חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת הנשימה</title><id>16</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת הנשימהBromhexine Hydrochloride16104FalseTrueFalseTrueFalseFalseלא1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Bromhexine Hydrochloride</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;ברומהקסין מפחיתה את צמיגות הליחה שמצטברת בזמן דלקת של דרכי הנשימה. הפעולה&amp;nbsp;הזאת מחישה את פעולת הכיוח ומקילה עליה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;תמיסה, אליקסיר, טבליות.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;תמיסה - ניתן להשתמש בשתייה או באינהלציה&amp;nbsp;(במכשיר אינהלציה רגיל).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;3-2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טבליות:&lt;/strong&gt; 1 טבליה, 3 פעמים ביום (בשבוע הראשון ניתן להעלות את המינון עד ל־2 טבליות 3 פעמים ביום).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אליקסיר:&lt;/strong&gt; 10 מיליליטר,&amp;nbsp;3 פעמים ביום (בשבוע הראשון ניתן להעלות את המינון עד ל־20 מיליליטר 3 פעמים ביום).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תמיסה בשתייה:&lt;/strong&gt; 4 מיליליטר, 3 פעמים&amp;nbsp;ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תמיסה באינהלציה:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;4 מיליליטר, 2 פעמים ביום.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טבליות דרך הפה&lt;br/&gt;12-6 שנים&lt;/strong&gt;: חצי טבליה,&amp;nbsp;3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;18-12 שנים&lt;/strong&gt;: 1 טבליה,&amp;nbsp;3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אליקסיר&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;6-2 שנים&lt;/strong&gt;: 2.5 מיליליטר, 3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;12-6 שנים&lt;/strong&gt;: 5 מיליליטר,&amp;nbsp;3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;18-12 שנים&lt;/strong&gt;: 10 מיליליטר,&amp;nbsp;3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תמיסה בשתייה&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;6-2 שנים&lt;/strong&gt;: 20 טיפות,&amp;nbsp;3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;12-6 שנים&lt;/strong&gt;: 2 מיליליטר,&amp;nbsp;3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;18-12 שנים&lt;/strong&gt;: 4 מיליליטר,&amp;nbsp;3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תמיסה באינהלציה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;6-2 שנים&lt;/strong&gt;: 13 טיפות, 2 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;12-6 שנים&lt;/strong&gt;: 1 מיליליטר, 2 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;18-12 שנים&lt;/strong&gt;: 2 מיליליטר, 2 פעמים ביום.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks>אין מידע לגבי בטיחות ברומהקסין בזמן ההנקה.</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks>אין מידע לגבי בטיחות ברומהקסין הזמן ההריון. </remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;הריון: &lt;/strong&gt;לא ידועה השפעת התרופה על העובר. יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה: &lt;/strong&gt;לא ידוע אם התרופה עוברת לחלב האם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>אם קיימת רגישות־יתר לברומהקסין.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;במקרים הבאים יש להשתמש בתרופה בזהירות:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;1. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" target=_blank&gt;כיב קיבה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target="_blank"&gt;אסתמה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. פגיעה בכבד ו/או בכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. סולבקס אליקסיר מכילה כמות קטנה של אלכוהול, והוא עלול לפגוע בערנות. לפיכך יש להזהיר ילדים מפני פעילויות הדורשות ערנות כמו רכיבה על אופניים בקרבת כביש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. התרופה אינה מומלצת לתינוקות בני פחות משנתיים - אלא בהוראת&amp;nbsp;רופא.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>בחילות, הקאות, כאבים בבטן העליונה, כאבי ראש, סחרחורת, פריחה, עלייה באנזימי הכבד (נדיר). ברומהקסין בשאיפה גורמת לעיתים קרובות לשיעול או לכיווץ סימפונות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין הגבלה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אסור ללעוס או לכתוש. ניתן לחצות את הטבליות בקו החציה. יש לבלוע את התרופה עם מים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1610</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן במקום קריר, הרחק מהישג ידם של ילדים. יש להגן מאור.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><paragraphs><paragraph><med_name_key>5289</med_name_key><paragraph_key>35</paragraph_key><title>בהנחת כללית מושלם</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image> </image><description><all>בהנחה של 30% ברכישה בבתי המרקחת של כללית.</all></description></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package><Package><image>Tmisa.svg</image><name>אליקסיר</name></Package><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה</name></Package></Packages>מובקס,סולבקס4סולבקסSolvex5289<omry_names><omry_name><id>1110003803</id><title>SOLVEX 100ML ELIXIR</title></omry_name><omry_name><id>1112103074</id><title>SOLVEX TAB</title></omry_name><omry_name><id>1111292752</id><title>SOLVEX SOL</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש