חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםOxycodone+Paracetamol3254FalseFalseTrueFalseכןFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Oxycodone+Paracetamol</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>1. פרקוסט היא תרופה משולבת המיועדת להקל על כאבים בינוניים או חריפים. התרופה מכילה שני חומרים פעילים:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;א. אוקסיקודון - משכך כאבים אופיואידי (כלומר שפועל בדומה לתרופות המופקות מאופיום כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7482" target=_blank&gt;מורפין&lt;/a&gt;). אוקסיקודון נמצאת גם בנוגדי כאב חזקים אחרים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6349" target=_blank&gt;אוקסיקודון&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7909" target=_blank&gt;טרגין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6348" target="_blank"&gt;ואוקסיקוד&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. פרצטמול - משכך כאבים ומוריד חום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. פרקוסט נחשבת לתרופה נרקוטית. היא מחייבת מרשם מרופא שנכתב לפי הנחיות החוק לתרופות נרקוטיות. אסור להשתמש בה ללא הנחיה מפורשת מהרופא המטפל. כדי לקבל את התרופה יש להציג לרוקח לא רק מרשם רופא&amp;nbsp;אלא גם תעודת זהות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. פרקוסט משוּוקת בישראל בשני תכשירים המכילים&amp;nbsp;מינון שונה&amp;nbsp;של החומר הפעיל אוקסיקודון. טבלייה אחת של פרקוסט 5 מיליגרם מכילה 5 מיליגרם של אוקסיקודון, וטבלייה אחת של פרקוסט 10&amp;nbsp;מיליגרם מכילה 10 מיליגרם של אוקסיקודון. כמות הפרצטמול זהה בשני התכשירים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>חציה/כתישה/ריסוק/לעיסה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אסור ללעוס את הטבליות. ניתן לחצות אותן. אין מידע בנוגע לכתישה או לריסוק של הטבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&amp;nbsp;- 4&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;strong&gt;פרקוסט 5 מיליגרם&lt;/strong&gt;: טבלייה אחת כל 6 שעות, לפי הצורך. במקרים מסוימים יכול הרופא&amp;nbsp;לאשר מינון גבוה יותר או תדירות נטילה גבוהה יותר. אסור ליטול יותר מ־12 טבליות ביממה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;פרקוסט 10 מיליגרם&lt;/strong&gt;: טבלייה אחת כל 6 שעות, לפי הצורך. במקרים מסוימים יכול הרופא&amp;nbsp;לאשר מינון גבוה יותר או תדירות נטילה גבוהה יותר. אסור ליטול יותר מ־6 טבליות ביממה.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. את מינון התרופה קובע הרופא המטפל. המינון השכיח הוא טבלייה אחת עד 4 פעמים ביום, לפי הצורך.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. ניתן ליטול את התרופה עם מזון או בין הארוחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התרופה עלולה לגרום לישנוניות. אסור לנהוג בעת שמטופלים בה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעת שמטופלים בתרופה יש לקום בהדרגה ובאיטיות בעת שעוברים ממצב שכיבה או ישיבה לעמידה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;אסור להשתמש בתרופה&amp;nbsp;במשך יותר מאשר 10 ימים, אלא אם הרופא הורה מפורשות אחרת.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>דגשים לשימוש</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. פרקוסט היא תרופה נרקוטית המכילה שני מרכיבים פעילים: אוקסיקודון ופרצטמול. המרכיבים האלה נמצאים גם בתרופות אחרות המיועדות לשיכוך כאבים או להורדת חום, ולכן כשנוטלים פרקוסט אסור ליטול נוגדי כאב&amp;nbsp;או מורידי&amp;nbsp;חום נוספים בלי להתייעץ עם רופא או עם רוקח.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;פרקוסט מחייבת מרשם מיוחד מרופא, בהתאם להוראות&amp;nbsp;החוק לרישום מרשמים של תרופות נרקוטיות. בעת&amp;nbsp;רכישת התרופה בבית המרקחת יש להציג לרוקח תעודה מזהה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התרופה עלולה לגרום לתלות ולהתמכרות, בעיקר אם היא ניטלת&amp;nbsp;במשך תקופה ממושכת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. התרופה מיועדת להקל על&amp;nbsp;כאבים. השימוש בה מותר רק למי שבעבורו היא נרשמה. אסור להעביר אותה לקרובים או למכרים שסובלים אף הם מכאבים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית (מחלות ומצבים רפואיים בהווה ובעבר).&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אסור להשתמש בתרופה במשך יותר מאשר 10 ימים בלי להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. פרקוסט עלולה לגרום לישנוניות. בעת שמטופלים בתרופה אסור לנהוג או לעשות פעולות אחרות הדורשות ריכוז.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. פרקוסט עלולה לגרום לעצירות. ניתן להתייעץ עם הרופא או עם הרוקח על אמצעים&amp;nbsp;לטיפול בעצירות ולמניעתה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לשמור את התרופה בארון נעול, הרחק מהישג ידם של ילדים, בטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>הערות לתנאי לקיחה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לישנוניות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: אוקסיקודון אינה תרופת הבחירה לטיפול בכאבים בזמן ההריון. יש להתייעץ עם הרופא המטפל. ישנם מקרים שבהם עשוי הרופא המטפל לאשר&amp;nbsp;מתן פרקוסט לאיש הרה - אך רק לתקופה מוגבלת. אסור להשתמש בתרופה בסמוך ללידה מחשש לדיכוי נשימתי או לתסמיני גמילה בעובר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: אסור להניק בעת שמטופלים בתרופה משום שהיא עלולה להפוך את התינוק לישנוני ולדכא את הנשימה שלו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול מגבירה את תופעות הלוואי של התרופה ועלולה לגרום לאי־ספיקת כבד.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם סובלים מדיכוי נשימתי חריף או&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target="_blank"&gt;מאסתמה&lt;/a&gt; חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם יש עודף של פחמן דו־חמצני בדם (היפרקפניה, היפרקרביה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;במקרים של חסימת מעיים או של חשד לחסימת מעיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בתקופת ההריון וההנקה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;היסטוריה רפואית&lt;/strong&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה&amp;nbsp;יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית (מחלות, מצבים רפואיים ותרופות, כולל תוספי תזונה, בהווה ובעבר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;התמכרות&lt;/strong&gt;. שימוש ממושך בתרופה עלול לגרום לתלות ולהתמכרות. יש לדווח לרופא המטפל&amp;nbsp;על היסטוריה של התמכרויות (לתרופות,&amp;nbsp;לסמים או לאלכוהול). אסור להשתמש&amp;nbsp;בתרופה הזאת למשך יותר מאשר 10 ימים בלי להתייעץ&amp;nbsp;עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;משך השימוש&lt;/strong&gt;. יש להשתמש בתרופה רק למשך פרק הזמן שקבע הרופא. שימוש&amp;nbsp;ממושך יותר&amp;nbsp;עלול לגרום לתופעות לוואי מסוכנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;סחרחורות&lt;/strong&gt;. התרופה עלולה לגרום לסחרחורות&amp;nbsp;ואף לתחושת עילפון, במיוחד בשעות הבוקר המוקדמות. לכן לאחר נטילת התרופה יש לקום בהדרגה משכיבה או מישיבה לעמידה כדי למנוע נפילות.&amp;nbsp;רצוי לבקש עזרה&amp;nbsp;כאשר עושים&amp;nbsp;את הפעולות האלה או פעולות הדורשות ריכוז.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;ישנוניות&lt;/strong&gt;. מאחר שהתרופה עלולה לגרום לישנוניות, לחולשה ולעייפות, אסור לנהוג בעת שמטופלים בה. כמו כן אסור לעשות פעולות&amp;nbsp;הדורשות ריכוז כמו&amp;nbsp;בישול, הפעלת מכונות ורכיבה על אופניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;שיתוף התרופה&lt;/strong&gt;. אסור להעביר את התרופה לאחרים שסובלים מכאבים דומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;הפרעות בנשימה&lt;/strong&gt;. השימוש בתרופה&amp;nbsp;עלול לגרום להפרעות בנשימה ובמקרים נדירים אף לדיכוי הנשימה. הסיכון לכך עולה כאשר מגדילים את מינון התרופה באופן לא מבוקר. יש לדווח לרופא אם ההיסטוריה הרפואית&amp;nbsp;כוללת מחלות בדרכי הנשימה&amp;nbsp;כמו אסתמה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/copd.aspx" target=_blank&gt;ומחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD)&lt;/a&gt;. אסור להשתמש בתרופה במקרים של אסתמה חמורה או חריפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;. השימוש בתרופה אינו מומלץ במהלך ההריון. במקרים מסוימים עשוי הרופא לאשר שימוש קצר בתרופה בזמן ההריון. אסור להשתמש בתרופה בסמוך ללידה מחשש שהיילוד יסבול מתסמיני גמילה או מדיכוי הנשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;תרופות נוספות&lt;/strong&gt;. אסור להשתמש בפרקוסט יחד עם תכשירים אחרים המכילים את המרכיבים שלו: אוקסיקודון ופרצטמול. אם הרופא מאשר שילוב כזה עליו לוודא שאין חריגה מהמינון המרבי המותר של פרצטמול: 4 גרם ביממה. מינון גבוה של פרצטמול (שהוא מרכיב בתרופות רבות נגד כאבים כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4515" target=_blank&gt;אקמול&lt;/a&gt;) עלול לגרום להרעלת פרצטמול ולפגיעה בכבד. שתיית אלכוהול עלולה להעלות את הסיכון לפגיעה בכבד. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא אם סובלים מאי־ספיקת כבד או מהפרעות בתפקוד הכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;strong&gt;פגיעות ראש&lt;/strong&gt;. יש להשתמש בתרופה בזהירות רבה&amp;nbsp;אם סובלים&amp;nbsp;מפגיעות ראש או מעלייה בלחץ התוך־גולגולתי. שימוש במקרים כאלה עלול לגרום לדיכוי נשימתי או להחמרת התסמינים הנוירולוגיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;strong&gt;עצירות&lt;/strong&gt;. השימוש בתרופה עלול לגרום לעצירות&amp;nbsp;ולחסימת מעי. יש לדווח לרופא אם סובלים ממחלות במעיים&amp;nbsp;כמו מחלות מעי דלקתיות (למשל&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/crohns_disease.aspx" target=_blank&gt;קרוהן&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/ulcerative_colitis.aspx" target="_blank"&gt;וקוליטיס כיבית&lt;/a&gt;) או זיהומים במעיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;לחץ דם&amp;nbsp;נמוך&lt;/strong&gt;. השימוש בתרופה עלול לגרום ללחץ דם נמוך, במיוחד במטופלים שנמצאים בסיכון לכך כמו&amp;nbsp;מי שנוטלים תרופות להפחתת לחץ הדם או סובלים מהתייבשות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. &lt;strong&gt;ניתוחים&lt;/strong&gt;. מי שמטופלים בתרופה צריכים לדווח על כך לפני ניתוחים (כולל ניתוחי שיניים)&amp;nbsp;לרופא המטפל ולרופא המנתח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. &lt;strong&gt;קשישים&lt;/strong&gt; רגישים יותר לתופעות הלוואי של התרופה (כמו ישנוניות, ירידה בלחץ הדם וסחרחורות) ולרוב מקבלים מינון מופחת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15. &lt;strong&gt;תופעות בעור&lt;/strong&gt;. לעיתים&amp;nbsp;נדירות עלולה פרצטמול לגרום לתופעות לוואי&amp;nbsp;מסוכנות בעור&amp;nbsp;כמו תסמונת סטיבנס־ג'ונסון ו־TEN). לכן יש לדווח לרופא המטפל על כל הופעה של פריחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;16. &lt;strong&gt;פנקריאטיטיס&lt;/strong&gt;. השימוש התרופה עלול להחמיר&amp;nbsp;דלקת בלבלב. לכן לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח&amp;nbsp;לרופא המטפל אם ידוע על&amp;nbsp;דלקת בלבלב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;17. &lt;strong&gt;מחלות או חסימה בדרכי המרה&lt;/strong&gt;. התרופה עלולה להחמיר מחלות בדרכי המרה. אם הרופא מאשר שימוש בתרופה למרות מחלה בדרכי המרה יש לקיים מעקב ולוודא שאין החמרה בתסמיני המחלה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות מיד לרופא&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1. תסמיני אלרגיה: תסמינים בעור&amp;nbsp;(פריחה, גרד, אדמומיות, פצעים, קילופים), קוצר נשימה, קשיי נשימה, קושי לבלוע, נפיחות באחד או יותר מהאיברים הבאים:&amp;nbsp;הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמונת סטיבנס־ג'ונסון או תסמונת&amp;nbsp;TEN שבאות לידי ביטוי בתסמינים שונים ובהם&amp;nbsp;תסמינים&amp;nbsp;בעור (אדמומיות, נפיחות, קילופים, שלפוחיות), עיניים אדומות או מגורות, פצעים בחלל הפה, בגרון, באף או בעיניים. לתסמינים האלה עלול להתלוות&amp;nbsp;חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמינים של מחלת כבד כמו חולשה ניכרת, חוסר תיאבון, כאבי בטן, בחילות והקאות, שתן כהה, צואה בהירה, הצהבה של העור (צהבת) או של החלק הלבן בעיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. סחרחורות קשות, עילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. עייפות וחולשה ניכרת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. קשיי&amp;nbsp;נשימה, קוצר נשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. הזיות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. שינויים במצב הרוח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. עצירות קשה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. נפילות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. שינויים בדופק הלב כמו דפיקות לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. פרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. לחץ דם נמוך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;עייפות, ישנוניות, סחרחורות, חולשה, כאבי ראש, בחילות, עצירות, תחושת אופוריה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;פריחה בעור, יובש בפה, עלייה באנזימי הכבד, לחץ דם נמוך, שינויים בדופק הלב, נפיחות בקרסוליים, בצקות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;אי־ספיקת כבד, נפילות, הזיות, פרכוסים, כשל מערכתי, תסמונת סטיבנס־ג'ונסון, דיכאון, מחשבות אובדניות, דיכוי נשימתי, הפרעות בראייה ובשמיעה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לפני שמתחילים להשתמש בתרופה&amp;nbsp;יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה. אלה הן התרופות&amp;nbsp;העיקריות שיש להן אינטראקציה עם פרקוסט:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1. תרופות נוגדות&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;דיכאון&lt;/a&gt; מהמשפחה של מעכבי MAO כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8319" target=_blank&gt;פנלזין&lt;/a&gt;. השילוב עם פרקוסט עלול להגביר את תופעות הלוואי של שתי התרופות ולהעלות את הסיכון לתסמונת סרוטונין (שעלולה להיות מסכנת חיים). יש להימנע מהשילוב ולהמתין 14 יום לפחות בין הפסקת&amp;nbsp;השימוש בפנלזין לבין התחלת&amp;nbsp;הנטילה של פרקוסט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;משככי כאבים נוספים שמכילים פרצטמול.&amp;nbsp;השילוב עם פרקוסטעלול לגרום לישנוניות&amp;nbsp;ולמינון־יתר של פרצטמול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. משככי כאב אופיואידיים אחרים (כמו&amp;nbsp;מורפין &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7838" target=_blank&gt;ופנטניל&lt;/a&gt;). השילוב עם פרקוסט עלול להגביר את הסיכון לישנוניות או לדיכוי הנשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.תרופות &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/surgery/Pages/general_anesthesia.aspx" target=_blank&gt;להרדמה כללית&lt;/a&gt;, תרופות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" target=_blank&gt;בפסיכוזה&lt;/a&gt;, תרופות נוגדות דיכאון, תרופות נוגדות פרכוסים. השילוב&amp;nbsp;עלול להגביר את תופעות הלוואי של פרקוסט ושל התרופות האחרות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופות אנטיכולינרגיות כמו תרופות לטיפול בצורך להטיל שתן לעיתים קרובות (למשל,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8568" target=_blank&gt;טולטרודין&lt;/a&gt;). השילוב עם פרקוסט עלול להגביר את הסיכון לתופעות לוואי כמו יובש בפה, עצירות,&amp;nbsp;ראייה מטושטשת, עצירת שתן, עייפות, בלבול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תרופות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt; כגון חוסמי אלפא, חוסמי בטא ותרופות שמגבירות הפרשת שתן. השילוב עם פרקוסט עלול לגרום ללחץ דם נמוך.&amp;nbsp;הרופא עשוי לאשר את השילוב, אך ידרוש לעקוב&amp;nbsp;אחרי לחץ הדם. אם בעקבות הנטילה המשולבת&amp;nbsp;סובלים מתסמינים של לחץ דם נמוך, כמו סחרחורות, יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. תרופות שמגבירות הפרשת שתן (תרופות משתנות) כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4849" target=_blank&gt;פורוסמיד&lt;/a&gt;&amp;nbsp;או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4784" target=_blank&gt;הידרוכלורותיאזיד&lt;/a&gt;. השילוב עם פרקוסט עלול לגרום להתייבשות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. תרופות שעלולות להגביר את הפירוק של אוקסיקודון בגוף ובכך לגרום לכישלון הטיפול: תרופות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt; (כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5333" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669" target=_blank&gt;ופנוברביטל&lt;/a&gt;),&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt; (לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" target=_blank&gt;בשחפת&lt;/a&gt; ובזיהומים נוספים),&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952" target=_blank&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt; (נקראת גם היפריקום&amp;nbsp;ופרע מחורר), תרופה ממקור טבעי לטיפול בדיכאון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. נוגדי קרישה כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" target=_blank&gt;וורפרין&lt;/a&gt;. השילוב עם פרקוסט עלול להגביר את הפעילות של וורפרין. שימוש משולב ייעשה רק לפי הנחיות הרופא ומחייב מעקב אחרי רמות&amp;nbsp;ה־INR.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7756" target="_blank"&gt;למוטריג'ין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול באפילפסיה. השילוב עם פרקוסט עלול לגרום&amp;nbsp;לירידה ברמות הלמוטריג'ין בדם ולפגוע ביעילות הטיפול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מזון אינו משפיע על התרופה. ניתן ליטול אותה עם האוכל או בין הארוחות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>325</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>התרופה מחייבת&amp;nbsp;מרשם מיוחד לתרופות נרקוטיות, לפי הוראות החוק.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>פרקוסט4פרקוסטPercocet5657

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש