חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםSumatriptan3344FalseFalseTrueTrueכןFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Sumatriptan</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>סומטריפטן היא תרופה מדור חדש לטיפול במיגרנה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, זריקות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>בתחילת התקף.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;דרך הפה&lt;/strong&gt;: 50 או 100 מיליגרם מיד לאחר שמתחיל התקף המיגרנה. אם אין השפעה מיטיבה, אסור ליטול מנה נוספת לאותו ההתקף. אם התקף המיגרנה חוזר, ניתן ליטול עוד טבלייה במרווח של 2 שעות לפחות מהמנה הקודמת. המנה המרבית: 300 מיליגרם ב־24 שעות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הזרקה תת־עורית&lt;/strong&gt;: 6 מיליגרם מיד לאחר שמתחיל ההתקף. אם אין השפעה מיטיבה,&amp;nbsp;אסור להזריק מנה נוספת לאותו ההתקף. אם התקף המיגרנה חוזר, ניתן להזריק עוד&amp;nbsp;מנה אחת, אך במרווח של לפחות 1 שעה מההזרקה הקודמת. המנה המרבית: 12 מיליגרם ב־24 שעות. יש לשים לב: את הזריקה&amp;nbsp;לא נותנם לווריד.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;היעילות והבטיחות של התרופה לא&amp;nbsp;נבדקו בקרב&amp;nbsp;צעירים שטרם מלאו להם 18 שנים.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. ניתן ליטול סומטריפטן בכל עת לאחר התחלה של&amp;nbsp;התקף מיגרנה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. ניתן ליטול טבלייה שנייה של סומטריפטן רק במרווח של שעתיים מהמנה הראשונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור ליטול&amp;nbsp;יותר מ־100 מיליגרם בפעם אחת או&amp;nbsp;יותר מ־300&amp;nbsp;מיליגרם ביממה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אסור ליטול תרופות המכילות ארגוטמין במרווח של פחות מ־24 שעות ממנת סומטריפטן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לשמור את&amp;nbsp;התרופה במכל סגור, במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים. יש להגן עליה מפני אור.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>הערות לתנאי לקיחה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לסחרחורת ולישנוניות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהיא אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה לעובר. יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: אין&amp;nbsp;מידע בנוגע לבטיחות התרופה לתינוק היונק.&amp;nbsp;יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;שתיית אלכוהול עלולה להחריף את תופעות הלוואי של התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לסומטריפטן.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם סובלים ממחלת לב כלילית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור לתת סומטריפטן יחד עם תרופות ממשפחת הארגוטמין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש להיזהר במתן התרופה לחולים שסובלים ממחלת כבד או ממחלת כליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: תחושת עקצוץ, תחושת חום, לחץ, נימול, סחרחורת, ישנוניות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. שילוב של דיהידרוארגוטמין&amp;nbsp;עם סומטריפטן עלול לגרום לעלייה בלחץ דם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. תרופות ממשפחת חוסמי MAO גורמות לעלייה ברמות הסומטריפטן בדם ולהגברת תופעות הלוואי שלה. ניתן לקחת סומטריפטן&amp;nbsp;שבועיים לאחר שהופסק הטיפול בחוסמי MAO.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>334</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין הגבלות. </all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>אימיטרקס,סומטרידקס4אימיטרקסImitrex4906<omry_names><omry_name><id>1110002556</id><title>IMITREX STARTER AMP</title></omry_name><omry_name><id>1110002548</id><title>IMITREX 100MG TAB(2)</title></omry_name><omry_name><id>1110016921</id><title>IMITREX 50MG TAB (2)</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש