חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפולים בממאירויות ובמערכת החיסון</title><id>12</id></CategoryInfo></Category>Falseטיפולים בממאירויות ובמערכת החיסוןTrastuzumab22764FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Trastuzumab&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;טרסטוזומב היא תרופה המשמשת לטיפול בסרטן שד גרורתי.&amp;nbsp;התרופה הזאת&amp;nbsp;היא נוגדן חד־שבטי הפועל&amp;nbsp;נגד תאי סרטן אשר על פניהם מצוי חלבון (אנטיגן) המכונה HER2. טרסטוזומב נקשרת ל־HER2 שעל פני תאי הסרטן וכך מעכבת את פעילותם ואת התפתחותם של תאי הסרטן.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;טרסטוזומב ניתנת רק לחולות עם עודף HER2 (כשליש מכלל החולות בסרטן השד). היא ניתנת לטיפול קו ראשון בשילוב עם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7851&amp;name=%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%9C" target="_blank"&gt;פקליטקסל&lt;/a&gt; או לבד לטיפול קו שני ושלישי לאחר שנכשלו טיפולים אחרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;בעדכון של סל 2011&amp;nbsp;התווספה לתרופה התוויה נוספת: טיפול קו ראשון באדנוקרצינומה גרורתית של הקיבה ושל האזור שבו מתחבר הוושט לקיבה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>זריקות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>פעם בשבוע - ותמיד לפ הנחיית הרופא או הרוקח.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;סרטן השד&lt;br/&gt;מינון העמסה&lt;/strong&gt;: 4 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף לווריד במשך 90 דקות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון אחזקה&lt;/strong&gt;: 2 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף&amp;nbsp; לווריד במשך 30 דקות (אם התרופה נסבלת היטב במינון ההעמסה). התרופה ניתנת פעם בשבוע.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;הבטיחות והיעילות של התרופה לא נבדקו במי שטרם מלאו להם&amp;nbsp;18 שנים.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. אסור למהול טרסטוזומב עם דקסטרוז 5%.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור לערבב טרסטוזומב עם תרופות אחרות באותה שקית עירוי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לסחרחורת ולחולשה. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: אף שלא ידוע אם התרופה פוגעת בעוברים אנושיים, הרי ההנחה היא שהיא מזיקה להם. לכן אסור להשתמש בתרופה בתקופת ההריון, ונשים בגיל הפוריות צריכות להימנע מלהרות במהלך הטיפול&amp;nbsp;ובשבעת החודשים שלאחר תום הטיפול בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: יש להימנע מהנקה בעת הטיפול בתרופה וכן&amp;nbsp;בשבעת החודשים שלאחר סיום הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול במהלך הטיפול בטרסטוזומב מגדילה את הסיכון לפגיעה בלב.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לטרסטוזומב או&amp;nbsp;לחלבון של תאי אוגר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לפני גיל 18 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם סובלים מקשיי נשימה חמורים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לנקוט אמצעי זהירות בעת ההזלפה ובעת ההשמדה של שאריות התרופה בהתאם&amp;nbsp;לנוהל של משרד הבריאות&amp;nbsp;בנוגע לתרופות ציטוטוקסיות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש לערוך בדיקת תפקוד לחדר השמאלי בלב לפני&amp;nbsp;הטיפול ובמהלכו. טרסטוזומב עלולה לגרום לאי־ספיקת לב חמורה. אם חלה ירידה משמעותית בתפקוד הלב, יש להפסיק את הטיפול בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. שילוב טרסטוזומב עם תרופות נוספות כמו אנטרציקלינים או&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5887&amp;name=%D7%A6%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%9F" target="_blank"&gt;ציקלופוספמיד&lt;/a&gt; עלול להגביר את הסכנה ללב. בסיכון גבוה במיוחד מצויים חולים במחלת לב קיימת,&amp;nbsp;חולים שטופלו בעבר באנטרציקלינים וקשישים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לאחר תום הטיפול בטרסטוזומב יש להימנע ממתן אנטרציקלינים במשך 24 שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש להיזהר במתן התרופה במקרה של מחלת ריאות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: כ־40% מהמטופלים מדווחים על חום ועל צמרמורות בעקבות הטיפול. ניתן לטפל במרבית המקרים באמצעות&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4515&amp;name=%D7%90%D7%A7%D7%9E%D7%95%D7%9C" target="_blank"&gt;פרצטמול&lt;/a&gt; ודיפנהידרמין. תופעות לוואי נפוצות נוספות: בצקות, כאבי ראש, שיעול, חום וצמרמורות, נדודי שינה, בחילה, שלשולים, כאב בטן, חוסר תיאבון, דיכאון, פריחה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: אי־ספיקת לב, פגיעה בכליות, פגיעה במערכת הנשימה, תגובות של רגישות־יתר. &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;אנטרציקלינים (כמו &lt;/strong&gt;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5901&amp;name=%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;&lt;strong&gt;דוקסורוביצין&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;), &lt;/strong&gt;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5887&amp;amp;name=%D7%A6%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%9F" target="_blank"&gt;&lt;strong&gt;ציקלופוספמיד&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;: שילוב עם טרסטוזומב מגביר את הסיכון לפגיעה בלב.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;תרופות מדכאות חיסון&lt;/strong&gt;: קיים סיכון מוגבר לירידה במספרן של כדוריות הדם הלבנות וכתוצאה מכך&amp;nbsp;גדל הסיכון לזיהומים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין הגבלות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2276</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לשמור את התרופה בקירור&amp;nbsp;(8-2 מעלות צלזיוס). אסור להקפיא. לאחר מיהול האבקה במים להזרקה ניתן לשמור את התמיסה במקרר במשך 28 יום. התמיסה מספיקה לכמה מנות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה להזלפה</name></Package></Packages>הרצפטין4הרצפטיןHerceptin7176<omry_names><omry_name><id>1110016719</id><title>HERCEPTIN &lt;&gt;&lt;&gt;VIA 440MGאישפוזי</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש