חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העיכול ומטבוליזם</title><id>5</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העיכול ומטבוליזםUrsodeoxycholic Acid764FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>76</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Ursodeoxycholic Acid</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>76</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>76</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;חומצה אורסודאוקסיכולית היא חומצת מרה טבעית המשמשת למטרות הבאות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;טיפול בשחמת ראשונית של המרה&amp;nbsp;(Primary Biliary Cirrhosis ובקיצור: PBC). זוהי מחלה אוטואימונית של הכבד שבאה לידי ביטוי בהרס של דרכי המרה בכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• להמסת אבני מרה הנוצרות בגלל עודף כולסטרול בכיס המרה, כאשר אבני המרה אינן נראות בבדיקת רנטגן רגילה (אבני מרה שאותן ניתן לראות בבדיקת רנטגן&amp;nbsp;לא יתמוססו) והן בעלות קוטר שאינו עולה על 15 מילימטר. על כיס המרה להיות במצב מתפקד למרות נוכחותן של&amp;nbsp;אבני המרה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• לטיפול במחלת כבד הקשורה לסיסטיק פיברוזיס לילדים בני חודש עד 18 שנה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>76</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, תרחיף.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>76</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>76</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;p&gt;המינון לילדים נקבע בהתאם&amp;nbsp;למשקל הגוף ולמחלה המטופלת. ראו טבלת מינונים לפי התוויה המפורטת בעלון לצרכן שהקישור&amp;nbsp;אליו מצוי בפסקה "מידע נוסף".&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>76</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;strong&gt;המסת אבני מרה&lt;/strong&gt;: 8 עד 12 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום מחולקים ל־2 מנות. הזמן הנדרש להסת אבני מרה נע בין 6 חודשים ל־24 חודשים. יש לעשות בדיקת הדמיה אחת לחצי שנה כדי לבחון אם האבנים הומסו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מחלת כבד (כולל שחמת ראשונית של הכבד)&lt;/strong&gt;: 10 עד 15 מיליגרם&amp;nbsp;לקילוגרם משקל גוף ביום, מחולקים ל־2 עד 4 מנות. את המינון יכול הרופא&amp;nbsp;לקבוע בהתאם לגיל המטופל ולחומרת התסמינים.</adult></description><remarks>מקור: Lexi-Comp</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>76</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>מצורפים כאן עלונים ובהם מידע על התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;טבליות אורסוביל&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/ursobil_heb_novolog.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עלון בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/ursobil_arab_novolog.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עלון בערבית&lt;/a&gt; (Ursobil Tab 300 mg 20); מק"ט:&amp;nbsp;1000150096; בעלת הרישום: Sofar; מדינת היבוא: איטליה; היבואנית: רז רוקחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;תרחיף אורסופלק&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/ursofalk_oral_sus_heb_raz.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עלון בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/ursofalk_oral_sus_arab_raz.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עלון בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Ursofalk Oral Sus 50 mg/1 ml 250 ml); מק"ט: 1000089001; בעלת הרישום: DR Falk Pharma; מדינת היבוא: גרמניה; היבואנית: רז רוקחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;תרחיף אורסופלק&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/ursodeoxycholic_acid_heb.pdf " target="_blank" class="" classname="" name=""&gt;עלון בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/ursodeoxycholic_acid_arab.pdf" target="_blank"&gt;עלון בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Ursofalk Oral Sus 50 mg/1 ml 250 ml); מק"ט: 1000089001; בעלת הרישום: DR Falk Pharma; מדינת היבוא: גרמניה; היבואנית: כללית.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>76</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>76</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>76</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;• אם קיימת רגישות־יתר לחומצות מרה&amp;nbsp;או לאחד הרכיבים האחרים שמכילה התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אם ישנו ליקוי בתפקוד של כיס המרה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אם ניתן לראות את אבני המרה בבדיקת&amp;nbsp;רנטגן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אם קיימת דלקת חריפה בכיס המרה או בדרכי המרה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• במקרה של&amp;nbsp;חסימה בדרכי המרה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אם חשים כאבים בבטן העליונה המזכירים התכווצויות&amp;nbsp;של המרה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• במקרה שמדובר בילד&amp;nbsp;הסובל מעווית של המרה והיא מזרימת מרה לקויה גם לאחר ניתוח.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>76</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;• יש&amp;nbsp;לבדוק את תפקוד הכבד&amp;nbsp;כל 4 שבועות במשך 3 החודשים הראשונים של הטיפול. לאחר התקופה&amp;nbsp;הזאת יש לעשות את הבדיקות כל 3 חודשים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• כאשר&amp;nbsp;משתמשים בתרופה&amp;nbsp;להמסת אבני מרה, על הרופא המטפל לעשות סקירה של כיס המרה לאחר&amp;nbsp;6 עד 10 חודשי טיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• כאשר&amp;nbsp;משתמשים בתרופה לטיפול בשחמת ראשונית של המרה, הרי במקרים נדירים תיתכן בתחילת הטיפול החמרה&amp;nbsp;בחלק מהתסמינים. במקרה כזה יש לפנות לרופא המטפל,&amp;nbsp;וייתכן שהוא יורה&amp;nbsp;להקטין את המינון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אם סובלים משלשול בזמן הטיפול, יש להודיע על כך מייד לרופא המטפל, שכן ייתכן שיש&amp;nbsp;צורך להקטין את המינון או אף להפסיק את הטיפול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>76</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;חומצה אורסודאוקסיכולית עלולה להפחית את ההשפעה של התרופות הבאות:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5218&amp;amp;name=%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9F" target="_blank"&gt;כולסטירמין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5568&amp;amp;name=%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%93" target="_blank"&gt;קולסטיפול&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן סותרי חומצה המכילים אלומיניום הידרוקסיד. אם חייבים&amp;nbsp;להשתמש בתרופות המכילות את הרכיבים האלה, יש ליטול אותן שעתיים לפחות לפני נטילת חומצה אורסודאוקסיכולית&amp;nbsp;או שעתיים לאחר מכן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4700&amp;amp;name=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A1" target="_blank"&gt;ציפרופלוקסצין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8390&amp;amp;name=%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9F" target="_blank"&gt;ודפסון&lt;/a&gt; (אנטיביוטיקות). ייתכן שהרופא המטפל ייאלץ&amp;nbsp;לשנות את המינון של התרופות האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;חומצה אורסודאוקסיכולית עלולה לשנות את ההשפעה של&amp;nbsp;התרופות הבאות:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627&amp;amp;name=%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt; (לדיכוי פעילותה של&amp;nbsp;מערכת החיסון). אם מטופלים בציקלוספורין, על הרופא המטפל לבדוק&amp;nbsp;את ריכוז הציקלוספורין בדם. בהתאם לתוצאות הבדיקה&amp;nbsp;יתאים הרופא המטפל&amp;nbsp;את מינון הציקלוספורין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8048&amp;amp;name=%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A8" target="_blank"&gt;רוזובסטטין&lt;/a&gt; (לטיפול ברמות כולסטרול גבוהות ובמחלות נלוות). השילוב של חומצה אורסודאוקסיכולית ושל&amp;nbsp;תכשירים להורדת רמות הכולסטרול בדם עלול דווקא לעודד ייצור של אבני מרה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>אורסוליט,אורסופלק תרחיף,אורסופלק ,אורסוביל4אורסוליטUrsolit5499<omry_names><omry_name><id>1112192905</id><title>URSOLIT 100 MG TAB</title></omry_name><omry_name><id>1110006306</id><title>URSOLIT 300MG TAB</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש