חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Trueמערכת העצביםNicotine3714TrueTrueFalseFalseTrueFalse1<paragraphs><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Nicotine</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. תכשירי ניקוטין&amp;nbsp;מסייעים להיגמל &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/smoking_facts.aspx" target=_blank&gt;מעישון&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;הם עושים זאת באמצעות&amp;nbsp;הפחתה של תסמיני הגמילה הנגרמים כתוצאה מהפסקת העישון.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לעישון סיגריות יש השלכות הרסניות על הבריאות והוא&amp;nbsp;גורם סיכון למספר רב של מחלות&amp;nbsp;קשות ובהן מחלות של הלב ושל כלי הדם (כולל &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cerebrovascular_accident.aspx" target="_blank"&gt;אירועים מוחיים&lt;/a&gt;), מחלות ריאה וסרטן. לכן להפסקת עישון יש יתרונות משמעותיים לבריאות האוכלוסייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תכשירי&amp;nbsp;ניקוטין&amp;nbsp;משוּוקים בישראל בשם המסחרי ניקוטינל בשלוש צורות הגשה: מסטיקים בטעם פירות או מנטה במינון של 2 מיליגרם ושל 4 מיליגרם, לכסניות למציצה במינון של 1 מיליגרם או של 2 מיליגרם, מדבקות לעור&amp;nbsp;שנקראות ניקוטינל TTS.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מדבקות, מסטיק, לכסניות למציצה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>30</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אם רוצים לקבל את התרופה במסגרת סל הבריאות, יש צורך במרשם. אולם ניתן לרכוש את התרופה ללא מרשם שלא במסגרת הסל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>29</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;כן, בהתאם לקריטריונים שקבעה כללית.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>התדירות משתנה בהתאם לסוג התכשיר. הפירוט מובא בסעיף "מינון שכיח".</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;גומי לעיסה&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;יש להשתמש בגומי לעיסה כשמרגישים צורך לעשן סיגרייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המקובל&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;6 עד 12&amp;nbsp;מסטיקים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון&amp;nbsp;המרבי&lt;/strong&gt;: 25 מסטיקים ביום במינון של 2 מיליגרם או 15 מסטיקים ביום במינון של 4 מיליגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;לכסניות למציצה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;למטופלים שמעשנים&amp;nbsp;יותר מ־20 סיגריות ביום מומלץ&amp;nbsp;להשתמש בלכסניות&amp;nbsp;שמכילות 2 מיליגרם. למטופלים שמעשנים פחות מ־20 סיגריות ביום מומלץ&amp;nbsp;להשתמש בלכסניות שמכילות&amp;nbsp;1 מיליגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המקובל&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;8 עד 12&amp;nbsp;לכסניות ביום. ניתן לקחת לכסניה אחת מדי&amp;nbsp;1 עד 2&amp;nbsp;שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 30 לכסניות ביום במינון של 1 מיליגרם או 15 לכסניות ביום במינון של 2 מיליגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מדבקה&amp;nbsp;(למעשנים 20 סיגריות ויותר ביום)&lt;br&gt;3 עד 4&amp;nbsp;השבועות הראשונים&lt;/strong&gt;: מדבקה אחת של 30 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;3 עד 4&amp;nbsp;השבועות שלאחר מכן&lt;/strong&gt;: מדבקה אחת ביום של 20 מיליגרם או של 30&amp;nbsp;מיליגרם (בהתאם לעוצמתם של תסמיני הגמילה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;3 עד 4&amp;nbsp;השבועות האחרונים&lt;/strong&gt;: מדבקה אחת של&amp;nbsp;10 מיליגרם או של&amp;nbsp;20&amp;nbsp;מיליגרם (בהתאם לתגובת המטופל לטיפול).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מדבקה (למעשנים פחות מ־20 סיגריות ביום)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;3 עד 4&amp;nbsp;השבועות הראשונים&lt;/strong&gt;: מדבקה אחת ביום של 20 מיליגרם או של 30 מיליגרם (בהתאם&amp;nbsp;לעוצמתם של תסמיני הגמילה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;3 עד 4 השבועות שלאחר מכן&lt;/strong&gt;: מדבקה אחת ביום של 10 מיליגרם או של 20 מיליגרם (בהתאם לעוצמתם של תסמיני הגמילה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;3 עד 4 השבועות האחרונים&lt;/strong&gt;: מדבקה אחת של 10 מיליגרם או הפסקת הטיפול (בהתאם לתגובת המטופל לטיפול).&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;גומי לעיסה&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;לעיסת&amp;nbsp;מסטיק ניקוטין אינה דומה ללעיסת מסטיק רגיל. יש ללעוס את המסטיק&amp;nbsp;כ־10 פעמים - עד שמרגישים את טעם הניקוטין. ברגע שהניקוטין מורגש בפה, יש למקם את המסטיק בין הלחי לחניכיים במשך&amp;nbsp;1 עד 2&amp;nbsp;דקות&amp;nbsp;כדי לאפשר לניקוטין להיספג. יש לחזור על הפעולות האלה&amp;nbsp;כמה פעמים בתוך חצי שעה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;לכסניות למציצה&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;יש להכניס לכסנית אחת לפה ולמצוץ עד שמורגש טעם הניקוטין. לאחר שהטעם מורגש, יש להעביר את הלכסנית לצד הפה. כשהטעם נחלש, יש&amp;nbsp;למצוץ שוב, עד שהטעם שוב מורגש. יש לחזור על הפעולות האלה עד שהלכסנית נמסה לחלוטין (בתוך כ־30 דקות). אסור לאכול או לשתות כל עוד הלכסנית נמצאת בפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מדבקות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. יש להצמיד את המדבקה לעור בריא, לא שעיר, ללא חתכים, יבש ונקי (נקי משרידים של משחה, של ג'ל, של קרם, של אבקה או של תכשיר אחר כלשהו&amp;nbsp;לעור).&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. האזור המומלץ להדבקת המדבקה הוא החלק העליון של הגוף, למשל&amp;nbsp;החלק העליון של הזרועות. על נשים להימנע מהצמדת המדבקה לחזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. ניתן להתקלח, להתרחץ, לשחות ולהתעמל בזמן השימוש במדבקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש להחליף את אזור ההדבקה מדי יום. אסור להצמיד מדבקה על אותו שטח של העור אלא רק לאחר כמה ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש להצמיד&amp;nbsp;את המדבקה כשצידה הדביק&amp;nbsp;כלפי שטח העור שעליו רוצים להדביק את המדבקה. יש ללחוץ חזק&amp;nbsp;באמצעות כף היד על המדבקה למשך&amp;nbsp;10 עד 20&amp;nbsp;שניות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. יש לשטוף ידיים לאחר הדבקת המדבקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. לאחר 24 שעות יש להסיר את המדבקה ולהשליך אותה לפח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. יש למנוע מילדים&amp;nbsp;לשחק במדבקות המשומשות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. תכשירי ניקוטין&amp;nbsp;מפחיתים את תסמיני הגמילה ובכך מסייעים&amp;nbsp;להיגמל מעישון. הם משוּוקים בישראל בשם המסחרי ניקוטינל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. ישנם&amp;nbsp;שלושה סוגים של תכשירי ניקוטינל: מסטיקים ללעיסה, לכסניות למציצה ומדבקות להדבקה על העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לעישון סיגריות יש השלכות הרסניות על הבריאות, שכן הוא גורם סיכון למספר רב של מחלות&amp;nbsp;קשות ובהן מחלות של הלב ושל כלי הדם (כולל כליה דם במוח), מחלות ריאה וסרטן. לכן להפסקת עישון יש יתרונות משמעותיים לבריאות האוכלוסייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש להקפיד על הוראות השימוש כפי שמופיעות בסעיף "הוראות שימוש" שבמדריך הזה או&amp;nbsp;בעלון לצרכן של התכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp; לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. נשים בגיל הפוריות שעומדות להשתמש בתרופה צריכות לדווח לפני כן לרופא&amp;nbsp;המטפל אם הן בהריון או מתכננות הריון או מיניקות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: השימוש בתכשירי ניקוטין אינו אמור להשפיע על יכולת הנהיגה.&amp;nbsp;לעיתים נדירות עלולים לחוש עייפות או ישנוניות בעקבות השימוש בהם. במקרים כאלה אסור, כמובן, לנהוג.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: הפסקת עישון בהריון היא הכרחית. הרופא המטפל צפוי להמליץ על גמילה מעישון ללא תרופות, אך&amp;nbsp;אם זו אינה מושגת הוא יכול להמליץ על שימוש בתכשיר ניקוטין במהלך ההריון. במקרה&amp;nbsp;כזה תהיה המטופלת במעקב קבוע ותכוף אצל הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: אין די מידע&amp;nbsp;בנוגע לבטיחות של תכשירי ניקוטין בתקופת ההנקה. אם הרופא מאשר שימוש בתכשיר ניקוטין, מומלץ להימנע ממדבקות ולהעדיף מסטיקים או לכסניות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם&amp;nbsp;אלכוהול משפיע על תכשירי ניקוטין. שתיית אלכוהול עלולה לעיתים לגרום לשינויים בהתנהגות, למשל לגרום&amp;nbsp;להתנהגות אגרסיבית, ולכן יש להימנע משתייה מופרזת.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. במקרים של רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לפני גיל 18 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם לא מעשנים או אם מעשנים לעיתים רחוקות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אסור להשתמש במדבקות אם&amp;nbsp;סובלים ממחלת עור שעלולה להחמיר&amp;nbsp;בגלל המגע עם המדבקות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;היסטוריה רפואית&lt;/strong&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים ומחלות&amp;nbsp;בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;מחלות של הלב ושל כלי הדם&lt;/strong&gt;. תכשירי ניקוטין חלופי עלולים לגרום&amp;nbsp;לעיתים נדירות לעלייה בדופק ובלחץ הדם. לכן מטופלים שסובלים ממחלות לב או&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;מלחץ דם גבוה&lt;/a&gt; או שעברו אירוע מוחי צריכים להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שהם מתחילים להשתמש בתכשיר ניקוטין. הרופא עשוי לאשר את השימוש בתרופה,&amp;nbsp;אך צפוי לדרוש מהמטופל לעקוב אחרי לחץ הדם והדופק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;סוכרת&lt;/strong&gt;. הפסקת עישון ושימוש בתכשירי ניקוטין יכולים להשפיע על איזון &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_blank&gt;הסוכרת&lt;/a&gt;. חולי סוכרת שמטופלים בתרופה צריכים להתייעץ עם הרופא המטפל כיצד לנטר את רמות הסוכר בדם במהלך הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;מחלות עור&lt;/strong&gt;. השימוש במדבקות ניקוטינל עלול לגרום לגירוי&amp;nbsp;ולאדמומיות בעור. לכן מי&amp;nbsp;שסובלים ממחלת עור צריכים להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שהם מתחילים להשתמש&amp;nbsp;במדבקות ניקוטינל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;אי־ספיקת כליות ואי־ספיקת כבד&lt;/strong&gt;. מי שסובלים מאי־ספיקת כליות או מאי־ספיקת כבד&amp;nbsp;רגישים&amp;nbsp;במיוחד לתופעות הלוואי של תכשירי ניקוטין.&amp;nbsp;לכן עליהם להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל לפני שהם מתחילים להשתמש בהם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;פעילות־יתר של בלוטת התריס&lt;/strong&gt;. אם סובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/thyroid_gland.aspx" target=_blank&gt;מפעילות יתר של בלוטת התריס&lt;/a&gt;, יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני&amp;nbsp;שמתחילים להשתמש בתכשירי ניקוטין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;strong&gt;כיב במערכת העיכול&lt;/strong&gt;. תכשירי ניקוטין עלולים להחמיר תסמינים של כיב במערכת העיכול כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" target="_blank"&gt;כיב קיבה (אולקוס)&lt;/a&gt;. לכן אם סובלים מכיב כזה יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני&amp;nbsp;שמתחילים להשתמש בתכשירי ניקוטין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;strong&gt;גידול בבלוטת יותרת הכליה (פאוכרומוציטומה)&lt;/strong&gt;. מטופלים&amp;nbsp;שסובלים מגידול בבלוטת יותרת הכליה חשופים יותר לתופעות לוואי של תכשירי ניקוטין&amp;nbsp;כמו עלייה בלחץ הדם.&amp;nbsp;אם סובלים מגידול כזה יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שמשתמשים בתכשיר ניקוטין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;strong&gt;ילדים&lt;/strong&gt;. יש למנוע מילדים כל&amp;nbsp;גישה&amp;nbsp;לתרופה. אלה עלולים לחשוב שהמסטיקים והסוכריות הם ממתקים רגילים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;strong&gt;מדבקות&lt;/strong&gt;. המדבקות מכילות אלומיניום. יש להסיר אותן לפני שעושים&amp;nbsp;בדיקות הדמיה, ניתוחים ופרוצדורות רפואיות (כמו השתלת קוצב).&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;strong&gt;מסטיקים&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;במצבים הבאים יש להתייעץ עם הרופא המטפל&amp;nbsp;לפני שימוש במסטיק ניקוטינל:&amp;nbsp;בעיות לעיסה, למשל בגלל שיניים תותבות (במקרה כזה ניתן להשתמש במדבקות ובסוכריות),&amp;nbsp;כאב גרון חמור, דלקת בחלל הפה, אי־סבילות ללקטוז, אם מקפידים על&amp;nbsp;דיאטה דלת מלח.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד&amp;nbsp;לרופא&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1. תופעות לוואי של רגישות יתר: תופעות לוואי בעור (כמו פריחה, גרד, אדמומיות, נפיחות. תופעות הלוואי האלה יכולות להיות&amp;nbsp;עם חום או ללא חום); נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון; קוצר נשימה, תחושת מחנק בגרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. דפיקות לב, דופק לא סדיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לחץ או כאבים בחזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. עילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. פריחה בעור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. קוצר נשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שדוּוחו בעקבות שימוש במסטיקי ניקוטין&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;: סחרחורות, כאבי ראש, שיהוקים, הפרעות במערכת העיכול, ייצור מוגבר של רוק, גירוי של הפה ושל הגרון, כאבים בשרירי הלסת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;: דפיקות לב, פריחה על העור (סרפדת).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;: הפרעות קצב, תגובות אלרגיה, כיבים בפה (הכיבים בפה יכולים להיות קשורים גם להפסקת העישון), פגיעה של המסטיק בשיניים תותבות או בטיפולי שיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שדוּוחו בעקבות שימוש בלכסניות שמכילות ניקוטין&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;: סחרחורות, כאבי ראש, שיהוקים, הפרעות במערכת העיכול, ייצור מוגבר של רוק, גירוי של הפה ושל הגרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;: דפיקות לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;: הפרעות קצב, תגובות אלרגיה, כיבים בפה (הכיבים בפה יכולים להיות קשורים גם להפסקת העישון).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שדוּוחו בעקבות שימוש במדבקות&amp;nbsp;ניקוטין&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות מאוד&lt;/strong&gt;: תגובה באזור העור שאליו הוצמדה המדבקה (כמו אדמומיות־יתר, פריחה, נפיחות, צריבה). במרבית המקרים תופעת הלוואי הזאת&amp;nbsp;קלה וחולפת. החלפת מקום ההדבקה מדי יום מפחיתה את הסיכון לתופעות לוואי בעור. במקרים של תגובה חמורה בעור שאינה חולפת יש לפנות לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;: כאבי ראש, סחרחורות, כאבי שרירים, כאבי מפרקים,&amp;nbsp;אי־שקט, חרדה, עצבנות, הפרעות שינה, חלומות חריגים, הפרעות במערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;: הפרעה בריכוז, רגזנות, שינויים במצב הרוח, מצב רוח ירוד, בלבול, הפרעות בראייה, חוסר תחושה בעור, תחושת עקצוץ, דפיקות לב, לחץ דם גבוה, גלי חום, יובש בפה, הזעת־יתר, זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, תחושת חולשה, אי־נוחות, התכווצות שרירים, כאבי גב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;: רעד, כאבים בחזה, קוצר נשימה, תגובות אלרגיה, כיבים בפה. הכיבים האלה&amp;nbsp;יכולים להיות קשורים גם להפסקת העישון.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;הפסקת עישון יכולה להשפיע על כמה תרופות ולחייב שינוי של המינון ומעקב קבוע אחרי תופעות לוואי. יש להתייעץ בעניין הזה עם הרופא המטפל. להלן כמה מהתרופות שעלולות להיות מושפעות מהפסקת עישון:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1. תרופות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;בדיכאון&lt;/a&gt; כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8555" target=_blank&gt;פלובוקסמין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות נוגדות&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" target=_blank&gt;פסיכוזה&lt;/a&gt; כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6471" target=_blank&gt;קלוזפין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8143" target=_blank&gt;ואולנזפין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target=_blank&gt;באסתמה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/copd.aspx" target=_blank&gt;וב־COPD&lt;/a&gt; כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5572" target=_blank&gt;תיאופילין&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות לטיפול בסוכרת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופות נוגדות קרישה כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" target=_blank&gt;וורפרין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אנטיביוטיקה ממשפחת הקווינולונים כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8597" target="_blank"&gt;ציפרופלוקסצין&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;מסטיקים ולכסניות&lt;/strong&gt;: קפה ומשקאות קלים וחומציים עלולים להפחית את ספיגת הניקוטין, ולכן יש להימנע מצריכתם ב־15 הדקות שלפני לעיסת המסטיק או מציצת הלכסנית.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התכשירים בטמפרטורת החדר (עד 25&amp;nbsp;מעלות צלזיוס).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>371</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>כל רופא יכול לתת מרשם לרכישת ניקוטין במסגרת סל הבריאות. אם התרופה נרכשת שלא במסגרת הסל אין צורך במרשם כלשהו.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><paragraphs><paragraph><med_name_key>5697</med_name_key><paragraph_key>35</paragraph_key><title>בהנחת כללית מושלם</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image> </image><description><all>בהנחה ברכישה בבתי המרקחת של כללית.</all></description></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>לכסניות מציצה</name></Package><Package><image>plaster.svg</image><name>מדבקה</name></Package><Package><image>gum.svg</image><name>מסטיק</name></Package></Packages>ניקוטינל4ניקוטינלNicotinell5697<omry_names><omry_name><id>1110023871</id><title>NICOTINELL GUM 2MG FRUIT</title></omry_name><omry_name><id>1110023880</id><title>NICOTINELL GUM 4MG MINT</title></omry_name><omry_name><id>1110023863</id><title>NICOTINELL GUM 2MG MINT</title></omry_name><omry_name><id>1110023898</id><title>NICOTINELL GUM 4MG FRUIT</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש