חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דםVerapamil Hydrochloride1444FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Verapamil Hydrochloride</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>ורפמיל שייכת לקבוצת התרופות שחוסמות את תעלות הסידן ומשמשת לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_blank&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/angina_pectoris_prevention.aspx" target="_blank"&gt;ובתעוקת חזה&lt;/a&gt;.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>12</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, טבליות לשחרור מושהה, טבליות מצופות פילם.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;3-1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;הפרעת קצב מסוג SVT (מהירות פרוזדורית)&lt;/strong&gt;: טבליות רגילות, לא בשחרור מושהה, במינון של 40 עד&amp;nbsp;120 מיליגרם,&amp;nbsp;3 פעמים ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תעוקת לב&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;טבליות רגילות במינון של 80 עד 120 מיליגרם, 3 פעמים ביום או טבלייה אחת בשחרור מושהה במינון של 240 מיליגרם, פעם אחת ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;לחץ דם גבוה&lt;/strong&gt;: טבליות בשחרור מושהה במינון של 240 עד 480 מיליגרם ביום בשתי מנות מחולקות.&lt;/p&gt;</adult><child>התרופה אינה מומלצת לילדים בני פחות מ־12 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אסור להפסיק את הטיפול בתרופה בבת אחת. הפסקת פתאומית כזאת עלולה להחריף את הכאבים של מי שסובלים מתעוקת חזה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש ליטול את הטבליות עם אוכל&amp;nbsp;כדי למנוע גירוי של הקיבה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להימנע משתיית מיץ אשכוליות בעת שמטופלים בתרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>מצורפים כאן דפי מידע לתרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. &lt;b&gt;טבליות ורפבן&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/verapamil_40_mg_heb_arab.pdf" target="_blank"&gt;דף מידע בעברית ובערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Verapabene 29/M Tab 40 mg 50); מק"ט:&amp;nbsp;1000108357; בעלת הרישום: Ratiopharm; מדינת היבוא: אוסטריה; היבואנית: חברת סלומון, לוין ואלשטיין (סל"א).&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;b&gt;טבליות ורפבן&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/verapamil_80_mg_heb_arab.pdf" target="_blank"&gt;דף מידע בעברית ובערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Verapabene 29/M Tab 80 mg 50); מק"ט:&amp;nbsp;1000108358; בעלת הרישום: Ratiopharm; מדינת היבוא: אוסטריה; היבואנית: חברת סלומון, לוין ואלשטיין (סל"א).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לעייפות, לסחרחורות ולישנוניות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה פוגעת בעוברים אנושיים, אולם ממחקרים שנעשו על עוברים של בעלי חיים עולה שהיא פוגעת בהתפתחותם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: התרופה עוברת לחלב האם ועלולה להזיק לתינוק היונק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להפחית עוד יותר את לחץ הדם ולגרום לסחרחורת ולתופעות לוואי נוספות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם סובלים מלחץ דם נמוך.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במצב של הלם לבבי (שוק קרדיוגני).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם אובחנה קרדיומגליה (הגדלה של שריר הלב).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. במקרה של הרעלת &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776&amp;name=%D7%93%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אם אובחנו פרפור עליות ופיברילציות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אם סובלים מאי־ספיקה של החדר השמאלי בלב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;במקרה של &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target="_blank"&gt;אי־ספיקת לב&lt;/a&gt; חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. בעת שחולים במחלה של קוצב ההולכה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. אם אובחנה ברדיקרדיה (קצב לב איטי).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. במקרים הבאים יש להשתמש בתרופה בזהירות רבה: פגיעה בכליות או בכבד,&amp;nbsp;לאחר&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/myocardial_infraction.aspx" target="_blank"&gt;התקף לב&lt;/a&gt; בשל חסימה של העורקים הכליליים,&amp;nbsp;היצרות המסתם של אבי העורקים, ניוון שרירים על שם דושן.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בעת שמטופלים בוורפמיל אסור לשתות מיץ אשכוליות שכן הוא עלול לפרק את התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: כאבי ראש, ירידה בלחץ הדם, עצירות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: עייפות, סחרחורות, ישנוניות, בעיות שינה, דיכאון, עילפון, אי־ספיקת לב, ברדיקרדיה (קצב לב איטי), טכיקרדיה (קצב לב מוגבר) חריפה, בצקת בגפיים, בחילות, הרגשת אי־נוחות בבטן, פריחה, סומק, בצקת בריאות, עייפות שרירים, עלייה באנזימי הכבד, הזעה מוגברת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;נדיר&lt;/strong&gt;: גינקומסטיה (התפתחות שדיים אצל גברים) והיפרפלזיה (גידול ניכר במספר התאים באיבר מסוים).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. נטילת ורפמיל עם תרופות ממשפחת חוסמי בטא&amp;nbsp;עלולה להגביר את הסיכון לאי־ספיקת לב, לברדיקרדיה ולחסימה לבבית.&amp;nbsp;יש להפחית את המינון של תרופות חוסמות בטא אם הן ניטלות עם ורפימיל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. ורפמיל מעלה את הריכוז של התרופות &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776&amp;name=%D7%93%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5327&amp;amp;name=%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;ליתיום&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627&amp;amp;name=%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;וציקלוספורין&lt;/a&gt; ולכן גם מגדילה את הסיכון שיהיו להן תופעות לוואי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. נטילת ורפמיל יחד עם תרופות נוספות להורדת לחץ דם עלולה לגרום לירידה חדה מדי בלחץ הדם. לכן במקרה של נטילה משולבת כזאת יש להקטין את המינונים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>144</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים, ולהגן עליה מפני אור.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות בשחרור מושהה</name></Package></Packages>אפואקור,איקקור,איקפרס,ורקור,ורפרס ,ורפבן,ורפמיל4איקקורIkacor4904<omry_names><omry_name><id>1110262043</id><title>IKACOR*למחלקה* AMP</title></omry_name><omry_name><id>1111756414</id><title>IKACOR 40MG TAB</title></omry_name><omry_name><id>1111756686</id><title>IKACOR 8OMG TAB</title></omry_name><omry_name><id>1111756694</id><title>IKACOR 120MG TAB</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש