חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>נוגדי זיהום לשימוש סיסטמי</title><id>11</id></CategoryInfo></Category>Trueנוגדי זיהום לשימוש סיסטמיErythromycin4044TrueTrueFalseTrueTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Erythromycin</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;אריתרומיצין היא אנטיביוטיקה ממשפחת המקרולידים המשמשת לטיפול בזיהומים שונים. התרופה היא תחליף טוב לפניצילין בעבור אנשים שרגישים לפניצילין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, קפסולות, סירופ, זריקות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align=center&gt;&lt;span class=BiggerDrugInfo&gt;&lt;span class=BigBlue&gt;2 - 4&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>בין 250 ל־500&amp;nbsp;מיליגרם כל 6 שעות או בין 500 ל־1,000 מיליגרם&amp;nbsp;כל 12 שעות.</adult><child>&lt;strong&gt;0 עד 2&amp;nbsp;שנים&lt;/strong&gt;: 125 מיליגרם כל 6 שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;2 עד 8 שנים&lt;/strong&gt;: 250&amp;nbsp;מיליגרם כל 6 שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;8 שנים ויותר&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;250&amp;nbsp;עד 500 מיליגרם כל 6 שעות או 500 עד 1,000&amp;nbsp;מיליגרם כל 12 שעות.&lt;br&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש להשלים&amp;nbsp;את הטיפול אפילו אם מרגישים הטבה לאחר כמה ימים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש ליטול את התרופה שעה לפני הארוחה או שעתיים אחריה&amp;nbsp;באמצעות כוס מים מלאה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור ליטול&amp;nbsp;אריתרומיצין יחד עם אשכוליות או עם &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/grapefriut_and_drugs.aspx" target="_blank"&gt;מיץ אשכוליות&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>מצורפים כאן עלונים ובהם מידע על התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרחיף לשתייה אריתרוצין&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/erythrocine_heb_novolog.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/erythrocine_arab_novolog.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt; (Erythrocine Oral Sus 250 mg/5 ml 80 ml); מק"ט:&amp;nbsp;1000173117; בעלת הרישום:&amp;nbsp;Amdipharm; מדינת היבוא: בלגיה; היבואנית: נובולוג.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: לעיתים רחוקות עלולה התרופה לגרום לסחרחורות. במקרה כזה אסור, כמובן, לנהוג.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: התרופה נחשבת לבטוחה לעובר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: התרופה עוברת לחלב אם, אך בטוחה לשימוש בזמן ההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול אינה משפיעה על התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת&amp;nbsp;רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם הופיעו הפרעות בתפקודי הכבד בעת שמטופלים&amp;nbsp;בתרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש להתאים מינון מיוחד במקרה של מחלת כבד.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בטיפול ממושך יש לבדוק את תפקודי הכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בנטילת מינונים גבוהים (יותר מ־4 גרמים ביום) עלולים קשישים, נשים וחולים הסובלים מפגיעה בכבד או בכליות לסבול לעיתים רחוקות מפגיעה בשמיעה. הפגיעה הזאת הפיכה עם הפסקת הטיפול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: כאבי בטן, בחילות, הקאות, שלשולים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: צרבת, חוסר תיאבון,&amp;nbsp;חום, פריחה,&amp;nbsp;צלצולים באוזניים, סחרחורות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. אסור לתת נגזרות של ארגוטמין, כולל &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5168" target=_blank&gt;ברומוקריפטין&lt;/a&gt;, יחד עם אריתרומיצין.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור לתת אריתרומיצין יחד עם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8420" target=_blank&gt;קלינדמיצין&lt;/a&gt; - משום שהיא נוגדת את פעילותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור לתת בו־זמנית אריתרומיצין עם &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4775" target=_blank&gt;פלוקונזול&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787" target=_blank&gt;קטוקונזול&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5292" target=_blank&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4778" target=_blank&gt;דילטיאזם&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8496" target=_blank&gt;ורפמיל&lt;/a&gt;, אסטמיזול, טרפנדין, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203" target=_blank&gt;אמיודרון&lt;/a&gt;, דיזופירמיד מחשש לתופעות לוואי חמורות בלב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אריתרומיצין מעכבת את הפירוק של סטטינים כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5275" target=_blank&gt;סימבסטטין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4971" target=_blank&gt;ואטורבסטטין&lt;/a&gt;. שימוש משולב עלול לגרום לתופעות לוואי כמו כאבי שרירים ורמבדומיוליזיס (תמס שריר). עם זאת, אין השפעות גומלין בין אריתרומיצין לבין פלובסטטין,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8051" target=_blank&gt;פרבסטטין&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8048" target=_blank&gt;ורוזובסטטין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אריתרומיצין מעכבת את הפירוק של התרופות הבאות: &lt;a href="" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5768" target=_blank&gt;כינין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5508" target=_blank&gt;כינידין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5405" target=_blank&gt;וורפרין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" target=_blank&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt;, מידזולם, טריאזולם, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7784" target=_blank&gt;ציפרופלוקסצין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7717" target=_blank&gt;מוקסיפלוקסצין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6025" target="_blank"&gt;קולכיצין&lt;/a&gt;. נטילה משולבת עלולה לגרום להחרפת תופעות הלוואי של התרופות האלה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>404</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לשמור את התרופה במכל סגור במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package><Package><image>Syrup.svg</image><name>סירופ</name></Package><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package><Package><image>Mazrek.svg</image><name>זריקה</name></Package></Packages>אריק,אריתרו-טבע,אריתרול,אריתרומיצין,אריתרופד,פרימצין תרחיף,אריתרוצין4אריתרומיציןErythromycin-Merck4816

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש