חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת הנשימה</title><id>16</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת הנשימהDextromethorphane+Ephedrine11844FalseFalseFalseTrueFalseFalse1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Dextromethorphane+Ephedrine</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>התרופה&amp;nbsp;מקילה על שיעול יבש.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>סירופ.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>30</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לבני 6-1 שנים ינופק התכשיר על פי מרשם רופא בלבד.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לילדים בני 6 שנים ויותר ולמבוגרים ניתן לרכוש את התכשיר ללא מרשם - אך רק מרוקח.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;4-3&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>10 מיליליטר 3 פעמים ביום ועוד 10 מיליליטר בערב לפני השינה.</adult><child>&lt;strong&gt;1-0 שנים&lt;/strong&gt;: אסור לתת את התכשיר לילדים בגיל הזה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;6-1 שנים&lt;/strong&gt;: ניתן לתת את התרופה על פי מרשם רופא&amp;nbsp;בלבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;12-6 שנים&lt;/strong&gt;: 5 מיליליטר 3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;12 שנים ויותר&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;10 מיליליטר 3 פעמים ביום ועוד 10 מיליליטר בערב לפני השינה.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. אם לא חל שיפור בשיעול בתוך 7 ימים יש לפנות לרופא.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להקפיד על מדידת המנה בכפית מדידה או בכוסית מדידה או במזלף וכדומה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לסחרחורות ולנמנום. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון והנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה בטוחה לעובר ולתינוק היונק.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור להשתמש בתכשיר במהלך התקף&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target="_blank"&gt;אסתמה&lt;/a&gt; או בעת שסובלים מדיכוי נשימתי אחר. &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;במקרים הבאים יש לתת את התרופה בזהירות רבה: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;לחץ דם גבוה&lt;/a&gt;, מחלת לב, מחלה של בלוטת התריס, מחלה של בלוטת הערמונית, אי־תפקוד של הכבד או של הכליות, אלרגיה (בעיקר אלרגיה לתרופות), &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_blank&gt;סוכרת&lt;/a&gt;, שיעול מתמשך כתוצאה &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/smoking.aspx" target="_blank"&gt;מעישון&lt;/a&gt;, אמפיזמה או שיעול המלוּוה בליחה רבה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;במסגרת הערכה מחודשת ובהתאם להחלטותיהם של מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) ושל הסוכנות הממשלתית הבריטית לפיקוח על התרופות (MHRA), החליט משרד הבריאות בישראל לשנות את תנאי השיווק של התכשירים נגד צינון ו/או שיעול הניתנים דרך הפה ואת אופן השימוש בהם. להלן ההגבלות בשיווק של טוסופדרין&amp;nbsp;כפי שהובאו בחוזר של משרד הבריאות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. אסור להשתמש בתכשירים נגד שיעול ו/או נגד צינון לפני גיל שנה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אם התכשירים האלה מיועדים לבני 6-1 שנים,&amp;nbsp;הם ינופקו על פי מרשם רופא בלבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם התכשירים האלה אינם חייבים במרשם רופא (לבני 6 שנים ויותר),&amp;nbsp;הם ישווקו &amp;nbsp;ישוּוקו רק בבית מרקחת ורק על ידי רוקח. יש להסיר אותם מהמדפים לשירות עצמי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. התכשירים האלה לא ישוּוקו בשיווק כללי מחוץ לבתי המרקחת או שלא באמצעות רוקח.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;כאבי ראש, יובש בפה, עצירות, נמנום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;אם מופיעות אחת או יותר מתופעות הלוואי הבאות, יש להפסיק את הטיפול בתכשיר ולפנות מיד לרופא: סחרחורת, קוצר נשימה, תחושת קור בקצות הידיים או הרגליים, בחילות, האטה או האצה בקצב הלב, גירוי או פריחה או דלקת מקומיים (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. בגלל תכולת האפדרין אסור לתת את הסירופ למי שמטופלים בחוסמי MAO. יתר על כן, יש להמתין 14 ימים מהפסקת השימוש בחוסמי MAO ועד שמותר להשתמש בסירופ. &lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור ליטול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5572&amp;name=%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%93" target=_blank&gt;תיאופילין&lt;/a&gt; או&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776&amp;amp;name=%D7%93%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;יחד עם הסירופ.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. יש ליטול את הסירופ חצי שעה לפני ארוחה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להימנע מאכילת אשכוליות או משתיית מיץ אשכוליות בעת הטיפול בתרופה הזאת.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לשמור את הסירופ בבקבוק סגור ואטום, במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1184</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>&lt;p&gt;רק בני 6-1 זקוקים למרשם רופא. את המרשם יכול לרשום להם רופא הילדים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Syrup.svg</image><name>סירופ</name></Package></Packages>טוסופדרין ניו פורמולה4טוסופדרין ניו פורמולהTussophedrine NF5357

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש