חיפוש

dsdsdsd
מכרזים מקומיים - בתי החולים של הכללית

מכרזים מקומיים - בתי החולים של הכללית

מכרזים פומביים בבתי החולים של הכללית

ד"ר יפתח יסעור, ד"ר ליאור סילורה, ד"ר שרה קפלן


מכרז פומבי מס' 65-02/22
להפקה, הקמה וניהול אירוע לרגל 80 שנים להיווסדו של המרכז לבריאות הנפש גהה
יחידה: מ.ר גהה
תאריך פרסום: 26.5.2022

סיור מציעים : בתאריך  8.06.2022 שעה 11:00  

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 12.06.2022 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת ההצעות עד ליום 15.06.2022 עד השעה 12:00

==========================================================================

מכרז פומבי מס' 21-05/22

לאספקה והתקנה של מערכות מיזוג אוויר, אוורור ויניקה למכון MRI במרכז הרפואי כרמל של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר כרמל

תאריך פרסום: 26.05.2022

סיור קבלנים רשות: בתאריך  14.06.2022 שעה 13:00  

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:  26.06.2022 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת ההצעות: עד ליום 10.07.2022 עד השעה 12:00

 מודעה

מסמכי המכרז

מפרט טכני

כתב כמויות

תכניות

נספח בטיחות

נספח הגנת הסביבה

===================================================
מכרז פומבי מס' 60-03/2022
מתן שירותי הסעות מטופלים במוניות נגישות ורגילות עבור המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין
יחידה: המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין
תאריך פרסום: 16/05/2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 31/05/2022 עד השעה 12:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
מכרז פומבי מס' 60-04/2022
מתן שירותי שינוע והובלה של בדיקות מעבדה, ציוד, וביצוע שירותים לוגיסטיים
יחידה: המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין
תאריך פרסום: 16/05/2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 22.03.2022 עד השעה 12:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מכרז פומבי מס' 26-12/22

מתן שירותי הסעות באמבולנסים עבור המרכז הרפואי העמק 

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 15.05.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 02.06.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מכרז פומבי מס' 26-10/22

הקמת חדרי DR ו- US

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 26.04.2022נוסח מודעה לעיתון (002).pdf

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 18.05.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

=====================================================================מכרז פומבי מס' 26-08/22

להקמת מרכז מסחרי ומשרדי אולטרסאונד במרכז הרפואי העמק 

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 26.04.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 18.05.2022 עד השעה 12:00

מודעה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

===============================================================פניה לקבלת מידע RFI עמדות מודיעין אינטראקטיביות

 

בקשה לקבלת מידע

===============================================================================

מכרז פומבי מס' 24-42/21 לאיטום מעברי אש

יחידה : מ.ר סורוקה

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 24.04.2022 עד השעה 16:00

מסמכי המכרז

מודעה

===============================================================================

מכרז פומבי מס' 61-03/22

ביצוע עבודות שיפוץ קומה 3 (אלכס)

יחידה: מ.ר גריאטי בית רבקה

תאריך פרסום: 10.04.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 25.04.2022 עד השעה 12:00

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

מודעה

===============================================================================מכרז פומבי מס' 20-14/22

ר' פ'  שכירות התקנה ומתן שירותי אחזקה שוטפת למערכת לדיווח קריאות שירות מתאי שירותים עבור מרכז רפואי רבין

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 10.4.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 2.5.2022 עד השעה 16:00

נספח הגנת הסביבה

מודעה

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 24-9/22 לאספקת קופסאות אוכל מקרטון

יחידה : מ.ר סורוקה

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 24.04.2022 עד השעה 16:00

נספח ד - אישור רו"ח מעודכן מתאריך 25.04.

למתן שירותי קבלן בית בתחום האלומיניום במרכז הרפואי מאיר של שירותי בריאות כללית

יחידה : מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 10.03.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 22.03.2022 עד השעה 12:00

למתן שירותי קבלן בית בתחום דלתות האש במרכז הרפואי מאיר של שירותי בריאות כללית

יחידה : מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 10.03.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 22.03.2022 עד השעה 12:00

למתן שירותי קבלן בית בתחום המסגרות במרכז הרפואי מאיר של שירותי בריאות כללית

יחידה : מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 10.03.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 22.03.2022 עד השעה 12:00

מתן שירותי שינוע והובלה של בדיקות מעבדה, ציוד, וביצוע שירותים לוגיסטיים 

יחידה : מ.ר לוינשטיין

תאריך פרסום: 08.03.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 20.03.2022 עד השעה 12:00

להפעלת חנות לממכר מוצרי אורתופדיה במרכז הרפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה : מ.ר העמק

תאריך פרסום: 06.03.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 13.03.2022 עד השעה 12:00

לעיצוב, ייצור הדפסה, הובלה והתקנה של שלטים, רולאפים ופוסטרים עבור המרכז הרפואי מאיר של שירותי בריאות כללית

יחידה : מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 06.03.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 16.03.2022 עד השעה 12:00

נספח הגנת סביבה

מודעה

תשובות לשאלות הבהרה

============================================================

מכרז פומבי מספר 20-9-22

ביצוע עבודות חשמל ובקרה למערכות ומתקני מיזוג אויר ואינסטלציה מרכז רפואי רבין (בי"ח בילינסון והשרון)

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 10.02.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.02.2022 עד השעה 12:00

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מסמכי המכרז

נספח בטיחות לקבלן ראשי שאינו מבצע הבנייה

נספח בטחון

נספח הגנת סביבה

נספח מניעת זיהומים

מכרז מסגרת פומבי מס' 24-5/22

אספקת כריות חד פעמיות (ח.פ) עבור המרכז הרפואי סורוקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 10.02.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.02.2022 עד השעה 16:00

פומבי מס' 64-06/21

מוסד: מרכז רפואי הרצפלד

הצבת והפעלת עגלת קפה

תאריך פרסום: 03/01/2022

מועד אחרון להגשת ההצעות: 24/01/2022 עד השעה 12:00

 מודעה

מסמכי מכרז

סיכום מפגש מציעים מיום 12.01.2022

=========================================================

פומבי מס' 24-50-21

מוסד: מרכז רפואי סורוקה

ביצוע עבודות שיפוץ הכולל בינוי , גמר ומערכות להקמת חדרי תת לחץ וחדרי בידוד - מחלקת ילדים ד'

תאריך פרסום: 30/12/21

סיור קבלנים רשות: בתאריך  05/01/21 שעה 11:00   

מיקום המפגש: מ.ר סורוקה

מועד אחרון להגשת ההצעות: 26/01/21 עד השעה 16:00

 מודעה

נספח בטיחות

כתב כמויות

מסמכי מכרז

מפרטים

תוכניות ורשימות

פרוטוקול סיור

=========================================================פומבי מס' 26-22-21 - בוטל

מוסד: מרכז רפואי העמק

 ביצוע הקמת חנויות בבניין 4 במרכז

תאריך פרסום: 16/12/21

מועד אחרון להגשת ההצעות: 24/01/21 עד השעה 12:00

 מודעה

עידכון מודעה

=====================================================================מכרז מסגרת פומבי מס' 28-109/21

למתן שירותי תחזוקת מכשירי כושר במרכז הרפואי מאיר של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 16.12.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.12.2021 עד השעה 12:00

למתן שירותי בקרה ואספקת ציוד כיבוי אש במרכז הרפואי סורוקה

יחידה : מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 17.12.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 23.12.2021 עד השעה 12:00

מודעה

נספח בטיחות

מסמכי המכרז


==================================================================

מכרז פומבי מס' 26-21-21

להקמה ותחזוקה של מערכות כלורדיאוקסיד לחיטוי מים חמים במרכז הרפואי העמק של שירותי בריאות כללית 

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 09.12.2021

סיור קבלנים ייערך ביום רביעי 22.12.2021 בשעה 11:00.

מקום המפגש: ליד בניין ההנהלה

ההשתתפות בסיור חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.12.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 20-36/21 ב'פ'

לביצוע עבודות שדרוג מערכת אוויר רפואי למכשירים באגף ניתוחים בי"ח בלינסון של שירותי בריאות כללית 

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 28.11.2021

סיור קבלנים ייערך ביום ראשון 05.12.2021 בשעה 10:00.

מקום המפגש: מחלקת אחזקה בבלינסון

ההשתתפות בסיור חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 16.12.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 20-53/21 ב'פ'

החלפת מיכל סולר שבועי עבור גנראטורים חירום בניין דוודים בבי"ח בלינסון של שירותי בריאות כללית 

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 25.11.2021

סיור קבלנים ייערך ביום חמישי 02.12.2021 בשעה 10:00.

מקום המפגש: מחלקת אחזקה בבלינסון

ההשתתפות בסיור חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 12.12.2021 עד השעה 12:00

מכרז מסגרת פומבי מס' 23-03/21

לאספקת כלי רכב תפעוליים עבור מרכז רפואי קפלן של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר קפלן

תאריך פרסום: 25.11.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 01.12.2021 עד השעה 12:00

===============================================================

מכרז פומבי מס' 26-19-21

לשיפוץ מחלקת עיניים במרכז הרפואי העמק של שירותי בריאות כללית 

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 21.11.2021

סיור קבלנים ייערך ביום ראשון 28.11.2021 בשעה 12:00.

מקום המפגש: נפגשים ליד בניין ההנהלה 

ההשתתפות בסיור חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 09.12.2021  16.12.2021 עד השעה 12:00

הודעה עדכון מועדים

מחלקת עיניים - בינוי תברואה ומיזוג

תשריט

============================================================

מכרז מסגרת פומבי מס' 28-108/21

למתן שירותי תחזוקה ואיטום לגגות במרכז הרפואי מאיר של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 21.11.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 25.11.2021 עד השעה 12:00

================================================================

מכרז פומבי מס' 61-12/21

ביצוע עבודות בינוי לסגירת חצרות פנימיות (פטיו)  

יחידה: מ.ר בית רבקה

תאריך פרסום: 17.11.2021

סיור קבלנים ייערך ביום רביעי 01.12.2021 בשעה 09:00.

מקום המפגש: מ.ר בית רבקה, רח' החמישה 4 פ"ת

ההשתתפות בסיור חובה. - אין צורך ברישום מוקדם להשתתפות בסיור הקבלנים!

מודעה 

כתב כמויות

נספח בטיחות

נספח הגנת הסביבה

תנאים כלליים

מפרט טכני

תנאים מיוחדים - מסמכי המכרז

הבהרה בדבר השתתפות בסיור קבלנים

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 

=====================================================================מכרז פומבי מס' 69-005-21

ביצוע עבודות שיפוץ בחדר אוכל עובדים במ.ר שלוותה של שירותי בריאות כללית 

יחידה: מ.ר שלוותה

תאריך פרסום: 17.11.2021

סיור קבלנים ייערך ביום רביעי 24.11.2021 בשעה 10:00.

מקום המפגש: ליד שער הכניסה למרכז הרפואי שלוותה.

ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.11.2021 עד השעה 14:00

מכרז פומבי מס' 28-103/21

למתן שירותי כביסה עבור המרכז הרפואי מאיר של שירותי בריאות כללית 

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 16.11.2021

סיור קבלנים ייערך ביום שלישי 23.11.2021 בשעה 11:00.

מקום המפגש: חדר ישיבות לוגיסטיקה של המרכז הרפואי מאיר בכפר סבא.

ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.11.2021 עד השעה 12:00

נוהל טיפול בכביסה בבתי החולים

נוהל משרד הבריאות

מודעה

פרוטוקול סיור קבלנים

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה מס' 2

================================================================

מכרז מסגרת פומבי מס' 28-107-21

מתן שרותי יצור , אספקה והתקנת תמונות

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 15.11.2021

=====================================================================מכרז מסגרת פומבי מס' 26-17-21

להצבה ופינוי של מקטין נפח (דחסן) לאיסוף פסולת רטובה עבור המרכז רפואי העמק

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 31.10.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.11.2021 עד השעה 12:00

מכרז מסגרת פומבי מס' 26-16-21

לאספקת מזון טרי ארוז, חם ומצונן, בהשגחת בד"ץ העדה החרדית עבור המרכז רפואי העמק

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 31.10.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.11.2021 עד השעה 12:00

מכרז מסגרת פומבי מס' 26-18-21

לאספקת שירותי השגחה למטופלים פסיכיאטריים במרכז רפואי העמק

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 29.10.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.11.2021 22.11.2021 עד השעה 12:00

נספח הגנת הסביבה

מודעה

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת ההצעות

מענה לשאלות הבהרה

=================================================================

מכרז פומבי מס' 20-30/21 (ש'פ')

ביצוע עבודות איטום גג קומת מרתף המשמש כחניה

יחידה: בית חולים השרון מ.ר רבין

תאריך פרסום: 21.10.2021

סיור קבלנים ייערך ביום ראשון 31.10.2021 בשעה 10:00.

מקום המפגש: מחלקת אחזקה בי"ח השרון.

ההשתתפות בסיור הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.11.2021 עד השעה 12:00

ביטחון

נספח הגנת הסביבה

מכרז לביצוע עבודות לאיטום גג חניון השרון

פרוטוקול סיור קבלנים

מענה לשאלות הבהרה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 20-31/21 (ב'פ')

ביצוע עבודות חיזוק גשר צנרת תשתיות

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 21.10.2021

סיור קבלנים ייערך ביום ראשון 31.10.2021 בשעה 12:00. מקום המפגש: מחלקת אחזקה בבלינסון.

ההשתתפות בסיור הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.11.2021 עד השעה 12:00

ביטחון

נספח הגנת הסביבה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 20-36/21 ר'פ'

לביצוע עבודות שדרוג מערכת אוויר רפואי למכשירים באגף ניתוחים בבלינסון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 21.10.2021

סיור קבלנים ייערך ביום ראשון 31.10.2021 בשעה 10:00. מקום המפגש: מחלקת אחזקה בבלינסון.

ההשתתפות בסיור הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.11.2021 עד השעה 12:00

מכרז מסגרת פומבי מס' 20-45/2021

ביצוע עבודות מיזוג אוויר החלפת מגדל קרור 800 טון בגג בנין ניתוחים

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 21.10.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 10.11.2021 עד השעה 12:00

 נספח מניעת זיהומים

ביצוע עבודות מיזוג אוויר

פרוטוקול סיור קבלנים

=====================================================================מכרז מסגרת פומבי מס' 24-41-21

לתחזוקה שנתית של דלתות אש עבור המרכז הרפואי סורוקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 17.10.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.10.2021 עד השעה 16:00

מכרז פומבי מס' 24-40/21

לעבודות שיפוץ המעבדה הגנטית (בניין פתולוגיה) במרכז הרפואי סורוקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

תאריך פרסום: 12.10.2021

סיור קבלנים ייערך ביום שני 18.10.2021 בשעה 11:00. מקום המפגש: מרכז הרפואי סורוקה, שדרות רגר 151 - חדר ישיבות בניין הנדסה _בניין מס' 31)

ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 24.10.2021 עד השעה 16:00

מכרז מסגרת פומבי מס' 20-39/21 ר'פ'

לאספקת ציוד מיזוג אוויר עבור מ.ר רבין של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 30.09.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 13.10.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 60-16/21

ביצוע עבודות חשמל מזדמנות

יחידה: מ.ר לשיקום לוינשטיין

תאריך פרסום: 12.09.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 30.09.2021 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי מכרז

נספח בטיחות לקבלן ראשי

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

נספח הגנת הסביבה

הבהרה מס' 1

=====================================================================מכרז פומבי מס' 28-106/21

לאספקת מאפים קפואים לאפייה מקומית עבור מ.ר מאיר של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 09.09.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 05.10.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי עם הליך דו שלבי עם מבחן התכנות מעשית מס' 28-105/21

להקמת מערכת איתור וניטור אובייקטים במרחב המרכז הרפואי באמצעות יישומון סלולארי עבור מ.ר מאיר של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 05.09.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 04.10.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 30-40/2021

למתן שירותי הקמה ותחזוקה למערכות מיזוג אוויר מרכזיות במרפאות ובמתקני בית חולים יוספטל  ומחוז אילת של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר מרחב אילת, יוספטל

תאריך פרסום: 19.08.2021

לא ייערך סיור מציעים - ניתן לתאם סיור באתר המחוז בתיאום טלפוני עם מהנדס ראשי בית החולים בטלפון 08-6355437

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 09.09.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 23-02/2021

לעבודות אלומיניום עבור מרכז רפואי קפלן של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר קפלן

תאריך פרסום: 19.08.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 31.08.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 20-30/21 ש'פ'

ביצוע איטום גג קומת מרתף המשמש כחניה בית החולים השרון במרכז הרפואי רבין של שירותי בריאות כללית

יחידה: בי"ח השרון במ.ר רבין

המכרז בוטל!!!!

הודעה בדבר ביטול המכרז

=============================================================

מכרז פומבי מס' 24-38/21

לביצוע עבודות בינוי, גמר וחשמל - עבודות הכנה לקליטת המאיץ במרכז הרפואי סורוקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

תאריך פרסום: 11.08.2021

סיור קבלנים ייערך ביום רביעי 18.08.2021 בשעה 11:00. מקום המפגש: אגף הנדסה ולוגיסטיקה - המרכז הרפואי סורוקה (שדרות רגר), בניין מספר 31.

ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.08.2021 עד השעה 16:00

מכרז פומבי מס' 30-34/2021

שירותי היסעים במוניות לנסיעות מחוץ לאילת עבור בית החולים יוספטל ובמרחב אילת של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר יוספטל, מרחב אילת

תאריך פרסום: 05.08.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.08.2021 עד השעה 12:00

=====================================================================

מכרז פומבי מס' 30-13/2021

אחזקה, התקנה וביצוע עבודות חשמל ותקשורת שונות במרכז הרפואי יוספטל ובמרחב אילת של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר יוספטל

תאריך פרסום: 25.07.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 08.08.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז ונספחים

=====================================================================

מכרז פומבי מס' 28-104/21

אספקת שרותי שינוע חבילות ודגימות מעבדה

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 22.07.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 05.08.2021 עד השעה 12:00

=====================================================================מכרז פומבי מס' 20-31/21 (ב'פ')

לעבודות חיזוק גשר צנרת תשתיות בבית חולים בלינסון מרכז רפואי רבין של שירותי בריאות כללית

יחידה: בית חולים בלינסון מ.ר רבין

תאריך פרסום: 22.07.2021

סיור קבלנים ייערך ביום ראשון 01.08.2021 בשעה 10:00. מקום המפגש: מחלקת אחזקה בי"ח בלינסון.

ההשתתפות בסיור הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.08.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 24-30-21

לאספקת שירות והתקנה למערכות תקשורת פנים עבור המרכז הרפואי סורוקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 19.07.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.07.2021 עד השעה 16:00

מכרז פומבי מס' 60-04/2021

אספקת שירותי גינון במרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר לשיקום לוינשטיין

תאריך פרסום: 11.07.2021

סיור מציעים ייערך ביום שלישי20.07.2021 בשעה 10:00 הסיור יצא מחדרו של מר מריו קונבקי, ס.מנהל אדמיניסטרטיבי, בניין האשפוז, קומת קרקע, משרדי הנהלה אדמיניסטרטיבית

ההשתתפות בכנס הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.07.2021 עד השעה 12:00

מענה לשאלות הבהרה

מודעה דחיית מועד הגשה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 64-9/21

עבודות אינסטלציה במרכז הרפואי שיקומי גריאטרי הרצפלד של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר שיקומי גריאטרי הרצפלד

תאריך פרסום: 08.07.2021

סיור קבלנים ייערך ביום חמישי 15.07.2021 בשעה 10:00 נקודת מפגש בלובי הכניסה למרכז הרפואי גריאטרי שיקומי הרצפלד

ההשתתפות בכנס הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.07.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 90-103/21

לאספקת ציוד חשמל עבור המרכז הרפואי רבין

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 29.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 13.07.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 24-22/21

אספקת שמפו אל דמע (היפו אלרגני) לתינוקות במרכז הרפואי סורוקה, שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 21.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.06.2021 עד השעה 16:00

מכרז פומבי מס' 24-23/21

אספקת עגלות לציוד רפואי מרכז הרפואי סורוקה, שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 21.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.06.2021 עד השעה 16:00

מכרז פומבי מס' 26-14-21

לאספקת שירותי שינוע דגימות מעבדה למרכז הרפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 17.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.06.2021 עד השעה 12:00

=============================================================

מכרז פומבי מס' 64-5/21

לאספקת שירותי הפעלה וניהול של משרד לוויות וחדר נפטרים במרכז הרפואי גריאטרי שיקומי הרצפלד של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר גריאטרי שיקומי הרצפלד

תאריך פרסום: 09.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 16.06.2021 30.06.2021 עד השעה 13:00

מכרז פומבי מס' 21-03/2021

למתן שירותי הסעות באמבולנסים עבור מרכז רפואי כרמל

יחידה: מ.ר כרמל

תאריך פרסום: 19.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 08.06.2021 עד השעה 13:00

מסמכי המכרז

הסכם

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 21-02/2021

להצבה והפעלה של מכונה אוטומטית לממכר מוצרים משלימים במרכז רפואי כרמל

יחידה: מ.ר כרמל

תאריך פרסום: 12.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 08.06.2021 עד השעה 13:00

מסמכי המכרז

מודעה

========================================================

מכרז פומבי מס' 61-04/2021

לביצוע עבודות לסגירת חצרות פנימיות (פטיו) במרכז רפואי גריאטרי בית רבקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר גריאטרי בית רבקה

תאריך פרסום: 05.05.2021

סיור קבלנים ייערך ביום שלישי 18.05.2021 בשעה 09:00 חדר בלובי בית החולים,  

ההשתתפות בכנס הינה חובה.

סיור קבלנים נוסף ייערך ביום 25.05.2021 בשעה 10:30 (מצ"ב מודעה)

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.05.2021 עד השעה 16:00

קול קורא - עריכת רשימת ספקים למתן שירותי תיקון משאבות עבור מרכז רפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 04.05.2021

מכרז מסגרת פומבי מס' 20-17/21 ב'פ'

לאספקת ציוד טכני עבור המרכז הרפואי רבין שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 22.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 06.05.2021 עד השעה 12:00

מכרז מסגרת פומבי מס' 20-16/21 ב'פ'

לאספקת כלי עבודה עבור המרכז הרפואי רבין שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 22.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 06.05.2021 עד השעה 12:00

מכרז מסגרת פומבי מס' 20-19/21 ב'פ'

לאספקת ציוד מיזוג אוויר עבור המרכז הרפואי רבין שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 22.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 06.05.2021 עד השעה 12:00

מכרז מסגרת פומבי מס' 20-18/21 ב'פ'

לאספקת ציוד אינסטלציה עבור המרכז הרפואי רבין שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר רבין

תאריך פרסום: 22.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 06.05.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 24-11-21

אספקת מערכות מידוף מרכז הרפואי סורוקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 21.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.04.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 24-17/21

להפעלת תחנת מוניות במכלול הדרומי במרכז הרפואי סורוקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 13.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.04.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 24-49/20

לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, תחזוקה ותפעול של מערכת פוטו וולטאית במרכז הרפואי סורוקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 04.04.2021

סיור קבלנים ייערך ביום שלישי 13.04.2021 בשעה 10:00 חדר הישיבות, הנהלת המרכז הרפואי סורוקה, בניין 62 קומה 1,  ההשתתפות בכנס הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 13.04.2021 עד השעה 16:00

מכרז פומבי מס' 26-08-21

לשיפוץ משרדי רשומות (מבנה 115) במרכז הרפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 24.03.2021

סיור ספקים ייערך ביום ראשון 04.04.2021 בשעה 13:00 במרכז הרפואי "העמק" שברח' יצחק רבין 21 עפולה, בניין 8 קומה 2 חדר מהנדס,  ההשתתפות בכנס הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.04.2021 עד השעה 12:00

==============================================================

מכרז פומבי מס' 26-09-21

לביצוע עבודות במערכות המים החמים בבניין ברוולד, בפגיה ובמטבח המרכזי שבמרכז הרפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 24.03.2021

סיור ספקים ייערך ביום 05.04.2021 בשעה 11:00 במרכז הרפואי "העמק" שברח' יצחק רבין 21 עפולה, ההשתתפות בכנס הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.04.2021 18.04.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-102/21

לשכירה של חנות לצורך הפעלת עסק למתן שירותי אופטומטריה שבמרכז הרפואי מאיר של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 22.03.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 07.04.2021 עד השעה 12:00

הזמנה להיכלל ברשימת ארגונים התנדבותיים להקמת עמדה להתאמה והשכרה של פאות למטופלים אונקולוגיים עבור שירותי בריאות כללית

שנת 2021

יחידה: מ.ר סורוקה

הגשת הבקשות עד ליום 15.04.2021 בשעה 10:00

הזמנה

מכרז פומבי מס' 26-07-21

לאספקת והחלפת לוח חלוקה גנרטורים (כולל מערכת סנכרון) בתחנה צפונית שבמרכז הרפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר העמק

תאריך פרסום: 17.03.2021

סיור ספקים ייערך ביום 04.04.2021 בשעה 12:00 במרכז הרפואי "העמק" שברח' יצחק רבין 21 עפולה, ההשתתפות בכנס הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.04.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 69-003/21

ביצוע עבודות שיפוץ ביתן 5 במ.ר שלוותה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר שלוותה

תאריך פרסום: 14.03.2021

סיור ספקים ייערך ביום 21.03.2021 בשעה 09:00 ליד שער הכניסה למרכז הרפואי, ההשתתפות בכנס הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.03.2021 עד השעה 14:00

מכרז פומבי מס' 69-002/21

ביצוע עבודות שיפוץ ביתן 11+12 במ.ר שלוותה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר שלוותה

תאריך פרסום: 14.03.2021

סיור ספקים ייערך ביום 21.03.2021 בשעה 09:00 ליד שער הכניסה למרכז הרפואי, ההשתתפות בכנס הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.03.2021 עד השעה 14:00

מכרז פומבי מס' 29-01/2021

אספקת פריטי חשמל עבור מרכז שניידר לרפואת ילדים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ. שניידר לרפואת ילדים

תאריך פרסום: 211.02.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 04.03.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 24-56-20

לאספקת שירותי מיזוג אויר עבור המרכז הרפואי סורוקה

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 11.02.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 01.03.2021 עד השעה 16:00

===========================================================

מכרז פומבי מס' 69-001-21

ביצוע שרותי בינוי ושיפוצים מזדמנים

יחידה: מ.ר שלוותה

תאריך פרסום: 08.02.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 21.02.2021 עד השעה 14:00

=====================================================================מכרז פומבי מס' 24-58-20

אספקת ותחזוקה של מתקני בישום במרכז הרפואי סורוקה, שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 04.02.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 10.02.2021 עד השעה 10:00

מכרז פומבי מס' 24-50-20

לביצוע עבודות התקנה ותחזוקת P.V.C עבור המרכז הרפואי סורוקה

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 01.02.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 11.02.2021 עד השעה 16:00

מכרז פומבי (דו שלבי) מס' 64-01/21

מתן שירותי גינון

יחידה: מ.ר הרצפלד

תאריך פרסום: 28.1.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 02.02.2021 9.2.2021 עד השעה 12:00

שכירת דחסן פסולת יבשה ומכולה לפינוי פסולת בינוי וברזל ולביצוע פינוי אשפה

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 21.1.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.01.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי (דו שלבי) מס' 28-101/20

לאספקת עמודי אינפוזיה ואוגרי כביסה

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 14.1.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.01.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 23-01-21

למתן שירותי הדברה במרכז הרפואי קפלן

יחידה: מ.ר קפלן

תאריך פרסום: 7.1.2021

סיור קבלנים- רשות - ביום 13.1.2021 27.1.2021 10.02.2021 בשעה 10:00

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.01.2021 1.2.2021 14.02.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 23-01-21

למתן שירותי הדברה במרכז הרפואי קפלן

יחידה: מ.ר קפלן

תאריך פרסום: 7.1.2021

סיור קבלנים- רשות - ביום 13.1.2021 בשעה 10:00

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.01.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 24-36-20

לאספקת שירותי גינון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר סורוקה

תאריך פרסום: 06.01.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.01.2021 עד השעה 14:00

מכרז פומבי מס' 60-01/2021

שירותי תברואה למתקני תברואה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר לוינשטיין

תאריך פרסום: 03.01.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 11.01.2021 עד השעה 14:00

מכרז פומבי מס' 65-06/2020

אספקת פריטי אחזקה עבור מרכז לבריאות הנפש גהה ומרכז רפואי גריאטרי בית רבקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז לבריאות הנפש גהה ומ.ר גריאטרי בית רבקה 

תאריך פרסום: 03.01.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 10.01.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-133/20

לשכירת דחסן פסולת יבשה ומכולה לפינוי פסולת בינוי וברזל ולביצוע פינויי אשפה

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 31.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.01.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מכרז פומבי מס' 28-132/20

לפינוי 5 צ'ילרים קיימים ולאספק והתקנה של שני (2) צ'ילרים 300 טון קירור כ"א ומתן שירותי אחריות

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 31.12.2020

סיור קבלנים- רשות - מקום מפגש: בכניסה למחלקת אחזקה: ביום 6.1.2021 בשעה 12:00

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 13.01.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות לתוספת 2 יחידות קירור

כתב כמויות

מפרט טכני

מודעה

תכנית

פרוטוקול סיור קבלנים

מענה לשאלות הבהרה

הבהרה מס' 2

מענה לשאלות הבהרה מס' 3 - מיום 28.01.2021

מכרז פומבי מס' 28-131/20

לאספקת שירותי תחזוקה למערכות אוסמוזה הפוכה במחלקת דיאליזה

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 31.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 12.01.2021 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 29-13/2020

אספקת פריטי אחזקה עבור מרכז שניידר לרפואת ילדים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מ.ר שניידר לרפואת ילדים בישראל

תאריך פרסום: 28.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 10.01.2021  עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-130/2020

לעיצוב, ייצור הדפסה, הובלה והתקנה של שלטים רולאפים ופוסטרים

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 28.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 10.01.2021  עד השעה 12:00

מודעה

הבהרה מס' 1

=========================================================

מכרז פומבי מס' 28-128/2020

אספקת אריזות חד פעמיות למזון

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 22.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 5.1.2021  עד השעה 14:00

==================================================================

מכרז פומבי מס' 28-129/2020

אספקת ציוד משרדי

יחידה: מ.ר מאיר

תאריך פרסום: 22.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 4.1.2021  עד השעה 14:00

מתן שירותי גינון במרכז רפואי גריאטרי בית רבקה 

יחידה: מרכז גריאטרי בית רבקה

תאריך פרסום: 06.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 13.12.2020 20.12.2020 עד השעה 14:00

מכרז פומבי מס' 64-13/2020

ביצוע עבודות להקמת מחלקה לטיפול בחולי קורונה

יחידה: מ.ר הרצפלד

תאריך פרסום: 22.11.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.11.2020 עד השעה 12:00

=====================================================================פומבי מס' 20-109/20 ר'

לאספקת מסנני אוויר עבור המרכז הרפואי רבין

יחידה: מרכז רפואי רבין

תאריך פרסום: 19.11.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 02.12.2020 עד השעה 12:00

פומבי מס' 20-108/20 ר'

לאספקת תווי שי לימי הולדת עבור עובדי המרכז הרפואי רבין

יחידה: מרכז רפואי רבין

תאריך פרסום: 19.11.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 02.12.2020 עד השעה 12:00

פומבי מס' 23-1/2020

ביצוע עבודות להחלפת יחידות לטיפול באויר (יט"א) במרכז רפואי קפלן של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי קפלן

תאריך פרסום: 18.11.2020

סיור קבלנים ביום 23.11.2020 בשעה 10:00 יערך במקום ביצוע העבודות. נקודת מפגש בעמדת המודיעין בקומת הכניסה. ההשתתפות בסיור הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.11.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 29-04/2020

אספקת מסנני אויר עבור מרכז שניידר לרפואת ילדים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז שניידר לרפואת ילדים

תאריך פרסום: 12.11.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.11.2020  29.11.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-126/20

לאספקת שרותי הרחבה ו/או תחזוקה של מתקני הסקה, צנרת חמה, קיטור ופניאומטיקה למערכת מטבח

יחידה: מרכז רפואי מאיר והמרכז הגריאטרי שברחוב גלר כ"ס

תאריך פרסום: 08.11.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.11.2020 עד השעה 12:00

פומבי מס' 21-01/20

תכנון, ביצוע ואחזקת מערכת גפ"מ במרכז רפואי כרמל. מרחב חיפה, גליל מערבי ומרכז רפואי כרמל של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי כרמל

תאריך פרסום: 08.11.2020

סיור קבלנים ביום 17.11.2020 בשעה 15:30 מ.ר "כרמל" רח' מיכל 7 חיפה. משרד מהנדס בית החולים. לבירורים: דורי בז'רנו 050-6202126  ההשתתפות בסיור הינה חובה.

סיור קבלנים נוסף ביום 14.12.2020 בשעה 14:00

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.11.2020 21.12.2020 עד השעה 12:00

=============================================================

פומבי מס' 29-29/20

ביצוע עבודות להחלפת יחידות לטיפול באויר (יט"א) במרכז שניידר לרפואת ילדים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי שניידר

תאריך פרסום: 03.11.2020

סיור קבלנים ביום 18.11.2020 בשעה 10:00 במקום ביצוע העבודות. נקודת מפגש בעמדת המודיעין שבקומת הכניסה (קומה 3) ההשתתפות בסיור הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 25.11.2020 עד השעה 12:00

מפרט טכני

הבהרה מס' 2

נספח בטיחות

מכרז פומבי מס' 26-24/20

למתן שירותי תחזוקת לוחות חשמל מתח נמוך במרכז רפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 25.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 01.11.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-127/20

אספקת שרותי ניקוי וטיפול במערכות מיזוג אויר וחליפי חום

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 22.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 05.11.2020 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה מס' 2

==================================================

מכרז פומבי מס' 26-23/20

לשיפוץ הספרייה במרכז רפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 19.10.2020

סיור קבלנים ביום 28.10.2020 בשעה 10:00 בי"ח "העמק", רח' יצחק רבין 21 עפולה. ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 04.11.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-125/20

לייצור של מדבקות

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 14.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.10.2020 עד השעה 12:00


מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 28-124/20

לאספקת שירותי השגחה למטופלים פסיכיאטריים במרכז הרפואי מאיר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 14.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.10.2020 עד השעה 12:00

נוסח אישור רו"ח להעבדר חבות מע"מ

מכרז פומבי מס' 28-123/20

לאספקת שירותי שינוע חבילות ודגימות מעבדה עבור המרכז הרפואי מאיר והמרכז הגריאטרי שברח' גלר בכפ"ס

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 13.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.10.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי עם הליך דו שלבי מס' 28-122/20

לאספקת כלי אוכל

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 13.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 25.10.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 26-22/20

לאספקה והחלפת יט"אות שונות של המרכז רפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 11.10.2020

סיור קבלנים ביום 21.10.2020 בשעה 11:00 יחל בבניין 8 קומה 2 חדר מהנדס. ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.10.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 26-21/20

לאחזקת והתקנת מערכות גזים רפואיים במרכז רפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 11.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.10.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-121/20

לאספקת סכו"ם

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 23.09.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.10.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-109/20

ביצוע עבודות בינוי , חשמל ותברואה להרחבת הפגיה

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 22.09.2020

סיור קבלנים חובה (כניסה למח' אחזקה) ביום 30.9.2020 בשעה 11:00

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 11.10.2020 עד השעה 14:00

===================================================

מכרז פומבי מס' 28-120/20

לשכירה של משרד לצורך הפעלת עסק למתן שירותי ייעוץ ומימוש זכויות רפואיות או השכרת שירותים תומכי אשפוז שבמרכז רפואי מאיר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 16.09.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 30.09.2020 עד השעה 12:00מועד ההגשה נדחה.

עדכון בדבר מועד הגשה עדכני יימסר בהמשך

מכרז פומבי מס' 28-108/20

לאספקת כלים ואביזרים למטבח

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 13.09.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.09.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 26-18/2020

מתן שירותי תחזוקה עבור מערכות מיזוג אוויר מרכזיות, במרכז רפואי העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 13.09.2020

סיור קבלנים ייערך ביום שלישי 22.09.2020 בשעה 10:00, בבניין 8 קומה 2 ליד חדר מהנדס, שבמ.ר "העמק", רח' יצחק רבין 21, עפולה. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 30.09.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-117/2020

מתן שירותי הדברה במרכז הרפואי מאיר והמרכז הגריאטרי ברח' גלר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 10.09.2020

סיור מציעים ייערך ביום חמישי 17.09.2020 בשעה 10:00, בכניסה למרפאות החוץ ליד המזרקה. ההשתתפות בסיור המציעים הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 23.10.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-106/20

אספקת אל-סבון ומגבונים

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 09.09.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 17.09.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 28-112/2020

ביצוע עבודות חשמל בחדר ניתוח אשפוז יום

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 03.09.2020

סיור ספקים ייערך ביום רביעי 09.09.2020 בשעה 13:00, בכניסה למחלקת אחזקה. ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.09.2020 עד השעה 14:00

=====================================================

מכרז פומבי מס' 28-113/2020

ביצוע עבודות בחדר ניתוח אשפוז יום - מיזוג אויר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 02.09.2020

סיור ספקים ייערך ביום שני 07.09.2020 בשעה 14:00, בכניסה למחלקת אחזקה. ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.09.2020 עד השעה 14:00

מכרז פומבי מס' 20-63-20 (ש'פ')

לביצוע עבודות מיזוג אוויר

יחידה: בית חולים השרון

תאריך פרסום: 27.08.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 24.09.2020 עד השעה 12:00

נספח הגנת הסביבה

נספח מניעת זיהומים

השרון - החלפת יחידות

מערכות מיזוג אוויר

מכרז פומבי מס' 26-12-20

לאספקת כורסאות עבור במרכז רפואי העמק

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 16.08.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.08.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' 26-13-20

שירותי תחזוקה לטלוויזיות, מגברים וציוד נלווה במרכז רפואי העמק

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 16.08.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.08.2020 עד השעה 12:00

====================================================

מכרז פומבי:  72-04/20מ

יחידה: מ.ר קפלן

עבודות: ביצוע מערכות ביטחון בבניין אשפוז ג'

תאריך פרסום: 12.08.2020

סיור קבלנים יתקיים ביום 24.08.2020 בשעה 10:00
מיקום: בי"ח קפלן אודיטוריום בבניין אשפוז א' , כניסה משער חבצלת

מועד אחרון להגשה: 16.09.2020 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

מודעה

===================================================

מכרז פומבי:  72-03/20מ

יחידה: מ.ר שניידר

עבודות: ביצוע החלפת שקעים ותקעים של גזים רפואיים לפי תקן ENV

תאריך פרסום: 12.08.2020

סיור קבלנים יתקיים ביום 24.08.2020 בשעה 10:00
מיקום: בי"ח שניידר , משרד מח' אחזקה

מועד אחרון להגשה: 07.09.2020 16.09.2020 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

מודעה

תיקון מודעה

===================================================

מכרז פומבי מס' 28-114/2020

ביצוע עבודות הנגשת תאי שירותים במחלקות אשפוז

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 06.08.2020

סיור ספקים ייערך ביום ראשון 16.08.2020 בשעה 11:00, בכניסה למחלקת אחזקה. ההשתתפות בסיור קבלנים הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 13.08.2020 עד השעה 14:00

שרותי אשפוז 1

שרותי אשפוז 2

שרותי אשפוז 3

שרותי אשפוז 4

מכתב הבהרה מס' 1 - מיום 10.08.2020

===================================================

מכרז פומבי מס' 20-69/2020

ר' פ' לאספקת ארוחות צהדרין ממצוננות (בשל - צנן) עבור מרכז רפואי רבין (על אתריו השונים)

יחידה: מרכז רפואי רבין

תאריך פרסום: 06.08.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.08.2020 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

===================================================

מכרז פומבי מס' 29-26/2020

ביצוע עבודות מיזוג אויר בבית מרקחת שבמרכז שניידר לרפואת ילדים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי שניידר

תאריך פרסום: 29.07.2020

ביום שלישי 04.08.2020 ייערך סיור קבלנים בשעה 13:00 במקום ביצוע העבודות

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 09.08.2020 עד השעה 09:00

מכרז פומבי מס' 24-20-20

אספקה שירותי תחזוקה שוטפים בתחום האלומיניום

יחידה: המרכז הרפואי סורוקה

תאריך פרסום: 23.07.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 2.8.2020 עד השעה 14:00

מכרז פומבי מס' 26-11-20

שרותי קבלן בית לביצוע עבודות תחזוקה למתקני חשמל

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 19.07.2020

סיור קבלנים (השתתפות רשות) ייערך ביום 28.07.2020 בשעה 12:30 במרכז רפואי העמק, רחוב שד' יצחק רבין 21 עפולה, משרד מהנדס בית החולים בנין 8 קומה 2.

לבירורים: 04-6494258

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 04.08.2020 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים

===================================================פניה לקבלת הצעות מכרז מס' 26-09-20

מכירת ציוד מרפאת שיניים משומש

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 15.07.2020

מסמכי המכרז


מכרז פומבי מס' 26-06-20

עבודות אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות לייצור מים מטופלים

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 09.07.2020

סיור קבלנים ראשון ייערך ביום 19.07.2020 בשעה 09:30

סיור שני- ביום ד', ה29/07/20- בשעה 10:00 .

מקום המפגש בשני הסיורים: מרכז רפואי העמק, רחוב שד' יצחק רבין 21 עפולה, משרד מהנדס בית החולים בנין 8 קומה 2. 

ההשתתפות באחד מהסיורים לעיל לפחות הינה חובה

לבירורים: 04-6494258

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 23.07.2020 4.8.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

תנאים כלליים להתקשרות עם קבלנים

מודעה מעודכנת

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים שני מיום 29.7.2020

HG-MODEL

מענה לשאלות הבהרה מיום 12.08.2020


מכרז / חוזה 28-105-20

לביצוע שיפוץ עמוק ושדרוג חדר ניתוח מס' 5 בבית חולים מאיר בכפר סבא

יחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 06.07.2020

סיור קבלנים (השתתפות חובה) ייערך ביום 09.07.2020 בשעה 14:30 כניסה למחלקת אחזקה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 16.07.2020 עד השעה 14:00

מכרז פומבי 28-111/2020

אספקת שירותי התקנה ותחזוקה של מערכות ומתקני גילוי אש תוצרת טלפייר גלאי אש וגז בע"מ

היחידה: מרכז רפואי מאיר

תאריך פרסום: 16.06.2020

מסמכי מכרז מעודכנים

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 20-07/2020

אספקה והתקנה של מאחזי יד/מעקות במרכז הרפואי רבין של שירותי בריאות כללית 

יחידה: מרכז רפואי רבין

תאריך פרסום: 11.06.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.6.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי 29-05/2020

עבודות מזדמנות בתחום השיפוצים והבינוי עבור מרכז שניידר לרפואת ילדים של שירותי בריאות כללית 

יחידה: מרכז רפואי שניידר

תאריך פרסום: 09.06.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 21.6.2020 09.07.2020 עד השעה 12:00

מכרז פומבי 26-04-20

לאספקת כורסאות מלווה 

יחידה: מרכז רפואי העמק

תאריך פרסום: 02.06.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 17.6.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 17.06.2020

מכרז פומבי 61-02/2020

הקמה, תפעול וניהול של חנות עזר למוצרי שיקום במכרז רפואי גריאטרי בית רבקה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרכז רפואי גריאטרי בית רבקה

תאריך פרסום: 01.06.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 14.6.2020  01.07.2020 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי המכרז

מסמכי המכרז המשך + הסכם

מודעה מיום 15.06.2020


הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש