חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת הדם</title><id>6</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת הדםFerric Hydroxide Polymaltose Complex17904FalseFalseFalseTrueFalseFalseלא1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1790</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Ferric Hydroxide Polymaltose Complex </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1790</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1790</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;התכשיר ברזל הידרוקסיד פולימלטוז משמש לטיפול באנמיה ולמניעת&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/anemia.aspx" target=_blank&gt;אנמיה&lt;/a&gt; כתוצאה&amp;nbsp;מחוסר &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/easy_iron.aspx" target="_blank"&gt;בברזל&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1790</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;טיפות, סירופ.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1790</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1790</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1790</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;4-1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1790</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טיפות לבליעה (כל טיפה מכילה 2.5 מיליגרם ברזל)&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;למניעת אנמיה: 30-15 טיפות ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;לטיפול באנמיה: 60-45 טיפות ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סירופ&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;למניעת אנמיה: 2-1 כפיות ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;לטיפול באנמיה: 4-2 כפיות ביום.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טיפות לבליעה (כל טיפה מכילה 2.5 מיליגרם ברזל)&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;מינון לפגים: 5-2.5 (2-1 טיפות) לקילוגרם משקל גוף ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון לבני 12-0 שנים&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;למניעת אנמיה: 1 מיליגרם ברזל לקילוגרם משקל גוף ביום. בתינוקות עד גיל שנתיים אסור לעבור על המינון של 15 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון לבני 12 שנים ויותר&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;למניעת אנמיה: 30-15 טיפות ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;לטיפול באנמיה: 60-45 טיפות ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אם משקל הילד אינו ידוע - או בהמלצתה של טיפת חלב - ניתן לקבוע את המינון לפי גיל הילד:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;מגיל 4 חדשים: כ־7 מיליגרם ביום (3 טיפות ביום).&lt;br&gt;&lt;br&gt;החל מגיל 6 חודשים: 15 מיליגרם ביום (6 טיפות ביום).&lt;br&gt;&lt;br&gt;לטיפול באנמיה: עד 6 מיליגרם (2 טיפות) לקילוגרם משקל גוף ביום. אסור לתת יותר מהמנה המומלצת. יש להקפיד על מדידת המנה בטפטפת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סירופ&lt;br&gt;2-0 שנים&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;הסירופ אינו מיועד לילדים בני פחות משנתיים. יש לתת להם ברזל בטיפות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;12-2 שנים&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;למניעת אנמיה: 1 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;לטיפול באנמיה: עד 2 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף, 3 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;12 שנים ויותר&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;למניעת אנמיה: 2-1 כפיות ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;לטיפול באנמיה: 4-2 כפיות ביום.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1790</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טיפות לבליעה&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1. אסור לנער את התרופה לפני השימוש. הניעור מקשה על יציאת הטיפות דרך הטפטפת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אסור להחליף את הטפטפת המקורית בטפטפת אחרת מאחר שהיא מכוילת להוצאת כמות מדודה ומדויקת בכל שימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש לפתוח את המכסה באמצעות&amp;nbsp;שתי תנועות שנעשות בו־זמנית: לחיצה כלפי מטה וסיבוב נגד כיוון השעון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש להחזיק את הבקבוק בצורה אנכית מעל הכפית ולחכות לטפטוף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אם לא יוצאות הטיפות, יש לטפוח בעדינות על תחתית הבקבוק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. יש לספור את הטיפות במדויק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. יש לשפוך את תכולת הכפית המדודה לפי התינוק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. אסור לטפטף את התרופה ישירות מהבקבוק לפה התינוק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9.&amp;nbsp;יש לסגור היטב את הפקק מיד עם תום השימוש כדי&amp;nbsp;למנוע את סתימת הטפטפת.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1790</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1790</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם מדובר באנמיה שאינה נגרמת ממחסור ברזל, כמו אנמיה המוליטית (שבה תאי הדם האדומים נהרסים מהר יותר מכפי שמוח העצם יכול לייצר אותם).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1790</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>עצירות, שלשול, בחילה, לחץ בחלק העליון של הקיבה ותחושת שובע. התרופה&amp;nbsp;הזאת עלולה לשנות את צבע הצואה. לשינוי הצבע הזה שנגרם מהתרופה אין משמעות קלינית.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1790</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש להמתין שעתיים לפחות בין נטילת ברזל לבין נטילת סותרי חומצה ותרופות אנטיביוטיות מקבוצת הטטרציקלינים או מקבוצת הקווינולונים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1790</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש ליטול ברזל הידרוקסיד פולימלטוז במהלך הארוחה או אחריה. ניתן לערבב טיפות לבליעה בטרם נטילתן עם מיצי פירות וירקות או עם מזון לתינוקות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tipot-small.svg</image><name>טיפות</name></Package></Packages>פריפל 3,טיפטיפות פריפל,ברזל 3 פלוריש4טיפטיפות פריפלTiptipot Ferripel6772<omry_names><omry_name><id>1110015879</id><title>FERRIPEL-3 TIPTIPOT DRP</title></omry_name><omry_name><id>1110016395</id><title>FERRIPEL-3 50MG/5ML SYR</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש