חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת הדם</title><id>6</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת הדםFolic Acid6684TrueTrueFalseTrueTrueFalseלא1<paragraphs><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Folic acid</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>חומצה פולית (ויטמין B9) היא סוג של ויטמין ממשפחת ויטמיני B, שלה תפקיד חיוני ביצירת תאי דם במוח העצם וכן בהתפתחות ובתפקוד התקין של תאי העצב במערכת העצבים המרכזית. חומצה פולית חיונית גם להתפתחות התקינה של העובר &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/pregnancy_and_birth/preparing_pregnancy/Pages/folic_acid__pregnancy.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;במהלך ההריון&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;תוספת של חומצה פולית בטבליות ניתנת במצבים הבאים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;• כדי לעודד התפתחות תקינה של הריון וכדי למנוע מומים בעובר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• כדי לטפל באנמיה מקרוציטית או מגלובלסטית שנגרמת בשל מחסור בחומצה פולית או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/vitamin_B12_deficiency.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בוויטמין B12&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• למניעת תופעות לוואי של התרופה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7242" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מתוטרקסט&lt;/a&gt;.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;b&gt;להתפתחות תקינה של הריון ולמניעת מומים בעובר&lt;br&gt;&lt;/b&gt;400 מיקרוגרם פעם ביום. יש להתחיל את הטיפול לפחות 3 חודשים לפני ההריון ולהמשיך אותו במהלך ההריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;נשים בסיכון גבוה למומים צריכות ליטול 5 מיליגרם של חומצה פולית פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;לטיפול באנמיה מקרוציטית או מגלובלסטית&lt;br&gt;&lt;/b&gt;5 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;למניעת תופעות לוואי של התרופה מתוטרקסט&lt;br&gt;&lt;/b&gt;5 מיליגרם חומצה פולית פעם בשבוע, לפחות יום אחרי נטילת המנה השבועית של מתוטרקסט.</adult><child>&lt;p&gt;את המינון קובע הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>ניתן ליטול חומצה פולית עם האוכל או כשהקיבה ריקה.&amp;nbsp;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. יש ליטול טבלייה אחת פעם ביום לפי המלצת הרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. ניתן לחצות את הטבלייה, לכתוש או לרסק אותה, אך אסור ללעוס אותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. ניתן ליטול את התרופה עם אוכל או כשהקיבה ריקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש להמתין שעתיים בין נטילת סותרי חומצה לבין נטילת חומצה פולית.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;: נטילת חומצה פולית אינה משפיעה על יכולת הנהיגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הריון&lt;/b&gt;: ניתן ליטול חומצה פולית בהריון. משרד הבריאות ממליץ לנשים בגיל הפוריות ליטול חומצה פולית בשלושת החודשים שקודמים להריון וכן במהלך ההריון. המינון המומלץ של חומצה פולית לפני ההריון ובמהלכו הוא 400 מיקרוגרם ביום. לנשים שנמצאות בסיכון ללדת תינוק הסובל ממומים מולדים עשוי הרופא להמליץ על מינון גבוה יותר. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: ניתן ליטול חומצה פולית בתקופת ההנקה, אם הרופא ממליץ על כך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להפחית מיעילות התרופה. אסור לשתות אלכוהול בעת שמטופלים בחומצה פולית.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>אסור להשתמש בחומצה פולית אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. &lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בחומצה פולית יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים ומחלות בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;b&gt;אנמיה מגלובלסטית&lt;/b&gt;&amp;nbsp;עלולה להיגרם כתוצאה ממחסור בחומצה פולית או בוויטמין B12 או בשניהם. אם סובלים מאנמיה כזאת, יש לבדוק את רמות הוויטמין B12 ואת רמות החומצה הפולית בדם וליטול תוספים בהתאם לחוסרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;b&gt;סרטן&lt;/b&gt;. אם סובלים מסרטן יש להתייעץ עם הרופא המטפל. יש להימנע מנטילת חומצה פולית אם חולים בסרטן - אלא אם הרופא הורה על כך מפורשות או אם הרופא אמר שאובחנו אנמיה מקרוציטית או אנמיה מגלובלסטית הקשורות לגידול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;b&gt;חולי דיאליזה&lt;/b&gt;&amp;nbsp;צריכים להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לבדיקות הסדירות שעליהם לעשות בעת שהם מטופלים בחומצה פולית. כמו כן עליהם להתייעץ איתו בנוגע למינון המומלץ להם של חומצה פולית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;b&gt;מחלת אדיסון&lt;/b&gt;. אם סובלים ממחלת אדיסון (מחלה נדירה הנגרמת כתוצאה מבעיה בבלוטת יותרת הכליה), יש לדווח על כך לרופא המטפל ולהימנע מנטילה של חומצה פולית, אלא אם הרופא הורה אחרת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;b&gt;רעילות של מתוטרקסט&lt;/b&gt;. חומצה פולית אינה יעילה לטיפול ברעילות של התרופה מתוטרקסט. במקרים כאלה יש להשתמש &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7156" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בחומצה פולינית (לויקובורין)&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;b&gt;בדיקות דם שגרתיות&lt;/b&gt;. התרופה אינה מיועדת בדרך כלל לשימוש ממושך, אלא אם הרופא הורה על כך מפורשות. בעת שמטופלים בתרופה יש לעשות בדיקות דם שגרתיות הכוללות ספירת דם ובדיקה של רמות החומצה הפולית ושל ויטמין B12 בדם. כמו כן יש לעשות בדיקות נוספות בהתאם להנחיות הרופא.&amp;nbsp;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות לרופא המטפל&lt;br&gt;&lt;/b&gt;תופעות הלוואי האלה בעקבות נטילת חומצה פולית הן לרוב לא שכיחות ואף נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות: תופעות לוואי של רגישות־יתר כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, הופעת שלפוחיות על העור, עור מתקלף, קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה או בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;חוסר תיאבון, נפיחות, בחילה, תחושות לא נעימות בבטן, גזים, רגישות־יתר, מחסור בוויטמין B12.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא. אלה הן התרופות שעלולה להיות להן אינטראקציה עם חומצה פולית:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תרופות לטיפול באפילפסיה&amp;nbsp;כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5342" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5672" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;חומצה ולפרואית&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ופנוברביטל&lt;/a&gt;. חומצה פולית עלולה להפחית את הרמות של התרופות האלה בדם, ובמקביל עלולות התרופות האלה להפחית את הרמות של החומצה הפולית בדם. נשים שסובלות &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מאפילפסיה&lt;/a&gt; ומתכננות הריון צריכות לדווח על כך לרופא המטפל. ייתכן שהרופא ימליץ להן לעשות סקירות מיוחדות במהלך ההריון וליטול חומצה פולית במינון גבוה של 5 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;אנטיביוטיקה המכילה את החומר תרימטופרין כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4782" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;קו־טרימוקסזול (השם המסחרי: דיספטיל)&lt;/a&gt;. שימוש ממושך באנטיביוטיקה הזאת עלול להפחית מהיעילות של החומצה הפולית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות שעלולות להפחית את הספיגה של חומצה פולית ממערכת העיכול כוללות &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5476" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סולפסלזין&lt;/a&gt; (לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/rheumatoid_arthritis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בדלקת מפרקים שגרונית&lt;/a&gt; ובמחלות מעי דלקתיות) &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5218" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וכולסטירמין&lt;/a&gt; (לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול בדם ובבעיות בדרכי המרה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות לטיפול בסרטן כמו פלואורואורציל. השילוב עם חומצה פולית אינו מומלץ משום שהוא עלול לגרום לעלייה ברמות הפלואורואורציל בדם ולהחרפת תופעות הלוואי שלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. מתוטרקסט במינון חד־שבועי (לטיפול במחלות אוטואימוניות כמו דלקת מפרקים שגרונית, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/crohns_disease.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מחלת קרוהן&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psoriasis_guide.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ופסוריאזיס&lt;/a&gt;). אסור ליטול חומצה פולית באותו יום שבו נוטלים מתוטרקסט. ניתן ליטול אותה ביום שאחרי נטילת מתוטרקסט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4969" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ליתיום&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/bipolar_disorder.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בהפרעה דו־קוטבית&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות הליתיום בדם. ייתכן שהרופא יאשר את השילוב, אך צפוי במקרה כזה&amp;nbsp;לעקוב אחרי רמות הליתיום בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. סותרי חומצה עלולים להפחית את הספיגה של חומצה פולית. יש להימנע מנטילתם שעתיים לפני נטילה של חומצה פולית ושעתיים אחרי נטילתה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. תכשירים המכילים אבץ. חומצה פולית עלולה להפחית מהספיגה של האבץ.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>668</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לאחסן את התרופה במקום יבש, בטמפרטורת החדר (לא יותר מ־25 מעלות צלזיוס).</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>חומצה פולית,פולי4חומצה פוליתFolic Acid 6004<omry_names><omry_name><id>1110013850</id><title>FOLIC ACID (SAM-ON) TAB</title></omry_name><omry_name><id>1111710180</id><title>FOLIC ACID (REKAH) TAB</title></omry_name><omry_name><id>1110221010</id><title>FOLIC ACID 29/M*למחלקה*AMP</title></omry_name><omry_name><id>1110029390</id><title>FOLIC ACID DH TAB. 400MCG 100</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש