חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>שריר - שלד</title><id>13</id></CategoryInfo></Category>Falseשריר - שלדAlendronate Sodium16564FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Alendronate Sodium</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;אלנדרונט היא תרופה ממשפחת הביספוספונטים שמשמשים כיום תרופות של קו ראשון לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/osteoporosis.aspx" target=_self&gt;באוסטאופורוזיס&lt;/a&gt;&amp;nbsp;בשל יעילותם הרבה למנוע אובדן עצם. אלנדרונט נקשרת לסידן שבעצם ובולמת את פעילות התאים מפרקי העצם. אלנדרונט מפחיתה את הסיכון לשברים מסוגים שונים, כולל &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/elders/health/Pages/thigh.aspx" target="_self"&gt;שברי ירך&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;טבליות למתן חד־יומי (10 מיליגרם) וטבליות למתן חד־שבועי (70 מיליגרם).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;אוסטאופורוזיס&lt;/strong&gt;: 10 מיליגרם ביום או 70 מיליגרם פעם אחת בשבוע לפחות 30 דקות לפני ארוחת הבוקר. יש ליטול את הטבלייה בשלמותה עם כוס מים מלאה ולהישאר בישיבה או בעמידה במשך 30 דקות.&amp;nbsp;אסור ליטול תרופות נוספות יחד עם אלנדרונט. יש לחכות 30 דקות לפני נטילת תרופות אחרות.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;יש ליטול את התרופה השכם בבוקר, לפחות 30 דקות לפני הארוחה, התרופה או המשקה הראשונים של הבוקר. יש ליטול את התרופה עם כוס מים מלאה (ולא משקה אחר, שכן הוא עלול לפגוע בספיגת התרופה) ולהישאר במצב של ישיבה או של עמידה במשך 30 דקות לפחות לאחר הנטילה. אסור לשכב.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;תחילת ההשפעה הקלינית של התרופה יכולה להופיע רק לאחר כמה שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;אסור להחזיק את התרופה בפה מעבר לזמן הדרוש לבליעתה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;אי־הקפדה על ההנחיות לנטילת התרופה עלולה להגביר את הסיכון לפגיעה בוושט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;בזמן&amp;nbsp;שמטופלים בתרופה יש לדאוג לתוספת נאותה של סידן ושל &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/vitamin_d_benefits.aspx" target="_self"&gt;ויטמין D&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול את התרופה לפחות 30 דקות לפני ארוחת הבוקר&amp;nbsp;בעזרת כוס מים מלאה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לסחרחורות ולראייה מטושטשת. מותר לנהוג רק אם לא סובלים מתופעות הלוואי האלה.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: אין די מידע בנוגע להשפעות של אלנדרונט&amp;nbsp;על העובר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע&amp;nbsp;אם אלנדרונט עוברת לחלב האם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול בעת שמטופלים באלנדרונט מגבירה את הסיכון לאוסטאופורוזיס ולגירוי של מערכת העיכול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;אם סובלים&amp;nbsp;מרגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;אם סובלים מרמה נמוכה של סידן בדם (היפוקלצמיה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;במקרה של&amp;nbsp;בעיות בוושט המונעות ריקון מהיר שלו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;אם אין יכולת&amp;nbsp;לעמוד או לשבת&amp;nbsp;בזקיפות במשך 30 דקות לפחות לאחר נטילת התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;אם סובלים &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_self"&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;&amp;nbsp;בדרגה חמורה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;יש ליטול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/pages/vitamin_d_benefits.aspx" target="_self"&gt;ויטמין D&lt;/a&gt; וסידן לפני הטיפול באלנדרונט ובמהלך הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;אי־הקפדה על הוראות השימוש עלולה לגרום להיווצרות כיבים בוושט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;אין מחקרים בנוגע לבטיחות התרופה וליעילותה בילדים (אוסטאופורוזיס עלולה לפגוע גם בילדים).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4.&amp;nbsp;מטופלים בביספוספונטים&amp;nbsp;שנלקחים דרך הפה הם בסיכון נמוך מאוד לפתח נמק של עצם הלסת. ניתן להפחית את הסיכון הזה -&amp;nbsp;אך לא ניתן להעלימו כליל - באמצעות שמירה קפדנית על היגיינת הפה ובאמצעות מעקב סדיר של רופא שיניים.&amp;nbsp;אין דרך לאבחן מראש איזה מטופל מצוי בסיכון גבוה יותר לפתח נמק של עצם הלסת. &lt;br&gt;&lt;br&gt;יש לציין כי מי שנטלו ביספוספונטים והפסיקו את הטיפול מצויים בסיכון לפתח נמק של עצם הלסת כמו מי שממשיכים ליטול את התרופה. הסיבה: אלה תרופות שחודרות לעצם ויכולות לפעול במשך חודשים גם ללא נטילה רציפה. &lt;br&gt;&lt;br&gt;ישנם גורמי סיכון שמגדילים את הסיכון ללקות בנמק של עצם הלסת כמו טיפול בקורטיקוסטרואידים, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target="_self"&gt;סוכרת&lt;/a&gt;, גיל מבוגר (מעל 65), פרוצדורות חודרניות לשיניים כמו עקירה, פריודונטיטיס (דלקת חניכיים כרונית), שימוש במשך יותר משנתיים בביספוספונטים &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/smoking.aspx" target="_self"&gt;ועישון&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;משך הטיפול המרבי באלנדרונט עדיין לא הוגדר סופית. הגישה המקובלת כיום היא להורות על טיפול למשך 10 שנים במטופלים שסובלים מאוסטאופורוזיס קשה, שסבלו בעבר משברים רבים ושמצויים בסיכון מוגבר לשברים. &lt;br&gt;&lt;br&gt;במקרה של אוסטאופורוזיס ללא שברים וללא סיכון לשברים ולאחר שיפור קליני בצפיפות העצם יש מקום להפסיק את הטיפול לאחר 5 שנים. לאחר שנת הפסקה מומלץ לעשות הערכה קלינית הכוללת&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_checkups/Pages/bone_mineral_density_test.aspx" target="_self"&gt;בדיקת צפיפות עצם&lt;/a&gt; חוזרת כדי להעריך את הצורך בחידוש הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;יש עדויות לקשר בין טיפול ארוך טווח בביספוספונטים לבין היווצרות שברים לא שגרתיים בצוואר הירך (הנקראים - בשל מיקומם - שברים תת־טרוכנטריים), אך קשר כזה עדיין לא הוכח. שברים כאלה יכולים להיגרם גם למי שלא טופלו בביספוספונטים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מערכת העיכול&lt;/strong&gt;: גירוי הוושט והופעת כיבים בוושט, בחילות, כאבי בטן, שלשול, עצירות, תנועתיות־יתר של המעי.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מערכת העצבים&lt;/strong&gt;: ראייה מטושטשת, כאבים בעיניים, סחרחורות, כאבי ראש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מערכת השלד והשרירים&lt;/strong&gt;: כאבי שרירים, כאבי מפרקים, כאבים בעצמות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. תרופות רבות עלולות להשפיע על הספיגה של אלנדרונט במערכת העיכול. לכן רצוי לשמור על מרווח של 30 דקות בין נטילת אלנדרונט לבין נטילה של תרופות אחרות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. שילוב של אלנדרונט יחד עם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4574&amp;name=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9F%20" target="_blank"&gt;אספירין&lt;/a&gt; או עם תרופות נוגדות דלקת אחרות שאינן סטרואידים עלול להגביר את הסיכון לתופעות לוואי במערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש לחכות שעתיים לפחות בין נטילת אלנדרונט לבין נטילת סידן, מינרלים וסותרי חומצה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אסור ללעוס או למצוץ את הטבלייה.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1656</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לשמור את התרופה במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><paragraphs><paragraph><med_name_key>4846</med_name_key><paragraph_key>35</paragraph_key><title>בהנחת כללית מושלם</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image> </image><description><all>&lt;div&gt;בהנחה של 35% ברכישה בבתי המרקחת של כללית ובהסדר.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</all></description></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>אלנדרונט טבע,פוסלן,פוסלן חד־שבועי,מקסיבון4פוסלן חד־שבועיFosalan Once Weekly 70 mg4846

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש