חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>נוגדי זיהום לשימוש סיסטמי</title><id>11</id></CategoryInfo></Category>Falseנוגדי זיהום לשימוש סיסטמיZidovudine14234FalseFalseTrueTrueכןTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Zidovudine (AZT)</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;התכשיר מיועד לטיפול בחולים שנדבקו בנגיף ה־HIV ולהפחית את הסיכון להעברת הנגיף מהאם לעובר. התרופה מעכבת את התרבות הנגיף&amp;nbsp;באמצעות יצירת פגמים בקוד הגנטי שלו. מכיוון שהנגיף עלול לפתח עמידות לתרופה, תמיד יש ליטול אותה בשילוב עם תרופות אנטי־נגיפיות אחרות בהתאם&amp;nbsp;להוראות הרופא.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות, סירופ.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2 - 3&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2 - 4&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>500 עד 600 מיליגרם ביום בחלוקה&amp;nbsp;ל־2 עד 3 מנות.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;br&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 200 מיליגרם כל 6 שעות. </adult><child>&lt;b&gt;מיום הלידה ועד גיל 6 שבועות (למניעת הידבקות ב־&lt;/b&gt;&lt;b&gt;HIV מהאם)&lt;/b&gt;: 2 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף (0.2 מיליליטר לקילוגרם משקל גוף) כל 6 שעות. במהלך הטיפול על המטופל להיות במעקב קבוע אצל הרופא ולעשות את כל הבדיקות הנדרשות. תינוקות שאינם יכולים לקבל טיפול פומי מסיבות רפואיות יקבלו אותו בעירוי לתוך הווריד (המינון בעירוי הוא 1.5 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף, כל 6 שעות).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תינוקות וילדים שמוגדרים נשאי HIV&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;את המינון קובע הרופא המטפל בהתאם למשקל גופו של הילד ובהתאם לתוצאותיהן של בדיקות הדם. המינון היומי מחולק לשתי מנות שניתנות בהפרש של 12 שעות זו מזו. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות את כל הבדיקות בהתאם להנחיותיו.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. גם אם חל שיפור במצב הבריאות אסור להפסיק את נטילת התרופה ללא התייעצות עם הרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. נטילת זידובודין אינה מרפאת את המחלה. לכן על החולה להיות במעקב מתמיד של רופא במרפאת איידס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. נטילת התרופה אינה מונעת הדבקה במגע מיני או במגע עם דם נגוע. לכן יש תמיד לנקוט אמצעי זהירות מתאימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש לדווח לרופא המטפל על כל שאר התרופות שנוטלים נוסף על זידובודין.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות - יש לשמור במקום קריר, לסגור היטב ולמנוע חדירת אוויר ורטיבות. סירופ - יש לשמור בטמפרטורת החדר. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>הערות לתנאי לקיחה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: השפעת התרופה על יכולת הנהיגה&amp;nbsp;אינה ידועה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: זידובודין מפחיתה את הסיכון להעברת הנגיף בין האם לעובר ב־70%. עם זאת, עד השבוע ה־14 להריון&amp;nbsp;יש לשקול תועלת לאם מול הסיכון לעובר. יש לציין כי תוארו מקרים של חמצת לקטית שמלוּוה בשינויים שומניים בכבד בזמן ההריון, ולכן יש לעשות בדיקות חוזרות של אנזימי הכבד ושל אלקטרוליטים בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: קיימת סכנה למעבר הנגיף אל התינוק דרך חלב אם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שילוב התרופה עם אלכוהול עלול לגרום לפגיעה בכבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. במקרה של ספירות נמוכות במיוחד של נויטרופילים או של כדוריות אדומות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בתקופת ההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יחד עם סטבודין. השילוב מפחית מהפעילות האנטי־נגיפית של סטבודין. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. &lt;b&gt;הפרעות המטולוגיות&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים בתרופה יש לעשות בדיקות דם סדירות. במקרה הצורך יש להקטין מינון התרופה ואף להפסיק את נטילתה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;b&gt;חוסר בוויטמין B12&lt;/b&gt;. אם נוטלים זידובודין בעת שסובלים ממחסור בוויטמין B12,&amp;nbsp;עולה הסיכון לנויטרופניה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;b&gt;מחלת כבד או הפרעה באנזימי כבד&lt;/b&gt;. נטילת זידובודין בעת שסובלים ממחלת כבד או מהפרעה באנזימי הכבד מגדילה את הסיכון&amp;nbsp; להתפתחות חמצת לקטית ולהגדלת כבד עם שינויים שומניים. בעת שמטופלים בתרופה יש לעשות בדיקות של תפקודי הכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;b&gt;הריון&lt;/b&gt;. נטילת התרופה בהריון מגדילה את הסיכון לחמצת לקטית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;b&gt;הפרעה בתפקוד הכליות&lt;/b&gt;. אם סובלים מהפרעה בתפקוד הכליות יש להפחית את מינון התרופה. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>קשה להפריד בין תופעות הלוואי של התרופה לתסמינים של המחלה הבסיסית. תופעות לוואי בשכיחות גבוהה יחסית כוללות כאבי ראש, חום, פריחה, כאבי שרירים, בחילות, הקאות , שלשולים וחוסר תיאבון. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לזידובודין יש אינטראקציות עם תרופות רבות. יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא. להלן כמה דוגמאות לתרופות שיש להן אינטראקציה עם זידובודין:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. שימוש קבוע &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4515" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;באקמול&lt;/a&gt; ובזידובודין מעלה את הסיכון לפגיעה בכבד ולנויטרופניה (מחסור בנויטרופילים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות ציטוטוקסיות ואנטי־נגיפיות (כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8390" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דפסון&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5901" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דוקסורוביצין&lt;/a&gt;, גנציקלוביר, אינטרפרון) בשילוב עם זידובודין מעלות את הסיכון לפגיעה במוח עצם ולירידה במספריהם של תאי הדם. השילוב הזה גם מעלה את הסיכון לפגיעה בכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מתן בו־זמני של זידובודין ושל סטבודין אינו רצוי שכן הוא מפחית&amp;nbsp;את הפעילות האנטי־נגיפית של סטבודין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מתן בו־זמני של זידובודין ושל ריבווירין אינו מומלץ שכן הוא מפחית את הפעילות האנטי־נגיפית של ריבווירין ומגדיל את הסיכון להיווצרותה של חמצת לקטית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4775" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פלוקונזול&lt;/a&gt; מעלה את רמת הזידובודין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt; (תרופה נגד &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;שחפת&lt;/a&gt;) עלולה להפחית מהיעילות של זידובודין, ואילו זידובודין עלולה להפחית מהיעילות של&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8359" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פירזינמיד&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(אף היא תרופה נגד שחפת).&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. השילוב של זידובודין ושל &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פניטואין&lt;/a&gt; עלול לפגוע בריכוז של שתי התרופות האלה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1423</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>ניתן ליטול עם או ללא מזון. אין הגבלות בתזונה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Syrup.svg</image><name>סירופ</name><description>Retrovir: 10 mg/ml 200 ml</description></Package><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name><description>Retrovir: 100 mg, 250 mg</description></Package></Packages>רטרוביר4רטרובירRetrovir6451<omry_names><omry_name><id>1110707231</id><title>RETROVIR 250MG CAP</title></omry_name><omry_name><id>1111414017</id><title>RETROVIR 200ML ORAL SOL</title></omry_name><omry_name><id>1110707215</id><title>RETROVIR 100MG CAP</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש