חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>שריר - שלד</title><id>13</id></CategoryInfo></Category>Falseשריר - שלדDiclofenac17044TrueTrueFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>D&lt;span dir=ltr&gt;&lt;font face=Calibri&gt;&lt;span dir=ltr&gt;iclofenac&lt;?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt; </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>דיקלופנק (Diclofenac) משתייכת למשפחת התרופות המכונות נוגדי דלקות לא סטרואידיים (NSAID).&amp;nbsp;היא מפחיתה תהליכים דלקתיים ומקילה על כאבים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;התרופה משווקת בתכשירים שונים ובהם טבליות בשחרור רגיל ובשחרור מושהה, זריקות, פתילות,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4772" target="_blank"&gt;ג'ל&lt;/a&gt; למריחה &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6463" target="_blank"&gt;וטיפות לעיניים&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;שימוש ממושך בתרופה הזאת מעלה את הסיכון לתופעות לוואי ולכן אינו מומלץ.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>14</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו לו&amp;nbsp;14 שנים. המינון&amp;nbsp;לבני 14 שנים ויותר הוא&amp;nbsp;כמו למבוגרים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תדירות הנטילה מגיל 14&lt;/strong&gt;: 1 עד 3 פעמים ביום.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, טבליות בשחרור מושהה, פתילות, זריקות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><child>&lt;strong&gt;מגיל 14&lt;/strong&gt;: 1 עד 3 פעמים ביום.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טבליות של 50 מיליגרם בשחרור רגיל&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;2 עד 3&amp;nbsp;פעמים ביום. המינון המרבי: 150 מיליגרם ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טבליות בשחרור מושהה&lt;/strong&gt;: 100 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;פתילות&lt;/strong&gt;: 50 מיליגרם&amp;nbsp;2 עד 3&amp;nbsp;פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;זריקות&lt;/strong&gt;: 75 מיליגרם פעם ביום. המינון המרבי: 150 מיליגרם פעם ביום.&lt;/p&gt;</adult><child>התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו לו&amp;nbsp;14 שנים. המינון&amp;nbsp;לבני 14 שנים ויותר הוא&amp;nbsp;כמו למבוגרים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טבליות בשחרור רגיל ובשחרור מושהה&lt;/strong&gt;: את המינון קובע הרופא. יש ליטול את התרופה עם האוכל כדי למנוע גירוי של מערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;vפתילות&lt;/strong&gt; מיועדות להחדרה לפי הטבעת.&amp;nbsp;אסור לבלוע אותן. לפני השימוש בפתילה יש לרחוץ את הידיים. לאחר מכן יש לקלף את העטיפה של הפתילה, לשכב על הצד ולהחדיר את הפתילה בעדינות לפי הטבעת. לאחר החדרת הפתילה יש&amp;nbsp;לרחוץ שוב את&amp;nbsp;הידיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הזריקות&lt;/strong&gt; ניתנות רק לתוך השריר. את הזריקות נותנים הרופא או האחות במרפאה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול את התרופה עם האוכל כדי למנוע גירוי של מערכת העיכול.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: ככלל, התרופה אינה אמורה להשפיע על כושר הנהיגה. עם זאת, היא עלולה לגרום לעיתים לסחרחורות, לעייפות ולראייה מטושטשת. במקרים האלה אסור, כמובן, לנהוג.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: עד השבוע ה־20 להריון מותר להשתמש בדיקלופנק במינון המקובל. יש להשתמש במינון הנמוך ביותר שהוא עדיין יעיל לתקופה הקצרה ביותר האפשרית. &lt;br&gt;&lt;br&gt;החל מהשבוע ה־20 להריון מומלץ להימנע משימוש בתרופות ממשפחת נוגדי הדלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs) בלי להתייעץ עם הרופא. &lt;br&gt;&lt;br&gt;מהשבוע ה־20 ועד השבוע ה־28 להריון ניתן להשתמש בתרופה&amp;nbsp;רק אם השימוש בה הוא חיוני ורק בהמלצת רופא. יש להשתמש במינון הנמוך ביותר שהוא עדיין יעיל לתקופה הקצרה ביותר האפשרית. &lt;br&gt;&lt;br&gt;מהשבוע ה־28 להריון ואילך אסור להשתמש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: התרופה נחשבת לבטוחה בהנקה, אך למרות זאת יש להשתמש בה רק לאחר התייעצות עם הרופא המטפל. ייתכן שהרופא ימליץ על תרופה בטוחה עוד יותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להחריף את תופעות הלוואי של התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;• אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם קיימת רגישות־יתר לתרופה כלשהי&amp;nbsp;מהמשפחה של&amp;nbsp;נוגדי דלקת לא סטרואידיים כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4574" target="_blank"&gt;אספירין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4529" target="_blank"&gt;ואיבופרופן&lt;/a&gt;. רגישות־היתר יכולה לבוא לידי ביטוי בתסמינים כמו קוצר נשימה, צפצופים במערכת הנשימה, פריחה, נזלת אלרגית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם סובלים מאחת או יותר מהבעיות הבאות במערכת העיכול: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" target="_blank"&gt;כיב קיבה (אולקוס)&lt;/a&gt;, כיב במעיים,&amp;nbsp;דימומים ממערכת העיכול,&amp;nbsp;התנקבות (פרפורציה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;בשלושה החודשים האחרונים של ההריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם סובלים מאי־ספיקה של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הכבד, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_blank"&gt;הכליות&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target="_blank"&gt;הלב&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לאחר&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/surgery/Pages/coronary_bypass_surgery.aspx" target="_blank"&gt;ניתוח מעקפים&lt;/a&gt; או בעקבות אחת או יותר מהמחלות הבאות:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/ischemic_heart_disease.aspx" target="_blank"&gt;מחלת לב איסכמית&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/pvd.aspx" target="_blank"&gt;מחלה של כלי הדם הפריפריים&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cerebrovascular_accident.aspx" target="_blank"&gt;אירוע מוחי&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target="_blank"&gt;אסתמה&lt;/a&gt; חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לפני&amp;nbsp;גיל 14 שנים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. •&amp;nbsp;המחלות הבאות: אסתמה, בעיות בתפקוד הכבד או הכליות, מחלת לב, כיבים בקיבה או דימומים ממערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לדיקלופנק יש תגובות עם תרופות רבות, ולכן יש לדווח לרופא המטפל או לרוקח על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה. פירוט מובא בסעיף&amp;nbsp;"תגובות בין־תרופתיות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;חולי אסתמה שמשתמשים בדיקלופנק עלולים לפתח תגובה אלרגית. השימוש בתרופה אסור&amp;nbsp;לחלוטין אם לצד מחלת האסתמה קיימת גם&amp;nbsp;רגישות&amp;nbsp;לאספירין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות ממשפחת ה־NSAID מעלות את הסיכון לאירועי לב וכלי דם כמו אוטם בשריר הלב (התקף לב) ואירוע מוחי. לכן יש להגביל את השימוש בתרופה לימים בודדים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דיקלופנק עלולה להעלות את לחץ הדם אצל מי שסובלים &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target="_blank"&gt;מלחץ דם גבוה&lt;/a&gt;. בעת שמטופלים בתרופה מומלץ להיות במעקב אחרי לחץ הדם והדופק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אסור להשתמש בדיקלופנק לאחר&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/myocardial_infraction.aspx" target="_blank"&gt;אוטם בשריר הלב (התקף לב)&lt;/a&gt; ובמקרים של &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target="_blank"&gt;אי־ספיקת לב&lt;/a&gt;. לחולים באי־ספיקת לב עלולה דיקלופנק לגרום להופעת בצקות או להחמרתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;מטופלים קשישים עלולים להיות רגישים יותר לתופעות הלוואי של דיקלופנק, ולכן&amp;nbsp;עליהם&amp;nbsp;להשתמש בתרופה בזהירות רבה. הרופא עשוי להורות להם להיות במעקב צמוד שכולל בדיקות שונות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דיקלופנק עלולה להגביר את הסיכון לתופעות לוואי שונות במערכת העיכול: כיב קיבה, כיב במעיים, דימומים,&amp;nbsp;התנקבות. במקרה של מחלה במערכת העיכול אסור להשתמש בתרופה. מי שהיו חולים בעבר במערכת העיכול צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה - במיוחד בגיל מבוגר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;קשישים, חולים בכיב במערכת העיכול ומי שנוטלים&amp;nbsp;תרופות נוגדות קרישה (כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5405" target="_blank"&gt;וורפרין&lt;/a&gt;) או נוגדי טסיות (כמו אספירין) מצויים בסיכון&amp;nbsp;לדימומים ממערכת העיכול. במקרים האלה עשוי הרופא לאשר מתן דיקלופנק&amp;nbsp;יחד עם&amp;nbsp;טיפול מגן למערכת העיכול,&amp;nbsp;למשל באמצעות מתן של תרופות ממשפחת מעכבי משאבת הפרוטונים (כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5106" target="_blank"&gt;אומפרזול&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דיקלופנק עלולה להגביר את הסיכון להופעת דימומים גם&amp;nbsp;בשתן&amp;nbsp;ומהעור. בשימוש ממושך עלולה התרופה לגרום לאנמיה. לעיתים נדירות היא עלולה לגרום לתופעות לוואי מסוכנות במערכת הדם (למשל,&amp;nbsp;מחסור בטסיות דם). מידע נוסף מובא בסעיף&amp;nbsp;"תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דיקלופנק עלולה לפגוע&amp;nbsp;בתפקודי הכבד. במיוחד צריכים להיזהר&amp;nbsp;מי שהתגלתה אצלם עלייה באנזימי הכבד. לעיתים נדירות עלולה התרופה לפגוע קשות בכבד - עד כדי אי־ספיקה.&amp;nbsp;אסור לתת את התרופה לחולי כבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;התרופה עלול לגרום לעלייה ברמות האשלגן בדם - בעיקר&amp;nbsp;אצל קשישים, אצל מי שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target="_blank"&gt;מסוכרת&lt;/a&gt; או מאי־ספיקת כליות ואצל מי&amp;nbsp;שנוטלים תרופות שמעלות את רמות האשלגן בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אסור להשתמש בתרופה במקרה של אי־ספיקת כליות בשל חשש להחמרה במצב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;מי שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/lupus.aspx" target="_blank"&gt;מזאבת אדמנתית מערכתית (לופוס)&lt;/a&gt;&amp;nbsp;או ממחלות ברקמות החיבור צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה שכן לעיתים נדירות&amp;nbsp;עלולה התרופה לגרום אצלם להתפתחותה&amp;nbsp;של דלקת לא זיהומית בקרום המוח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;זריקות דיקלופנק יש לתת&amp;nbsp;לתוך השריר בלבד. אסור להשתמש בזריקות לאורך זמן שכן צורת המתן הזאת מגבירה את הסיכון לתופעות לוואי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות לרופא המטפל&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמיני אלרגיה בעור כמו פריחה, פצעים, קילוף או נפיחות. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;• תסמיני אנגיואדמה (סוג של אלרגיה): נפיחות באחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, הלחיים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון. לתסמינים האלה עלולים להתלוות קוצר נשימה והרגשת מחנק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של מחלת כבד כמו צהבת (הצהבה של העור או של החלק הלבן בעיניים), חולשה, עייפות, בחילות והקאות, ירידה במשקל, צואה בהירה ושתן כהה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של מחלת כליות כמו קושי&amp;nbsp;לתת שתן, שינויים בכמות השתן, דם בשתן או הצטברות נוזלים בגוף (בצקות).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;סימנים המעידים על דימומים כמו דם בשתן, דם בצואה, צואה שחורה, דימומים מהחניכיים, דימום מוגבר מהנרתיק, שיעול דמי, הופעת חבורות או סימנים כחולים על העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים המעידים על עלייה ברמות האשלגן בדם כמו&amp;nbsp;בלבול, סחרחורות, קוצר נשימה, דופק לב מוגבר (דפיקות לב) וחולשה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של לחץ דם גבוה ולא מאוזן כמו כאב ראש חמור, סחרחורות והפרעות בראייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של&amp;nbsp;אירוע מוחי כמו חוסר יכולת לדבר או קושי להגות מילים, חולשה בצד אחד של הגוף, שיתוק בצד אחד של הפנים, כאבי ראש פתאומיים או סחרחורות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של ירידה במספר של טסיות הדם: דימומים או חבורות על העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של ירידה במספרם של תאי הדם הלבנים: כאב גרון, חום גבוה, צמרמורות, זיהומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;קוצר נשימה שאליו עלולות להתלוות פריחה או נזלת אלרגית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;צפצופים במערכת הנשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;בצקות ברגליים או בזרועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;כאבים בחזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דופק מהיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;חולשה ועייפות ניכרת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;כאב בטן חמור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;מחשבות טורדניות או שינויים במצב הרוח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;נפיחות, אדמומיות, שינוי בצבע העור, תחושת בעירה, כאבים ברגליים או בזרועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;צוואר נוקשה, חום, בחילות, הקאות, כאבי ראש. התסמינים האלה עלולים להעיד על דלקת בקרום המוח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;הופעת כתמים סגולים או אדומים על העור.&amp;nbsp;אלה עלולים להעיד על דלקת בכלי הדם (וסקוליטיס).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;כאבי ראש, סחרחורות, בחילות, כאבי בטן, שלשולים, גזים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;דופק&amp;nbsp;מוגבר, לחץ דם גבוה, כאבים בחזה, הפרעות באנזימי הכבד, אנמיה, פריחה, בצקות, דימומים, צפצופים באוזניים (טנטון).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;אלרגיה, החמרה באסתמה קיימת, קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, אירוע מוחי, אוטם בשריר הלב, אי־ספיקת כליות, אי־ספיקת לב, מחלת כבד, אקזמה, הפרעות בראייה, ראייה מטושטשת, מחסור בטסיות דם, ירידה במספר&amp;nbsp;תאי הדם הלבנים, פריחה מגרדת, תסמונת סטיבנס ג'ונסון.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;• דיקלופנק עלול להשפיע על תרופות רבות ולהיות מושפע מתרופות רבות, ולא את כולן ניתן לציין כאן. לכן לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש&amp;nbsp;לדווח לרופא או לרוקח על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7763" target="_blank"&gt;ווריקונזול&lt;/a&gt; (תרופה&amp;nbsp;נגד פטריות) עלולה להעלות את רמות הדיקלופנק בדם ובכך להגדיל את הסיכון&amp;nbsp;לתופעות לוואי שלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דיקלופנק עלולה להעלות את הרמות של ליתיום בדם. אם הרופא מאשר את השילוב הזה&amp;nbsp;מומלץ לנטר את רמות הליתיום בדם ולעקוב&amp;nbsp;אחרי תופעות הלוואי שלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דיקלופנק עלולה להעלות את רמות&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776" target="_blank"&gt;הדיגוקסין&lt;/a&gt; בדם. אם הרופא מאשר את השילוב הזה,&amp;nbsp;מומלץ לנטר את רמות הדיגוקסין בדם ולעקוב&amp;nbsp;אחרי תופעות הלוואי שלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דיקלופנק עלולה להעלות את רמות&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" target="_blank"&gt;הפניטואין&lt;/a&gt; בדם. אם הרופא מאשר את השילוב הזה,&amp;nbsp;מומלץ לנטר את רמות הפניטואין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דיקלופנק עלולה להפחית מיעילותן של תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה. אם הרופא מאשר שילוב כזה, מומלץ לעקוב אחרי לחץ הדם והדופק. אם מתברר שאלה גבוהים מדי,&amp;nbsp;יש לדווח על כך לרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דיקלופנק עלולה להפחית את היעילות של מעכבי ACE (כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7929" target="_blank"&gt;רמיפריל&lt;/a&gt;). השילוב עלול הזה גם עלול להגביר את הסיכון להחמרה בתפקוד הכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;נטילה משולבת של דיקלופנק ושל תרופות&amp;nbsp;שמגבירות את הפרשת השתן (תרופות משתנות)&amp;nbsp;כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4849" target="_blank"&gt;פורוסמיד&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4784" target="_blank"&gt;והידרוכלורותיאזיד&lt;/a&gt; עלולה להחמיר את&amp;nbsp;הפגיעה בתפקודי הכליות. אם רופא מאשר את השילוב הזה, יש לעקוב אחרי לחץ הדם, הדופק ותפקוד הכליות וכן&amp;nbsp;אחרי תופעות לוואי&amp;nbsp;כמו בצקות ברגליים וקושי&amp;nbsp;לתת שתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;נטילה משולבת של דיקלופנק ושל&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" target="_blank"&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt; עלולה לגרום להחמרה בתפקוד הכליות ולעלייה ברמות האשלגן בדם. אם&amp;nbsp;רופא מאשר את השילוב הזה, יש לעשות&amp;nbsp;בדיקות דם ולעקוב&amp;nbsp;אחרי תופעות לוואי כמו בצקות ברגליים, קושי&amp;nbsp;לתת שתן, דופק גבוה וחולשה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;נטילת טקרולימוס בעת שמטופלים בדיקלופנק עלולה לגרום להחמרה בתפקודי הכליות. אם&amp;nbsp;רופא מאשר את השילוב הזה, יש לעשות&amp;nbsp;בדיקות דם ולעקוב&amp;nbsp;אחרי תופעות לוואי כמו בצקות ברגליים וקושי&amp;nbsp;לתת שתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;נטילת תרופות המעלות את רמות האשלגן בדם, כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4542" target="_blank"&gt;ספירונולקטון&lt;/a&gt;, יחד עם דיקלופנק עלולה לגרום לעלייה חדה ברמות האשלגן בדם&amp;nbsp;ולהחמרה באי־ספיקת לב. מומלץ להימנע מהשילוב הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;נטילה סיסטמית של סטרואידים (בזריקות או בטבליות, למשל של&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5192" target="_blank"&gt;פרדניזון&lt;/a&gt;) יחד עם דיקלופנק&amp;nbsp;עלולה להגביר את הסיכון לפגיעה במערכת העיכול כמו&amp;nbsp;כיב (אולקוס), דימומים והתנקבות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לא מומלץ להשתמש במקביל בדיקלופנק ובתרופות אחרות מהמשפחה של&amp;nbsp;נוגדי דלקת לא סטרואידיים, כגון איבופרופן. הסיבה: שילוב כזה מעלה באופן משמעותי את הסיכון לתופעות לוואי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;השילוב של נוגדי קרישה (כמו&amp;nbsp;וורפרין &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7989" target="_blank"&gt;ודביגטרן&lt;/a&gt;) יחד עם דיקלופנק מעלה את הסיכון לדימומים, ולכן מומלץ להימנע ממנו. אם הרופא מאשר&amp;nbsp;שילוב כזה, יש לעשות בדיקות דם ולעקוב אחרי סימנים המעידים על דימומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;נטילת הפרין ונגזרות של הפרין, כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6885" target="_blank"&gt;אנוקספרין&lt;/a&gt;, בעת שמטופלים בדיקלופנק&amp;nbsp;מעלה את הסיכון לדימומים, ולכן מומלץ להימנע מהשילוב הזה.&amp;nbsp;אם הרופא מאשר&amp;nbsp;שילוב כזה, יש לעשות בדיקות דם ולעקוב אחרי סימנים המעידים על דימומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;נטילת נוגדי טסיות, כמו אספירין &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8069" target="_blank"&gt;וקלופידוגרל&lt;/a&gt;, בעת שמטופלים בדיקלופנק&amp;nbsp;מעלה את הסיכון לדימומים, ולכן מומלץ להימנע מהשילוב הזה.&amp;nbsp;אם הרופא מאשר&amp;nbsp;שילוב כזה, יש לעשות בדיקות דם ולעקוב אחרי סימנים המעידים על דימומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;נטילת נוגדי דיכאון ממשפחת ה־SSRI, כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7119" target="_blank"&gt;ציטלופרם&lt;/a&gt;, בעת שמטופלים בדיקלופנק עלולה - לעיתים נדירות - להעלות את הסיכון לדימומים, ולכן מומלץ להימנע מהשילוב הזה.&amp;nbsp;אם הרופא מאשר&amp;nbsp;שילוב כזה, יש לעשות בדיקות דם ולעקוב אחרי סימנים המעידים על דימומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דיקלופנק עלולה להחריף את תופעות הלוואי של &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7242" target="_blank"&gt;מתוטרקסט&lt;/a&gt;. אם מתוטרקסט ניתנת במינון גבוה במסגרת טיפולים אונקולוגיים, יש להימנע לחלוטין מהשילוב הזה. אם מתוטרקסט ניתנת במינונים נמוכים לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psoriasis_guide.aspx" target="_blank"&gt;בפסוריאזיס&lt;/a&gt; או &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/rheumatoid_arthritis.aspx" target="_blank"&gt;בדלקת מפרקים שגרונית&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;עשוי הרופא לאשר את השילוב הזה, אך ידרוש לעקוב אחרי תופעות הלוואי של מתוטרקסט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אסור ליטול דיקלופנק בעת שמטופלים במיפפריסטון (תרופה להפסקת הריון בשלביו הראשוניים) וכן ב־12 הימים שלאחר תום הטיפול במיפפריסטון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;נטילת דיקלופנק יחד עם אנטיביוטיקה ממשפחת הקווינולונים (כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7784" target="_blank"&gt;ציפרופלוקסצין&lt;/a&gt;) עלולה - לעיתים נדירות -&amp;nbsp;לגרום לפרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;נטילת דיקלופנק יחד עם אנטיביוטיקה מסוג טרימתופרין (שמצויה, למשל,&amp;nbsp;בתרופה &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4782 " target="_blank"&gt;קו־טרימוקסזול&lt;/a&gt;)&amp;nbsp;עלולה להעלות את רמות האשלגן בדם. הרופא עשוי לאשר את השילוב הזה, אך ידרוש לעקוב אחרי רמות האשלגן בדם ואחרי תופעות לוואי כמו דופק&amp;nbsp;מהיר, חולשה, בלבול וקוצר נשימה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לבלוע את הטבליות בשלמותן. אסור לחצות, לכתוש, ללעוס או לרסק אותן. אסור לחצות את הפתילות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1704</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לאחסן את התרופה במקום קריר (עד 25 מעלות צלזיוס) ויבש.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>אביטרן,בטרן,קטפלם,וולטרן,וולטרן אקטי גו4קטפלםCataflam4669<omry_names><omry_name><id>1110023340</id><title>CATAFLAM COATED(N) TAB</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש