חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפולים בממאירויות ובמערכת החיסון</title><id>12</id></CategoryInfo></Category>Falseטיפולים בממאירויות ובמערכת החיסוןAzathioprine16734FalseTrueFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Azathioprine</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על־ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;הערה כללית&lt;/strong&gt;: המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1. אזתיופרין מדכאת את הפעילות של מערכת החיסון ומשמשת למניעת דחייה של&amp;nbsp;שתלים ולטיפול במחלות אוטואימוניות (שבהן מערכת החיסון תוקפת מערכות שונות בגוף).&amp;nbsp;היא משמשת בעיקר לדיכוי של מערכת החיסון לאחר&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/surgery/Pages/Kidney_Transplant.aspx" target=_blank&gt;השתלת כליה&lt;/a&gt; ולאחר&amp;nbsp;השתלת ריאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אזתיופרין ניתנת&amp;nbsp;בשילוב עם תרופות נוספות&amp;nbsp;שמדכאות את מערכת החיסון כמו קורטיקוסטרואידים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אזתיופרין משמשת גם לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/rheumatoid_arthritis.aspx" target="_blank"&gt;בדלקת מפרקים שגרונית&lt;/a&gt; שאינה מגיבה לטיפולים אחרים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&amp;nbsp;- 2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;לאחר השתלת איברים&lt;br/&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: המינון נקבע בהתאם לסוג ולמינון של התרופות נוגדות מערכת החיסון שרושם&amp;nbsp;הרופא המטפל לאחר השתלת איבר. המינון ההתחלתי ביום הראשון לטיפול עומד בדרך כלל על עד 5 מיליגרם&amp;nbsp;לקילוגרם משקל גוף ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון האחזקה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;1 עד 4&amp;nbsp;מיליגרם&amp;nbsp;לקילוגרם משקל גוף ביום. יש להתאים את המינון הן לדרישות הקליניות והן&amp;nbsp;לסבילות ההמטולוגית. בדרך כלל משלבים גם קורטיקוסטרואידים יחד עם אזתיופרין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;בהתוויות אחרות&lt;br&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt; יכול לנוע בטווח של&amp;nbsp;1 עד 3 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום. יש להתאים את המינון בטווח הזה בהתבסס על התגובה הקלינית של המטופל ועל הסבילות ההמטולוגית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון האחזקה&lt;/strong&gt;: לאחר שנבחנת ההשפעה של המינון הראשוני נקבע מינון האחזקה.&amp;nbsp;הוא&amp;nbsp;יכול&amp;nbsp;לנוע בטווח של&amp;nbsp;1 עד 3&amp;nbsp;מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום, אך יכול להיות גם&amp;nbsp;נמוך יותר -&amp;nbsp;בהתאם לתגובת המטופל ולסבילות ההמטולוגית.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;לאחר השתלת איברים&lt;/strong&gt;: המינון נקבע בהתאם לסוג ולמינון של התרופות נוגדות מערכת החיסון שרושם&amp;nbsp;הרופא המטפל לאחר השתלת איבר. המינון ההתחלתי ביום הראשון לטיפול עומד בדרך כלל על עד 5 מיליגרם&amp;nbsp;לקילוגרם משקל גוף ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון האחזקה&lt;/strong&gt;: 1 עד 4 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום. יש להתאים את המינון לדרישות הקליניות ולסבילות ההמטולוגית. בדרך כלל משלבים גם קורטיקוסטרואידים יחד עם אזתיופרין.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. יש ליטול את התרופה לפחות שעה אחת לפני האוכל או שלוש שעות אחרי האוכל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור לחצות, לרסק, לכתוש או ללעוס את הטבליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;אסור לדלג על מנות, אולם אם נשכחה מנה, אסור ליטול מנה כפולה בפעם שלאחר מכן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב רפואי קבוע.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אזתיופרין היא תרופה לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית ולמניעת דחייה של איברים מושתלים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב רפואי קבוע ולעשות בדיקות דם&amp;nbsp;כנדרש. בתחילת הטיפול יורה הרופא&amp;nbsp;לעשות בדיקות דם בכל שבוע ולאחר מכן הוא יפחית את התדירות בהתאם לשיקול דעתו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בעת שמטופלים באזתיופרין&amp;nbsp;יש להימנע מחשיפה לשמש. אם לא ניתן להימנע מכך יש להתגונן באמצעות לבוש הולם ובאמצעות מריחת קרם הגנה בעל מקדם גבוה על חלקי עור חשופים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש לדווח מיד לרופא המטפל&amp;nbsp;על תופעות לוואי מסוימות. פירוט של תופעות הלוואי&amp;nbsp;האלה מובא בסעיף "תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;מטופלות בגיל הפוריות צריכות להשתמש באמצעי&amp;nbsp;מניעה יעיל. מטופלת שנכנסה להריון או מתכננת הריון&amp;nbsp;צריכה לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. בעת שמטופלים בתרופה יש להימנע מחשיפה לחולים באבעבועות רוח או בשלבקת חוגרת. אם נחשפים לחולים כאלה יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. מטופלים שצריכים לקבל חיסונים חייבים לדווח על כך&amp;nbsp;לרופא המטפל. אסור לקבל חיסון חי־מוחלש בעת שמטופלים באזתיופרין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: מותר לנהוג אם הרופא מאשר זאת.&amp;nbsp;עם זאת, השימוש בתרופה זאת עלול לגרום לעייפות ולחולשה. אם&amp;nbsp;סובלים מתופעות הלוואי האלה, יש להימנע מנהיגה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: אסור להשתמש בתרופה&amp;nbsp;בזמן ההריון משום שהיא מעלה את הסיכון לדיכוי של מוח העצם בעובר, להפלות או ללידה מוקדמת. עם זאת, ייתכנו מצבים שבהם הרופא ישקול את האפשרות&amp;nbsp;לתת את התרופה לאישה הרה. אישה הרה או אישה שמתכננת הריון צריכות בכל מקרה להתייעץ עם הרופא המטפל. בעת שמטופלים בתרופה מומלץ להשתמש באמצעי מניעה יעיל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: מותר להניק&amp;nbsp;בכפוף למגבלות הבאות:&amp;nbsp;על היולדת לדווח לרופא המטפל אם&amp;nbsp;בכוונתה להניק. אזתיופרין מופרשת בכמויות זעירות לחלב האם. ניתן להניק כל עוד הרופא מאשר את השימוש בתרופה, והתינוק נמצא במעקב צמוד לאיתור תופעות לוואי.&amp;nbsp;אם מופיעות תופעות לוואי, יש להפסיק את ההנקה ולפנות לרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: לא ידוע על השפעה כלשהי שיש לאלכוהול על התרופה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשתיית אלכוהול בעת שמטופלים בתרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי&amp;nbsp;אזתיופרין או&amp;nbsp;לתרופה מרקפטופורין.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה הזאת יש לדווח לרופא המטפל על כל מצב רפואי נוסף שממנו סובלים (מעבר למחלה שבגללה ניתן המרשם לאזתיופרין) וכן על כל תרופה נוספת שנוטלים&amp;nbsp;או שאמורים ליטול במקביל לאזתיופרין, כולל תוספי תזונה. פירוט של התרופות שנכנסות לאינטראקציה עם אזתיופרין&amp;nbsp;מובא בסעיף "תגובות בין־תרופתיות".&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;לפני קבלת חיסונים יש להתייעץ עם הרופא המטפל. חיסונים מסוג&amp;nbsp;חי־מוחלש עלולים לגרום לזיהום חמור אם הם ניתנים בעת שמטופלים&amp;nbsp;בתרופה הזאת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בעת שמטופלים באזתיופרין&amp;nbsp;יש להיות במעקב רפואי קבוע ולעשות את כל הבדיקות כנדרש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. השימוש באזתיופרין&amp;nbsp;מחליש את מערכת החיסון ובכך מעלה את הסיכון ללקות בזיהומים. לכן בעת שמטופלים בתרופה הזאת יש&amp;nbsp;להקפיד על כללי היגיינה בסיסיים כמו&amp;nbsp;שטיפת ידיים לפני ארוחות ואחרי&amp;nbsp;ביקור בשירותים. כמו כן יש להימנע ממגע עם חולים במחלות זיהומיות כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/flu.aspx" target=_blank&gt;שפעת&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בעת שמטופלים באזתיופרין קיים סיכון להתפרצות חמורה של &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/herpes_zoster.aspx" target=_blank&gt;שלבקת חוגרת&lt;/a&gt;. לכן&amp;nbsp;על המטופל&amp;nbsp;לדווח לרופא המטפל אם סבל בעבר&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/kids/childs/Pages/measles.aspx" target=_blank&gt;מאבעבועות רוח&lt;/a&gt; או משלבקת חוגרת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. בעת שמטופלים באזתיופרין קיים סיכון ללקות בדלקת נגיפית חמורה של קרום המוח (PML). מידע נוסף מובא בסעיף&amp;nbsp;"תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. לאזתיופרין עלולות להיות&amp;nbsp;תופעות לוואי&amp;nbsp;הקשורות לתפקוד של הכבד ושל תאי הדם. מידע נוסף מובא בסעיף "תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. מטופלים שסובלים ממחסור&amp;nbsp;באנזים TMPT חשופים במידה רבה יותר לתופעות לוואי הקשורות לדיכוי של מוח העצם. אם ידוע על מחסור באנזים הזה, יש לדווח על כך לרופא המטפל.&amp;nbsp;הרופא המטפל עשוי במקרה כזה לאשר את השימוש באזתיופרין, אך צפוי לקיים מעקב&amp;nbsp;צמוד יותר אחר המטופל ולהורות לו לעשות בדיקות דם&amp;nbsp;לעיתים קרובות יותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. מי שמטופלים באזתיופרין וחלו בעבר&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_b.aspx" target=_blank&gt;בהפטיטיס B&lt;/a&gt; או שהם נשאים של נגיף המחלה מצויים בסיכון מוגבר לחלות במחלה (התפרצות חוזרת או התפרצות ראשונה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;10.&amp;nbsp;מטופלים באזתיופרין שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_blank"&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; או מאי־ספיקת כבד צריכים לדווח על כך לרופא המטפל. זה עשוי להורות במקרה כזה על הפחתת המינון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11.&amp;nbsp;תסמונת נדירה בשם לש־נייהאן עלולה להחריף את תופעות הלוואי של&amp;nbsp;אזתיופרין. הרופא המטפל עשוי שלא לאשר לסובלים מהתסמונת הזאת להשתמש באזתיופרין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. השימוש באזתיופרין מעלה את הסיכון לחלות בסוגי סרטן שונים ובהם סרטן העור ולימפומה. לכן מי שמשתמשים בתרופה צריכים להימנע מחשיפה&amp;nbsp;לשמש. אם אין הם יכולים להימנע מכך עליהם להתגונן מפני קרינת השמש באמצעות לבוש מתאים ומריחת&amp;nbsp;קרם הגנה בעל מקדם גבוה על חלקי עור חשופים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. אזתיופרין מעלה את הפוריות הן של גברים והן של נשים, אך על המטופלים להשתמש באמצעי מניעה יעיל בעת שהם מטופלים בה. כמו כן אסור להשתמש בתרופה במהלך ההריון&amp;nbsp;משום שהיא עלולה לדכא את&amp;nbsp;מוח העצם בעובר ולהגדיל את הסיכון להפלות או ללידה מוקדמת. אף על פי כן בנסיבות מסוימות&amp;nbsp;עשוי הרופא המטפל&amp;nbsp;לאשר את השימוש בתרופה הזאת בזמן ההריון.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד לרופא&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1. תסמינים של רגישות־יתר בעור&amp;nbsp;(פריחה, אדמומיות, גרד, נפיחות, קילופים), קוצר נשימה, חום גבוה, צפצופים בנשימה, קוצר נשימה, לחץ בחזה או בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: העפעפיים, הפנים, השפתיים, הלשון, הגרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמיני זיהומים כמו חום גבוה, צמרמורות, כאב גרון חזק, כאבים באוזניים או בסינוסים, שיעול וליחה מוגברים, כאבים או צריבה בעת מתן שתן, כיבים בפה, פצעים שאינם מחלימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמינים המעידים על ירידה ברמת הטסיות בדם כמו דימומים, סימנים כחולים,&amp;nbsp;דם בשתן&amp;nbsp;ובצואה, צואה שחורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תסמינים של אי־ספיקת כבד כמו עייפות ניכרת, חולשה, חוסר תיאבון, כאבי בטן, הקאות, צואה בהירה, שתן כהה והצהבה של העור או של החלק הלבן בעיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תסמינים של דלקת בלבלב כמו כאבי בטן וכאבי גב עזים, בחילות קשות והקאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תסמיני אנמיה כמו עייפות, חיוורון, סחרחורות, קושי לעשות&amp;nbsp;פעולות, קוצר נשימה במאמץ.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. תסמיני דלקת נגיפית של קרום המוח (PML) כמו בלבול,&amp;nbsp;פגיעה בזיכרון, מצב רוח ירוד, חולשה בצד אחד של הגוף, קושי לדבר או לחשוב, שינויים בשיווי המשקל או שינויים בראייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. הופעת שומות או נקודות חן על העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. הופעת גושים במקומות שונים בגוף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. עייפות קיצונית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;זיהומים (שכיחים בעיקר במטופלים שמקבלים את התרופה לאחר השתלת איברים), ירידה ברמות של תאי הדם הלבנים ושל טסיות הדם, בחילות, דימומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;תגובות של רגישות־יתר, אנמיה, דלקת בלבלב, דלקת בכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;בעיות במעיים, נשירת שיער, נזק חמור לכבד, סרטן העור, סרטן הדם, סרטן של מערכת הלימפה, פריחה, תסמונת סטיבנס־ג'ונסון (שבאה לידי ביטוי&amp;nbsp;בקילוף העור), דלקת נגיפית של קרום המוח (PML), תסמונות קליניות כמו תסמונת סוויט (כאבי שרירים, כאבי מפרקים, סחרחורות, ירידה בלחץ הדם ופגיעה בתפקוד הכבד).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לפני שמתחילים להשתמש&amp;nbsp;באזתיופרין&amp;nbsp;יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול,&amp;nbsp;כולל תוספי תזונה, ועל חיסונים שיש לעשות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. תרופות שאסור לקחת עם אזתיופרין או שמחייבות זהירות רבה (ביצוע בדיקות תכופות שונות) אם הן נלקחות עם אזתיופרין:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א.&amp;nbsp;בעת שמטופלים באזתיופרין אסור לקבל חיסון מסוג חי־מוחלש שכן הוא עלול לגרום לזיהום חמור. יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל לפני קבלת חיסון כלשהו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. מתן אזתיופרין עם ריבווירין, שהיא תרופה לטיפול במחלות נגיפיות כמו הפטיטיס, עלול להגביר את הסיכון לדיכוי מוח העצם. הרופא עשוי לאשר את השילוב, אך ידרוש לעשות&amp;nbsp;בדיקות דם תכופות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. מתן אזתיופרין עם תרופות ממשפחת האמינוסליצילטים לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/crohns_disease.aspx" target=_blank&gt;בקרוהן&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/ulcerative_colitis.aspx" target=_blank&gt;ובקוליטיס כיבית&lt;/a&gt;, כמו מסלזין,&amp;nbsp;עלול להגביר את הסיכון לתופעות לוואי בתאי הדם. הרופא עשוי לאשר את השילוב, אך ידרוש לעשות&amp;nbsp;בדיקות דם תכופות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ד. שילוב של אזתיופרין עם&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7242" target=_blank&gt;מתוטרקסט&lt;/a&gt; -&amp;nbsp;תרופה לטיפול במחלות&amp;nbsp;אוטואימוניות או בסוגים שונים של סרטן - עלול להגביר את הסיכון לדיכוי של מוח העצם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ה. תרופות אחרות שמדכאות את מערכת החיסון עלולות לגרום לדיכוי מוגבר של מוח העצם כאשר הן ניתנות בשילוב עם אזתיופרין. לא ניתן למנות את כל התרופות האלה, ולהלן מצוינות רק כמה מהן:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6471" target=_blank&gt;קלוזפין&lt;/a&gt; (תרופה נוגדת &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" target=_blank&gt;פסיכוזה&lt;/a&gt;), תרופות אחרות לטיפול במושתלי איברים, כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6831" target=_blank&gt;מיקופנולט&lt;/a&gt;, ותרופות נוגדות סרטן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ו. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4547" target=_blank&gt;אלופורינול&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/gout.aspx" target=_blank&gt;בשיגדון&lt;/a&gt; ולהורדת החומצה האורית בדם, עלולה לגרום לעלייה בתופעות הלוואי של אזתיופרין. אם השילוב הזה הכרחי, יורה הרופא&amp;nbsp;להפחית את המינון של אזתיופרין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ז. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8193" target=_blank&gt;פבוקסוסטט&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;תרופה לטיפול בשיגדון, עלולה לגרום לעלייה בתופעות הלוואי של אזתיופרין. אם השילוב הזה הכרחי, עשוי הרופא להורות&amp;nbsp;על בדיקות דם בתדירות גבוהה יותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ח. מעכבי ACE לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt;, כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7761" target=_blank&gt;אנלפריל&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;עלולים בשילוב עם אזתיופרין לגרום לאנמיה. אם&amp;nbsp;הרופא מאשר את השילוב הזה הוא&amp;nbsp;צפוי להורות למטופל לעשות בדיקות דם תכופות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ט.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8290" target=_blank&gt;פניצילאמין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית, עלולה בשילוב עם אזתיופרין לגרום לאנמיה ולירידה ברמות של טסיות הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;י.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4782" target=_blank&gt;קו־טרימוקסזול&lt;/a&gt;, תרופה אנטיביוטית לטיפול בזיהומים, עלולה בשילוב עם אזתיופרין להגביר את הסיכון לדיכוי של מוח העצם. אם הרופא מאשר את השילוב הזה,&amp;nbsp;יש לעשות לעיתים קרובות בדיקות דם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;יא. השילוב של &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" target=_blank&gt;וורפרין&lt;/a&gt;, תרופה נוגדת קרישה,&amp;nbsp;ושל אזתיופרין&amp;nbsp;עלול להפחית מהיעילות של וורפרין. במקרה של שילוב כזה יש לעשות לעיתים קרובות בדיקות דם ובדיקות INR. בהתאם לתוצאות הבדיקות עשוי הרופא להמליץ על שינוי המינון של וורפרין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;יב. שילוב תרופות ביולוגיות, כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7868" target=_blank&gt;אדלימומב&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;יחד עם אזתיופרין&amp;nbsp;מחייב לעשות בדיקות דם לעיתים קרובות ולעקוב אחרי סימנים המעידים על ממאירות במערכת הלימפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;יג.&amp;nbsp;השילוב של &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8028" target=_blank&gt;אלטרומבופג&lt;/a&gt;, תרופה שמעודדת ייצור של טסיות דם במוח העצם, ושל אזתיופרין עלול לגרום לייצור&amp;nbsp;מוגבר של&amp;nbsp;טסיות דם ולהעלות את הסיכון לקרישיות יתר. במקרה של שילוב כזה יש&amp;nbsp;לקיים מעקב צמוד אחר הרמות של טסיות הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;יד. נטליזומב, תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/multiple_sclerosis.aspx" target="_blank"&gt;בטרשת נפוצה&lt;/a&gt;, עלולה בשילוב עם אזתיופרין&amp;nbsp;להעלות את הסיכון לדלקת נגיפית של קרום המוח (PML). מומלץ להימנע מהשילוב הזה, אך אם הרופא המטפל מאשר אותו, יש לעשות בדיקות דם&amp;nbsp;תכופות ולדווח מיד לרופא אם מופיעים תסמינים שעלולים להעיד על PML. מידע נוסף על התסמינים האלה מובא בסעיף "תופעות לוואי שכיחות".&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול את התרופה לפחות שעה אחת לפני האוכל או שלוש שעות אחרי האוכל </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אסור לחצות, לרסק, לכתוש או ללעוס את הטבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לשמור את התרופה באריזה המקורית, במקום מוגן מאור שבו הטמפרטורה&amp;nbsp;אינה עולה על 25 מעלות צלזיוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1673</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>את התרופה מוסמך לרשום רופא מומחה בראומטולוגיה או רופא מומחה בטיפול במושתלי איברים.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>אימורן4אימורןImuran6624<omry_names><omry_name><id>1110017820</id><title>IMURAN 25MG (100) TAB</title></omry_name><omry_name><id>1111497508</id><title>IMURAN TAB 50MG 100</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש