חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפולים בממאירויות ובמערכת החיסון</title><id>12</id></CategoryInfo></Category>Trueטיפולים בממאירויות ובמערכת החיסוןRituximab22754FalseTrueFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Rituximab</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;ריטוקסימב היא תרופה ביולוגית מסוג&amp;nbsp;נוגדן חד־שבטי (נוגדן שיוצר במעבדה באמצעות תאים של מערכת החיסון שמקורם בתא יחיד שעבר שיבוט). היא משמידה תאי דם לבנים מסוג B - ממאירים ובריאים - באמצעות היצמדות&amp;nbsp;לחלבון CD20 שנמצא עליהם.&amp;nbsp;אף שגם התאים הבריאים מושמדים, מצליח הגוף ליצור במהירות תאי דם בריאים חלופיים. ריטוקסימב ניתנת לבדה (טיפול יחידני) או בשילוב עם כימותרפיה לטיפול במצבים הבאים:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/rheumatoid_arthritis.aspx" target=_blank&gt;דלקת מפרקים שגרונית&lt;/a&gt; בשילוב עם&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7242" target=_blank&gt;מתוטרקסט&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. לימפומה שאינה הודג'קין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לימפומה פוליקולרית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לוקמיה לימפוציטית כרונית (CLL). &lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לוקמיה&amp;nbsp;של תאים שעירים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;לנטרול נוגדנים מסוג HLA לפני &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/surgery/Pages/Kidney_Transplant.aspx" target=_blank&gt;השתלת כליה&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;7. לטיפול בדלקת אוטואימונית בכלי דם קטנים מסוג&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/lab_tests/Pages/anca.aspx" target="_blank"&gt;אנקה (ANCA)&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;צורת המתן של ריטוקסימב היא בהזלפה&amp;nbsp;לווריד לכל ההתוויות שצוינו לעיל. במקרים של לימפומה שאינה הודג'קין (ובהם לימפומה פוליקולרית) ייתכן גם מתן תת־עורי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;תמיסה להזלפה, זריקות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>ראו בסעיף "מינון שכיח".</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;לימפומה&lt;/strong&gt;: 375 מיליגרם למטר רבוע&amp;nbsp;שטח גוף בכל מחזור טיפולים (במסגרת מונותרפיה או בשילוב עם כימותרפיה) - עד לשמונה מחזורים. במסגרת טיפול משמר בלימפומה פוליקולרית ניתנת התרופה אחת לחודשיים במשך שנתיים לטיפול של קו ראשון או אחת לשלושה חודשים במשך שנתיים במסגרת טיפול משמר של קו מתקדם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;CLL (לוקמיה לימפוציטית כרונית)&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;375 מיליגרם למטר רבוע&amp;nbsp;שטח גוף&amp;nbsp;בשילוב עם כימותרפיה - במחזור הטיפולים הראשון; 500 מיליגרם למטר רבוע בשילוב עם כימותרפיה&amp;nbsp;בחמישה מחזורים נוספים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;דלקת מפרקים שגרונית:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;כל&amp;nbsp;מחזור טיפולים&amp;nbsp;כולל שני עירויים, כל אחד מהם במינון של 1,000&amp;nbsp;מיליגרם, הניתנים בהבדל של שבועיים זה מזה (יום 1 ויום 15). משך כל עירוי - כארבע שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;ANCA&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;כל מחזור טיפולים&amp;nbsp;כולל ארבעה עירויים, כל אחד מהם במינון של 375 מיליגרם למטר רבוע&amp;nbsp;שטח גוף הניתנים אחת לשבוע במשך 4 שבועות.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. את מינון התרופה, את תדירות הטיפולים ואת משך הטיפולים קובע הרופא בהתאם לסוג המחלה ובהתאם לפרוטוקול הטיפול הקיים בבית החולים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. מתן תוך־ורידי (עירוי)&amp;nbsp;הוא איטי וממושך. אסור לתת את התרופה לווריד בזריקת דחף משום שזו עלולה להעלות את הסיכון לתופעות לוואי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. זריקה תת־עורית של התרופה&amp;nbsp;נותנים רק רופא או אח שמיומנים במתן הזריקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. כדי שהטיפול יהיה אפקטיבי ככל האפשר יש לפעול לפי הנחיות הצוות המטפל במהלך הטיפול ולאחריו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לפני קבלת הטיפול עשוי&amp;nbsp;הרופא המטפל להמליץ על מתן פרצטמול כדי למנוע חום גבוה ועל מתן תרופות אנטי־היסטמיניות כדי להפחית את הסיכון לאלרגיה, לבחילות ולהקאות במהלך הטיפול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. ריטוקסימב היא תרופה ביולוגית המשוּוקת בישראל בשם המסחרי מבטרה ומיועדת לטיפול בלוקמיה מסוג CLL, בלימפומה שאינה&amp;nbsp;הודג'קין, בלימפומה פוליקולרית בדלקת מפרקים שגרונית (בשילוב עם מתוטרקסט) ובדלקת אוטואימונית של כלי דם קטנים (ANCA).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לטיפול בסוגים שונים של סרטן ניתנת ריטוקסימב לבדה (טיפול יחידני) או בשילוב עם תרופות כימותרפיות אחרות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התרופה ניתנת בבית חולים&amp;nbsp;בפיקוח רופא ואחות. במרבית המקרים ניתנת&amp;nbsp;התרופה בעירוי תוך־ורידי, אולם במקרים של לימפומה פוליקולרית ושל לימפומה שאינה הודג'קין&amp;nbsp;יכול הרופא לבחור גם במתן זריקות תת־עוריות, אם לדעתו הן עדיפות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע&amp;nbsp;אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות&amp;nbsp;כנדרש, ובהן בדיקות דם ובדיקות של לחץ דם ושל דופק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה&amp;nbsp;עשוי הרופא המטפל&amp;nbsp;להורות&amp;nbsp;למטופל לעשות סדרת בדיקות ולהשלים חיסונים. הסיבה: קיימים חיסונים שאסור לתת בעת שמטופלים&amp;nbsp;בריטוקסימב. מי שמטופלים בתרופה&amp;nbsp;צריכים להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שהם מקבלים חיסון כלשהו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. בעת שמטופלים בתרופה תיתכן עלייה בסיכון לחלות בזיהומים. לכן המטופלים צריכים להקפיד על היגיינה, לשטוף ידיים בתדירות גבוהה ולהימנע ממגע עם אנשים חולים במחלות זיהומיות כמו שפעת, דלקת ריאות, אבעבועות רוח והרפס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. בעת שמטופלים בריטוקסימב עשוי הרופא המטפל לרשום תרופות נוספות כדי למנוע מראש תופעות לוואי או זיהומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. נשים בגיל הפוריות שמטופלות בתרופה צריכות להשתמש באמצעי מניעה יעיל.&amp;nbsp;עליהן להקפיד על השימוש באמצעי המניעה גם במהלך 12 החודשים שלאחר הפסקת השימוש בריטוקסימב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. יש להכיר את תופעות הלוואי&amp;nbsp;של ריטוקסימב&amp;nbsp;- ובמיוחד את תופעות הלוואי שמחייבות לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי. מידע מפורט מובא בסעיף&amp;nbsp;"תופעות לוואי שכיחות".&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: יש להימנע מנהיגה רק אם סובלים מתופעות לוואי נדירות של התרופה כמו&amp;nbsp;פגיעה בראייה ובלבול.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: נשים בגיל הפוריות צריכות להשתמש באמצעי מניעה יעיל הן במהלך הטיפול והן ב־12 החודשים שלאחר סיום הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: אסור להניק הן במהלך הטיפול והן ב־12 החודשים שלאחר סיום הטיפול. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם&amp;nbsp;אלכוהול משפיע על התרופה, אך ייתכן שהמחלה שבגללה ניתנת ריטוקסימב אינה מאפשרת לשתות יותר מאשר כמות קטנה מאוד של אלכוהול. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה&amp;nbsp;או לחלבונים שמקורם בעכברים.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2.&amp;nbsp;אם סובלים מזיהומים חריפים פעילים.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3.&amp;nbsp;אם נמצאים במצב חיסוני ירוד.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4.&amp;nbsp;במקרה של&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target="_blank"&gt;אי־ספיקת לב&lt;/a&gt; חמורה&amp;nbsp;או מחלת לב בלתי נשלטת.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;5. לא ידוע עד כמה התרופה בטוחה לילדים.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;6. אסור להזריק ריטוקסימב ב־IV Bolus או בזריקת דחף תוך־ורידית.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית (מחלות, מצבים רפואיים ולקיחת תרופות בהווה ובעבר).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. ריטוקסימב יכולים לרשום רק רופא מומחה בתחום האונקולוגיה או רופא מומחה בתחום הראומטולוגיה, והיא ניתנת בבית חולים היישר לווריד. בהתוויות מסוימות (לימפומה פוליקולרית ולימפומה שאינה הודג'קין) בא בחשבון גם מתן תת־עורי. את אופן המתן ואת משך הטיפול&amp;nbsp;קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בעת שמטופלים בריטוקסימב&amp;nbsp;אסור לקבל חיסונים מסוג חי־מוחלש. אם צריך לקבל חיסונים כאלה, יש לדווח על כך לרופא המטפל, והוא עשוי להורות על השלמת החיסונים לפני שמתחילים לקבל&amp;nbsp;ריטוקסימב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות את כל הבדיקות לפי הוראותיו. הרופא אף עשוי להורות על בדיקות לקראת התחלת הטיפול. מדובר,&amp;nbsp;בין היתר, בבדיקות דם (ספירת דם, תפקודי כליות וכבד, רמות המלחים בדם, נשאות של &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_b.aspx" target=_blank&gt;הפטיטיס B&lt;/a&gt;), בדיקות אק"ג ולחץ דם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לנשים הרות אסור להיות מטופלות&amp;nbsp;בריטוקסימב. נשים בגיל הפוריות צריכות להשתמש באמצעי מניעה אמין בעת שהן מטופלות בתרופה וכן במהלך 12 החודשים שלאחר סיום השימוש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. בעת שמטופלים בתרופה יש לשמור על היגיינה כדי להימנע מזיהומים. מומלץ לשטוף ידיים לפני ואחרי כל ארוחה. מומלץ להימנע ממגע עם אנשים שחולים במחלות זיהומיות כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/the_flu.aspx" target=_blank&gt;שפעת&lt;/a&gt; או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/kids/childs/Pages/measles.aspx" target=_blank&gt;אבעבועות רוח&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;הרופא עשוי&amp;nbsp;להורות על טיפול תרופתי נוסף - בעיקר אנטיביוטיקה&amp;nbsp;- כדי למנוע תופעות לוואי וזיהומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. התרופה אינה&amp;nbsp;מיועדת למי שטרם מלאו להם&amp;nbsp;18 שנים. עם זאת, במקרים מסוימים (כמו אנמיה המוליטית אוטואימונית של ילדים)&amp;nbsp;יכול הרופא&amp;nbsp;לאשר את מתן התרופה לילדים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. מי שסובלים ממחלת לב (כולל&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_blank&gt;הפרעות קצב&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/angina_pectoris_prevention.aspx" target=_blank&gt;ותעוקת חזה&lt;/a&gt;) או&amp;nbsp;ממחלת ריאות צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה. אם מופיעות הפרעות קצב, יש להפסיק את מתן העירוי. במקרה של מחלת לב עשוי הרופא המטפל להורות על בדיקות מעקב קבועות כמו לחץ דם ודופק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. התרופה עלולה לעורר נגיפים רדומים של&amp;nbsp;הפטיטיס B ולגרום להתפרצות המחלה. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לבדוק נשאות של הפטיטיס B.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. יש להיזהר מפני שילוב של ריטוקסימב ושל&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7161" target=_blank&gt;ציספלטין&lt;/a&gt; שכן הוא עלול להיות&amp;nbsp;רעיל לכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. התקבלו כמה דיווחים על התפרצותה של&amp;nbsp;PML (דלקת מוח נגיפית) בקרב מטופלים בריטוקסימב.&amp;nbsp;לכן יש לשקול את האפשרות להפסיק את מתן התרופה לכל מטופל שמתלונן על אחד או יותר מהתסמינים הבאים: בלבול, שכחה, בעיות בזיכרון, חוסר התמצאות במרחב, שיתוק או חוסר הרגשה בגוף, שינויים במצב הרוח, הזיות, שינויים בראייה, הפרעות בדיבור, שינויים בתנועת הגוף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. יש להפסיק את השימוש בתרופה במקרה של פגיעות נדירות ומסכנות חיים בעור כמו תסמונת סטיבנס־ג'ונסון ונמק אפידרמי רעלני (Toxic Epidermal Necrolysis).&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. ייתכנו תופעות לוואי קלות הקשורות להזלפה כמו צמרמורת וחום. ניתן להפחית את התופעות האלה באמצעות האטת קצב&amp;nbsp;העירוי. אפשרות אחרת היא להפסיק את העירוי עם הופעת התסמינים ולחדשו עם היעלמותם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. כבר בעקבות ההזלפה הראשונה עלולים להופיע&amp;nbsp;תסמינים חמורים כמו לחץ דם נמוך, אנגיואדמה, כיווץ הסימפונות, פריחה, קשיי נשימה ושינויים בקצב הלב. התסמינים האלה עלולים להביא להפסקת הטיפול.&amp;nbsp;לכן לפני מתן העירוי רצוי לתת טיפול מקדים (פרמדיקציה) הכולל&amp;nbsp;מתן&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4515" target="_blank"&gt;פרצטמול&lt;/a&gt; ותרופה אנטיהיסטמינית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15. אחת מתופעות הלוואי של התרופה היא לחץ דם נמוך. לכן עשוי הרופא להורות שלא לקחת תרופות להפחתת לחץ דם ב־12 השעות שלפני קבלת ריטוקסימב בעירוי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;16. תסמונת פירוק הגידול (Tumor Lysis Syndrome) עלולה להופיע&amp;nbsp;12 עד 24 שעות לאחר מתן העירוי הראשון של ריטוקסימב בחולי לימפומה שאינה הודג'קין. התסמונת&amp;nbsp;הזאת נובעת מהרס נרחב של תאים סרטניים ובאה לידי ביטוי בהצפת הדם בתוצרי הפירוק של התאים האלה. בבדיקות דם של המטופלים האלה מגלים היפראוריצמיה (יתר חומצה אורית בדם), היפרקלמיה (יתר אשלגן בדם), היפרפוספטמיה (יתר זרחן בדם) ותת־סידן בדם (היפוקלצמיה).&amp;nbsp;כתוצאה מכך עלולות&amp;nbsp;להתפתח חמצת (אצידוזיס) ואי־ספיקת כליות חריפה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לעיתים עשוי הרופא להורות על מתן תרופות מראש&amp;nbsp;למניעת תופעות לוואי, למשל מתן של תרופות נוגדות הקאה לפני התחלת הטיפול בריטוקסימב.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד לרופא&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. תופעות של אלרגיה: תופעות בעור (פריחה, נפיחות, גרד, אדמומיות, שלפוחיות, קילופים), צפצופים בנשימה, קוצר נשימה, כאבים או לחץ בחזה, קושי לדבר או להוציא אוויר, נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: העפעפיים, הפנים, השפתיים, הלשון, הגרון. לתסמינים האלה&amp;nbsp;עלול להתלוות&amp;nbsp;חום&amp;nbsp;גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמינים של תסמונת סטיבנס־ג'ונסון (או של תופעות מסוכנות אחרות&amp;nbsp;בעור), כמו עור נפוח, אדמומי ומגורה, הופעת שלפוחיות או קילופים על&amp;nbsp;העור, עיניים אדומות ומגורות, כיבים בפה, בגרון, באף או בעיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמיני זיהומים כמו חום גבוה, צמרמורות, כאב גרון חמור, כאבים בסינוסים או באוזניים, ליחה מוגברת, שינויים בצבע הליחה, שיעול, קשיי נשימה, כיבים בחלל הפה, תחושת צריבה או כאבים בעת מתן שתן, פצעים שאינם מחלימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תופעות לוואי בכבד כמו שתן כהה, צואה בהירה, חולשה ניכרת, חוסר תיאבון, הקאות, צהבת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תופעות לוואי שעלולות להעיד על פגיעה בכליות כמו קושי&amp;nbsp;לתת שתן, שינויים בתפוקת השתן, דם בשתן, עלייה משמעותית במשקל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תופעות לוואי שעלולות להעיד על אי־ספיקת לב כמו קוצר נשימה, בצקות ברגליים ובגוף, עלייה משמעותית במשקל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. תופעות לוואי שעלולות להעיד על פגיעה עצבית (PML) כמו בלבול, שכחה, בעיות בזיכרון, חוסר התמצאות במרחב, שיתוק, חוסר הרגשה בגוף, שינויים במצב הרוח, הזיות, שינויים בראייה, הפרעות בדיבור, שינויים בתנועת הגוף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. תופעות לוואי שעלולות להעיד על תסמונת פירוק הגידול (TLS) כמו דופק מהיר, דופק לא סדיר, עילפון, קושי במתן שתן, חולשת שרירים, עוויתות בשרירים, הקאות, שלשולים, חוסר תיאבון, תנועות גוף איטיות או מסורבלות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. כאבים או לחץ בחזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. דופק מהיר (דפיקות לב).&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. סחרחורות ועילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. חולשה משמעותית ועייפות ניכרת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. כאב ראש חזק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. דימומים או סימנים כחולים על העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15. הפרעות בנשימה, קוצר נשימה, שיעול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;16. פרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;מידת השכיחות של תופעות הלוואי נקבעת, בין היתר, על פי סוג המחלה שבגינה ניתנה&amp;nbsp;ריטוקסימב. להלן שכיחות תופעות הלוואי במטופלים שקיבלו את התרופה לטיפול בלימפומה ובלוקמיה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות מאוד&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;זיהום וירלי, זיהום חיידקי, דלקת סימפונות, ירידה בספירות של תאי הדם, תופעות לוואי במקום ההזרקה, פריחה, אנגיואדמה, בחילות, כאבי ראש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;אנמיה, שינויים ברמות המלחים בדם, עלייה ברמות האנזים LDH בדם, ירידה במשקל, בצקות בגוף ובפנים, עלייה ברמות הסוכר בדם, הפרעות שינה, אי־שקט, חרדה, חוסר תחושה בגפיים, דמעת, דלקת בלחמית, כאב אוזניים, צפצופים באוזניים (טיניטוס), הפרעות קצב, בעיות בתפקוד הלב, שינויים בלחץ הדם (לחץ דם גבוה או נמוך), תת לחץ דם בעמידה, הפרעות במערכת העיכול, כאבי בטן, הקאות, עצירות, שלשולים, כאבי שרירים, כאבי מפרקים, כאבי גב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות או נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;אנמיה המוליטית, אי־ייצור של תאי דם אדומים (אנמיה אפלסטית), נפיחות של בלוטות הלימפה, הפרעות במנגנון הקרישה (דימומים), עילפון, דלקת מוח מסוג PML, שינויים בחוש הטעם, אובדן ראייה זמני או חלקי, מחלות לב חמורות כמו&amp;nbsp;אי־ספיקת לב ואוטם של שריר הלב, חוסר חמצן, מחלת ריאות אינטרסטיציאלית, אסתמה, ניקוב במערכת העיכול (פרפורציה), תסמונת סטיבנס־ג'ונסון, אי־ספיקת כליות, נוירופתיה, שפעול של דלקת כבד נגיפית (הפטיטיס) B, מחלת כבד, התחרשות או ירידה בשמיעה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;בעת שמטופלים בתרופה אסור לקבל חיסון&amp;nbsp;חי או חיסון חי־מוחלש. אם יש צורך בחיסונים, עשוי הרופא להורות שהם יושלמו&amp;nbsp;עוד לפני התחלת השימוש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. ניתן לשלב ריטוקסימב עם תרופות אחרות נוגדות סרטן וכן עם מתוטרקסט, אך יש לעקוב אחרי תופעות הלוואי של התרופות הנוספות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם נוטלים תרופות&amp;nbsp;נוספות שמדכאות את מערכת החיסון תיתכן עלייה בשכיחות הזיהומים. כדי למנוע זאת יש להימנע ממגע עם אנשים חולים במחלות זיהומיות כמו שפעת, דלקת ריאות, חום ואבעבועות רוח. כמו כן יש להקפיד על היגיינה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש תרופות שאסור לערבב בעירוי יחד עם ריטוקסימב. הרופא או האחות הם שקובעים לפני כל עירוי את העירובים המותרים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא רלוונטי משום שהתרופה ניתנת בעירוי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא רלוונטי. התרופה ניתנת בעירוי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;תמיסה להזלפה בעירוי תוך־ורידי&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;1. יש לשמור את התרופה באריזה המקורית&amp;nbsp;במקרר בטמפרטורה של 2 עד 8&amp;nbsp;מעלות צלזיוס. מומלץ להשתמש בתרופה מיד לאחר הכנתה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תמיסה מוכנה (שאותה&amp;nbsp;מכינים רופא או&amp;nbsp;אחות או רוקח) ניתן לשמור במקרר במשך 24 שעות, ואילו בטמפרטורת החדר ניתן לשמור אותה במשך&amp;nbsp;12 שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;זריקה במתן תת עורי&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. יש לשמור את התרופה באריזה המקורית במקרר בטמפרטורה של 2 עד 8&amp;nbsp;מעלות צלזיוס. מומלץ להזריק את התרופה מיד לאחר העברתה למזרק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. לאחר העברת התמיסה למזרק ניתן לשמור אותה במקרר למשך&amp;nbsp;48 שעות; אך רק למשך&amp;nbsp;8 שעות בטמפרטורה של 30 מעלות צלזיוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2275</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>&lt;p&gt;את התרופה מוסמך לרשום רופא מומחה באונקולוגיה או בראומטולוגיה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה להזלפה</name><description>Mabthera 100 mg/10 ml, 500 mg/50 ml</description></Package></Packages>מבתרה4מבתרהMabthera7175<omry_names><omry_name><id>1110014171</id><title>MABTHERA&lt;&gt;&lt;&gt;VIA 500MG/50ML</title></omry_name><omry_name><id>1110014163</id><title>MABTHERA&lt;&gt;&lt;&gt;VIA 100MG/10ML 2</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש