חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםValproic Acid, Sodium Valproate3464FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Valproic Acid, Sodium Valproate</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>סודיום ולפרואט (שנקראת גם חומצה ולפרואית) היא תרופה נוגדת פרכוסים המשוּוקת בישראל בשני שמות מסחריים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. דפלפט - לטיפול בכל סוגי&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target="_blank"&gt;האפילפסיה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(בשילוב עם תרופות אחרות לטיפול באפילפסיה או לבדה). דפלפט משוּוקת בטבליות, בסירופ ובתמיסה לשתייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. דפלפט כרונו - לטיפול בכל סוגי האפילפסיה וכן לטיפול באירועי מאניה ולמניעתם. מדובר באירועי מאניה הנגרמים כתוצאה&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/bipolar_disorder.aspx" target="_blank"&gt;מהפרעה דו־קוטבית&lt;/a&gt;. דפלפט כרונו משוּוקת&amp;nbsp;בטבליות בשחרור מושהה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>תמיסה לשתייה, סירופ, טבליות בשחרור מושהה, טבליות בציפוי אנטרי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>49</paragraph_key><title>הנחיות בטיחות של משרד הבריאות</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>התרופה משווקת בישראל בכפוף לתוכנית של משרד הבריאות לניהול סיכונים.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/depalept_chrono_ministry_of_health.pdf " target="_blank"&gt;לחצו כאן&lt;/a&gt;&amp;nbsp;כדי לצפות בהנחיות של משרד הבריאות לתרופה דפלפט כרונו וכדי להדפיס אותן;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/depalept_ministry_of_health.pdf" target="_blank"&gt;לחצו כאן&lt;/a&gt; כדי לצפות בהנחיות של משרד הבריאות לתרופה דפלפט ולהדפיס אותן.&amp;nbsp;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2 - 3&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;b&gt;אפילספיה&lt;/b&gt;&lt;br&gt;את המינון קובע הרופא המטפל בהתאם למשקל הגוף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון ההתחלתי&lt;/b&gt;: 10 עד 15 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום בחלוקה ל־2 עד 3 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טווח המינונים המקובל&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;20 עד 30 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום בחלוקה ל־2 עד 3 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;במהלך הטיפול יורה הרופא למטופל לעשות בדיקות דם - בין היתר כדי לנטר את רמות התרופה בדם - ויעריך את יעילות הטיפול בהתאם להתמעטות הפרכוסים.&amp;nbsp;לקשישים עשוי הרופא להורות לקחת מינון התחלתי נמוך יותר של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טיפול ומניעה של אירועי מאניה הנגרמים כתוצאה מהפרעה דו־קוטבית&lt;/b&gt;&lt;br&gt;לטיפול הזה ניתן להשתמש רק בטבליות דפלפט כרונו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון ההתחלתי&lt;/b&gt;: 750 או 1,000 מיליגרם ביום בחלוקה ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מינון אחזקה&lt;/b&gt;: 1,000 עד 2,000 מיליגרם ביום בחלוקה ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון המרבי&lt;/b&gt;: 3,000 מיליגרם ביום בחלוקה ל־2 עד 3 מנות.&amp;nbsp;במהלך הטיפול הרופא ינטר את רמות התרופה בדם, יערוך בדיקות דם נוספות ויעריך את יעילות הטיפול בהתאם לאיזון המחלה הדו־קוטבית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;במהלך הטיפול יורה הרופא למטופל לעשות בדיקות דם - בין היתר כדי לנטר את רמות התרופה בדם - ויעריך את יעילות הטיפול בהתאם לאיזון ההפרעה הדו־קוטבית.</adult><child>לילדים ניתן לתת תמיסה לשתייה או סירופ.&lt;br&gt;&lt;br&gt;יש לשים לב: קיים הבדל בין ריכוז התרופה בתמיסה לבין הריכוז שלה בסירופ.&amp;nbsp;תמיסה לשתייה מכילה 200 מיליגרם סודיום ולפרואט ב־1 מיליליטר;&amp;nbsp;סירופ מכיל 200 מיליגרם סודיום ולפרואט ב־5 מיליליטר. אסור לעבור משימוש בסירופ לשימוש בתמיסה בלי להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;בגלל ההבדלים בריכוזי התרופה בין התמיסה לסירופ יש לקבל מהרוקח הדרכה מסודרת כיצד למדוד את המנה המתאימה לילד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;התרופה איננה מומלצת בדרך כלל לילדים שטרם מלאו להם 3 שנים ואינה מיועדת לילדים ששוקלים פחות מ־17 קילוגרם.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אפילספיה&lt;br&gt;&lt;/b&gt;את המינון קובע הרופא המטפל בהתאם למשקל הגוף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון ההתחלתי&lt;/b&gt;: 10 עד 15 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום בחלוקה ל־2 עד 3 מנות.&lt;div&gt;&lt;br&gt;טווח המינונים המקובל הוא עד 30 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום בחלוקה ל־2 עד 3 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;במהלך הטיפול יעשה המטופל בדיקות דם - בין היתר כדי לנטר את רמות התרופה בדם - והרופא יעריך את יעילות הטיפול בהתאם להפחתת הפרכוסים.&lt;/div&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;סירופ ותמיסה לשתייה דפלפט&lt;/b&gt;&lt;br&gt;1. קיימים הבדלים בין הריכוז של החומר הפעיל בסירופ לבין הריכוז שלו בתמיסה, ולכן אסור להחליף בין הסירופ לתמיסה בלי לקבל אישור לכך מהרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. יש למדוד את המנה המתאימה באמצעות מזרק הכולל שנתות. יש לבקש מהרוקח הדרכה כיצד למדוד את המנה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לאחר נטילת המנה יש לשתות כוס מים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מומלץ ליטול את התרופה עם האוכל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות לפי הנחיותיו. יש להקפיד להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות דפלפט בציפוי אנטרי&lt;/b&gt;&lt;br&gt;1. מומלץ ליטול את התרופה עם האוכל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. יש ליטול את הטבלייה בשלמותה יחד עם כוס מים מלאה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור לחצות, ללעוס, לרסק או לכתוש את הטבליות משום שהפעולות האלה פוגעות בציפוי של הטבלייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות לפי הנחיותיו. יש להקפיד על המעקב הקבוע אצל הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות דפלפט כרונו&lt;br&gt;&lt;/b&gt;1. מומלץ ליטול את התרופה עם אוכל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. יש ליטול את הטבלייה בשלמותה יחד עם כוס מים מלאה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. ניתן לחצות את הטבלייה לשני חלקים, אם יש צורך בחצי מנה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אסור ללעוס, לרסק או לכתוש את הטבליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות לפי הנחיותיו. יש להקפיד על המעקב הקבוע אצל הרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>1. סודיום ולפרואט היא תרופה נוגדת פרכוסים שמשתמשים בה כדי לטפל בסוגים שונים של אפילספיה בילדים ובמתבגרים. התרופה משוּוקת בישראל בשמות המסחריים דפלפט ודפלפט כרונו. ניתן להשתמש בדפלפט כרונו גם כדי לטפל באירועי מאניה הנגרמים כתוצאה מהפרעה דו־קוטבית וגם כדי למנוע אותם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. דפלפט משוּוקת בטבליות, בתמיסה לשתייה ובסירופ. בין התכשירים האלה&amp;nbsp;קיימים הבדלים שונים, ובכלל זה בריכוז התרופה. הרופא קובע מהו התכשיר המתאים ביותר למטופל. בגלל ההבדלים בריכוז התרופה אסור להחליף בין התכשירים בלי לקבל את אישורו של הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל. כמו כן יש לעשות בדיקות מעקב קבועות בהתאם להנחיותיו, ובהן מעקב אחרי רמות התרופה בדם, ספירות של תאי הדם ושל תפקודי הכבד והכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. שימוש בתרופה ילוּוה במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ובמעקב אחרי תוצאותיהן של בדיקות דם. התרופה אינה מיועדת לילדים שמשקלם נמוך מ־17 קילוגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בעת שמטופלים בתרופה עלולים להופיע שינויים במצב הרוח ובהתנהגות. פורסמה אזהרה מפני מחשבות אובדניות שעלולות לפקוד מטופלים שנוטלים את התרופה. מי שמטופלים בתרופה צריכים להיות במעקב אצל הרופא המטפל. קרוביו של מטופל בתרופה&amp;nbsp;צריכים לעקוב אחרי התנהגותו ולדווח אם מופיעים שינויים בהתנהגות, נטייה להתבודדות, מחשבות ודיבורים על מוות או על כוונות אובדניות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. התרופה נחשבת לטרטוגנית, כלומר היא עלולה לגרום למומים בעובר אם היא ניטלת בהריון. לכן בדרך כלל מומלץ לנשים בגיל הפוריות להימנע מלהשתמש בה. אישה בגיל הפוריות שנוטלת את התרופה ומתכננת הריון או מגלה שהיא בהריון צריכה לדווח על כך לרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;: התרופה עלולה לפגוע בערנות ולגרום לישנוניות. אסור לנהוג אם חווים את התסמינים האלה. כמו כן אסור לנהוג אם האפילפסיה אינה בשליטה וממשיכים לסבול מפרכוסים. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הריון&lt;/b&gt;: התרופה עלולה לגרום לעובר למומים מולדים מכל הסוגים. הסיכון לכך קיים בכל מינון של התרופה. תינוקות שנחשפו לתרופה בהיותם עוברים עלולים לסבול מבעיות התפתחות שונות. משרד הבריאות הוציא אזהרה בנוגע לשימוש בתרופה. מידע מפורט מובא בסעיף "הנחיות בטיחות של משרד הבריאות". אישה בגיל הפוריות שנוטלת את התרופה הזאת ומתכננת הריון צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לסיכונים הכרוכים בנטילת תרופות לאפילפסיה בתקופת ההריון. ייתכן שהרופא ימליץ על תרופה אחרת במהלך ההריון. אם אישה שמטופלת בתרופה מגלה שהיא בהריון, עליה לדווח על כך מיד לרופא המטפל. נשים שסובלות מאפילפסיה צריכות להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לטיפול המתאים להן בתקופת ההריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: אישה מיניקה שנוטלת תרופות לאפילפסיה צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל או עם המרכז הטרטולוגי. במקרים מסוימים יכולה אישה להניק בעת שהיא מטופלת בתרופה. רמות התרופה המופרשות בחלב האם הן קטנות, אך יש לעקוב אחרי בדיקות הדם של התינוק (בין היתר כדי לעמוד על תפקודי הכבד שלו וכדי לעשות לו ספירת דם).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: שתיית אלכוהול מעלה את הסיכון לפרכוסים. בעת שמטופלים בתרופה יש להימנע משתיית אלכוהול.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אם קיימת רגישות־יתר לתרופה אחרת ממשפחת הוולפרואט (כמו ולפרומיד ודיולפרואט).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם סובלים ממחלת כבד (כמו אי־ספיקת כבד, דלקת כבד חמורה או כרונית).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם סובלים מפורפיריה כבדית (מחלה תורשתית נדירה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אם מישהו מבני המשפחה סובל ממחלת כבד חמורה, במיוחד אם היא נגרמה בגלל שימוש בתרופות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. בשילוב עם התרופה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/lifestyle/travel/Pages/malaria.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;למלריה&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5764" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מפלוקווין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. בשילוב עם התרופה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt; (תרופה ממקור צמחי לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/mental_health/Pages/depression.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בדיכאון&lt;/a&gt;. נקראת גם היפריקום פרפורטום ופרע מחורר).&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. אם סובלים מהפרעות מיטוכונדריאליות כתוצאה ממוטציה בגן POLG כמו, למשל, תסמונת אלפרס־הוטנלוכר (Alpers-Huttenlocher).&lt;div&gt;&lt;br&gt;9. לפני גיל שנתיים - אם יש חשד למוטציה בגן POLG.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. במקרים של הפרעות במעגל השתנן (אוריאה).&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. &lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים ומחלות בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;b&gt;תכשירים מסחריים שונים&lt;/b&gt;. סודיום ולפרואט משוּוקת בתכשירים מסחריים שונים. קיימים הבדלים ביניהם, והרופא קובע את סוג התכשיר המתאים ביותר למטופל. כך, למשל, יש הבדל משמעותי בין התמיסה לשתייה לבין הסירופ בכל הנוגע לריכוז החומר הפעיל: תמיסה לשתייה מכילה 200 מיליגרם סודיום ולפרואט ב־1 מיליליטר; סירופ מכיל 200 מיליגרם סודיום ולפרואט ב־5 מיליליטר. אסור לעבור משימוש בסירופ לשימוש בתמיסה בלי להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;b&gt;מעקב רפואי&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב רפואי קבוע אצל הרופא המטפל. המעקב כולל, בין היתר, בדיקות דם שגרתיות ובדיקות דם שמיועדות לברר את רמות התרופה בדם. יש להקפיד על הנחיות הרופא ולעשות את כל הבדיקות לפי הנחיותיו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;b&gt;נשים בגיל הפוריות&lt;/b&gt;. הרופא ירשום את התרופה לאישה בגיל הפוריות רק אם אי־אפשר לתת לה טיפול חלופי. סודיום ולפרואט - בכל מינון - עלולה לגרום לעובר מומים מולדים מכל הסוגים: בפנים, בשפה העליונה, בחיך, בגולגולת, בלב, בכליות, במערכת השתן, באיברי המין, בגפיים ובתעלה העצבית. תינוקות שנחשפו לתרופה בהיותם עוברים עלולים לסבול מבעיות התפתחות שונות. משרד הבריאות הוציא אזהרה בנוגע לשימוש בתרופה. זו מובאת בסעיף "הנחיות בטיחות של משרד הבריאות". אישה בגיל הפוריות שמטופלת בתרופה ומתכננת הריון צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל. אם אישה שמטופלת בתרופה מגלה שהיא בהריון עליה לדווח על כך מיד לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;b&gt;אי־ספיקת כבד&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה, יש לדווח לרופא המטפל אם ההיסטוריה הרפואית כוללת מחלת כבד ובכלל זה אי־ספיקת כבד. השימוש בתרופה מעלה את הסיכון להפרעות בתפקודי הכבד ולעלייה באנזימי הכבד. הסיכון לכך עולה אם למטופלים טרם מלאו שנתיים, אם למטופלים יש הפרעות בתפקוד המיטוכונדריה (למשל כתוצאה ממוטציה בגן POLG או בגלל תסמונת אלפרס־הוטנלוכר), אם המטופלים נוטלים תרופות נוספות שעלולות לגרום לאי־ספיקת כבד או סובלים ממחלת כבד. לכן אסור להשתמש בתרופה אם סובלים מאחת או יותר מהבעיות הבאות: מחלת כבד פעילה, הפרעות בתפקוד המיטוכונדריה, פורפיריה כבדית. אם מתפתחים תסמינים של אי־ספיקת כבד כמו חולשה ניכרת, בחילות והקאות, חוסר תיאבון, שתן כהה, צואה בהירה, הצהבה של החלק הלבן בעיניים או הצהבה של העור (צהבת), יש לדווח על כך מיד לרופא. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה ובעת שמטופלים בה יעקוב הרופא אחרי תפקודי הכבד (באמצעות בדיקה של רמות אנזימי הכבד בדם).&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;b&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/b&gt;. אם סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;, יש לדווח על כך לרופא המטפל. לעיתים נדירות עלולה התרופה לגרום לאי־ספיקת כליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;b&gt;מחלות נוירולוגיות&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל אם ההיסטוריה הרפואית האישית או המשפחתית כוללת מחלות נוירולוגיות כמו אפילפסיה, הפרעות התפתחות ומיגרנות קשות. כמו כן יש לדווח לו אם ההיסטוריה הרפואית המשפחתית כוללת מקרים של דלקת במוח (עם עלייה ברמות האמוניה בדם) ואטרופיה של המוח (אובדן תאים במוח) אצל מי שנטלו את התרופה הזאת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;b&gt;הפרעות במערכת הדם&lt;/b&gt;. השימוש בתרופה עלול לגרום להפרעות שונות במערכת הדם כמו ירידה במספרים של טסיות הדם (מה שמגדיל את הסיכון לדימומים), ירידה במספרים של תאי הדם האדומים (אנמיה), ירידה במספרים של תאי הדם הלבנים (מה שמעיד על היחלשות המערכת החיסונית), עלייה במספרים של תאי הדם מסוג אאוזינופילים (מה שעלול לגרום לתסמונת DRESS). בעת שמטופלים בתרופה יעקוב הרופא אחרי ספירות הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;b&gt;מחשבות אובדניות&lt;/b&gt;. נטילת התרופה עלולה להעלות את הסיכון למחשבות אובדניות ולפעולות אובדניות. לכן יש לעקוב אחרי המצב הנפשי של המטופלים ולשים לב אם הם מפגינים שינויים במצב הרוח, בדפוסי ההתנהגות ובמעשים. יש לדווח מיד לרופא המטפל אם מטופל בתרופה מביע רצון להזיק לעצמו או למות, אם הוא מתבודד או מפגין סימנים מובהקים של דיכאון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;b&gt;טיפול בילדים&lt;/b&gt;. מתן התרופה לילדים קטנים עלול לגרום לתופעות לוואי שונות ולכן ייעשה בפיקוח רפואי קבוע. אסור לתת סודיום ולפרואט למי שטרם מלאו להם שנתיים ושיש חשש שהם סובלים ממוטציה בגן POLG. ילדים בני פחות משנתיים שמטופלים בתרופה צריכים להיות במעקב קבוע אחרי הרמות של אנזימי הכבד בדם. ילדים שטרם מלאו להם 3 שנים ומטופלים בתרופות לאפילספיה מצויים בסיכון לפגיעה מוחית, לפיגור שכלי ולמחלות ניווניות ולכן עליהם להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל. על ההורים לקבל הדרכה מסודרת מהרוקח איך למדוד את המנה (תמיסה או סירופ) שקבע הרופא לילד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;b&gt;טיפול בקשישים&lt;/b&gt;. קשישים רגישים יותר לתופעות הלוואי של התרופה (כמו עייפות, חולשה, בלבול וירידה במשקל) ולכן מטופלים קשישים צריכים להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. &lt;b&gt;פגיעה בערנות&lt;/b&gt;. השימוש בתרופה עלול לפגוע בערנות. למטופלים שחשים עייפות, חוסר ריכוז או בלבול אסור לנהוג. ילדים שמטופלים בתרופה&amp;nbsp;צריכים להיזהר במיוחד&amp;nbsp;בפעולות הדורשות ריכוז כמו רכיבה על אופניים או חציית כביש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. &lt;b&gt;תופעות לוואי בעור&lt;/b&gt;. סודיום ולפרואט ותרופות אחרות לטיפול באפילפסיה עלולות לגרום לתופעות לוואי שונות בעור. כמה מהן עלולות להיות מסכנות חיים (כמו תסמונת סטיבנס־ג'ונסון). התרופה גם עלולה לגרום לתסמינים של רגישות־יתר ולפגוע במערכות נוספות בגוף (תסמונת DRESS). בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב אצל הרופא המטפל ולדווח לו אם מפתחים תופעות לוואי בעור (מידע מפורט מובא בסעיף "תופעות לוואי").&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. &lt;b&gt;דלקת בלבלב&lt;/b&gt;. השימוש בסודיום ולפרואט עלול לגרום לעיתים נדירות לדלקת בלבלב. בעת שמטופלים בתרופה יש לעשות בדיקות דם כדי לשלול את האפשרות של דלקת בלבלב. יש לדווח מיד לרופא המטפל אם מופיעים תסמינים של דלקת בלבלב כמו בחילות, הקאות, כאבי בטן או כאבי גב עזים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15. &lt;b&gt;זאבת&lt;/b&gt;. אם סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/lupus.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מזאבת אדמנתית מערכתית&lt;/a&gt; (לופוס, SLE) יש לדווח על כך לרופא המטפל. לעיתים נדירות עלולה התרופה לגרום לתסמינים דמויי זאבת (כמו חום גבוה, פריחה בעור ודלקת מפרקים). כפי שצוין קודם לכן, השימוש בתרופה עלול לגרום לשינויים בספירות הדם ולכן מחייב מעקב קבוע במיוחד כשמדובר במטופלים שסובלים מזאבת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;16. &lt;b&gt;מחלות מטבוליות או תורשתיות&lt;/b&gt;. יש לדווח לרופא המטפל אם סובלים ממחלות מטבוליות או תורשתיות. אסור להשתמש בתרופה אם סובלים מהפרעות במעגל האוריאה (שתנן) או אם ידוע על מוטציה בגן POLG כמו, למשל, בתסמונת אלפרס־הוטנלוכר. אם סובלים ממחסור באנזים&amp;nbsp; (carnitine palmitoyltransferase ובקיצור: CPT) יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;17. &lt;b&gt;דלדול העצם (אוסטאופורוזיס)&lt;/b&gt;. שימוש ממושך בתרופה הזאת ובתרופות אחרות לאפילפסיה מעלה את הסיכון לדלדול העצם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע למניעת אוסטאופורוזיס. בעת שימוש ממושך בתרופה עשוי הרופא להורות למטופל לעשות בדיקות של צפיפות העצם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;18. &lt;b&gt;עלייה במשקל&lt;/b&gt;. השימוש בתרופה עלול לגרום לעלייה במשקל הגוף. יש לעקוב אחרי משקל הגוף ולדווח לרופא אם הוא עלה באופן משמעותי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;19. &lt;b&gt;תגובות בין־תרופתיות&lt;/b&gt;. התרופה עלולה להשפיע על תרופות רבות ולהיות מושפעת מתרופות רבות. לכן לפני שמתחילים להשתמש בה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא. יש תרופות שאסור ליטול עם התרופה הזאת. מידע מפורט מובא בסעיף "תגובות בין־תרופתיות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;20. &lt;b&gt;הפסקת הטיפול&lt;/b&gt;. אסור להפסיק את נטילת התרופה באופן פתאומי, ללא הוראה מפורשת מהרופא. הפסקת הטיפול עלולה לגרום להחמרת האפילפסיה או המאניה. בעת שמטופלים בתרופה יש ליטול אותה באופן קבוע, בהתאם להנחיות הרופא. אם חלה החמרה במצב הבריאות, יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;21. &lt;b&gt;תכולת הנתרן&lt;/b&gt;. תכשירי דפלפט השונים מכילים כמות קטנה של נתרן. אם הרופא המליץ על דיאטה דלת נתרן, יש לדווח לו על נטילת התרופה הזאת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;22. &lt;b&gt;בדיקות רפואיות, בדיקות הדמיה, פרוצדורות, ניתוחים&lt;/b&gt;. לפני בדיקות רפואיות, כמו בדיקות הדמיה, וכן לפני פרוצדורות או ניתוחים יש לדווח לרופא במוסד הרפואי שבו נעשים הבדיקה או הניתוח על כל תרופה שנוטלים, ובכלל זה על דפלפט.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות לרופא המטפל&lt;/b&gt;&lt;br&gt;תופעות הלוואי האלה אינן שכיחות ואף נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תופעות לוואי של רגישות־יתר: תופעות לוואי בעור (כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, הופעת שלפוחיות, קילופים), קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה או בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גוף גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמינים של אי־ספיקת כבד כמו חולשה ניכרת, בחילות והקאות, חוסר תיאבון, שתן כהה, צואה בהירה, הצהבה של החלק הלבן בעיניים או הצהבה של העור (צהבת).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמינים של אי־ספיקת כליות כמו צבירת נוזלים והופעת בצקות, קשיים במתן שתן, אי־מתן שתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. שינויים במצב הרוח ובדפוסי ההתנהגות: מחשבות אובדניות, דיבורים או מחשבות על פגיעה עצמית, התבודדות, התרחקות מבני משפחה ומחברים, החמרה בדיכאון קיים, עיסוק במוות (דיבורים על מוות ומחשבות על מוות).&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תסמינים של תסמונת סטיבנס־ג'ונסון כמו פריחה חמורה בעור (הכוללת עור מגורה ומתקלף), הופעת שלפוחיות בעור או בעיניים, הופעת כיבים בחלל הפה, בגרון, באף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תסמינים של דלקת בלבלב כמו בחילות קשות, הקאות, כאבים עזים בגב או בבטן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. הופעת דימומים או חבורות וסימנים כחולים על העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. תסמינים של אנמיה כמו עייפות, חולשה, חוסר אנרגיה, עור חיוור ותחושה של קור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. תסמינים של זיהומים כמו חום גבוה, צמרמורות, כאב גרון חזק, דלקת בסינוסים או בדרכי השתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. תסמינים של רמות גבוהות של אמוניה בדם כמו הפרעות קצב, דופק חלש או מהיר, עור בהיר, בלבול, בחילות, הקאות, זיעה מוגברת, פרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. הפרעות תנועה כמו רעד קיצוני, רעד בלתי נשלט וחוסר שיווי משקל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. הופעת פרכוסים או החמרה של פרכוסים קיימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. התנהגות מוזרה (במיוחד אם התרופה ניטלת בשילוב עם &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. שינויים בבדיקות דם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שכיחות מאוד&lt;br&gt;&lt;/b&gt;רעד, בחילות.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;ירידה בספירות של תאי הדם (טסיות וכדוריות הדם האדומות), דימומים, עייפות, חולשה, אנמיה, ירידה ברמות הנתרן בדם, עלייה במשקל, נוקשות בשרירים, קשיים בהליכה, תסמינים כמו של מחלת פרקינסון, ישנוניות, סחרחורות, ירידה בזיכרון, כאבי ראש, תנועות מהירות בעיניים, ירידה בשמיעה, נפיחות בחניכיים, כאבים בחלל הפה, הופעת פצעים בחלל הפה, בחילות, שלשולים, כאבי בטן, נשירת שיער, כאבי מחזור קשים, בלבול, הזיות, שינויים במצב הרוח, תוקפנות, עצבנות, הפרעות בתפקודי הכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;ירידה בערנות, תחושת נימול או עקצוץ בידיים או ברגליים, דלקת במוח (אנצפלופתיה), קשיי נשימה בעקבות דלקת ריאות, פריחה בעור, בעיות בשיער (כמו שינויים במבנה השיער, בצבע השיער או בצמיחת השיער), ירידה במסת העצם, דלדול עצמות (אוסטאופורוזיס), שיעור יתר, אקנה, ירידה בחום הגוף, בצקות בגפיים, אי־ספיקת כליות, דלקת בכלי הדם, אי קבלת המחזור החודשי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/b&gt;&lt;br&gt;כשל בייצור של כדוריות דם במֵח העצם (ירידה משמעותית בספירות של תאי הדם השונים), הפרעות בתהליכים של קרישת הדם (מה שעלול לגרום לדימומים מוגברים), חסר בוויטמין ביוטין, דמנציה, הפרעות קוגניטיביות, זאבת (פריחה על העור ודלקת במפרקים), תת־פעילות של בלוטת התריס, רבדומיוליזיס (הרס שרירים), פגיעה בפוריות הגבר, שחלות פוליציסטיות, הפרעות בתהליכי הלמידה, התנהגות מוזרה.&lt;br&gt; </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרופות שאסור לשלב עם סודיום ולפרואט&lt;/b&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5764&amp;amp;name=%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%91" target="_blank"&gt;מפלוקווין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול במלריה. אסור לתת את התרופה הזאת לחולי אפילפסיה משום שהיא מעלה את הסיכון לפרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952&amp;amp;name=%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91" target="_blank"&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt;, תרופה ממקור טבעי לטיפול בדיכאון (נקראת גם היפריקום פרפורטום או פרע מחורר). השילוב עלול לגרום לכישלון הטיפול.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרופות נוספות שיש להן אינטראקציה עם סודיום ולפרואט&lt;/b&gt;&lt;br&gt;1. אנטיביוטיקות ממשפחת ה־penem (כמו מרופנם). אלה הן אנטיביוטיקות שניתנות בעירוי בבתי חולים. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות הסודיום ולפרואט בדם. מומלץ להימנע ממנו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4574" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אספירין&lt;/a&gt;. נטילת אספירין עלולה לגרום לשינויים ברמות הסודיום ולפרואט. יש להימנע מהשילוב, במיוחד כשמדובר בילדים שטרם מלאו להם 3 שנים. למטופלים בני 3 ויותר יכול הרופא לאשר את השילוב, אך במקרה כזה הוא יעקוב אחרי רמות הסודיום ולפרואט בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7756" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;למוטריג'ין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;תרופה לטיפול באפילספיה ובדיכאון שנובע מהפרעה דו־קוטבית. השילוב עלול לגרום לשינויים ברמות של שתי התרופות בדם ולהעלות את הסיכון לתופעות לוואי בעור. בתחילתו של טיפול משולב יבחר הרופא את המינון הנמוך ביותר האפשרי של שתי התרופות ויעלה אותו בהדרגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5346" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;טופירמט&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול באפילפסיה. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות האמוניה בדם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופות אחרות לטיפול באפילפסיה כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5342" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ופניטואין&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לשינויים ברמות הסודיום ולפרואט בדם. ייתכן שהרופא יאשר את השילוב, אך יעקוב אחרי רמות התרופות בדם. נצפתה התנהגות מוזרה אצל מטופלים שנטלו סודיום ולפרואט עם פנוברביטל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תרופות להרגעה ולשינה ממשפחת הבנזודיאזפינים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4981" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;לורזפם&lt;/a&gt;. השילוב מעלה את הסיכון לתופעות לוואי כמו ישנוניות. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. תרופות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/parkinsons_disease.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בפרקינסון&lt;/a&gt;. סודיום ולפרואט עלולה לגרום לרעד או להחמיר רעד קיים בקרב חולי פרקינסון. כמו כן היא עלולה להחמיר קשיי תנועה שמהם סובלים חולי פרקינסון. יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. תרופות נוגדות דיכאון. ישנן תרופות נוגדות דיכאון שעלולות לגרום לפרכוסים. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לטיפול המתאים לחולי אפילפסיה שסובלים מדיכאון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. תרופות נוגדות &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פסיכוזה&lt;/a&gt; כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7709" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אולנזפין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7801" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וקווטיאפין&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לעלייה במשקל ולשינויים בספירות הדם. הרופא עשוי לאשר את השילוב, אך יעקוב אחרי משקלו של המטופל ואחרי תוצאותיהן של בדיקות הדם שהוא יעשה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. תרופות לטיפול בנשאי &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;HIV&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לשינויים ברמות הסודיום ולפרואט בדם ובמספריהם של תאי הדם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וורפרין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(תרופה נוגדת קרישה). השילוב עלול לגרום לשינויים בתהליכי הקרישה. אם הרופא יאשר את השילוב הוא יעקוב אחרי תוצאותיהן של בדיקות INR.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. אנטיביוטיקה ממשפחת המקרולידים כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4812&amp;amp;name=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7" target="_blank"&gt;אריתרומיצין&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות הסודיום ולפרואט בדם. ייתכן שהרופא יאשר את השילוב, ובמקרה כזה הוא יעקוב אחרי רמות הסודיום ולפרואט בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;, אנטיביוטיקה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בשחפת&lt;/a&gt; ובזיהומים נוספים. השילוב עלול לגרום לירידה ביעילות של סודיום ולפרואט. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6484" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אצטזולאמיד&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/lifestyle/travel/Pages/acute_mountain_sickness.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;במחלת גבהים&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/glaucoma.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ובגלאוקומה&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות האמוניה בדם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5539&amp;amp;name=%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A4" target="_blank"&gt;נימודיפין&lt;/a&gt;, תרופה המשמשת לטיפול בדימום מוחי. השילוב עלול לגרום ללחץ דם נמוך. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;16.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4692&amp;amp;name=%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A1" target="_blank"&gt;כולסטירמין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול בדם. השילוב עלול להפחית מהספיגה של תרופות לאפילפסיה. מומלץ להקפיד על מרווח של 3 שעות לפחות בין נטילת כולסטירמין לבין נטילת סודיום ולפרואט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;17. גלולות למניעת הריון. סודיום ולפרואט אינה מומלצת בדרך כלל לנשים בגיל הפוריות אף שהתרופה אינה משפיעה על יעילות הגלולות. יש להתייעץ עם הרופא המטפל. יש לציין כי מי שנוטלות תרופות נוספות לאפילפסיה צריכות להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב שלהן עם גלולות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מומלץ ליטול את התרופה עם אוכל. בעת שמטופלים בה אסור לשתות אלכוהול.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;טבליות דפלפט כרונו&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;ניתן לחצות את הטבלייה. אסור ללעוס, לרסק או לכתוש אותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות דפלפט בציפוי אנטרי&lt;/b&gt;: אסור לחצות, ללעוס, לרסק או לכתוש את הטבלייה משום שהפעולות האלה פוגעות בציפוי הטבלייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;חולי אפילפסיה שמתקשים לבלוע טבליות יכולים להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע למעבר לסירופ או לתמיסה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;טבליות דפלפט כרונו&lt;/b&gt;&amp;nbsp;יש לאחסן בטמפרטורת החדר (לא יותר מ־25 מעלות צלזיוס).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות דפלפט בציפוי אנטרי&lt;/b&gt;&amp;nbsp;יש לאחסן בטמפרטורת החדר (לא יותר מ־25 מעלות צלזיוס). לאחר פתיחת האריזה בפעם הראשונה יש להשתמש בתרופה בתוך 60 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;דפלפט תמיסה לשתייה וסירופ&lt;/b&gt;&amp;nbsp;יש לאחסן בטמפרטורת החדר (לא יותר מ־25 מעלות צלזיוס). לאחר פתיחת הבקבוק בפעם הראשונה יש להשתמש בתרופה בתוך 60 ימים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>346</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>את התרופה מוסמך לרשום נוירולוג או פסיכיאטר.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Syrup.svg</image><name>סירופ</name></Package><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות בציפוי אנטרי</name></Package><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה לשתייה</name></Package></Packages>דפלפט,דפלפט כרונו4דפלפטDepalept 5672<omry_names><omry_name><id>1111603812</id><title>DEPALEPT 0.5 TAB</title></omry_name><omry_name><id>1111603804</id><title>DEPALEPT 0.2 TAB</title></omry_name><omry_name><id>1111287759</id><title>DEPALEPT 200MG/1ML 50ML SOL</title></omry_name><omry_name><id>1111390509</id><title>DEPALEPT 40MG/1ML SYR</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש