חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםGabapentin15374FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Gabapentin &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;גבפנטין היא תרופה נוגדת פרכוסים שניתנת לחולים&amp;nbsp;שסובלים מהתקפי&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;אפילפסיה&lt;/a&gt; ממוקדים או מפושטים שעליהם לא הושגה שליטה מספקת&amp;nbsp;באמצעות תרופות אנטי־אפילפטיות אחרות כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5327&amp;name=%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5672&amp;amp;name=%D7%93%D7%A4%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%98" target=_blank&gt;חומצה ולפרואית&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5681&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5216&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;ופרימידון&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. גבפנטין משמשת גם לטיפול בכאב נוירופתי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>קפסולות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;3-1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;יום הטיפול הראשון&lt;/strong&gt;: 300 מיליגרם, פעם אחת ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;יום הטיפול השני&lt;/strong&gt;: 300 מיליגרם, פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;יום הטיפול השלישי&lt;/strong&gt;: 300 מיליגרם, 3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;יום הטיפול הרביעי ומעלה&lt;/strong&gt;: העלאה של המינון ב־300 מיליגרם ליום (מחולק ל־3 מנות) לפי הצורך, עד למינון מקסימלי של 3.6 גרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המקובל&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;1.2-0.9 גרם ביום.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;6-0 שנים&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;התרופה אינה מיועדת לילדים בגילים האלה.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;12-6 שנים&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;יום הטיפול הראשון&lt;/strong&gt;: 10 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;יום הטיפול השני&lt;/strong&gt;: 20 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;יום הטיפול השלישי ואילך&lt;/strong&gt;: 35-25 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום בחלוקה ל־3&amp;nbsp;מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון אחזקה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;ילדים במשקל 36-26 קילוגרם: 900 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ילדים במשקל&amp;nbsp;50-37 קילוגרם: 1.2 גרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;12 שנים ויותר&lt;br&gt;יום הטיפול הראשון&lt;/strong&gt;: 300 מיליגרם פעם אחת ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;יום הטיפול השני&lt;/strong&gt;: 300 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;יום הטיפול השלישי&lt;/strong&gt;: 300 מיליגרם, 3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;יום הטיפול הרביעי ומעלה&lt;/strong&gt;: העלאה של המינון ב־300 מיליגרם ביום (בחלוקה ל־3 מנות) לפי הצורך עד למינון מקסימלי של&amp;nbsp; 3.6 גרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המקובל&lt;/strong&gt;: 1.2-0.9 גרם ביום.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אסור להפסיק בבת אחת את נטילת התרופה. יש להפחית את מינון התרופה בהדרגה במשך שבוע לפחות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לשמור את התרופה בטמפרטורת החדר (25 מעלות צלזיוס). אסור לחשוף אותה&amp;nbsp;לאוויר ולרטיבות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>הערות לתנאי לקיחה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לישנוניות. אסור לנהוג לפני שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעת הלוואי הזאת.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון והנקה&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה לעוברים ולתינוקות יונקים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול בעת שמטופלים בתרופה מגבירה את הסיכון&amp;nbsp;לדיכוי של מערכת העצבים המרכזית.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>אם קיימת רגישות לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה לעוברים ולתינוקות יונקים. לכן מומלץ לא להשתמש בתרופה בתקופת ההריון וההנקה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור להפסיק את נטילת התרופה בבת אחת, אלא יש לעשות זאת בהדרגה,&amp;nbsp;במשך שבוע לפחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התרופה עלולה להחמיר פרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש להיזהר במתן התרופה למי שיש לו היסטוריה של מחלת נפש ולמי שסובל&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target=_blank&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לילדים בני 12-3 שנים המטופלים בתרופה יש&amp;nbsp;נטייה מוגברת לתופעות לוואי במערכת העצבים המרכזית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. יש להיזהר במתן התרופה לקשישים ולחולי &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target="_blank"&gt;סוכרת&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: ישנוניות, סחרחורות, חולשה, רעד והליכה לא יציבה, ריצוד עיניים, כאבי ראש, עצבנות, נימול, רעד, ראייה כפולה, שינויים במשקל, צרבות, בחילות, הקאות, שיעול, דלקת בגרון, נזלת, כאבים בשרירים ובפרקים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה בבני 12-3 שנים&lt;/strong&gt;: חום, עייפות, מחשבות שווא, מצבי רוח משתנים, סחרחורת, שינוי ביציבת הגוף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: דלקת הלבלב, לויקופניה (ירידה במספר תאי הדם הלבנים), תופעות אנפילקטיות (תופעות של רגישות־יתר).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;נדיר&lt;/strong&gt;: שינויים בתפקודי הכבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;סותרי חומצה&lt;/strong&gt; מפחיתים את זמינות התרופה. יש ליטול גבפנטין לפחות שעתיים אחרי שניטלו סותרי חומצה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;מורפין&lt;/strong&gt; מעלה את הרמות של גבפנטין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;גינקו בילובה&lt;/strong&gt; מפחיתה את היעילות של גבפנטין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אין הגבלות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1537</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>&lt;p&gt;את הטיפול בתרופה&amp;nbsp;מתחילים בהמלצתה של&amp;nbsp;מרפאת כאב או על פי מרשם של רופא מומחה באחד מהתחומים הבאים: כאב, נוירולוגיה, סוכרת, הרדמה, אונקולוגיה, שיקום.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package></Packages>גבפנטין־טבע,נאורונטין4גבפנטין־טבעGabapentin-Teva4859<omry_names><omry_name><id>1110021453</id><title>GABAPENTIN-TEVA 300MG CAP 100</title></omry_name><omry_name><id>1110021461</id><title>GABAPENTIN-TEVA 400MG CAP 100</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש