חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>נוגדי זיהום לשימוש סיסטמי</title><id>11</id></CategoryInfo></Category>Falseנוגדי זיהום לשימוש סיסטמיMetronidazole4244FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Metronidazole </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>מטרונידזול (Metronidazole) היא אנטיביוטיקה (ממשפחת האימידזולים) שיש לה גם פעילות נוגדת טפילים ואמבות. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;היא משמשת לטיפול בזיהומים שלהם גורמים חיידקים אנאירוביים, חיידקים אחרים הרגישים לתרופה, אמבות, טפילים, טפילי מעיים (למבליאזיס). &lt;br&gt;&lt;br&gt;כמו כן היא משמשת לטיפול בדלקת בנרתיק או בשופכה הנגרמת מהטפיל &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/lifestyle/sex/Pages/trichomoniasis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;טריכומונס&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;מקובל לתת את התרופה - יחד עם אנטיביוטיקות נוספות - במסגרת טיפול כולל נגד החיידק &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/helicobacter_pylori.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;הליקובקטר פילורי&lt;/a&gt;.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, תרחיף.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2 - 3&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>מינון התרופה משתנה בהתאם לסוג הזיהום ובהתאם לחומרתו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון הכללי המקובל&lt;/b&gt;: 250 עד 500 מיליגרם כל 8 שעות (3 פעמים ביום) במשך 7 עד 14 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;דלקת בנרתיק מטריכומונס&lt;/b&gt;: 2&amp;nbsp;גרם במנה חד־פעמית או 500 מיליגרם פעמיים ביום במשך 7 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;דלקת כתוצאה מאמבות&lt;/b&gt;: 500 עד 750 מיליגרם כל 8 שעות (3 פעמים ביום) במשך 7 עד 10 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;דלקת במעי שנגרמת מטפילים (למבליאזיס)&lt;/b&gt;: 250 מיליגרם, 3 פעמים ביום או 500 מיליגרם פעמיים ביום במשך 5 עד 7 ימים.</adult><child>את המינון קובע הרופא המטפל בהתאם לסוג הזיהום ובהתאם לחומרתו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מינון כללי בילדים&lt;/b&gt;: 15 עד 50 מיליגרם&amp;nbsp;לקילוגרם משקל גוף ביום בחלוקה ל־3 מנות.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;טבליות&lt;/b&gt;&lt;br&gt;1. את מינון התרופה קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. יש ליטול את הטבלייה בשלמותה. אסור ללעוס, לחצות, לרסק או לכתוש אותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מומלץ ליטול את התרופה לאחר הארוחה כדי להפחית תופעות לוואי במערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש ליטול את התרופה במשך פרק הזמן שעליו הורה הרופא המטפל, גם אם תסמיני המחלה משתפרים לפני שהסתיים פרק הזמן הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרחיף&lt;/b&gt;&lt;br&gt;1. יש לנער את הבקבוקון לפני השימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. יש למדוד את המנה המדויקת באמצעות כפית המדידה המצורפת לאריזה או באמצעות מזרק שעליו שנתות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מומלץ ליטול את התרופה לאחר הארוחה כדי להפחית תופעות לוואי במערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש ליטול את התרופה במשך פרק הזמן שעליו הורה הרופא המטפל, גם אם תסמיני המחלה משתפרים לפני שהסתיים פרק הזמן הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. מרגע פתיחת הבקבוקון בפעם הראשונה ניתן להשתמש בתרחיף במשך 8 ימים בלבד.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מומלץ ליטול את התרופה עם האוכל כדי להפחית תופעות לוואי במערכת העיכול כמו כאבי בטן.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;: התרופה עלולה לגרום לישנוניות, לחולשה ולחוסר ריכוז. אסור לנהוג אם סובלים מתופעות הלוואי האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הריון&lt;/b&gt;: אסור להשתמש בתרופה בשליש הראשון של ההריון. במקרים מסוימים יכול הרופא להמליץ על השימוש במטרונידזול במהלך ההריון, במיוחד אם אין טיפול אפשרי אחר ובטוח יותר בהריון. בכל מקרה יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: אין די מידע בנוגע לבטיחות התרופה בתקופה ההנקה. ייתכן שהרופא יאשר את השימוש בתרופה במינון נמוך, אך אסור לתת אותה במינון גבוה במהלך תקופת ההנקה. בכל מקרה יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: אסור לשתות אלכוהול בעת שמטופלים בתרופה ובמהלך 48 השעות שלאחר סיום השימוש בה. שתיית אלכוהול מעלה את הסיכון לתופעות לוואי לא נעימות כמו בחילות, הקאות, כאבי בטן, גלי חום, קצב לב מהיר או לא סדיר, כאבי ראש.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>• אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם קיימת רגישות־יתר &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7138" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;לטינידזול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם קיימת רגישות־יתר לתרופה אחרת ממשפחת האימידזולים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;בשילוב עם תרופות מסוימות (ראו בסעיף "תגובות בין־תרופתיות").</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>•&amp;nbsp;&lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים ומחלות בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;בדיקות מעקב&lt;/b&gt;. במהלך טיפול ממושך (יותר מ־10 ימים) מומלץ לעשות בדיקות דם סדירות לבחינה של תפקודי הכבד והכליות ולספירה של תאי הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;תופעות לוואי במערכת העצבים&lt;/b&gt;. מטרונידזול עלולה לגרום לתופעות לוואי במערכת העצבים הפריפרית והמרכזית כמו חוסר תחושה בגפיים, כאבים, פרכוסים, בלבול, סחרחורות והפרעות בראייה. הסיכון להתפרצות של תופעות הלוואי האלה גדל אם סובלים ממחלות במערכת העצבים. בעת שמטופלים במטרונידזול יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;תסמונת קוקיין (Cockayne)&lt;/b&gt;. מטופלים שסובלים מהתסמונת הנדירה הזאת (שמתאפיינת בפגיעה עצבית) ומטופלים במטרונידזול צריכים להיות במעקב קבוע אחרי אנזימי הכבד בדם ואחרי תופעות לוואי במערכת העצבים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;טריכומונס וגינלי&lt;/b&gt;. אם יש חשד לטריכומונס, שהוא טפיל המועבר באמצעות מגע מיני, ייתכן שהרופא ימליץ על בדיקות נוספות כדי לשלול את האפשרות למחלות אחרות המועברות באמצעות מגע מיני.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;חולי דיאליזה&lt;/b&gt;. התרופה מתפנה בדיאליזה, ולכן מטופלים בדיאליזה שנוטלים את התרופה צריכים להתייעץ עם הרופא במכון הדיאליזה בנוגע לאופן שבו מומלץ להם ליטול את התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אי־ספיקת כבד&lt;/b&gt;. מי שסובלים מאי־ספיקת כבד צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה. עליהם לנטר באופן קבוע את תפקודי הכבד שלהם ולעקוב אחרי תופעות לוואי. יש לדווח לרופא המטפל אם מופיעים תסמינים של אי־ספיקת כבד או של מחלת כבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;ממאירויות&lt;/b&gt;. במחקרים על בעלי חיים נצפתה עלייה בשכיחות הממאירויות בעקבות השימוש בתרופה. לא ידוע עד כמה המידע הזה רלוונטי לבני אדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;זיהומים עמידים&lt;/b&gt;. שימוש ממושך בתרופה עלול לגרום להופעת זיהומים אחרים שעמידים למטרונידזול. יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים בתרופה וכן ב־48 השעות שלאחר הפסקת השימוש בה אסור לשתות אלכוהול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אי־סבילות לגלוטן ולצליאק&lt;/b&gt;. לתשומת ליבם של מי שסובלים מאי־סבילות לגלוטן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/celiac_disease.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ומצליאק&lt;/a&gt;: טבליות פלאג'יל מכילות עמילן חיטה המכיל גלוטן.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות לרופא המטפל&lt;/b&gt;&lt;br&gt;תופעות הלוואי האלה אינן שכיחות ואף נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;• תופעות לוואי של רגישות־יתר כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, הופעת שלפוחיות על העור, עור מתקלף, קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה או בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• תסמינים של תסמונת סטיבנס־ג'ונסון או של DRESS הכוללים אחד או יותר מהתסמינים הבאים: פריחה חמורה בעור, עור מגורה, עור מתקלף, הופעת שלפוחיות על העור או בעיניים, כיבים בחלל הפה, בגרון ובאף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• תסמינים של אי־ספיקת כבד כמו חולשה ניכרת, בחילות והקאות, חוסר תיאבון, שתן כהה, צואה בהירה, הצהבה של החלק הלבן בעיניים או הצהבה של העור (צהבת).&lt;br&gt;&lt;br&gt;• תסמינים של פגיעה מוחית (אנצפלופתיה) כמו קישיון בעורף ובצוואר, כאבי ראש, הפרעות ראייה, בלבול, הזיות, בעיות בדיבור ובעיות בהזזת הידיים והרגליים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• תסמינים של דלקת בלבלב כמו כאבי בטן עזים המקרינים לגב, כאבי גב, בחילות והקאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• דימומים, הופעת חבורות וסימנים כחולים על העור, דימום בצואה או בשתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• זיהום לא צפוי בגוף כמו כאב גרון, סינוסיטיס, דלקת בדרכי השתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• חום גבוה וצמרמורות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• כיבים בחלל הפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• פרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;כאבי ראש, בחילות, טעם מתכתי בפה, דלקת בנרתיק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;סחרחורות, גרד, כאבי בטן, שלשולים, יובש בפה, דלקת בדרכי השתן, תסמינים דמויי שפעת, דלקת בגרון, סינוסיטיס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה&lt;br&gt;&lt;/b&gt;פריחה בעור, רגישות־יתר, תסמונת סטיבנס־ג'ונסון, שלפוחיות על העור, סרפדת, עילפון, הפרעות קצב, פגיעה בעצבים (אנצפלופתיה), בלבול, פרכוסים, קושי לדבר, נימול, תחושת עקצוץ או חוסר תחושה בגפיים (נוירופתיה), הזיות, ירידה בחשק המיני, חוסר תיאבון, דלקת בלשון, שינויים בצבע הלשון, דלקת בפי הטבעת, הקאות, דלקת בלבלב, דלקת בכבד, עלייה ברמות של אנזימי הכבד בדם, צהבת, ירידה בספירות של תאי הדם (הלבנים וטסיות הדם), כאבים במתן שתן, שתן כהה, הפרעות בראייה, ריצוד מהיר של העיניים, פגיעה בעצב הראייה, קוצר נשימה, חום גבוה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא. אלה הן התרופות שעלולות להיות להן אינטראקציות עם מטרונידזול:&lt;br&gt;&lt;br&gt;• דיסולפירם, תרופה המשמשת לגמילה מאלכוהול. השילוב עלול לגרום לתופעות לוואי לא נעימות. יש להימנע מהשילוב הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5405" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וורפרין&lt;/a&gt;, תרופה נוגדת קרישה. אם לוקחים במשולב את שתי התרופות יש להיות במעקב אחרי רמות ה־INR בדם. כמו כן יש לדווח לרופא המטפל אם מופיעים דימומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4969" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ליתיום&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/bipolar_disorder.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בהפרעה דו־קוטבית&lt;/a&gt;. מטרונידזול עלולה להעלות את רמות הליתיום בדם ולגרום לפגיעה בכליות. יש להימנע מהשילוב. אם הרופא מאשר את השילוב, יש לעקוב אחרי רמות הליתיום בדם וכן אחרי תפקוד הכליות ורמות המלחים בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ופניטואין&lt;/a&gt;, תרופות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לירידה ברמות המטרונידזול בדם ולירידה ביעילות התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt;, תרופה למניעת דחייה של איברים מושתלים ולטיפול במחלות אוטואימוניות. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות הציקלוספורין בדם ולעלייה בתופעות הלוואי שלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• פלואורואורציל ובוסולפן, תרופות לטיפול בסרטן. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות התרופות האלה בדם ולעלייה בתופעות הלוואי שלהן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5775" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מבנדזול&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול בתולעים במעיים. השילוב מעלה את הסיכון לתסמונת סטיבנס־ג'ונסון. יש להימנע ממנו.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לבלוע את הטבלייה בשלמותה. אסור לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס אותה. מבוגרים שמתקשים לבלוע טבליות יכולים להשתמש בתרחיף.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>424</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;טבליות פלאג'יל&lt;/b&gt;&amp;nbsp;יש לשמור במקום מוגן מאור, בטמפרטורת החדר (לא יותר מ־30 מעלות צלזיוס).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרחיף פלאג'יל&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;יש לשמור במקום מוגן מאור, בטמפרטורת החדר (לא יותר מ־30 מעלות צלזיוס).&amp;nbsp;לאחר פתיחת הבקבוקון בפעם הראשונה ניתן להשתמש בתרחיף במשך 8 ימים בלבד. מומלץ לרשום על הבקבוקון את התאריך שבו נפתח בפעם הראשונה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package><Package><image>Tarchif.svg</image><name>תרחיף</name></Package></Packages>מטרונידזול,פלאג'יל,מטרוג'יל4פלאג'ילFlagyl5756<omry_names><omry_name><id>1110798040</id><title>FLAGYL SUS 125MG/5ML 120ML(D)</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש