חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפולים בממאירויות ובמערכת החיסון</title><id>12</id></CategoryInfo></Category>Falseטיפולים בממאירויות ובמערכת החיסוןTacrolimus16784FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Tacrolimus</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. המדריך הזה עוסק רק בתרופה טקרולימוס הניתנת בכמוסות ובזריקות ומשמשת לדיכוי מערכת החיסון למניעת דחייה של איברים מושתלים:&amp;nbsp;כליות, לב, כבד וריאות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בישראל משוּוקת טקרולימוס גם&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7760" target=_blank&gt;במשחה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וגם&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8313" target=_blank&gt;בגרגירים (גרנולות) להכנת תרחיף&lt;/a&gt;. טקרולימוס&amp;nbsp;במשחה מיועדת לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/atopic_dermatitis.aspx" target="_blank"&gt;באטופיק דרמטיטיס (אסתמה של העור)&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;ואילו טקרולימוס בגרגירים (גרנולות) משמשת להכנת תרחיף המיועד&amp;nbsp;לילדים שמתקשים&amp;nbsp;לבלוע כמוסות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. הכמוסות משוּוקות&amp;nbsp;בשלושה שמות מסחריים: פרוגרף, אדווגרף, טקרוסל.&amp;nbsp;אסור לעבור משם מסחרי אחד לאחר בלי להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות, תמיסה לעירוי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;כמוסות - השתלת כבד&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 0.1 עד 0.2&amp;nbsp;מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום בחלוקה ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מנת האחזקה&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;קטנה יותר מהמינון ההתחלתי. את שיעורה המדויק קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;כמוסות - השתלת כליה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 0.2 עד 0.3&amp;nbsp;מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום בחלוקה&amp;nbsp;ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מנת האחזקה&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;קטנה יותר מהמינון ההתחלתי. את שיעורה המדויק קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;כמוסות - השתלת לב&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 0.075 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום&amp;nbsp;בחלוקה ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מנת האחזקה&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;קטנה יותר מהמינון ההתחלתי. את שיעורה המדויק קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;כמוסות - השתלת ריאות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 0.1 עד 0.2 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום בחלוקה&amp;nbsp;ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;מנת האחזקה&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;קטנה יותר מהמינון ההתחלתי. את שיעורה המדויק קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תמיסה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;תמיסה ניתנת&amp;nbsp;רק בבית חולים בעירוי ממושך - בהתאם&amp;nbsp;להחלטת הרופא.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;כמוסות - השתלת כבד, כליה ולב&lt;br/&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 0.3 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום בחלוקה ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מנת האחזקה&lt;/strong&gt; נמוכה יותר המהמינון ההתחלתי&amp;nbsp;וקובע אותה רופא מומחה להשתלות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;כמוסות - השתלת ריאות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;את המינון קבע הרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תמיסה לעירוי&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;התמיסה ניתנת בבית החולים בעירוי ממושך, לפי החלטת הרופא.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;כמוסות&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1. יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה. אסור לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס אותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אסור לפתוח את הכמוסה ולפזר את תוכנה בנוזל או על מזון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש ליטול את התרופה כשהקיבה ריקה, כלומר לפחות שעה לפני האוכל או שעתיים אחרי האוכל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעת שמטופלים בתרופה יש להימנע מאכילת אשכוליות, משתיית מיץ אשכוליות ומשתיית משקאות חריפים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תמיסה לעירוי&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;עירוי ניתן רק&amp;nbsp;בבית חולים ורק על ידי צוות שמיומן במתן טקרולימוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>1. טקרולימוס היא תרופה שמדכאת את מערכת החיסון. היא משוּוקת בישראל בכמוסות,&amp;nbsp;בתמיסה לעירוי, במשחה ובגרגירים (גרנולות) להכנת תרחיף (לילדים שמתקשים בבליעת כמוסות).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. המידע המופיע במדריך הזה מתייחס&amp;nbsp;רק לכמוסות ולתמיסה לעירוי. מידע על טקרולימוס במשחה ובגרגירים מובא במדריכים נפרדים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. הכמוסות משוּוקות בשלושה שמות מסחריים: פרוגרף, טקרוסל ואדווגרף. אסור לעבור מתרופה מסחרית אחת לאחרת בלי אישור רופא מומחה במרפאת מושתלים. החלפה לא מורשית עלולה לפגוע ביעילות הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. עירוי ניתן רק בבית חולים ורק על ידי צוות שמיומן במתן התרופה בעירוי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בעת שמטופלים בטקרולימוס יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל. הרופא עשוי להורות על קיום בדיקות שגרה שונות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. יש להכיר את תופעות הלוואי של התרופה. מידע מפורט מובא בסעיף "תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. בעת שמטופלים&amp;nbsp;בתרופה יש להימנע מאכילת אשכוליות ומשתיית מיץ אשכוליות ואלכוהול.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>44</paragraph_key><title>הנקה חדש מורחב</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>3</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>2</all></description><remarks>התרופה מופרשת לחלב האם ועלולה לגרום לתופעות לוואי מסוכנות בתינוק היונק.</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>45</paragraph_key><title>הריון חדש מורחב</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>3</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>2</all></description><remarks>כל&amp;nbsp;מושתלת איבר שמעוניינת להרות צריכה&amp;nbsp;להיות במעקב של מרפאת הריון בסיכון גבוה.</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>46</paragraph_key><title>אלכוהול חדש מורחב</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>3</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>2</all></description><remarks>שתיית אלכוהול עלולה להחמיר את תופעות הלוואי של התרופה.</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>47</paragraph_key><title>נהיגה חדש מורחב</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>3</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>2</all></description><remarks>התרופה עלולה לגרום לראייה מטושטשת ולסחרחורת. מותר לנהוג אם לא סובלים מתופעות הלוואי האלה.</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1.&amp;nbsp;אם קיימת רגישות־יתר לטקרולימוס או לאנטיביוטיקה ממשפחת המקרולידים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4812" target=_blank&gt;אריתרומיצין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4940" target=_blank&gt;וקלריתרומיצין&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בשילוב עם התרופה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" target="_blank"&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt;.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. בעת&amp;nbsp;שמטופלים בטקרולימוס יש להיות במעקב קבוע אצל רופא במרפאת מושתלים ולעשות את כל הבדיקות בהתאם להנחיותיו.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. טקרולימוס משוּוקת בכמה שמות מסחריים. אסור לעבור משם מסחרי אחד&amp;nbsp;לאחר ללא קבלת אישור מרופא מומחה להשתלות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אסור להפסיק ליטול טקרולימוס ללא אישור מפורש מהרופא המטפל. הפסקת הטיפול עלולה לגרום לדחיית השתל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש לדווח לרופא על רגישויות למזון - למשל ללקטוז ולסויה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. לפני שמתחילים ליטול את התרופה וכן בעת שנוטלים אותה יש להיות במעקב קבוע של הרופא המטפל ולעשות את כל הבדיקות שהוא דורש. אלה צפויות לכלול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_checkups/Pages/electrocardiogram.aspx" target=_blank&gt;אק"ג&lt;/a&gt;, מדידת לחץ דם, בדיקות דם, מעקב אחרי רמות הסוכר בדם, תפקודי הכבד והכליות, ספירת דם, קרישיות הדם, רמות הטקרולימוס בדם וניטור תופעות לוואי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. בעת שמטופלים בתרופה אסור לקבל חיסון מסוג חי־מוחלש. יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שמקבלים חיסון כלשהו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. טקרולימוס עלולה לגרום לתופעות לוואי. יש להכיר אותן ולדווח עליהן לרופא המטפל מיד עם התגלותן. תופעות הלוואי עלולות להיות, בין היתר, במערכת העיכול, בלב, במערכת העצבים ובמערכת הדם. פירוט של תופעות הלוואי מובא בסעיף&amp;nbsp;"תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;9.&amp;nbsp;יש לדווח לרופא אם סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_blank&gt;מסוכרת&lt;/a&gt;. טקרולימוס עלולה להחמיר סוכרת וכן לגרום לסוכרת שלא הייתה קיימת לפני כן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. יש לדווח לרופא המטפל אם סובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_blank"&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; או מאי־ספיקת כבד. הרופא עשוי לאשר את השימוש בתרופה למרות המחלות האלה, אך ידרוש לקיים מעקב קבוע אחרי תפקודי הכליות או הכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. בעת שמטופלים בטקרולימוס יש להימנע מאכילת&amp;nbsp;אשכוליות ומשתיית מיץ אשכוליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. טקרולימוס עוברת את השליה, אך מהניסיון שנצבר עד כה עולה שהיא אינה גורמת למומים מולדים. נראה שניתן להשתמש בתרופה בהריון -&amp;nbsp;אם הרופא חושב שיש בה צורך. התקבלו דיווחים על&amp;nbsp;הפלות ספונטניות אצל נשים הרות שטופלו&amp;nbsp;בתרופה. לאחר הלידה יש לעקוב אחרי תפקודי הכליות של התינוק.&amp;nbsp;אישה&amp;nbsp;הרה או שמתכננת הריון בעת שהיא מטופלת&amp;nbsp;בטקרולימוס צריכה לפנות לרופא המטפל שלה ולהתייעץ איתו בנוגע&amp;nbsp;לשימוש בתרופה במהלך ההריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. טקרולימוס בעירוי ניתנת רק בבית חולים בפיקוח צמוד&amp;nbsp;של צוות רפואי&amp;nbsp;שהתמחה במתן התרופה בעירוי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לטקרולימוס יש&amp;nbsp;תופעות לוואי רבות שלא את כולן ניתן לציין כאן. לכן&amp;nbsp;מומלץ לעיין בעלון לצרכן וכן לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי מטרידה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד&amp;nbsp;לרופא&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. תסמיני&amp;nbsp;אלרגיה: תופעות שונות בעור&amp;nbsp;(פריחה,&amp;nbsp;נפיחות, גירוי, קילופים), צפצופים בנשימה, קוצר נשימה, קשיי נשימה, לחץ או כאבים בחזה, קושי&amp;nbsp;לבלוע ולדבר, צרידות, נפיחות של אחד יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון. לתסמינים האלה עלול להתלוות&amp;nbsp;חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמינים של זיהומים במערכת הנשימה כמו כאב גרון, כאב אוזניים, כאב בסינוסים, שיעול, ליחה מוגברת, חום וצמרמורות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמינים של זיהום בדרכי השתן כמו תכיפות וצריבה במתן שתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. כיבים בחלל הפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תסמינים של אי־ספיקת כליות כמו בעיות במתן שתן, כמות שתן מופחתת, דם בשתן, עלייה במשקל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תסמינים של סוכרת כמו צמא מוגבר, רעב מוגבר, תכיפות במתן שתן, יובש בפה, חולשה, עייפות, נשימה מהירה,&amp;nbsp;ריח&amp;nbsp;של אצטון שנודף&amp;nbsp;מהפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. תסמינים של לחץ דם גבוה&amp;nbsp;כמו כאב ראש חזק, סחרחורות, עילפון,&amp;nbsp;ראייה מטושטשת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. תסמינים של רמות אשלגן גבוהות בדם כמו דפיקות לב מהירות או לא סדירות, חולשה ועייפות, סחרחורות, שינויים ביכולת החשיבה, קוצר נשימה, תחושת עקצוץ בגפיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. תסמינים של פגיעה במערכת העצבים המרכזית כמו&amp;nbsp;בלבול, בעיות זיכרון, קושי בדיבור, דיכאון,&amp;nbsp;חולשה בצד אחד של הגוף, שינויים בשיווי המשקל, שינויים בראייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. דפיקות לב מואצות או&amp;nbsp;דופק לב נמוך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. קוצר נשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. לחץ או כאבים בחזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. סחרחורת קשה או עילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. קושי לנוע,&amp;nbsp;רעד בגוף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15. דימומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;16. נפיחות בבלוטות הלימפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;17. שינויים בעור כמו הופעת שומות&amp;nbsp;או הגדלה של שומות קיימות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;18. הזעות ליליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;בעיות בדופק הלב, לחץ דם מוגבר, שינויים באק"ג כמו&amp;nbsp;הארכת מקטע QT, שינויים בלחצי הדם, אי־ספיקת לב, הפרעות במצב הרוח, בעיות זיכרון, כאבי ראש, בלבול, נוירופתיה, שינויים בעור כמו&amp;nbsp;פריחה, אקנה, שינויים בצבע העור, רגישות־יתר לשמש, הופעת סוכרת או&amp;nbsp;החמרה של סוכרת קיימת, שיגדון (גאוט), הפרעות במלחים ובחלבונים בדם, שינויים במשקל הגוף, כאבי בטן, בחילות, הקאות, שינויים ביציאות, גזים, דימום ממערכת העיכול, הופעת חרירים (פרפורציה) במערכת העיכול, הפרעות במתן שתן, אי־ספיקת כליות, שינויים במספר של תאי הדם, אנמיה, זיהומים, דימומים, גידולים סרטניים, הפרעות בתפקודי הכבד, כאבי שרירים, רעד, ראייה מטושטשת, כאבי אוזניים, ירידה בשמיעה, שיעול, החמרה של אסתמה, קוצר נשימה ותפליטים ריאתיים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לטקרולימוס יש אינטראקציות&amp;nbsp;עם תרופות רבות, שלא את כולן ניתן לציין כאן. לכן לפני שמתחילים להשתמש בתרופה&amp;nbsp;יש לדווח&amp;nbsp;לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל&amp;nbsp;תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שאסור לשלב עם טקרולימוס&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. ציקלוספורין. מאחר ששתי התרופות עלולות לפגוע&amp;nbsp;בכליות, עלולה נטילה משולבת שלהן להגדיל מאוד את הסיכון לפגיעה קשה בכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. חיסונים מסוג חי־מוחלש. מאחר שטקרולימוס מחלישה את מערכת החיסון, עלול החיסון לגרום למחלה שהחיסון נועד למנוע.&amp;nbsp;יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון כלשהו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שעלולות להעלות את רמות הטקרולימוס בדם ובכך להעלות את הסיכון לתופעות לוואי שלה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. תרופות&amp;nbsp;נגד פטריות כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8554" target=_blank&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787" target=_blank&gt;קטוקונזול&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7871" target=_blank&gt;פוסקונזול&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7763" target=_blank&gt;ווריקונזול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אנטביוטיקה ממשפחת המקרולידים כמו&amp;nbsp;קלריתרומיצין ואריתרומיצין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. חוסמי תעלות סידן לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_blank&gt;ובהפרעות קצב&lt;/a&gt;&amp;nbsp;כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8496" target=_blank&gt;ורפמיל&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5199" target=_blank&gt;ניפדיפין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4778" target=_blank&gt;ודילטיאזם&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות מסוימות לטיפול בנשאי &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" target=_blank&gt;HIV&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופות מסוימות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_c.aspx" target=_blank&gt;בהפטיטיס C&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תרופות מסוימות לטיפול בסרטן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7861" target=_blank&gt;סינקלצט&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6025" target=_blank&gt;קולכיצין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8462" target=_blank&gt;דנזול&lt;/a&gt; (תרופה הורמונלית).&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. תרופות ממשפחת ה־PPI, כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5105" target=_blank&gt;אומפרזול&lt;/a&gt;, לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" target=_blank&gt;בכיב קיבה&lt;/a&gt; ולמניעתו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. תרופות ממשפחת הסטטינים לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5275" target=_blank&gt;סימבסטטין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. תרופות לטיפול בהפרעות קצב כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203" target=_blank&gt;אמיודרון&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7976" target=_blank&gt;ודרונדרון&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. תרופות נוספות שמשמשות לטיפול במושתלי איברים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שעלולות להפחית את רמות הטקרולימוס בדם עד כדי ביטול השפעתה&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. סטרואידים כמו מתילפרדניזולון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952" target=_blank&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt; (נקראת גם פרע מחורר או היפריקום) -&amp;nbsp;תרופה ממקור טבעי לטיפול בדיכאון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות נוגדות פרכוסים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt; (תרופה אנטיביוטית).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שבשילוב עם טקרולימוס עלולות להעלות רמות האשלגן בדם&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. תרופות משתנות לטיפול באי־ספיקת לב כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4542" target=_blank&gt;ספירונולקטון&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7977" target=_blank&gt;ואפלרנון&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות משתנות משמרות אשלגן כמו אמילוריד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות ממשפחת מעכבי ACE לטיפול בלחץ דם גבוה ובמחלות לב כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5351" target=_blank&gt;רמיפריל&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות מהמשפחה של חוסמות הקולטן להורמון אנגיוטנסין 2, כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7923" target=_blank&gt;לוסרטן&lt;/a&gt;, לטיפול בלחץ דם גבוה ובמחלות לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שבשילוב עם טקרולימוס עלולות לפגוע&amp;nbsp;בכליות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. נוגדי דלקת לא סטרואידיים (NSAID)&amp;nbsp;כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4669" target=_blank&gt;דיקלופנק&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אנטיביוטיקה ממשפחת האמינוגליקוזידים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אמפוטריצין B (תרופה לטיפול בפטריות הניתנת בבתי חולים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. ונקומיצין (תרופה אנטיביוטית).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שבשילוב עם טקרולימוס עלולות לגרום להפרעת קצב מסוג הארכת מקטע QT&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. תרופות לטיפול בהפרעות קצב כמו אמיודרון ופרופנון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות נוגדות&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" target=_blank&gt;פסיכוזה&lt;/a&gt; כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6475" target=_blank&gt;הלופרידול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות נוגדות&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;דיכאון&lt;/a&gt; כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7119" target=_blank&gt;ציטלופרם&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אנטיביוטיקה ממשפחת המקרולידים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אנטיביוטיקה ממשפחת הקווינולונים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4700" target=_blank&gt;ציפרופלוקסצין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שבשילוב עם טקרולימוס עלולות לגרום לירידה במספר תאי הדם&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. תרופות אחרות לטיפול במושתלי איברים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות נוגדות סרטן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7242" target=_blank&gt;מתוטרקסט&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7979" target=_blank&gt;לפלונומיד&lt;/a&gt; (לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/rheumatoid_arthritis.aspx" target=_blank&gt;בדלקת מפרקים שגרונית&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6471" target=_blank&gt;קלוזפין&lt;/a&gt; (לטיפול בפסיכוזה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. דנוסומב (לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/osteoporosis.aspx" target=_blank&gt;באוסטאופורוזיס&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5180" target="_blank"&gt;כלורמפניקול&lt;/a&gt; (תרופה אנטיביוטית).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש ליטול את התרופה כשהקיבה ריקה, כלומר לפחות שעה לפני האוכל או שעתיים אחרי האוכל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בעת שמטופלים בתרופה יש להימנע מאכילת אשכוליות, משתיית מיץ אשכוליות ומשתיית משקאות חריפים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה. אסור לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס אותה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור לפתוח את הכמוסה ולפזר את תוכנה בנוזל או על מזון.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;כמוסות&amp;nbsp;פרוגרף ואדווגרף&lt;/strong&gt; יש לאחסן באריזה המקורית&amp;nbsp;בטמפרטורה שאינה&amp;nbsp;גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס. לאחר פתיחתה של&amp;nbsp;עטיפת האלומיניום יש להשתמש בכמוסות בתוך 12 חודשים ממועד הפתיחה או עד לתאריך התפוגה המופיע על האריזה (אם הוא חל בתוך פחות מ־12 חודשים).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;כמוסות טקרוסל&lt;/strong&gt; יש לאחסן באריזה המקורית&amp;nbsp;בטמפרטורה שאינה&amp;nbsp;גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס. לאחר פתיחתה של&amp;nbsp;עטיפת האלומיניום יש להשתמש בכמוסות בתוך&amp;nbsp;3 חודשים ממועד הפתיחה או עד לתאריך התפוגה המופיע על האריזה (אם הוא חל בתוך פחות מ־3 חודשים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תמיסה לעירוי&lt;/strong&gt;: יש לאחסן את האמפולות באריזה המקורית, בטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס ולהגן עליהן מאור. לאחר הכנת האמפולות לעירוי יש להשתמש מיד בתמיסה&amp;nbsp;או לשמור אותה במקרר בטמפרטורה שבין&amp;nbsp;2 ל־8&amp;nbsp;מעלות צלזיוס למשך&amp;nbsp;24 שעות לכל היותר.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1678</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>את התרופה מוסמך לרשום רופא מומחה&amp;nbsp;להשתלות איברים.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה להזרקה</name></Package><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package></Packages>פרוגרף,אדווגרף,טקרוסל4פרוגרףPrograf6628<omry_names><omry_name><id>1110005644</id><title>PROGRAF 5MG&lt;&gt;&lt;&gt; CAP</title></omry_name><omry_name><id>1110004591</id><title>PROGRAF 1MG&lt;&gt;&lt;&gt; CAP</title></omry_name><omry_name><id>1110020848</id><title>PROGRAF 0.5MG &lt;&gt;&lt;&gt; CAP</title></omry_name><omry_name><id>1110005849</id><title>PROGRAF&lt;&gt;&lt;&gt; AMP</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש