חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת הדם</title><id>6</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת הדםAcenocoumarol1684FalseTrueTrueTrueכןFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;Acenocoumarol&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;התרופה&amp;nbsp;משמשת למניעת היווצרותם של&amp;nbsp;קרישים בכלי הדם (תרופה נוגדת קרישה).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;1 עד 8 &amp;nbsp;מיליגרם ביום בהתאם לבדיקת ה־INR.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;יש ניסיון&amp;nbsp;מוגבל בלבד במתן אצנוקומרול&amp;nbsp;לילדים ולמתבגרים. את המינון קובע הרופא בהתאם לגיל ולמשקל&amp;nbsp;של הילד או של המתבגר. &lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לפני כל טיפול רפואי, כולל טיפול שיניים, על המטופל ליידע את הרופא שהוא נוטל אצנוקומרול. כמו כן עליו לציין כמה זמן הוא לוקח את התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש לצחצח שיניים במברשת רכה ולהתגלח במכשיר גילוח חשמלי כדי להימנע מפציעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור לקחת שום תרופה, כולל תרופות ללא מרשם, בלי להתייעץ קודם לכן עם הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>דגשים לשימוש</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;מצורפים כאן דפי מידע על התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. טבליות סינטרום: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/acenocoumarol_heb_novolog.pdf" target="_blank"&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/acenocoumarol_arab_novolog.pdf" target="_blank"&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Sintrom Tab 4 mg 20); מק"ט: 1112098054; בעלת הרישום: Merus Labs Luxembourg; מדינת היבוא: איטליה; היבואנית: נובולוג.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לשמור את התרופה במכל סגור, במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>הערות לתנאי לקיחה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: מי שמטופלים בתרופה צריכים&amp;nbsp;להיזהר במיוחד בנהיגה שכן גם מכות קלות עלולות לגרום להם לדימום מוגבר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;שתיית אלכוהול&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;עלולה להגביר או להקטין את השפעת&amp;nbsp;התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם חולים בהמופיליה או שיש נטייה לדימומים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;אם ישנם פצעים פתוחים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם קיים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" target="_blank"&gt;כיב פפטי (אולקוס, כיב קיבה)&lt;/a&gt; פעיל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש להקפיד על משטר הטיפול שהמליץ הרופא בהתאם לתוצאות של בדיקת הדם.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;div&gt;דימום קל או חזק. הדימום יכול להיות מכל רקמה ומכל איבר.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;תרופות רבות נכנסות לאינטראקציה עם התרופה&amp;nbsp;הזאת וגורמות להגברת ההשפעה נוגדת הקרישה או להחלשתה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;אם נוטלים אצנוקומרול יש להתייעץ עם הרופא ועם הרוקח לפני שמתחילים טיפול בתרופה חדשה. ההוראה הזאת תקפה גם כשמדובר בתרופות ללא מרשם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>168</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש להמעיט בצריכת מזונות שמגבירים את&amp;nbsp;מהירות&amp;nbsp;הקרישה: מזונות עתירי שומנים ומזונות עתירי ויטמין K כמו כרוב, ברוקולי, אספרגוס, חסה, כרובית, לפת, בצל, תרד, דגים וכבד. &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>סינטרום4סינטרוםSintrom5279<omry_names><omry_name><id>1112098054</id><title>SINTROM 29/M TAB 4MG 20</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש