חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>עיניים</title><id>20</id></CategoryInfo></Category>TrueעינייםSodium Cromoglycate eye, Cromolyn Sodium8964FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;Sodium Cromoglycate&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;font face="Times New Roman" size="3"&gt; &lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL"&gt;&lt;span lang="HE" style='font-family: "Arial","sans-serif";'&gt;המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;/span&gt;&lt;span lang="HE" style='font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;'&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face="Times New Roman" size="3"&gt; &lt;/font&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;סודיום כרומוגליקט היא חומר המונע הפרשת היסטמין מתאי מסט (תאי פיטום). היא משמשת לטיפול&amp;nbsp;בכל סוגי הדלקות האלרגיות של הלחמית. כמו כן משתמשים בה כדי למנוע אלרגיות כאלה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טיפות עיניים. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;4&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;4-2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>1 טיפה בכל עין, 4 פעמים ביום. משך הטיפול המרבי:&amp;nbsp;6 שבועות.</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;4-0 שנים&lt;/strong&gt;: התרופה אינה מומלצת לילדים בני פחות מ־4 שנים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;4 ויותר&lt;/strong&gt;: טיפה אחת בכל עין, 4-2 פעמים ביום, בפרקי זמן קצובים.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. מומלץ להוציא עדשות מגע לפני הזלפת הטיפות בעין.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להמתין 10 דקות לפחות בין הזלפת סודיום כרומוגליקט להזלפת טיפות עיניים מסוג אחר באותה העין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור להשתמש בטיפות עיניים אם חלף חודש מרגע שנפתח הבקבוקון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לפני השימוש בטיפות יש לרחוץ ידיים. לאחר מכן יש להטות את הראש לאחור או לשכב על מיטה. בעזרת האצבע יש להרחיק מעט את העפעף התחתון מהעין. לתוך המרווח שנוצר יש לטפטף את התרופה ולעצום את העיניים למשך 2-1 דקות. אסור לעפעף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. כדי למנוע את זיהום התמיסה יש להקפיד שפיית הבקבוק לא תבוא במגע עם משטח כלשהו, כולל האצבע או העין. יש לסגור היטב את הבקבוקון.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all> אין הגבלה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לראייה מטושטשת. מותר לנהוג רק אחרי שמוודאים שהיא אינה גורמת לתופעת הלוואי הזאת.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון:&lt;/strong&gt; לא ידוע אם לטיפות יש השפעה כלשהי על העובר. עם זאת ידוע שסודיום כרומוגליקט אינה פוגעת בעוברים של חיות מעבדה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם סודיום כרומוגליקט מופרשת לחלב אם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;אם קיימת רגישות־יתר לסודיום כרומוגליקט, לבנזלקוניום כלוריד או לדיסודיום אדטט.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. הטיפות מכילות בנזלקוניום כלוריד העלול להיספח&amp;nbsp;לעדשות מגע רכות. לכן מומלץ לא להרכיב עדשות מגע רכות במשך הטיפול.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. הטיפות מיועדות לשימוש חיצוני בלבד. אסור לבלוע.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התרופה עלולה לגרום לעקצוץ או לתחושת צריבה חולפת בתחילת הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. התרופה אינה מומלצת לילדים בני פחות מ־4 שנים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: גירוי מקומי בעין, תחושת צריבה או עקצוץ.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;נדיר&lt;/strong&gt;: רגישות־יתר לתרופה שעלולה לבוא&amp;nbsp;לידי ביטוי בבצקת, בפריחה ובקשיי נשימה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש להמתין 10 דקות לפחות בין הזלפת סודיום כרומוגליקט לבין הזלפת&amp;nbsp;טיפות עיניים מסוג אחר. &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>896</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את הטיפות בטמפרטורה הנמוכה מ־30 מעלות צלזיוס ולהגן מפני חשיפה לאור.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tipot-small.svg</image><name>טיפות עיניים</name><description>cromoglycate 2% (in purified water)</description></Package></Packages>קרומופטיק,אופטיקרום4קרומופטיקCromoptic6053<omry_names><omry_name><id>1110007094</id><title>CROMOPTIC (OPTICROM) COL</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש