חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>נוגדי זיהום לשימוש סיסטמי</title><id>11</id></CategoryInfo></Category>Falseנוגדי זיהום לשימוש סיסטמיRitonavir13924FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Ritonavir</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>ריטונביר היא תרופה אנטי־רטרווירלית מהמשפחה של מעכבי פרוטאזות. היא&amp;nbsp;משמשת לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" target="_blank"&gt;באיידס&lt;/a&gt; בשילוב עם תרופות נוספות בחולים שטופלו בעבר במעכבי פרוטאזות אחרים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>2</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי (מגיל שנתיים)&lt;/strong&gt;: 250 מיליגרם למטר רבוע&amp;nbsp;2&amp;nbsp;פעמים ביום.&amp;nbsp;ניתן להעלות את המינון&amp;nbsp;ב־50 מיליגרם למטר רבוע כל&amp;nbsp;2 עד 3 &amp;nbsp;ימים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt; &lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 600 מיליגרם,&amp;nbsp;2 פעמים&amp;nbsp;ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המרה&lt;/strong&gt;: אי־אפשר להמיר את הכמוסות לתמיסה ולהפך&amp;nbsp;על בסיס מיליגרם למיליגרם עקב הזמינות הביולוגית השונה של כל אחת מהן.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות של 100 מיליגרם, תמיסה של 600 מיליגרם ב־7.5 מיליליטר.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2&amp;nbsp;- 3&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טיפול יחיד&lt;/strong&gt;: 600 מיליגרם (7.5 מיליליטר)&amp;nbsp;2 פעמים&amp;nbsp;ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 2,800 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפול נוסף&lt;/strong&gt;: אם&amp;nbsp;ריטונביר ניתנת&amp;nbsp;נוסף על מעכב פרוטאז אחר, המינון שלה הוא 100 מיליגרם,&amp;nbsp;2 פעמים&amp;nbsp;ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המרה&lt;/strong&gt;: אי־אפשר להמיר את הכמוסות לתמיסה ולהפך&amp;nbsp;על בסיס מיליגרם למיליגרם עקב הזמינות הביולוגית השונה של כל אחת מהן.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. יש לשים לב לתופעות הלוואי ובעיקר לשלשולים שעלולים להקטין את ספיגת התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור לקחת תרופות נוספות או תוספי תזונה כלשהם בלי לדווח על כך לרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לעייפות, לחולשה ולסחרחורות. מותר לנהוג רק אם לאסובלים מתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: התרופה עוברת לעובר דרך השליה. אין די מידע בנוגע להשפעתה על התפתחות העובר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: התרופה עוברת אל חלב האם, אך השפעתה על התינוק היונק אינה ידועה. בכל מקרה, לנשאיות איידס אסור להניק מחשש שידביקו את התינוק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: התרופה מכילה אלכוהול. יש להימנע מתוספת אלכוהול באמצעות שתייה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. בתקופת ההנקה. על אמהות חולות&amp;nbsp;איידס להימנע מהנקה כדי להפחית את הסיכון להדבקת התינוק.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם מטופלים באחת או יותר מהתרופות הבאות: ארגוטמין (לטיפול במיגרנות);&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203" target=_blank&gt;אמיודרון&lt;/a&gt;, פלקאיניד, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5505" target=_blank&gt;פרופפנון&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5508" target=_blank&gt;כינידין&lt;/a&gt; (לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_blank&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt;), אסטמיזול (לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/allergy.aspx" target=_blank&gt;באלרגיה&lt;/a&gt;),&amp;nbsp;סיזפריד (לטיפול בבעיות במערכת העיכול),&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5595" target=_blank&gt;פימוזיד&lt;/a&gt; (תרופה פסיכיאטרית),&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5408" target=_blank&gt;אלפוזוסין&lt;/a&gt; (לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/prostatic_hypertrophy.aspx" target=_blank&gt;בערמונית מוגדלת&lt;/a&gt;), לובסטטין,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5275" target=_self&gt;סימבסטטין&lt;/a&gt; (לטיפול בשומני דם),&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7763" target=_blank&gt;ווריקונזול&lt;/a&gt; (לטיפול&amp;nbsp;בפטרת), מידזולם, טריאזולם&amp;nbsp;(לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/anxiety.aspx" target=_blank&gt;בחרדה&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/insomnia.aspx" target=_blank&gt;ובבעיות שינה&lt;/a&gt;),&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952" target=_blank&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt; (לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target="_blank"&gt;בדיכאון&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם סובלים מאי־ספיקת כבד חמורה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. מי שסובלים מאי־ספיקת כבד צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. מי שנוטלים תרופות הפועלות על רצפטורים לבנזודיאזפינים או משככי כאבים (כמו מפרידין, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8435" target=_blank&gt;פירוקסיקם&lt;/a&gt;, פרופוקסיפן) צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;מומלץ להימנע מנטילת סטטינים בעת שמטופלים בריטונביר. אם לא ניתן להימנע מסטטינים אפשר להשתמש&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4971" target="_blank"&gt;באטורבסטטין&lt;/a&gt; במינון מינימלי. פלובסטטין ופרבסטטין הן חלופות בטוחות יחסית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. התרופה אינה מיועדת לפעוטות בני פחות משנתיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;ריטונביר עלולה לפגוע ביעילות של גלולות למניעת הריון. מטופלות בריטונביר צריכות&amp;nbsp;להשתמש באמצעי מניעה חלופי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה מאוד&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;עור&lt;/strong&gt;: פריחה - בעיקר בשבועיים הראשונים לטיפול. במקרים קשים יש להפסיק לצמיתות את הנטילה של ריטונביר. אם הפריחה מתונה, ניתן להמשיך בטיפול, והפריחה תיעלם בתוך שבועיים. בדרך כלל יש תגובה טובה לטיפול באנטי־היסטמינים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;אנדוקרינולוגיה ומטבוליזם&lt;/strong&gt;: היפרגליקמיה (עלייה ברמות הסוכר בדם), הפרעות ברמות השומנים בדם, ובהן&amp;nbsp;עלייה ברמות הכולסטרול והטריגליצרידים, שינויים בחלוקת השומן בגוף (הגדלת החזה, שינויים בפנים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;מערכת העיכול&lt;/strong&gt;: בחילות, הקאות, שלשולים (יש לשים לב: אלה יכולים להצביע גם על&amp;nbsp;ירידה ביעילות הטיפול), שינויים בחוש הטעם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;המטולוגיה&lt;/strong&gt;: אנמיה, ירידה במספריהם של תאי הדם הלבנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;תופעות כלליות&lt;/strong&gt;: חוסר תחושה בקצות הגפיים, חולשת שרירים, תחושת עקצוץ, עלייה ברמות של אנזימי כבד (GGT).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. &lt;strong&gt;מערכת העצבים המרכזית&lt;/strong&gt;: כאבי ראש, תחושת נימול, עייפות, הפרעות שינה, שינויים בחשיבה, מחלת חום, הרגשה רעה, סחרחורות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;לב וכלי דם&lt;/strong&gt;: הרחבה של&amp;nbsp;כלי הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;אנדוקרינולוגיה ומטבוליזם&lt;/strong&gt;: עלייה ברמות החומצה האורית בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;מערכת העיכול&lt;/strong&gt;: כאבי בטן, חוסר תיאבון, עצירות, צרבת, גזים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;דם&lt;/strong&gt;: נויטרופניה (ירידה במספר הנויטרופילים), אאוזינופיליה (עלייה במספר האאוזינופילים בדם), הארכת זמן הקרישה, לויקוציטוזיס (ריבוי תאי דם לבנים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;שרירים ושלד&lt;/strong&gt;: עלייה ברמות האנזים CPK, שיתוק, כאבי שרירים, תחושת נימול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;strong&gt;מערכת הנשימה&lt;/strong&gt;: דלקת גרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;strong&gt;שונות&lt;/strong&gt;: הזעת יתר, עלייה ברמות האשלגן והסידן&amp;nbsp;בדם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. אסור להשתמש בריטונביר בו־זמנית עם התרופות הבאות לטיפול בהפרעות קצב: אמיודרון, בפרידיל, פלקאיניד, פרופפנון, כינידין.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור להשתמש בריטונביר בו־זמנית עם התרופות הבאות: אסטמיזול (לטיפול באלרגיה), מידזולם, טריאזולם (תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים לטיפול בחרדה ובבעיות שינה). יש להשתמש בזהירות בריטונביר בעת שמטופלים בתכשירים אחרים מקבוצת הבנזודיאזפינים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור להשתמש בריטונביר ביחד עם סיזפריד (לטיפול בבעיות במערכת העיכול).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. ריטונביר מעלה את הריכוז של&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8417" target=_blank&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt; (תרופה אנטיביוטית), של דזיפרמין (נוגדת דיכאון ממשפחת התרופות הטריציקליות) ושל תרופות נוספות מהמשפחה של נוגדי דיכאון טריציקליים. לכן בעת מתן משולב יש לעשות&amp;nbsp;התאמת מינון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אין להשתמש בריטונביר בו־זמנית עם תרופות ממשפחת הארגוט־אלקלואידים כמו ארגוטמין (לטיפול במיגרנה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. ריטונביר מעלה את הרמות של סטטינים בדם - מה שמגדיל את הסיכון&amp;nbsp;לרבדומיוליזיס (התפרקות של תאי השרירים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. ריטונביר מעלה&amp;nbsp;את הרמות של אינדינביר (תרופה לאיידס) בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. ריטונביר מעלה את הרמות של&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787" target=_blank&gt;קטוקונזול&lt;/a&gt; בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. ריטונביר עלולה להעלות את הרמות של מפרידין&amp;nbsp;(משכך כאבים אופיאטי) בדם ובכך לפגוע&amp;nbsp;במערכת העצבים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. אסור ליטול פימוזיד (תרופה פסיכיאטרית) עם ריטונביר, שכן ריטונביר מעלה את הרמות&amp;nbsp;שלה בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. ריטונביר מעלה את הרמות של&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5746" target=_blank&gt;ריפבוטין&lt;/a&gt; בדם. במקרה של טיפול משולב יש להפחית את המינון של ריפבוטין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. ריטונביר מעלה את הרמות של&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5379" target=_blank&gt;סילדנפיל&lt;/a&gt; בדם. במקרה של טיפול משולב אסור ליטול יותר מאשר&amp;nbsp;25 מיליגרם סילדנפיל&amp;nbsp;פעם ביומיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. ריטונביר עלולה להעלות הרעילות&amp;nbsp;של התרופות הבאות, ולכן יש לנטר את הריכוז שלהן בדם במהלך טיפול בו־זמני עם ריטונביר: אמפרנביר (תרופה לאיידס), &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7950" target=_blank&gt;בופרופיון&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5333" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5296" target=_blank&gt;זולפידם&lt;/a&gt;, תכשירים נוגדי דיכאון כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5215" target=_blank&gt;פלואוקסטין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8594" target=_blank&gt;לידוקאין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5011" target=_blank&gt;מטופרולול&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5199" target=_blank&gt;ניפדיפין&lt;/a&gt;, נפזודון (נוגדת דיכאון), &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5594" target=_blank&gt;פרפנזין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5192" target=_blank&gt;פרדניזון&lt;/a&gt;, פרופוקסיפן (לשיכוך כאבים), &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5238" target=_blank&gt;ריספרידון&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5768" target=_blank&gt;כינין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6628" target=_blank&gt;טקרולימוס&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7767" target=_blank&gt;טרמדול&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5598" target=_blank&gt;תיורידזין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5340" target=_blank&gt;טימולול&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8496" target=_blank&gt;ורפמיל&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ותרופות נוגדות דיכאון ממשפחת הטריציקלים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. ריטונביר מפחיתה את היעילות של גלולות למניעת הריון. לכן בעת שמטופלים בתרופה &amp;nbsp;ולכן יש להשתמש באמצעי מניעה נוסף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15. ריטונביר&amp;nbsp;מפחיתה את הרמות בדם של התרופות הבאות: מתדון, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" target=_blank&gt;וורפרין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5572" target=_blank&gt;תיאופילין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7756" target="_blank"&gt;למוטריג'ין&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. יש ליטול את התרופה עם מזון כדי להפחית את הסיכון להתפתחותן של בעיות בקיבה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. התמיסה כוללת 43% אלכוהול. ניתן להסוות את הטעם&amp;nbsp;באמצעות מהילתה בשוקולד נוזלי. אסור לערבבה במים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1392</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לשמור את התמיסה במקרר, אך אסור להקפיא אותה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. מרגע פתיחו של הבקבוקון&amp;nbsp;מותר&amp;nbsp;להשתמש בתרופה במשך חודש אחד בלבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה</name></Package></Packages>נורביר,ריטונביר4ריטונבירRitonavir5242

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש