חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>נוגדי זיהום לשימוש סיסטמי</title><id>11</id></CategoryInfo></Category>Trueנוגדי זיהום לשימוש סיסטמיAcyclovir cream8464TrueTrueFalseTrueTrueFalseלא1<paragraphs><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Acyclovir cream</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;קרם אציקלוביר (Acyclovir cream) משמש לטיפול&amp;nbsp;בזיהום הרפס בשפתיים (פצעי קור).&lt;br&gt;&lt;br&gt;אציקלוביר, שהיא תרופה המשמשת לטיפול בזיהומים שנגרמים מווירוסים המשתייכים למשפחת ההרפס סימפלקס (HSV), קיימת גם&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5434 " target="_blank"&gt;בתכשירים לבליעה&lt;/a&gt; (טבליות ותרחיף) &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7822" target="_blank"&gt;ובמשחה לעיניים&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;קרם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;5&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>• יש למרוח את הקרם 5 פעמים ביום במשך 5 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אם פצע הקור&amp;nbsp;אינו מחלים אחרי 5 ימים, ניתן להמשיך את הטיפול למשך 5 ימים נוספים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אם הפצע מחמיר במהלך הטיפול, יש לפנות לרופא המטפל.</adult><child>השימוש בקרם מתאים לכל הגילים, אולם כשמדובר במי שטרם מלאו להם שנתיים, יש לפנות לרופא המטפל כדי לאבחן שאכן מדובר בהרפס. הרופא ינחה בנוגע לתדירות השימוש בקרם.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>• הקרם מיועד לשימוש חיצוני בלבד -&amp;nbsp;ורק על פצעי קור בשפתיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• לפני שמשתמשים בקרם ולאחר השימוש&amp;nbsp;יש לרחוץ את הידיים במים ובסבון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• השימוש בתכשיר הוא אישי. לא מומלץ להעביר את הקרם לשימושם של&amp;nbsp;של בני משפחה או של מכרים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מזון אינו משפיע על התרופה. עם זאת מומלץ להימנע מאכילה מיד לאחר מריחת הקרם.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: השימוש בקרם הוא חיצוני, ולכן אין זה&amp;nbsp;סביר שמריחת הקרם תשפיע על יכולת הנהיגה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: התרופה אינה נספגת ולכן אינה משפיעה על העובר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;התרופה אינה נספגת ולכן אינה משפיעה על התינוק היונק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: השימוש בקרם הוא חיצוני, ולכן שתיית אלכוהול&amp;nbsp;אינה משפיעה על יעילות התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>• אם קיימת&amp;nbsp;רגישות־יתר לאציקלוביר או לוולציקלוביר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם קיימת רגישות־יתר לפרופילן גליקול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אסור למרוח את הקרם על פצעים בפה או באף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;הקרם אינו מיועד לשימוש בעיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אסור להשתמש בקרם לטיפול בהרפס של איברי המין.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;• קרם אציקלוביר ניתן לרכוש ללא מרשם רופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לפני שמתחילים להשתמש בקרם אציקלוביר יש לדווח לרוקח או לרופא על כל מצב רפואי או מחלה שמהם סובלים. כמו כן יש לדווח להם על כל&amp;nbsp;תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם&amp;nbsp;סובלים מדיכוי של מערכת החיסון, יש לפנות מיד לרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;השימוש בקרם עלול לגרום לתחושת עקצוץ.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם בעת שמטופלים בתרופה פצע הקור אינו מחלים או אף מחמיר, יש לפנות לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לפני שמשתמשים בקרם ולאחר שמשתמשים בו&amp;nbsp;יש לרחוץ היטב את הידיים במים ובסבון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;הקרם&amp;nbsp;אינו מיועד לשימוש בתוך הפה, באף, בעיניים ובאיברי המין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;השימוש בתכשיר הוא אישי.&amp;nbsp;מומלץ לא להעביר אותו לשימושם של בני משפחה או של מכרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;הקרם מיועד לשימוש חיצוני בלבד. אסור לבלוע אותו.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות מיד לרופא&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;תסמיני אלרגיה: תסמיני אלרגיה בעור (כמו פריחה, גרד, אדמומיות, פצעים, קילופים), קוצר נשימה, קשיי נשימה, קשיי בליעה, נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;תחושת גירוי, צריבה או דקירה לאחר מריחת הקרם. התופעות האלה חולפות במהירות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;יובש בשפתיים, סדקים בשפתיים, קילוף או אדמומיות בשפתיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;רגישות־יתר, אקזמה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>•&amp;nbsp;לפני שמתחילים להשתמש&amp;nbsp;בתרופה&amp;nbsp;יש לדווח לרוקח או לרופא על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לא ידוע על אינטראקציות של תרופות אחרות עם קרם אציקלוביר, אך&amp;nbsp;אם&amp;nbsp;נוטלים תרופות שמדכאות את מערכת החיסון, יש להתייעץ עם הרופא המטפל. ייתכן&amp;nbsp;שהוא יורה לעשות בדיקות דם&amp;nbsp;לפני שמתחילים להשתמש בתכשיר.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>846</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את הקרם בטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Krem.svg</image><name>קרם</name></Package></Packages>זובירקס קרם,אציקלוביר 5%4זובירקס קרםZovirax cream5435<omry_names><omry_name><id>1110057806</id><title>ZOVIRAX 5% 2GM CR</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש