון להגשה:  23.11.16 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

________________________________________________

ביצוע עבודות שיפוץ בלובי המזרחי

יחידה: בית חולים סורוקה

תאריך פרסום: 22.9.2016

סיור קבלנים: 28.09.2016 בשעה 09:00

מקום המפגש -  חדר ישיבות של מחלקת ההנדסה והאחזקה של בי"ח סורוקה

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 050-7722717.

מועד אחרון להגשה:  25.10.2016  עד השעה 11:00

מודעה

מסמכי המכרז

 פרוטקול כנס מציעים

יחידה: מ.ר. העמק

תאריך פרסום: 23.9.2016

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 30.10.2016 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח

נספח 2

 נספח

נספח 4

נספח 5

נספח 6

נספח 7

נספח 8

נספח 9

נספח 10

נספח 11

נספח 12

נספח 13

 נספח 14

נספח 15

נספח 16

נספח 17

נספח 18

נספח 19

נספח 20

נספח 21

 נספח 22

נספח 23

נספח 24

 עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 29.9.2016

הודעה

 עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 29.9.2016

ביצוע עבודות הכנת חדרי תרופות

יחידה: מרכז רפואי קפלן

תאריך פרסום: 04.9.2016

סיור קבלנים: 15.09.2016 בשעה 10:00

מקום המפגש -  מחלקת האחזקה במרכז הרפואי קפלן

טלפון לבירור מקום המפגש בלבד 050-3112052.

מועד אחרון להגשה:  29.9.2016  עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

נושא: עבודות אינסטלציה   עבור מרכז רפואי השרון

יחידה: מ.ר. רבין

תאריך פרסום: 25.8.2016

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 25.9.2016 עד השעה 12:00

תנאים כלליים

מודעה בעיתון

נושא: עבודות אינסטלציה   עבור מרכז רפואי בלינסון

יחידה: מ.ר. רבין

תאריך פרסום: 25.8.2016

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 25.9.2016 עד השעה 12:00

תנאים כלליים

מודעה בעיתון

נושא: עבודות צבע  עבור מרכז רפואי רבין

יחידה: מ.ר. רבין

תאריך פרסום: 25.8.2016

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 25.9.2016 עד השעה 12:00

תנאים כלליים

מודעה בעיתון

נושא: עבודות בידוד עבור מרכז רפואי רבין

יחידה: מ.ר. רבין

תאריך פרסום: 25.8.2016

מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 25.9.2016 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

תנאים כלליים

מודעה לעיתון

נושא: מתן שירותי מעבדה וביצוע בדיקות פתולוגיות וציטולוגיות

יחידה: מ.ר. יוספטל אילת

תאריך פרסום: 18.08.16

מחיר השתתפות: 2,500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 22.9.2016 עד השעה 12:00

מודעה בעיתון

מסמכי המכרז

תשובות לשאלות

מס מכרז 24-46-16

 מכרז פומבי - ביצוע עבודות בינוי, אינסטלציה סניטרית וחשמל

מודעה

מסמכי המכרז

מסמכי המכרז

TERMINAL SERVER - מוצר LANTRONIX עם טרייטק הפצת רכיבים בע"מ, עבור המרכז הרפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 12.7.2016

 

 

מכרז פומבי למתן שירותי השגחות פרטיות לחולים פסיכיאטריים המאושפזים בבית חולים כרמל

תאריך פרסום: 23.6.2016

מחיר השתתפות: 800 ש"ח

מועד אחרון להגשה1.8.2016    29.8.2016  עד השעה 12:00

מודעה לעיתון - נוסח מתוקן

 

מועד אחרון להסתייגות: 5.6.2016

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 16.05.16

הודעה

מסמכי הבקשה

מודעה בעיתון

מרכז רפואי סורוקה

מועד אחרון להסתייגות: 28.4.2016

מודעה

 

נושא: אנגיו היברידי- עבודות בינוי וגמרים במ.ר. מאיר, כפר סבא

יחידה: מ.ר. מאיר כפר סבא

תאריך פרסום: 07.04.16

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד סיור קבלנים: 17.04.16 כמופיע במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 08.5.2016 עד השעה 14:00

מודעה בעיתון

מסמכי המכרז

נושא: אנגיו היברידי- עבודות מיזוג אויר במ.ר. מאיר, כפר סבא

יחידה: מ.ר. מאיר כפר סבא

תאריך פרסום: 07.04.16

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד סיור קבלנים: 17.04.16 כמופיע במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 08.5.2016 עד השעה 14:00

מודעה בעיתון

מסמכי המכרז

נושא: אנגיו היברידי- עבודות חשמל במ.ר. מאיר, כפר סבא

יחידה: מ.ר. מאיר כפר סבא

תאריך פרסום: 07.04.16

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד סיור קבלנים: 17.04.16 כמופיע במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 08.5.2016 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז

מועד אחרון להסתייגות: 20.4.2016

 

תאריך פרסום: 7.4.2016

דמי השתתפות: 1,000 ש"ח

סיור קבלנים : 21.4.2016 בשעה 10:00 בבי"ח בלינסון

מועד אחרון להגשה: 8.5.2016 בשעה 12:00

 

מודעה

מסמכי מכרז

כתב כמויות

נושא: אספקת שירותי נטילת דמים וא.ק.ג, עבור המרכז הרפואי ה"עמק" בעפולה

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 31.3.2016

מחיר השתתפות: 1000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 06.5.2016  בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מועד אחרון להסתייגות: 05.04.16

הודעה

נושא: אספקת דיזל גנרטור KVA 1700 במ.ר סורוקה  

יחידה: הנהלה ראשית

תאריך פרסום: 23.3.2016

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 17.4.2016  בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מועד אחרון להסתייגות: 03.04.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 27.03.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 27.03.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 27.03.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 21.03.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 20.03.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 17.03.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 16.03.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 13.3.2016

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 13.3.2016

הודעה

נושא: ביצוע עבודות שדרוג רשת בקרת מבנה בית החולים מאיר

יחידה: בית חולים מאיר

תאריך פרסום: 25.2.2016

מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 23.3.2016  בשעה 14:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מועד אחרון להסתייגות: 9.3.2016

הודעה

נושא: פרוייקט BIPLANE (אנגיו) לביצוע עבודות בינוי, אינסטלציה, מיזוג אוויר וחשמל 

יחידה: המכרז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

תאריך פרסום: 21.2.2016

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 08.3.2016  בשעה 14:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מועד אחרון להתסייגות: 3.3.2016

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 01.03.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 23.02.16

הודעה

 

מועד אחרון להסתייגות : 17.2.2016

 

מועד אחרון להסתייגות : 17.2.2016

מועד אחרון להסתייגות : 17.2.2016

מועד אחרון להסתייגות : 17.2.2016

מועד אחרון להסתייגות : 14.2.2016 

  מועד אחרון להסתייגות: 10.2.2016

הודעה

  מועד אחרון להסתייגות: 31.1.16

 הודעה

 מועד אחרון להסתייגות: 31.1.16

הודעה

 מועד אחרון להסתייגות: 31.1.16

 הודעה

 מועד אחרון להסתייגות: 31.1.16

 הודעה

מכרז פומבי עם מו"מ מס': 20-01/2016 כ' פ'

עבודות איוורור ומיזוג אויר בבית חולים השרון

מודעה בעיתון

 

נושא: ביצוע עבודות שדרוג רשת בקרה ומבנה

 יחידה: מ.ר מאיר, כפר סבא

 תאריך פרסום: 14.1.2016

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 14.2.2016   בשעה 14:00

מודעה בעברית

t

 

מועד אחרון להסתייגות: 21.1.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 14.1.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 14.1.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 4.1.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 4.1.16

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

  

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 31.12.15

הודעה

נושא: שירותי הסעים במוניות

 יחידה: מרכז רפואי יוספטל, אילת

 תאריך פרסום: 7.12.2015

 מועד סיור: 13.12.15 בשעה 10:00

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 29.12.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מכתב הבהרה

פרוטוקול כנס מציעים

נושא: שירותי שינוע והובלה

 יחידה: מרכז רפואי יוספטל, אילת

 תאריך פרסום: 7.12.2015

 מועד סיור: 14.12.15 בשעה 10:00

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 29.12.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

נושא: שיפוץ חדרי ילודים

 יחידה: מרכז רפואי מאיר

 תאריך פרסום: 22.10.2015

 מועד סיור: 2.11.2015 בשעה 12:00

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 16.11.2015 בשעה 14:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

נושא: עבודות נגרות מקבעים בחדרי ניתוח - בית חולים השרון

 יחידה: מרכז רפואי רבין / השרון

 תאריך פרסום: 16.10.2015

 מועד סיור: 1.11.2015 בשעה 13:00

 מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 15.11.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מודעה לתיקון תנאי הסף

 נושא: ביצוע עבודות שיפוץ במיון אמבולטורי ואורטופדי

 יחידה: מרכז רפואי סורוקה

 תאריך פרסום: 25.9.2015

 מועד סיור: 8.10.2015 בשעה 10:00

 מחיר השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 19.10.2015 בשעה 11:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

תנאים כלליים

 

 נושא: חיפוי קירות חדרי ניתוח בקוריאן - בית חולים השרון

 יחידה: מרכז רפואי רבין

 תאריך פרסום: 25.9.2015

 מועד סיור: 12.10.2015 בשעה 13:00

 מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 26.10.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 7.10.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

מועד אחרון להסתייגות: 9.9.15

הודעה

 נושא: התקנת מערכות ספרינקלרים

 יחידה: מרכז רפואי מאיר

 תאריך פרסום: 17.8.2015

 מועד סיור: 23.8.2015 בשעה 11:00

 מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 3.9.2015 בשעה 14:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מועד אחרון להסתייגות: 11.8.15

הודעה

 נושא: התקנת מערכות ספרינקלרים

 יחידה: מרכז רפואי מאיר

 תאריך פרסום: 28.7.2015

 מועד סיור: 2.8.2015 בשעה 11:00

 מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 13.8.2015 בשעה 14:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 נושא: מתן שירותי הסעות

 יחידה: מרכז רפואי כרמל

 תאריך פרסום: 16.7.2015

 מועד סיור: 29.7.2015 בשעה 09:30

 מחיר השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 24.8.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

הסכם

מסמכי המכרז

  

 נושא: מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 24/44/15 ניהול והפעלת חנות פרחים במרכז הרפואי סורוקה

 יחידה: מרכז רפואי סורוקה

 תאריך פרסום: 13.7.2015

 מועד סיור: 26.7.2015 בשעה 14:00

 מחיר השתתפות: 1,500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 3.8.2015 בשעה 12:00

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 

 

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 

מודעה בעברית

מסמכים

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

הודעה

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נושא: טלוויזיית חוצות בטכנולוגיית LED בבית חולים בילינסון של שירותי בריאות כללית

 יחידה: מרכז רפואי בלינסון

 תאריך פרסום: 17.3.2015

מועד אחרון להגשה: 12.5.2015

מודעה בעברית

מסמכי הפנייה 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכים

 מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 

 מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכים

חוזה

 

כל חומר המכרז (תוכניות, מפרטים וכתב כמויות ) נמצא בבית החולים כמפורט במסמכים 

מודעה בעברית

מסמכים

פרוטוקול סיור

תשובה לשאלה

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

 

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכים

 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

מודעה בעברית

מסמכים

. 
נושא: עבודות תחזוקת מבנים
יחידה : מרכז רפואי סורוקה
תאריך פרסום: 31.7.14
מועד סיור:  לא מתקיים סיור
מחיר השתתפות: 500 ש"ח  
מועד אחרון להגשה: 19.8.14 בשעה 14:00