חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דםLercanidipine21444FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Lercanidipine</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>1. לרקנידיפין היא תרופה מהמשפחה של חוסמי תעלות הסידן שמשמשת לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt;. את המטרה הזאת היא משיגה באמצעות&amp;nbsp;הרחבה של כלי הדם. חשוב מאוד לטפל בלחץ דם גבוה משום שהוא גורם סיכון למחלות קשות רבות ובהן&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/myocardial_infraction.aspx" target=_blank&gt;התקפי לב&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target=_blank&gt;אי־ספיקת לב&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cerebrovascular_accident.aspx" target=_blank&gt;אירועים מוחיים&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/eyes/Pages/glaucoma_blood_pressure.aspx" target=_blank&gt;ופגיעה בעיניים&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לרקנידיפין משוּוקת בישראל בשמות המסחריים וזודיפ, לרקפרס ולרקנידיפין טבע. קיים גם תכשיר משולב שמשוּוק בישראל בשם וזודיפ קומבו. התכשיר הזה כולל את התרופה לרקנידיפין&amp;nbsp;ואת התרופה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7761" target="_blank"&gt;אנלפריל&lt;/a&gt;.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1 - 2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 10 מיליגרם פעם ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 20 מיליגרם ביום&amp;nbsp;בחלוקה למנה אחת או לשתי מנות.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. יש ליטול את התרופה בשעה קבועה מדי יום, כרבע שעה לפני ארוחה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בעת שמטופלים בתרופה יש להימנע מאכילת אשכוליות&amp;nbsp;ומשתיית&amp;nbsp;מיץ אשכוליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בעת שמטופלים בתרופה יש להימנע משתיית אלכוהול.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. לרקנידיפין היא תרופה מהמשפחה של חוסמי תעלות הסידן לטיפול בלחץ דם גבוה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות בהתאם להנחיותיו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל אם נוטלים תרופות נוספות, כולל תוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. ללרקנידפין יש מעט תופעות לוואי.&amp;nbsp;עם זאת, יש לה כמה&amp;nbsp;תופעות לוואי נדירות שמחייבות לפנות מיד לרופא. מידע&amp;nbsp;מפורט&amp;nbsp;מובא בסעיף&amp;nbsp;"תופעות לוואי".&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לנשים אסור להשתמש בתרופה בתקופת ההריון וההנקה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל&amp;nbsp;בנוגע לטיפול המומלץ בלחץ דם גבוה בתקופת ההריון וההנקה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לעייפות, לסחרחורות ולחולשה. מותר לנהוג רק אם&amp;nbsp;לא סובלים מתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה לעובר, ולכן אין אישור להשתמש בה בהריון.&amp;nbsp;מטופלת בתרופה שנמצאת בגיל הפוריות צריכה&amp;nbsp;להשתמש באמצעי מניעה יעיל. אם&amp;nbsp;היא מתכננת הריון, עליה להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לטיפול חלופי בלחץ דם גבוה שמאושר לשימוש בהריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: אין מידע בנוגע&amp;nbsp;לבטיחות התרופה בהנקה. מטופלת בתרופה שרוצה להיניק צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לתרופה חלופית שמתאימה לתקופת ההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להגביר את הסיכון לתופעות לוואי כמו ירידה בלחץ הדם וסחרחורות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה או&amp;nbsp;לתרופות אחרות מהמשפחה של חוסמי תעלות הסידן כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7770" target=_blank&gt;אמלודיפין&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בתקופת ההריון וההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. במקרה של אי־ספיקת לב שאינה מטופלת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם סובלים מחסימה בזרימת הדם ללב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. במקרים של&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/angina_pectoris_prevention.aspx" target=_blank&gt;תעוקת חזה&lt;/a&gt; בלתי יציבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אם אובחנה&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_blank"&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; חמורה או&amp;nbsp;אי־ספיקת כבד חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;לאחר התקף לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. בשילוב עם תרופות מסוימות (פירוט מובא בסעיף&amp;nbsp;"תגובות בין־תרופתיות").&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. לפני&amp;nbsp;גיל 18 שנים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;היסטוריה רפואית&lt;/strong&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מחלות ומצבים רפואיים בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה. הסיבה: קיימות תרופות שאסור לשלב עם לרקנידיפין. מידע מפורט מובא בסעיף "תגובות בין־תרופתיות".&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/strong&gt;. מטופלים בתרופה שסובלים מאי־ספיקת כליות צריכים להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל. זה יעקוב אחרי לחץ הדם, הדופק ותפקוד הכליות שלהם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;דיאליזה&lt;/strong&gt;. אין די מידע בנוגע לבטיחות התרופה למטופלי דיאליזה. ייתכן שעליהם לקבל&amp;nbsp;מינון מופחת. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;אי־ספיקת כבד&lt;/strong&gt;. מטופלים שסובלים מאי־ספיקת כבד רגישים יותר לתופעות הלוואי של התרופה.&amp;nbsp;עליהם להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשימוש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;הפרעות קצב&amp;nbsp;(מסוג תסמונת הסינוס החולה)&lt;/strong&gt;. מתן התרופה למי שסובלים מתסמונת הסינוס החולה מחייבת זהירות. הסיבה: מי שסובלים מהתסמונת הזאת רגישים יותר לתופעות הלוואי של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;תעוקת חזה&lt;/strong&gt;. לעיתים נדירות עלולה התרופה להחמיר את מצבם של מי שסובלים מתעוקת חזה. מתן התרופה למטופלים כאלה מחייב&amp;nbsp;זהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. בעת שמטופלים בתרופה&amp;nbsp;רצוי להימנע&amp;nbsp;משתיית אלכוהול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;ללרקנידיפין יש מעט מאוד תופעות לוואי.&amp;nbsp;בניגוד לאמלודיפין&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5199" target="_blank"&gt;ולניפדיפין&lt;/a&gt; היא כמעט שאינה גורמת לבצקות ברגליים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות מיד לרופא&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. תסמיני&amp;nbsp;אלרגיה: תסמינים בעור (כמו&amp;nbsp;פריחה, גרד, אדמומיות, פצעים, קילופים), קוצר נשימה, קשיי נשימה, קשיי בליעה, נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. כאבים בחזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. סחרחורות קשות, עילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לחץ דם נמוך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;כאבי ראש, סחרחורות, דפיקות לב מהירות, הסמקה בפנים, בצוואר ובחזה, בצקות ברגליים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;הפרעות במערכת העיכול, ישנוניות, חולשה, עייפות, הפרשת שתן מוגברת, כאבי שרירים, נפיחות של החניכיים, שינויים בתפקודי הכבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לפני שמתחילים להשתמש בתרופה&amp;nbsp;יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שאסור ליטול בשילוב עם לרקנידיפין&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. תרופות מסוימות לטיפול בפטריות&amp;nbsp;כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8554" target=_blank&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787" target=_blank&gt;וקטוקונזול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות מסוימות לטיפול בנשאי&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" target=_blank&gt;HIV&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_c.aspx" target=_blank&gt;ו־HCV&lt;/a&gt; המכילות &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5242" target=_blank&gt;ריטונביר&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אנטיביוטיקה מסוג &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4812" target=_blank&gt;אריתרומיצין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" target=_blank&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt;, תרופה&amp;nbsp;שמיועדת למנוע דחייה של איברים מושתלים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות נוספות שיש להן אינטראקציות עם לרקנידיפין&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. תרופות אחרות לטיפול בלחץ דם גבוה. לעיתים מומלץ לשלב&amp;nbsp;כמה תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה, אך במקרה כזה יש לעקוב אחרי לחץ הדם והדופק. אם מתפתח&amp;nbsp;לחץ דם נמוך, יש לדווח על כך לרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt; כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5333" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" target=_blank&gt;ופניטואין&lt;/a&gt;. השילוב עלול להפחית את רמות הלרקנידיפין בדם. אם נוטלים את התרופות האלה עם לרקנידיפין יש לעקוב אחרי לחץ הדם ולוודא שהוא&amp;nbsp;מאוזן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;, אנטיביוטיקה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" target=_blank&gt;בשחפת&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;זו עלולה להפחית את רמות הלרקנידיפין בדם. אם משלבים את שתי התרופות האלה יש לעקוב אחרי&amp;nbsp;לחץ הדם ולוודא שהוא מאוזן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מידזולם, תרופה המשמשת להרדמה. השילוב עלול להעלות את רמות הלרקנידיפין בדם ולהגדיל את הסיכון&amp;nbsp;לתופעות לוואי, כמו לחץ דם נמוך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופות לטיפול בהפרעות קצב כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203" target=_blank&gt;אמיודרון&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5508" target=_blank&gt;וכינידין&lt;/a&gt;. אם הן ניטלות בשילוב עם לרקנידיפין יש לעקוב אחרי לחץ הדם ולוודא שהוא מאוזן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8123" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול באי־ספיקת לב ובהפרעות קצב. השילוב עם לרקנידיפין עלול להעלות את רמות הדיגוקסין בדם. בעת שמטופלים בשתי התרופות יש עקוב באופן קבוע אחרי&amp;nbsp;רמות הדיגוקסין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5275" target="_blank"&gt;סימבסטטין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול בדם. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות הסימבסטטין בדם. במקרה של שילוב כזה יש להיות במעקב אצל הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש ליטול את התרופה כרבע שעה לפני האוכל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בעת שמטופלים בתרופה אסור לאכול אשכוליות או לשתות מיץ אשכוליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בעת שמטופלים בתרופה&amp;nbsp;אסור לשתות אלכוהול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>ניתן לחצות את הטבלייה בקו החציה או לכתוש אותה לשימוש מיידי. אסור ללעוס אותה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לשמור את התרופה בטמפרטורת החדר (לא יותר מ־25 מעלות צלזיוס).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2144</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>כל רופא מוסמך לרשום את התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>וזודיפ,לרקפרס,לרקנידיפין טבע4וזודיפVasodip5372<omry_names><omry_name><id>1110019165</id><title>VASODIP 10MG TAB</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש