חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>עיניים</title><id>20</id></CategoryInfo></Category>TrueעינייםBetaxolol Hydrochloride8684FalseTrueFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Betaxolol Hydrochloride</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p class="MsoNormal" dir="RTL"&gt;&lt;span lang="HE" style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;בטקסולול משמשת לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/glaucoma.aspx" target=_blank&gt;בגלאוקומה&lt;/a&gt; כרונית עם זווית פתוחה &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/eyes/Pages/intraocular_pressure.aspx" target="_blank"&gt;ובלחץ תוך־עיני גבוה&lt;/a&gt;. היא שייכת לקבוצת התרופות הנקראת חוסמי בטא סלקטיביים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;הסבר קצר: חוסמי בטא הם תרופות החוסמות את ההורמונים נוראפינפרין ואפינפרין שמשמשים לתקשורת עצבית. בכך&amp;nbsp;מפחיתים חוסמי הבטא את קצב הלב ואת לחץ הדם&amp;nbsp;וכן הם מפחיתים את ייצור הנוזל התוך־עיני - מה שמביא להפחתה של&amp;nbsp;הלחץ התוך־עיני.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טיפות עיניים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;1 טיפה, 2 פעמים ביום.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לנער את הבקבוק לפני כל שימוש.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש למנוע מגע של הבקבוקון עם העין כדי למנוע את האפשרות שיזדהם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לפני השימוש בטיפות יש להוציא את&amp;nbsp;עדשות המגע.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אצל חלק מהמטופלים&amp;nbsp;יש צורך בטיפול של כמה שבועות לפני שמושגת ירידה בלחץ התוך־עיני.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. כאשר בטקסולול&amp;nbsp;מיועדת להחליף טיפול בטיפות עיניים אחרות להורדת הלחץ התוך־עיני (שאינן מסוג חוסמי בטא), יש להמשיך את הטיפול בטיפות הקבועות ולהוסיף להן טיפה אחת של בטקסולול בבוקר וטיפה אחת בערב. רק ביום שלאחר מכן יש&amp;nbsp;להפסיק את הטיפול בטיפות הקודמות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. בעת שמטופלים בבטקסולול מומלץ להרכיב משקפי שמש&amp;nbsp;שכן העיניים הופכות להיות רגישות לאור.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אין מגבלות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;מצורפים כאן דפי מידע על התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;&lt;b&gt;טיפות עיניים בטאופטיק&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/betaxolol_heb_clalit.pdf" target="_blank" class="" classname="" name=""&gt;דף מידע בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/betaxolol_arab_clalit.pdf" target="_blank"&gt;דף מידע בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Betoptic 29/M Col 0.25% 5 ml); מק"ט: 1000134919; בעלת הרישום: Novartis Pharma; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית כללית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;b&gt;טיפות עיניים בטאופטיק&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/betaxolol_heb_novolog.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף מידע בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/betaxolol_arab_novolog.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף מידע בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Betoptic 29/M Col 0.25% 5 ml); מק"ט: 1000134919; בעלת הרישום: Novartis Pharma; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית נובולוג.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: לאחר הזלפה של טיפות עיניים בטקסולול עלולה הראייה להיות מטושטשת באופן זמני. ניתן לנהוג לאחר שהראייה חוזרת להיות בהירה וממוקדת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הריון&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;אסור להשתמש בתרופה בתקופת ההריון. אין מידע בנוגע להשפעת התרופה על העובר. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: אסור להשתמש בתרופה בתקופת ההנקה. אין מידע בנוגע להשפעת התרופה על התינוק היונק. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;לא ידוע מהי ההשפעה של אלכוהול על התרופה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשתיית אלכוהול בעת שמטופלים בתרופה הזאת.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לבטקסולול או לאחד או יותר מהרכיבים האחרים שבתרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם קיימת אסתמה ברונכיאלית או&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/copd.aspx" target="_blank"&gt;מחלת ריאות חסימתית&lt;/a&gt; חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם סובלים מסינוס ברדיקרדיה (האטה בקצב הלב) או מחסימת מעבר AV בלב.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש להפסיק את השימוש בבטקסולול אם קיים חשש להתפתחות של &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target=_blank&gt;אי־ספיקת לב&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. חולים הנוטלים תרופות אדרנרגיות, הפועלות על מערכת העצבים המרכזית, צריכים להיזהר אם הם נוטלים במקביל בטקסולול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בטקסולול עלולה למסך אצל חולי&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_blank&gt;סוכרת&lt;/a&gt; סימנים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/diabetes/Pages/hypoglycemia.aspx" target=_blank&gt;להיפוגליקמיה&lt;/a&gt; (מחסור של סוכר בדם).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;במצבים הבאים יש להיזהר במיוחד בעת שמשתמשים בבטקסולול&lt;/strong&gt;:&lt;br&gt;1. בצקת ריאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. חסם לב (הפרעה במעבר של האותות החשמליים דרך מערכת ההולכה של הלב), אי־ספיקת לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/glaucoma.aspx" target=_blank&gt;גלאוקומה&lt;/a&gt; סגורת זווית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם מטופלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5377&amp;name=%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A8" target="_blank"&gt;בוורפמיל&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. הריון (שליש שני ושלישי).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי מקומיות&lt;br/&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: אדמומיות בעיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: תחושת עקצוץ בעין , דלקת של הקרנית, תחושה של&amp;nbsp;אי־נוחות, תחושה של&amp;nbsp;גוף זר בעין, דקירות, אי־סבילות לאור, דמעת, תגובה אלרגית, יובש בעין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי מערכתיות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;בטקסולול נספגת בזרם הדם ולכן גורמת גם לתופעות לוואי מערכתיות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;נדיר&lt;br&gt;מערכת העצבים המרכזית&lt;/strong&gt;: סחרחורת, עייפות, כאבי ראש, עצבנות, דיכאון, הזיות שווא, שינויים בטעם ובריח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;עור&lt;/strong&gt;: פריחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;לב&lt;/strong&gt;: האטה בקצב הלב, אי־ספיקת לב, ירידה בלחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;ריאות&lt;/strong&gt;: קשיי נשימה, כיווץ של הסימפונות, אסתמה, דיכוי של הנשימה, הגברת הצמיגות של ההפרשות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. אם המטופל משתמש בכמה סוגים של&amp;nbsp;טיפות עיניים, יש להמתין 5 דקות בין השימוש בסוג אחד לשימוש בסוג אחר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. ורפמיל עלולה להחמיר את ההאטה בקצב הלב.&amp;nbsp;אסור לתת בטקסולול למי שמטופלים בוורפמיל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. שימוש במקביל בחוסמי בטא&amp;nbsp;פומיים ובטיפות עיניים בטקסולול עלול להפחית יתר על המידה את הירידה בלחץ הדם ובלחץ התוך־עיני.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. השילוב של בטקסולול ושל&amp;nbsp;רזרפין עלול להחריף את הירידה&amp;nbsp;בלחץ דם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש להיות זהירים מאוד אם נוטלים בטקסולול&amp;nbsp;יחד עם תרופות פסיכוטרופיות (נוגדי&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;דיכאון&lt;/a&gt; ונוגדי &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/anxiety.aspx" target="_blank"&gt;חרדה&lt;/a&gt;)הפועלות על מערכת העצבים המרכזית.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>868</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את הבקבוקון במצב אנכי במקום קריר ויבש. יש להימנע מחשיפתו לאור. יש לוודא שלילדים אין גישה אליו. לאחר פתיחת הבקבוקון מותר להשתמש בתכולתו במשך ארבעה שבועות בלבד.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tipot-small.svg</image><name>טיפות עיניים</name></Package></Packages>בטופטיק־ס,בטאופטיק4בטופטיק־סBetoptic-S6067

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש