חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת הנשימה</title><id>16</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת הנשימהBromhexine Hydrochloride16104FalseFalseFalseFalseFalseFalseלא1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Bromhexine Hydrochloride</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>ברומהקסין היא תרופה המפחיתה את צמיגות הליחה והכיח. בישראל היא משוּוקת בשם המסחרי מווקס ומיועדת להקלה על הוצאת הכיח בזמן שיעול בעת שישנה הצטברות ליחה בדרכי הנשימה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>שנתיים</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;b&gt;תמיסה&lt;br&gt;&lt;/b&gt;התמיסה מיועדת לבליעה, אך ניתן להשתמש בה גם במכשירי אינהלציה, בהתאם להנחיית הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תמיסה לבליעה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;2 עד 6 שנים&lt;/b&gt;: 20 טיפות, 3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;6 עד 12 שנים&lt;/b&gt;: 2 מיליליטר, 3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;12 שנים ויותר&lt;/b&gt;: 4 מיליליטר, 3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תמיסה לאינהלציה&lt;u&gt;&lt;br&gt;&lt;/u&gt;2 עד 6 שנים&lt;/b&gt;: 13 טיפות, 2 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;6 עד 12 שנים&lt;/b&gt;: 1 מיליליטר, 2 פעמים ביום גיל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12 שנים ויותר: 2 מיליליטר, 2 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות&lt;br&gt;6 עד 12 שנים&lt;/b&gt;: חצי טבלייה, 3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;12 שנים ויותר&lt;/b&gt;: 1 טבלייה,&amp;nbsp; פעמיים ביום.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, תמיסה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>את המינון קובעים הרופא או הרוקח. השימוש באינהלציה ייעשה רק בהוראת רופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון המקובל&lt;/b&gt;: טבלייה אחת, 3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון המרבי בשבוע הראשון לטיפול&lt;/b&gt;: 2 טבליות, 3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;מינון התרופה משתנה בהתאם לגיל המטופל.&lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תמיסה&lt;br&gt;תמיסה לבליעה&lt;/b&gt;: 4 מיליליטר, 3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תמיסה לשימוש במכשיר אינהלציה&lt;/b&gt;: 4 מיליליטר פעמיים ביום.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;מינון התרופה משתנה בהתאם לגיל המטופל.&lt;/div&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;div&gt;&lt;b&gt;תמיסה לאינהלציה&lt;br&gt;&lt;/b&gt;• באמצעות הטפטפת של הבקבוק או באמצעות מזרק יש לשאוב את נפח המנה המומלץ.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• את המנה יש לשים בכוסית אינהלציה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש להפעיל את מכשיר האינהלציה ולשאוף את כל נפח התמיסה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• לאחר פתיחת הבקבוקון בפעם הראשונה מתקצר תוקף התכשיר ל־4 חודשים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תמיסה לשתייה&lt;br&gt;&lt;/b&gt;• יש להקפיד על מדידת מנה מדויקת באמצעות הטפטפת של הבקבוקון או באמצעות מזרק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• עם&amp;nbsp;פתיחת הבקבוקון בפעם הראשונה מתקצר תוקף התכשיר ל־4 חודשים.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול את התרופה במהלך הארוחה או מייד אחריה ולשתות כוס מים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>52</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהיריון?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין מידע בנוגע לשימוש בתרופה הזאת&amp;nbsp;בהיריון. אישה הרה שסובלת משיעול צריכה להתייעץ עם הרופא בנוגע לטיפול שמתאים לה בתקופת ההיריון.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>53</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהנקה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין מידע בנוגע לשימוש בתרופה הזאת&amp;nbsp;בתקופת ההנקה. אישה מיניקה שסובלת משיעול צריכה להתייעץ עם הרופא בנוגע לטיפול שמתאים לה בתקופת ההנקה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>54</paragraph_key><title>האם מותר לשתות אלכוהול כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא ידוע על השפעה כלשהי שיש לאלכוהול על התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>55</paragraph_key><title>האם מותר לנהוג כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>התרופה אינה אמורה להשפיע על יכולת הנהיגה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;•&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים ומחלות בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;•&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;מחלות נשימה&lt;/b&gt;. אם סובלים ממחלת נשימה כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אסתמה&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/copd.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;COPD&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/emphysema.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אמפיזמה&lt;/a&gt; או דלקת כרונית אחרת של הסימפונות, יש&amp;nbsp; להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שמתחילים להשתמש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;•&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;נשים בגיל הפוריות&lt;/b&gt;. אישה הרה או שמתכננת היריון או שמיניקה צריכה לדווח על כך לרופא או לרוקח. לא נבדקה בטיחות התרופה בהיריון ובהנקה ולכן אסור להשתמש בה בתקופות האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;•&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;אי־ספיקת כבד ואי־ספיקת כליות&lt;/b&gt;. יש לדווח לרופא המטפל אם סובלים מאי־ספיקת כבד או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;. לא ידועה השפעת התרופה במצבים האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;•&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;כיב במערכת העיכול (אולקוס)&lt;/b&gt;. אם ההיסטוריה הרפואית כוללת &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;כיב קיבה&lt;/a&gt; או כיב תריסריון, יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;•&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;עישון&lt;/b&gt;. שיעול עם ליחה אצל מעשנים עלול להעיד על מחלת ריאות. לכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/smoking_facts.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מעשנים&lt;/a&gt; שסובלים מליחה צריכים להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שהם מתחילים להשתמש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;•&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי בעור&lt;/b&gt;. לעיתים נדירות עלולה ברומהקסין לגרום לתופעות לוואי מסכנות חיים בעור כמו תסמונת לייל או תסמונת סטיבנס־ג'ונסון. מידע מפורט על תופעות הלוואי האלה מובא בסעיף "תופעות לוואי".&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;• תכשירים&lt;/b&gt;. התרופה משוּוקת בתמיסה ובטבליות. הטבליות מיועדות לבני 6 שנים ויותר. התמיסה מיועדת לבני שנתיים ויותר. את התמיסה ניתן לבלוע או שניתן להשתמש בה לאינהלציה. על אופן השימוש מחליט הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;•&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;חומרים לא פעילים&lt;/b&gt;. טבליות מובקס מכילות לקטוז, ולכן אם סובלים מבעיות תורשתיות נדירות הקשורות לסוכר החלב, כמו גלקטוסמיה, אסור להשתמש בטבליות. תמיסת מווקס מכילה חומרים משמרים (מתיל פארבן ופרופיל פארבן) שעלולים לגרום לרגישות־יתר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;•&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;משך הטיפול&lt;/b&gt;. את התרופה ניתן לרכוש ללא מרשם רופא, והיא מיועדת לשימוש במשך 7 ימים. אם בעת שמטופלים בתרופה חשים החמרה בליחה או בנשימה, יש לפנות לרופא המטפל. אסור להשתמש בתרופה לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להתייעץ עם הרופא.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות לרופא המטפל&lt;br&gt;&lt;/b&gt;תופעות הלוואי האלה הן ברובן לא שכיחות ואף נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תופעות לוואי של רגישות־יתר: תופעות לוואי בעור (כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, הופעת שלפוחיות, קילופים), קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה, לחץ בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• תסמינים של תסמונת סטיבנס־ג'ונסון או של תסמונת לייל: פריחה חמורה בעור, עור מגורה ומתקלף, הופעת שלפוחיות בעור ובעיניים, כיבים בחלל הפה, בגרון, באף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;הפרעות במערכת העיכול כמו כאבי בטן, שלשולים, בחילות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;תסמונת לייל, תסמונת סטיבנס־ג'ונסון, רגישות־יתר.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא ידוע על תגובות עם תרופות אחרות. עם זאת,&amp;nbsp;אם נוטלים אנטיביוטיקה כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8711" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אמוקסיצילין&lt;/a&gt; או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4816" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אריתרומיצין&lt;/a&gt;, יש לדווח על כך לרוקח או לרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות מווקס ניתן לחצות, לכתוש או לרסק, אך אסור ללעוס אותן.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;טבליות מווקס&lt;br&gt;&lt;/b&gt;•&amp;nbsp;את הטבליות יש לאחסן במקום יבש וחשוך, בטמפרטורה שאינה עולה על 25 מעלות צלזיוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תמיסת מווקס&lt;/b&gt;&lt;br&gt;• את התמיסה&amp;nbsp;יש לאחסן במקום יבש וחשוך, בטמפרטורה שאינה עולה על 25 מעלות צלזיוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לאחר פתיחת הבקבוקון בפעם הראשונה יש להשתמש בתרופה שבו בתוך 4 חודשים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;מומלץ לציין על האריזה מתי נפתח הבקבוקון בפעם הראשונה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><paragraphs><paragraph><med_name_key>5289</med_name_key><paragraph_key>35</paragraph_key><title>בהנחת כללית מושלם</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image> </image><description><all>בהנחה של 30% ברכישה בבתי המרקחת של כללית.</all></description></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package><Package><image>Tmisa.svg</image><name>אליקסיר</name></Package><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה</name></Package></Packages>מווקס (מובקס),סולבקס (הופסק השיווק)4סולבקס (הופסק השיווק)Solvex5289<omry_names><omry_name><id>1110003803</id><title>SOLVEX 100ML ELIXIR</title></omry_name><omry_name><id>1112103074</id><title>SOLVEX TAB</title></omry_name><omry_name><id>1111292752</id><title>SOLVEX SOL</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש