חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העיכול ומטבוליזם</title><id>5</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העיכול ומטבוליזםPantoprazole16994TrueTrueTrueFalseכןTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Pantoprazole</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;פנטופרזול היא תרופה ששייכת למשפחה של תרופות שנקראות PPI (מעכבי משאבות הפרוטונים). היא מעכבת הפרשת חומצה במערכת העיכול ומשמשת במקרים הבאים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. טיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" target="_blank"&gt;בכיב (אולקוס) בקיבה&lt;/a&gt; או בתריסריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. הכחדת החיידק&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/helicobacter_pylori.aspx" target="_blank"&gt;הליקובקטר פילורי&lt;/a&gt;&amp;nbsp;במערכת העיכול בשילוב עם אנטיביוטיקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. טיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/reflux_esophagitis_gastritis_deudenitis.aspx" target="_blank"&gt;בריפלוקס קיבתי־ושטי&lt;/a&gt;&amp;nbsp;או מניעתו במבוגרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. טיפול בתסמונת זולינגר־אליסון הגורמת להפרשת־יתר של חומצה בקיבה, להופעת כיבים בקיבה ולשלשולים בשל הפרשת החומר גסטרין מגידול בקיבה או בלבלב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. מניעה של כיב קיבה ושל כיב תריסריון כתוצאה מנטילה של תרופות נוגדות דלקת ממשפחת ה־NSAID.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>12</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;strong&gt;בני 12 שנים ויותר&lt;/strong&gt;: המינון הוא כמו למבוגרים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>חציה/כתישה/ריסוק/לעיסה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לבלוע את הטבלייה בשלמותה. אסור לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס אותה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align=center&gt;&lt;span class=BiggerDrugInfo&gt;&lt;span class=BigBlue&gt;1 - 2&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;כיב קיבה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;40 עד 80&amp;nbsp;מיליגרם פעם ביום במשך&amp;nbsp;4 עד 8&amp;nbsp;שבועות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;כיב תריסריון&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;40 עד 80&amp;nbsp;מיליגרם פעם ביום במשך&amp;nbsp;2 עד 4&amp;nbsp;שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;בשילוב&amp;nbsp;אנטיביוטיקה לטיפול בכיב קיבה שנובע&amp;nbsp;מהחיידק הליקובקטר פילורי&lt;/strong&gt;: 40 מיליגרם פעמיים ביום בשילוב עם התרופות האנטיביוטיות&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8417" target=_blank&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt; או&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5033" target=_blank&gt;אמוקסיצילין&lt;/a&gt; או&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5753" target=_blank&gt;מטרונידזול&lt;/a&gt; או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7138" target="_blank"&gt;טינידזול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;ריפלוקס קיבתי־ושטי&lt;/strong&gt; -&amp;nbsp;בדרגה קלה: 20 מיליגרם פעם ביום במשך&amp;nbsp;2 עד 4&amp;nbsp;שבועות; בדרגה בינונית-חמורה: 40 מיליגרם,&amp;nbsp;1 עד 2&amp;nbsp;פעמים ביום במשך&amp;nbsp;4 עד 8&amp;nbsp;שבועות.&amp;nbsp;ישנם מטופלים שנזקקים&amp;nbsp;לטיפול ממושך יותר. את משך הטיפול קובע&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תסמונת זולינגר־אליסון&lt;/strong&gt;: המינון ההתחלתי -&amp;nbsp;80 מיליגרם פעם ביום; מינון ההמשך -&amp;nbsp;80 מיליגרם פעמיים ביום. לעיתים עשוי הרופא&amp;nbsp;המטפל להורות על מינון גבוה - של 160 מיליגרם ויותר - אם מופיעים&amp;nbsp;תסמינים משמעותיים&amp;nbsp;של התסמונת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מניעת כיב קיבה או כיב תריסריון בשל נטילת תרופות ממשפחת ה־NSAID&lt;/strong&gt;: המינון ההתחלתי -&amp;nbsp;20 מיליגרם&amp;nbsp;פעם ביום. את מינון ההמשך ואת משך הטיפול קובע הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. את מינון התרופה קובע&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש ליטול את הטבלייה שעה לפני האוכל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש ליטול את הטבלייה בשלמותה. אסור ללעוס, לכתוש, לחצות או לרסק אותה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>דגשים לשימוש</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. פנטופרזול היא תרופה המפחיתה הפרשת חומצה במערכת העיכול. היא&amp;nbsp;ניתנת כדי לטפל במצבים שונים&amp;nbsp;במערכת העיכול הנובעים מהפרשה מוגברת של חומצה. מדובר במצבים כמו כיב קיבה, כיב תריסריון, ריפלוקס קיבתי־ושטי ותסמונת זולינגר־אליסון. כמו כן היא ניתנת יחד עם אנטיביוטיקה&amp;nbsp;כדי לטפל&amp;nbsp;בנזקים שגורם החיידק הליקובקטר פילורי.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. את מינון התרופה קובע הרופא המטפל, והוא משתנה בהתאם למצב הרפואי. גם את משך הטיפול קובע הרופא המטפל. אסור ליטול את התרופה מעבר לזמן שקבע&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בעת שמשתמשים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל. יש לעשות את כל הבדיקות בהתאם להנחיותיו.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לשמור את התרופה בטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>הערות לתנאי לקיחה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה לא אמורה להשפיע על יכולת הנהיגה. אם מופיעות תופעות לוואי כמו סחרחורות והפרעות בראייה, יש להימנע מנהיגה ומהפעלת מכונות מסוכנות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: נשים הרות הסובלות מכיב קיבה או&amp;nbsp;מכיב תריסריון או מדלקת בוושט עקב ריפלוקס יכולות להשתמש בפנטופרזול. עם זאת, רופא צריך לאשר לאישה ההרה את השימוש בתרופה וצריך לעקוב אחרי מצבו של העובר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: התרופה כמעט שאינה מופרשת לחלב האם. עם זאת, רופא צריך לאשר לאישה המיניקה את השימוש בתרופה וצריך לעקוב אחרי מצב התינוק היונק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: לא ידוע&amp;nbsp;אם לאלכוהול יש השפעה כלשהי על התרופה. עם זאת, שתיית אלכוהול עלולה להחמיר תסמינים במערכת העיכול - תסמינים שכדי לטפל&amp;nbsp;בהם נוטלים פנטופרזול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה או לתרופות אחרות השייכות למשפחה של מעכבי משאבת הפרוטונים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5106" target="_blank"&gt;אומפרזול&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לפני גיל 12 שנים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/strong&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מחלות ומצבים רפואיים בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;הפרעות במערכת העיכול&lt;/strong&gt;. אם בעת שמטופלים בתרופה - או עוד קודם לכן - סובלים מהפרעות משמעותיות במערכת העיכול כמו דם בצואה, צואה שחורה, הקאות, הופעת דם או נקודות חומות בהקאה יש לדווח על כך מיד לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;ירידה במשקל&lt;/strong&gt;. אם בעת שמטופלים בתרופה - או עוד קודם לכן - יורדים במשקל באופן משמעותי בלי לשנות את התזונה, יש לדווח על כך בדחיפות לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;שלשולים חריפים&lt;/strong&gt;. אם בעת שמטופלים בתרופה מתפתחים שלשולים קשים וחריפים, יש לדווח על כך לרופא המטפל. הרופא עשוי להורות במקרה כזה לעשות תרבית צואה כדי לשלול את האפשרות לזיהום במערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;משך הטיפול&lt;/strong&gt;. אסור לחרוג מתקופת הטיפול שעליה הורה הרופא המטפל. במקרים מסוימים עשוי הרופא להורות על שימוש קבוע בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;אוסטאופורוזיס (בריחת סידן) ועלייה בסיכון לשברים&lt;/strong&gt;. שימוש ממושך בתרופה (יותר משנה) מעלה את הסיכון &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/osteoporosis.aspx" target=_blank&gt;לאוסטאופורוזיס&lt;/a&gt;. התוצאה היא סיכון מוגבר לשברים. אם סובלים מאוסטאופורוזיס יש לדווח על כך לרופא המטפל. הרופא עשוי לרשום במקרה כזה תוסף תזונה המכיל סידן וּויטמין D וכן להפנות &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_checkups/Pages/bone_mineral_density_test.aspx" target=_blank&gt;לבדיקה של צפיפות העצם&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;strong&gt;ירידה ברמות המגנזיום בדם (היפומגנזמיה)&lt;/strong&gt;. לעיתים נדירות עלול שימוש ממושך בתרופה לגרום לירידה ברמות המגנזיום בדם. הסיכון לכך עולה אם נוטלים תרופות נוספות שגורמות לירידה ברמות המגנזיום בדם כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4784" target=_blank&gt;הידרוכלורותיאזיד&lt;/a&gt;. יש לדווח לרופא אם סובלים מתסמינים של היפומגנזמיה כמו כאבי שרירים, התכווצויות שרירים, רעד, הפרעות קצב, פרכוסים ושינויים במצב הרוח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;strong&gt;אי־ספיקת כבד&lt;/strong&gt;. יש לדווח לרופא המטפל אם סובלים מאי־ספיקת כבד. במקרה כזה עשוי הרופא להורות על בדיקות מעקב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;strong&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/strong&gt;. לעיתים נדירות עלול השימוש בתרופה לגרום &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target=_blank&gt;לאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;. הרופא המטפל עשוי לקבוע שיש לעשות בדיקות דם תקופתיות כדי להעריך את תפקוד הכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;strong&gt;נשאי HIV&lt;/strong&gt; חייבים לדווח לרופא המטפל אם הם נוטלים פנטופרזול.&amp;nbsp;הסיבה: לא מומלץ לשלב תרופות מסוימות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" target=_blank&gt;ב־HIV&lt;/a&gt;, כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7906" target=_blank&gt;אטזנביר&lt;/a&gt; או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5386" target="_blank"&gt;נלפינביר&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;יחד עם פנטופרזול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;strong&gt;חוסר בוויטמין B12&lt;/strong&gt;. שימוש ממושך בפנטופרזול&amp;nbsp;עלול לגרום לירידה בספיגה של ויטמין B12 ממערכת העיכול. בשימוש ממושך צפוי הרופא המטפל&amp;nbsp;לקבוע שיש&amp;nbsp;לעשות בדיקות דם כדי לעמוד על הרמות של הוויטמין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. &lt;strong&gt;הפרעה בבדיקות מעבדה&lt;/strong&gt;. שימוש בתרופה&amp;nbsp;עלול להשפיע על תוצאותיהן של בדיקות דם המיועדות לקבוע את שיעורו&amp;nbsp;של מרכיב בשם CGA (שמשמש אינדיקציה לקיומם של גידולים מסוגים מסוימים). אם&amp;nbsp;עומדים לעשות&amp;nbsp;בדיקות לקביעת הרמות בדם של המרכיב הזה, יש לדווח&amp;nbsp;לרופא שנוטלים פנטופרזול. ייתכן שהרופא יורה להפסיק&amp;nbsp;את נטילת&amp;nbsp;התרופה לפני הבדיקה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד לרופא&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;מוצגת כאן רשימה של תופעות לוואי שמחייבות להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא. יש לציין שמדובר בתופעות לוואי שברובן אינן שכיחות ובחלקן אף נדירות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תסמינים של רגישות־יתר: תסמינים בעור (כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גירוי); נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון; קשיי נשימה, צרידות, לחץ בחזה. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמינים של תסמונת סטינבס־ג'ונסון או של תסמונת TENS כמו התפרצות פתאומית של פריחה, עור מגורה ואדמומי, הופעת שלפוחיות על העור, קילוף של העור, הופעת כיבים בפה, באף או בעיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמינים של אי־ספיקת כבד כמו עייפות ניכרת, חולשה, בחילות והקאות, חוסר תיאבון, צואה בהירה, שתן כהה, הצהבה של העיניים או של העור (צהבת).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תסמינים של אי־ספיקת כליות כמו קושי לתת שתן, אי־מתן שתן, בצקות בגפיים, דם בשתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תסמינים של רמות מגנזיום נמוכות בדם (היפומגנזמיה) כמו כאבי שרירים, התכווצויות שרירים, רעד בידיים, חוסר תיאבון, בחילות, דופק מוגבר, דופק איטי, פרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תסמינים של רמות נתרן נמוכות בדם (היפונתרמיה) כמו יובש בפה, צמא מוגבר, בלבול, חולשה, שינויים במצב הרוח, חוסר תיאבון, חולשה ניכרת, דופק מהיר, סחרחורות, עילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;צואה שחורה, דם בצואה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. הקאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. כאבי בטן עזים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. שלשולים חריפים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. ירידה במשקל בלי שמשנים את התזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. קושי לבלוע.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. חום גבוה וצמרמורות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. כאבים בעצמות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15. סחרחורות ועילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;פוליפים שפירים במערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;כאבי ראש, סחרחורות, שלשולים, בחילות, כאבי בטן, הקאות, יובש בפה, בצקות בגפיים, פריחה בעור, גרד, חולשה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;שבר בעצם הירך, בשורש כף היד או בעמוד השדרה, הפרעות בראייה, שינויים במשקל הגוף, כאבי מפרקים, כאבי שרירים, הגדלת שדיים אצל גברים, שינויים במצב הרוח, הזיות, בלבול, תסמונת סטיבנס־ג'ונסון, אלרגיה, ירידה ברמות המגנזיום בדם, ירידה ברמות הנתרן בדם, אי־ספיקת כבד, אי־ספיקת כליות, עלייה ברמות של אנזימי הכבד בדם, שינויים בפרופיל של שומני הדם, ירידה במספרים של תאי הדם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לפני שמתחילים להשתמש בתרופה&amp;nbsp;יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שיש להן אינטראקציה עם פנטופרזול&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. &lt;strong&gt;תרופות לטיפול ב־HIV&lt;/strong&gt;: אטזנביר&amp;nbsp;ונלפינביר. פנטופרזול עלולה להפחית את הרמות&amp;nbsp;שלהן בדם ולפגוע ביעילות שלהן. מומלץ להימנע מהשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;תרופות מסוימות מהמשפחה של TKI לטיפול בסרטן&lt;/strong&gt;. פנטופרזול עלולה להפחית את הספיגה של התרופות האלה ולהפחית מיעילותן. כמה מהתרופות האלה, כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7893" target=_blank&gt;ארלוטיניב&lt;/a&gt;, מומלץ שלא ליטול עם פנטופרזול. הרופא עשוי לאשר מתן פנטופרזול עם תרופות אחרות מהמשפחה הזאת, כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7966" target=_blank&gt;גפיטיניב&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8026" target=_blank&gt;ופזופניב&lt;/a&gt;, אך במקרה כזה הוא יורה שהן לא יילקחו ביחד, אלא שתהיה הפרדה בנטילה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;וורפרין, תרופה נוגדת קרישה&lt;/strong&gt;. פנטופרזול עלולה להשפיע על&amp;nbsp;רמות&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" target=_blank&gt;הוורפרין&lt;/a&gt; בדם. אם נוטלים את שתי התרופות במשולב, יש לעשות בדיקות INR (כדי לעקוב אחרי&amp;nbsp;מידת הקרישיות של הדם).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;מתוטרקסט, תרופה לטיפול בדלקת מפרקים, בפסוריאזיס ובסוגים מסוימים של סרטן&lt;/strong&gt;. השילוב עלול לגרום לרעילות של &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7242" target=_blank&gt;מתוטרקסט&lt;/a&gt;. יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל בנוגע לנטילה בו־זמנית של פנטופרזול ושל מתוטרקסט. הרופא עשוי לאשר שילוב כזה, אך במקרה כזה יורה למטופל לעשות בדיקות מעקב. לחלופין הוא עשוי להחליט&amp;nbsp;על טיפול אחר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;תרופות נוגדות פטריות ממשפחת האזולים&lt;/strong&gt;:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;פוסקונזול&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;- השילוב עם פנטופרזול עלול לגרום לירידה ברמות&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7871" target=_blank&gt;הפוסקונזול&lt;/a&gt; בדם, ולכן רצוי להימנע ממנו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. &lt;strong&gt;איטרקונזול וקטוקונזול&lt;/strong&gt; - השילוב עם פנטופרזול עלול לגרום לירידה ברמות&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8554" target=_blank&gt;האיטרקונזול&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787" target=_blank&gt;והקטוקונזול&lt;/a&gt;. יש להתייעץ עם הרופא המטפל. ייתכן שהוא יורה ליטול&amp;nbsp;תרופה אחרת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;לבותירוקסין, הורמון של בלוטת התריס&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;השילוב של &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8113" target=_blank&gt;לבותירוקסי&lt;/a&gt;ן עם פנטופרזול עלול לפגוע ביעילות ההורמון. ניתן לשלב את התרופות, אך יש לעקוב אחרי התפקוד של בלוטת התריס, במיוחד בתחילת הטיפול או לאחר העלאת המינון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;ריפמפיצין, אנטיביוטיקה לטיפול בשחפת&lt;/strong&gt;. היעילות של פנטופרזול עלולה להיפגע כתוצאה מנטילתה עם &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" target=_self&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;strong&gt;סנט ג'ון וורט (היפריקום, פרע מחורר)&lt;/strong&gt; - תרופה ממקור צמחי לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;בדיכאון&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;היעילות של פנטופרזול עלולה להיפגע כתוצאה מנטילתה עם &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952" target=_blank&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt;. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;strong&gt;תכשירי ברזל&lt;/strong&gt;. פנטופרזול עלולה להפחית את ספיגת הברזל. הרופא עשוי לאשר את השילוב, אך יעקוב אחרי רמות ההמוגלובין ואחרי הרמות של תאי הדם האדומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;strong&gt;היפומגנזיה (רמות נמוכות של מגנזיום בדם)&lt;/strong&gt;. יש כמה תרופות שבשילוב עם פנטופרזול מעלות את הסיכון להיפומגנזמיה. מדובר, בין היתר, בתרופות משתנות ממשפחת התיאזידים כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4784" target=_blank&gt;הידרוכלורותיאזיד&lt;/a&gt; ובתרופות משתנות אחרות כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4849" target=_blank&gt;פורוסמיד&lt;/a&gt;. הרופא עשוי לאשר את השילוב,&amp;nbsp;ובמקרה כזה&amp;nbsp;יעקוב אחרי רמות המגנזיום בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;strong&gt;סטרואידים&lt;/strong&gt;. שימוש ממושך בסטרואידים&amp;nbsp;כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5192" target="_blank"&gt;פרדניזון&lt;/a&gt; מעלה את הסיכון לאוסטאופורוזיס ולשברים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול את התרופה שעה לפני הארוחה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1699</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>כל רופא מוסמך לרשום את התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>קונטרולוק4קונטרולוקControloc 4714<omry_names><omry_name><id>1110014546</id><title>CONTROLOC (N) 40MG 14 TAB</title></omry_name><omry_name><id>1110014953</id><title>CONTROLOC (N) 40MG 28 TAB</title></omry_name><omry_name><id>1110020597</id><title>CONTROLOC (N) 20MG TAB</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש