חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>עור</title><id>8</id></CategoryInfo></Category>TrueעורPrednisolone+Gentamicin10514TrueTrueFalseTrueTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Prednisolone+Gentamicin</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>אפלומיצין היא תכשיר המיועד לשימוש חיצוני במקרים של דלקות בעור הכוללות זיהום חיידקי (בקטריאלי). הקרם הזה מכיל שני חומרים פעילים: פרדניזולון, שהוא קורטיקוסטרואיד בעל השפעה נוגדת דלקת הפועל להפחתת הדלקת בעור, וגנטמיצין שהיא אנטיביוטיקה המשמשת לטיפול בזיהום חיידקי בעור.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>קרם.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2 - 3&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>יש למרוח שכבה דקה על האזור הנגוע 2 עד 3 פעמים ביום. </adult><child>&lt;p&gt;יש למרוח שכבה דקה על האזור הנגוע 2 עד 3 פעמים ביום. כשמדובר במטופלים שטרם מלאו להם 4 שנים מותר להשתמש בקרם למשך 3 שבועות לכל היותר. השימוש בתכשיר באזורים שמכוסים בחיתולים חייב להיעשות בזהירות רבה.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. לפני שמשתמשים בקרם אפלומיצין יש לשטוף את הידיים במים ובסבון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. יש למרוח שכבה דקה על האזור הנגוע בעור 2 עד 3 פעמים ביום בהתאם להנחיות הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לאחר מריחת הקרם יש לשטוף שוב את הידיים במים ובסבון כדי להסיר את שאריות הקרם מהידיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. קרם אפלומיצין מיועד לשימוש חיצוני בלבד. יש למנוע מגע של הקרם עם העיניים או עם רקמות ריריות כמו חלל הפה והאף.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>1. אפלומיצין היא תכשיר המיועד לשימוש חיצוני בלבד לטיפול בדלקות בעור שמעורב בהן זיהום חיידקי (בקטריאלי).&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. הקרם מכיל שני חומרים פעילים: פרדניזולון (קורטיקוסטרואיד בעל השפעה נוגדת דלקת הפועל להפחתת הדלקת בעור) וגנטמיצין (אנטיביוטיקה המשמשת לטיפול בזיהום חיידקי בעור).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש להקפיד שהקרם לא יבוא במגע&amp;nbsp;עם העיניים או עם רקמות ריריות כמו חלל הפה והאף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מריחת הקרם על מי שטרם מלאו להם 4 שנים מוגבלת ל־3 שבועות בלבד. מריחת התכשיר על אזורים שמכוסים בחיתול חייבת להיעשות בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בעת שמטופלים בתכשיר יש להיות במעקב אצל הרופא המטפל. אם חלה החמרה במצב העור, יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;: התכשיר מיועד לשימוש חיצוני. לא ידוע על השפעה כלשהי שיש לו על יכולת הנהיגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הריון&lt;/b&gt;: ניתן להשתמש בקרם אפלומיצין בהריון - אך רק בהוראת הרופא המטפל. יש להימנע ממריחת הקרם על שטחי עור גדולים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: ניתן להשתמש בקרם אפלומיצין בתקופת ההנקה - אך רק בהוראת הרופא המטפל. יש להימנע ממריחת הקרם על שטחי עור נרחבים ועל הפטמות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: התכשיר מיועד לשימוש חיצוני בלבד. לא ידוע על אינטראקציה כלשהי בין התרופה לבין אלכוהול. אין איסור על שתיית אלכוהול בעת שמטופלים בתכשיר.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אם הזיהום בעור הוא פטרייתי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. במקרים של זיהום ויראלי בעור (כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/lifestyle/sex/Pages/herpes.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;הרפס&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/kids/childs/Pages/measles.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אבעבועות רוח&lt;/a&gt; או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/herpes_zoster.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;שלבקת חוגרת&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם סובלים משחפת של העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. במקרה של פצעים פתוחים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. &lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים ומחלות בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;b&gt;משך הטיפול&lt;/b&gt;. התרופה מיועדת לשימוש בדלקות עור שבהן מעורב זיהום חיידקי. השימוש בה מוגבל לתקופת הטיפול שעליה המליץ הרופא המטפל. שימוש ממושך בקרם הזה אינו מומלץ, אלא אם הרופא הורה זאת במפורש. שימוש ממושך עלול לגרום להתפתחות של זיהום פטרייתי או של זיהום בחיידקים אחרים שעמידים לתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;b&gt;סוכרת&lt;/b&gt;. מטופלים שסובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מסוכרת&lt;/a&gt; צריכים להיות במעקב אצל הרופא המטפל בעת שהם משתמשים בתכשיר. עליהם לדווח לרופא המטפל אם ישנה החמרה במצב העור בעת שהם מטופלים בתכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;b&gt;אופן השימוש&lt;/b&gt;. קרם אפלומיצין מיועד לשימוש חיצוני בלבד. יש להימנע ממגע של הקרם עם העיניים או עם רקמות ריריות כמו האף והפה. כמו כן אסור להשתמש בקרם על שטחים נרחבים בעור או על פצעים פתוחים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;b&gt;מטופלים עד גיל 4 שנים&lt;/b&gt;. כשמדובר במטופלים שטרם מלאו להם 4 שנים מותר להשתמש בקרם למשך 3 שבועות לכל היותר. השימוש בתכשיר באזורים שמכוסים בחיתולים חייב להיעשות בזהירות רבה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות מיד לרופא&lt;/b&gt;&lt;br&gt;תופעות הלוואי שמחייבות לפנות מיד לרופא הן - ברובן - לא שכיחות ואף נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תופעות לוואי של רגישות־יתר: תופעות שונות בעור (כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, הופעת שלפוחיות, קילופים), קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה או בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. החמרה במצב הדלקת בעור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. הופעת פריחה על העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;תחושת צריבה, גירוי או עקצוץ בעור, יובש בעור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;שיעור־יתר בעור, דלקת עור דמוית אקנה (פצעי בגרות) ושינויים בצבע העור (ירידה בפיגמנטציה של העור).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/b&gt;&lt;br&gt;רגישות־יתר, פריחה בעור.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא ידוע על אינטראקציות בין תרופות אחרות לבין אפלומיצין. למרות זאת לפני שמתחילים להשתמש באפלומיצין יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>סוגיית המזון אינה רלוונטית שכן מדובר במשחה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התכשיר בטמפרטורת החדר (לא יותר מ־25 מעלות צלזיוס). לאחר פתיחת השפופרת בפעם הראשונה יש להשתמש בתכשיר בתוך 6 חודשים. מומלץ לציין על האריזה מתי נפתחה השפופרת בפעם הראשונה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1051</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>כל רופא מוסמך לרשום את התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Krem.svg</image><name>קרם</name></Package></Packages>אפלומיצין4אפלומיציןAflumycin4533<omry_names><omry_name><id>1110063300</id><title>AFLUMYCIN CREAM</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש